«

»

jan 19 2014

Bericht afdrukken

Gaan we de coming-out van Wim-Lex zien in Sochi?

Een de facto verbod op homoseksualiteit, hoewel men dit nu verhult in termen als 'een verbod op homo-propaganda', in Rusland is niets nieuws. Ook gedurende de Sovjet tijd, toen links Nederland wegliep met dit 'progressieve arbeidersparadijs,' was het ronduit verboden om homofiel te zijn dan wel homoseksuele handelingen te praktiseren.

De reden daarvoor was dat homoseksualiteit als 'uitwas van het kapitalisme' werd gezien, geassocieerd werd met pedofilie, de aristocratie, en als ongeciviliseerd werd beschouwd. De straf was, onder het in 1933 door Stalin ingestelde Artikel 121 van de strafwet, bepaald niet mild. Vijf jaar dwangarbeid. Iets wat nauwelijks te overleven was. En wat vele dan ook niet hebben overleefd.

Het artikel werd pas in 1993, toen en omdat Yeltsin aansluiting zocht bij de EU, weer afgeschaft. De maatschappelijke repressie bleef echter. Homoseksuelen werden bij de tientallen vermoord omwille van het simpele feit dat ze homoseksueel waren. Zelden werd dit in de pers en media genoemd. Het werd gewoon doodgezwegen. Een hele enkele keer kwam er wel eens iets naar buiten, zoals in het geval van de moord op 7 homoseksuele mannen in 1998.

Toch leek het met de acceptatie van homoseksuelen steeds beter te gaan in Rusland. Tot vorig jaar toen Putin het inmiddels beruchte 'verbod op propageren en propaganda voor homoseksualiteit' in het leven riep. De vervolging van homoseksuelen kreeg hierdoor een gigantische nieuwe impuls. De situatie is nu minstens zo erg als voor 1993.

Naar nu blijkt wil Nederland, ter eren van de Olympische Winterspelen in Sochi, een uitzonderlijk zware delegatie sturen naar Rusland. Daarmee geeft men een duidelijk signaal af dat het kennelijk allemaal niet zo belangrijk is, of dat men tenminste ambivalent staat tegenover het feit dat homoseksuelen opnieuw dan wel hernieuwd iedere vorm van mensenrechten worden ontzegd in de 'voormalige' Sovjet Unie. Het geeft ook een verkeerd signaal naar onze eigen burgers toe in een tijd dat ook in Nederland homoseksuelen steeds meer en meer gediscrimineerd en vervolgd worden door o.a. en voornamelijk islamitische inwoners van Nederland. Alsof het allemaal niet zo'n issue is.

Het zou daarom goed zijn als Nederland een heel duidelijk signaal zou afgeven dat dit alles behalve oké dan wel acceptabel is. Dat wij Nederland, en zeker onze hoogwaardigheidsbekleders, niet wensen te associëren met een natie waarin er geen gelijke (mensen)rechten gelden voor homoseksuelen of welke andere bevolkingsgroep dan ook.

De enige legitieme reden die ik kan vinden om onze hoogwaardigheidsbekleders, waaronder Willem Alexander, naar Sochi te laten gaan is om luidruchtig voor de internationale pers aldaar te protesteren tegen het schenden van de mensenrechten van homoseksuelen. Of als Willem Alexander aldaar openlijk zijn coming-out bekendmaakt.

Blijft er het issue van de Nederlandse sporters die ondanks deze kwestie toch naar Sochi gaan. Ik heb hun, en andermans, flauwe laffe excuses allemaal gelezen en gehoord. Persoonlijk kan ik maar twee reacties op de mensenrechtenschendingen in Rusland bedenken of die desondanks een vertrek naar Rusland en deelname aan de spelen aldaar kunnen rechtvaardigen. De ene is zeer nadrukkelijk niet gaan en daar ook alom in de nationale media hier en internationale media elders kennis van te geven. De andere is om er heen te gaan met de intentie om op ieder moment die zich voordoet deze kwestie ter sprake te brengen, om de regenboogvlag te wapperen bij binnenkomst, bij het vertrekken, tijdens het sporten, op het erepodium en overal waar men maar een beetje de kans vrij ziet.

Alles dat men minder doet mag en moet gezien worden als het collaboreren met het Russische fascistische regime!

