«

»

apr 18 2014

Bericht afdrukken

Verbod Martijn opstap naar verbod van de PVVMartijnNatuurlijk vind ook meneer Veelkantie seks met kinderen afschuwelijk en walgelijk. Maar moet je daarom een vereniging die zich inzet voor de belangen van pedofielen verbieden? Mijn antwoord daarop is altijd volmondig NEE geweest. Met het verbieden van dat wat onwenselijk is schep je een gevaarlijke precedent! Ook voor niet pedofielen! ook voor andere 'onwenselijke' verenigingen.

Pedofielen vereniging Martijn heeft zich, als vereniging, niet schuldig gemaakt aan misdadige zaken. Het verbieden van een belangengroep, hoezeer deze je ook tegen de borst stuit, is en zal nooit de oplossing zijn van een maatschappelijk probleem. Het feit dat individuele leden zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan kindermisbruik is geen argument. Of we zouden met dit argument in handen eveneens de Rooms Katholieke kerk, waar kindermisbruik nagenoeg geïnstitutionaliseerd en min of meer gedoogd of bedekt wordt met de mantel der liefde, moeten verbieden. Of de PvdA waarvan leden zichzelf structureel verrijken. En iedere andere club waarvan leden zich schuldig maken aan misdaden. Neemt u van mij aan dat het einde dan zoek is.

Leden van Martijn maakten en maken zich niet schuldig aan kindermisbruik omdat ze lid zijn van Martijn maar omdat ze pedoseksuelen zijn. Niet eens omdat ze pedofiel zijn, want er bestaat een enorme kloof tussen pedofielen en pedoseksuelen, maar omdat ze hun verlangens in praktijk brachten of brengen. Iets wat men ook en wellicht nog eerder, zonder klankbord en terug gedrukt in de anonimiteit en geheimzinnigheid, zou hebben gedaan of zou doen zonder de pedofielen vereniging. Het ondergronds dwingen van pedofielen/ pedoseksuelen is altijd een slecht idee!

In dit geval ging het zelfs om een 'theoretisch gevaar'. Ofwel, er was weliswaar geen sprake van misbruik of misdaad bevorderende zaken, maar het ging om een soort van 'preventief verbod'. Dat grenst aan iets dat ernstig gaat lijken op de gedachtepolitie. Alleen al een gedachte of een bepaald gevoel werd verboden. Welke gedachten is er hierna aan de beurt die een 'mogelijk dan wel potentieel en theoretisch gevaar' kan opleveren? De lijst is onnoemelijk lang als u daar uw gedachten even over laat gaan. Alleen al onderling spreken over bepaalde gedachten, gevoelens en/ of verlangens is vanaf nu dus strafbaar. Een absolute absurditeit en een gerechtelijke dwaling van enorme proporties. Je hoeft dus geen misdaden meer te begaan want het er alleen al over denken, erover praten of het uiten van bepaalde sentimenten is al strafbaar. De mensen die de onderbuik laten spreken, iets waarvoor het recht niet gevoelig zou mogen zijn, overzien duidelijk de gevaren van deze jurisprudentie niet die nu, met deze dwaze juridische uitspraak, is ontstaan.

Het is een teken des tijds dat emoties, of deze nou rationeel zijn of niet en of deze nou op waarheid berusten of niet, de dienst gaan uitmaken. Zeg maar de onderbuik van de samenleving gaat nu het recht bepalen. En juist daar waar dit pertinent niet zou mogen, in het (straf)recht, en waarvoor alle mensen en politici voorop altijd voor waarschuwen in alle andere voorkomende gevallen. Met de formele intreding van de onderbuik als legitieme gronden voor een verbod is het verbieden van alles mogelijk. Dat kan zijn van maatschappelijke tot aan politieke bewegingen. Bijvoorbeeld de PVV!

Wij kennen inmiddels, zeker na het 'minder, minder, minder' debacle, de huidige sentimenten onder een flink deel van de bevolking. Sentimenten die hoog opgevoerd worden door concurrerende politieke bewegingen, maatschappelijke organisaties en de aan deze organisaties gelieerde media. Een hetze voeren tegen een bepaalde vereniging van mensen met een bepaald doel of belang kan, zoals blijkt uit de uitspraak van vandaag, voldoende te zijn om deze te beoordelen als 'ontwrichtend voor de samenleving' of als 'theoretisch gevaarlijk voor bepaalde groepen in de samenleving' en dus te verbieden. Ook als daarvan geen sprake is. Zoals er in geval van Martijn geen sprake van is.

De illusie dat een verbod van bijvoorbeeld de PVV niet aan de orde zou zijn, nu dat pedofiele 'thought crimes' verboden zijn, is misschien nog gevaarlijker dan het verbod an sich. De sentimenten kunnen per dag, per maand, per jaar en per decennia zodanig veranderen onder druk van de publieke opinie dat een verbod van 'bepaald potentieel en theoretisch gevaarlijk dan wel maatschappij ontwrichtend gedachtegoed' op enige termijn beslist niet ondenkbaar is. Martijn heeft 32 jaar bestaan. In die tijd en ruim daarvoor predikte Roze Links, een 'werkgroep' van Groenlinks, nog openlijk voor acceptatie van niet allen op pedofielen maar ook van pedoseksualiteit. In de tussentijd, met al escalatie zo'n 10 jaar geleden toen Martijn zich politiek manifesteerde als politieke partij, en de laatste 5 jaar door toenemende 'sentimenten' in de samenleving is Martijn dermate omstreden gemaakt dat het verbod van vandaag praktisch onontkoombaar was.

Als we de sentimenten rondom bijvoorbeeld de PVV van de laatste weken en maanden in ogenschouw nemen, en de explosieve escalatie in de laatste weken en de circa 4.500 aangiften die in de voorgaande weken werden gedaan tegen de PVV en voorman Wilders dan kon een verbod van de PVV wel eens veel dichterbij zijn dan menigeen denkt.

Update: Just saying...

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/04/18/verbod-martijn-opstap-naar-verbod-van-de-pvv/

Laat een reactie achter