Om u een beetje inzicht te geven in de situatie zoals zich dat momenteel ontwikkeld in Rusland, en hoezeer homoseksuelen wederom te maken hebben met sterk geïntensifieerde vervolging, hieronder een documentaire.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/01/19/gaan-we-de-coming-out-van-wim-lex-zien-in-sochi/

13 reacties

Naar het reactie formulier

 1. saskiajanssen

  Ik snap niet dat de nederlanders nu zo moeilijk doen nu de olympische spelen er worden gehouden. Terwijl we vorig jaar een heel jaar lang “feest” hebben gevierd met de russen…. Laat de sport om de sport gaan, en laat het IOC volgende keer een geschikte locatie selecteren….

 2. Meneer Veelkantie

  Saskia,

  Wie zijn die ‘Nederlanders’ en wie zijn die ‘we’ die het feest met de Russen hebben gevierd?

  Dus wat je feitelijk zegt is ‘fuck die homo’s en hun mensenrechten, moeten we nu niet ‘opeens’ moeilijk over gaan doen, volgende keer gewoon een locatie uitzoeken waar ze geen mensenrechten schenden zodat ‘we’ dat gezeur niet meer aan hoeven horen’?

  Ik heb niets met het slappe en bovendien laffe excuus ‘de sport moet om de sport gaan’. Sport mag dan in essentie apolitiek zijn, maar als sporter mag niet gespeend zijn van iedere morele ethische verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen dat je als deelnemer in welke vorm dan ook doet alsof je neus bloed terwijl de mensenrechten op allerhande manier onder je neus worden geschonden, en je verschuilt achter het excuus dat het je om de sport te doen zou zijn.

  Iedereen weet dat de spelen door regimes worden ge- en misbruikt om hun propaganda uit te dragen en hun regime te bestendigen. En zij die meedoen aan die spelen sanctioneren en legitimeren een regime en/ of hun politieke koers. Zoals Duitsland dat in 1936 deed om het nationaal socialisme gestalte te geven. Met groot succes zoals je ongetwijfeld zult weten. De Olympische Spelen hebben toen enorm bijgedragen aan het verkondigen en de acceptatie van het nazisme. In dat opzicht is deze keuze van het door en door corrupte Olympische Comité wederom opvallend en tekenend.

 3. saskiajanssen

  Nee hoor zeker niet. Ik vind het belachelijk dat Rusland zulke idiote ideeen over van alles en nog wat er op na houden. Ik denk alleen dat er nooit voor Sochi gekozen had moeten worden door het IOC. Nu het eenmaal zo is moeten de sporters die jarenlang naar de spelen toewerken de kans krijgen….

 4. Meneer Veelkantie

  Saskia,

  Dus je leeft helemaal mee met de sporters maar niet met de mensen die een leven lang moeten lijden onder de repressie en vervolging? De laatste hebben gewoon pech? Als geen hond bereid is om de minste opoffering te doen, want ze hebben andere in verhouding volkomen futiele belangen, welke kans maken deze mensen dan? En waar komt toch die absurditeit vandaan dat we van sporters geen principieel standpunt mogen verwachten en om hun futiele belangen niet boven een veel groter belang te stellen mogen verwachten? Waarom zouden sporters vrijgesteld zijn van het nemen van hun verantwoordelijkheid?

 5. saskiajanssen

  ik vind dat je de opoffering van/voor de sporters op dit moment niet kan vragen. Die hebben er ook niet voor gekozen om op deze plek te sporten. Neemt niet weg dat ik het allerbelabbertst vind voor de homogemeenschap… Een echt goede oplossing krijg je toch niet in deze situatie, je doet of de ene of de andere doelgroep te kort. Zoals ik al zei: stomme zet van het IOC om Sochi te kiezen.

 6. Meneer Veelkantie

  Waarom zou je die eenmalige opoffering niet kunnen vragen van sporters maar de levenslange opoffering wel van homoseksuelen?

  Als men dan toch zo nodig wil bewijzen dat men over betere genen dan wel doping, zo niet beide, beschikt dan houden ze toch een alternatieve spelen zoals men dat destijds, toen de spelen in nazi Duitsland werden gehouden, ook wilde doen in Spanje?

  Met de keuze hebben ze inderdaad niets van doen. Wel met hun eigen keuze wat te doen.

  En ja, het IOC heeft er een handje van om juist, in deze gevallen, socialistische dictaturen te kiezen. Dat komt omdat ‘wij’ heel braaf roepen dat sport politiek neutraal dient te zijn, als waardeloos excuus, en het besluit om de spelen ergens te houden naast corruptie gebaseerd is op een politieke keuze. Om zogenaamd de mensenrechten te verbeteren, en meer van die nonsens.

  Kortom, de spelen zijn politiek georiënteerd. Al bij de basis.

 7. saskiajanssen

  Een eenmalige opoffering voor een evenement waar sommige sporters maar 1x naar toe kunnen…. tsja…
  Ik denk dat de sporters niet de hele wereld kunnen redden ook al zouden ze dat willen. En in een hele hoop landen in de wereld (ook in Nederland) worden de mensenrechten geschend… moeten we dan ook maar uit Nederland vertrekken met zijn allen?

 8. Meneer Veelkantie

  Nou zeg, wat enorme opoffering… Kennelijk kunnen sporters alleen nog maar in Sochi sporten. Eenmalig… en dan is hun leven, hun sportcarrière en de reden van hun bestaan voorbij. Nee moet je, je voorstellen dat we van sporters vragen of ze niet gaan sporten precies in dat land waar er momenteel een hot issue gaande is inzake de mensenrechten. Verbeter de wereld, laat andere stikken! Geweldige Olympische gedachte. Zouden ze in het logo moeten zetten!

  En die homo’s moeten verder natuurlijk gewoon niet zo zeuren. Die mogen zich iedere dag opofferen en hun mensenrechten ondergeschikt maken in het belang van de sporters en iedereen met ‘grotere belangen’ op hun agenda. Die zijn gewoon jaloers! En opeens begint het te dagen waarom Nederland de moffen nog net niet binnen stonden te halen met vlaggetjes en slingers. En hoe het ondenkbare kon gebeuren. Mensen hadden gewoon ‘hogere belangen’. Is ook de reden waarom Vitesse meer dan 70 jaar later gewoon weer eens een Jood thuis liet toen ze lekker misschien wel eenmalig in hun leven konden trainen in zo’n hell hole als VAE. Sport hé… zoveel belangrijker dan mensenrechten…

  Nee, ze kunnen niet de wereld reden. Maar ze hebben wel de macht om een vuist te maken tegen regimes die net onder hun neus de mensenrechten van een specifieke groep mensen een eeuwtje of wat terugdraait door heel duidelijk een keuze te maken om een dergelijk regime niet te vereren met het collaboreren en doen alsof hun neus bloed in een sportevenement dat het land enorm veel aanzien geeft.

  Ben wel erg benieuwd wat die mensenrechtenschendingen in Nederland precies zijn…

 9. saskiajanssen

  misschien moet je daar een artikeltje over zoeken/schrijven ;-)

 10. saskiajanssen

  Mijn internetverbinding heeft wat kuren, maar als je googled op mensenrechtenschendingen nederland dan kom je gelijk al wat tegen….

 11. Meneer Veelkantie

  Saskia,

  Het eerste wat ik tegenkom op Google is een nogal samenzweerderige site die doet alsof de mensenrechten in Nederland op grootse manier met de voeten zouden worden getreden en het vervolgens grotendeels over incidenten heeft met nogal twijfelachtig bronmateriaal en de linkse leugenfabriek VARA’s ZEMBLA als voornaamste bron heeft.

  En dat is het voorbeeld waarmee je aankomt? Als voorbeeld van geïnstitutionaliseerde structurele schendig van de mensenrechten in Nederland? Je wilt nog steeds serieus genomen worden? Please!

 12. saskiajanssen

  Ik geef hiermee alleen maar aan dat er overal ter wereld wel eens mensenrechten worden geschonden. Overigens heb ik les gehad hierover van iemand die hier gedegen onderzoek naar heeft gedaan.
  Ieder zijn mening. Míjn mening is dat sport sport is en politiek politiek en dat er in het vervolg beter moet worden gekeken naar dit soort dingen door het IOC, maar goed, dat was volgens mij al duidelijk… (dit zal ook de laatste keer zijn want als je een andere mening hebt dan blijft deze discussie voortduren denk ik)
  Ik geef het beleid van Poetin geen gelijk, ik ben niet anti-homo, zeker niet zelfs. Maar ik vind dit gewoon 2 op zichzelf staande dingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *