«

mrt 26 2014

Bericht afdrukken

Heeft u al aangifte gedaan tegen (Partij voor) de Vrijheid?We leven in een hele vreemde wereld waar niets meer is wat het lijkt en andersom. Dat bleek weer uit het feit dat er al dagenlang, inmiddels een week, een enorme storm in de politiek, media en social media rondgaat omwille van de uitspraken van PVV leider Geert Wilders over Marokkaanse criminelen en anderszins profiteurs dan wel non-valeurs.

Er is namelijk iets vreemds aan de hand met deze strak geregisseerde 'spontane' protesten en hoos van aangiften. Iets waar ik persoonlijk, maar ik hoop vele met mij, enorm de kriebels van krijg. Zeg maar een 'unheimisch' gevoel.Honderden doen aangifte tegen Geert Wilders

Ik hou niet zo van opgeruide of anderszins geregisseerde menigtes die zich 'spontaan' tegen in dit geval één persoon keren. Dat ontaard niet zelden in wat men noemt Mob Rule. Zeker als dit op instigatie is van de politieke machthebbers dan wel elite, en de aan haar gelieerde media, dan spreken we al snel van een ochlocratie. Ook wel "heerschappij van het gepeupel" genoemd. Ook 'tirannie van de meerderheid' is een vrij kernachtige omschrijving van het fenomeen.

In het kort komt het er in gewone mensentaal dan wel Jip & Janneke taal op neer dat  het volk zo wordt gemanipuleerd door de heersende machthebbers dan wel politieke elite, met de media als instrument van de macht zoals in Nederland zonder meer het geval is, dat het volk één van de machtspilaren wordt van de heersende machthebbers.

Honderden demonstreren  tegen Geert Wilders

Er zijn hele dikke boekwerken geschreven door voorname filosofen over hoe een democratie al heel snel kan ontaarden in een ochlocratie waarbij de bestuurlijke autoriteit gehandhaafd wordt door de opvattingen van de menigte.

Conformisme en politieke correctheid zijn daarbij de voornaamste gereedschappen die in stelling worden gebracht. Door deze 'consensus' vallen tal van controlemechanisme binnen een samenleving weg waardoor er ruimte ontstaat die door de heersers en elite gebruikt kunnen worden om de democratie zo uit te holen dat daarvan feitelijk geen sprake meer van is. 'Het gepeupel', en dat kunnen heel goed vaak ook zeer hoog opgeleide mensen zijn, tolereert dan uit conformisme en politieke correctheid geen enkele tegenspraak en geen enkel anders klinkend geluiden meer.

Zeker conformisme, ofwel de groepsdrang ergens bij te willen horen dan wel niet buiten de boot willen vallen, in combinatie met politieke correctheid, waarbij het dus op voorspraak van in dit geval politieke leiders en de media en hun heersende ideologische opvattingen not-done is om bepaalde zaken bij de naam te noemen, is een combinatie die tot gruwelijke zaken kunnen leiden. In de toenmalige Sovjet Unie, in China onder Mao Zedong, maar ook in het Derde Rijk onder Adolf Hitler, enzovoort, was dit de grootste machtsfactor in het geheel. Het heeft ertoe mogen leiden dat de mensen die zich, al dan niet uit angst zelf het mikpunt van het regime of hen die zich daaraan om gelijke redenen conformeerde te worden, conformeerde aan de zittende macht en elite gruwelijke massamoorden pleegde.

Het grote gevaar is dat de groepsdrang en het al dan niet uit angst buiten de boot te zullen vallen of eenzelfde lot beschoren te zijn als het mikpunt van de groep, in dit geval zou dit Geert Wilders, PVV volksvertegenwoordigers maar zeer zeker ook PVV stemmers en sympathisanten zijn, een geheel eigen dynamiek krijgt. Een dynamiek die doorgaans met goedkeuring door de heersende macht wordt gadegeslagen maar die zich ook onvoorspelbaar kan gedragen en zich even snel tegen de de conformerende groepsleden en de leiders daarvan en zelfs de machthebbers kan keren.

We hebben dit kunnen zien in de landen waar eerdergenoemde ideologieën en hun regimes heersten, maar zien dit ook binnen religieuze en (andere) sektarische gemeenschappen. De neiging ontstaat bij vele om zogezegd 'het braafste jongetje of meisje van de klas te worden of zijn' en zich daartoe te keren tegen leden die in hun ogen niet strak en strikt genoeg 'in de leer' zijn. Deze 'voorlopers' ontketen weer een hele nieuwe dynamiek in de groep. Een dynamiek die de greep op de groep zal vergroten en de leden ervan zullen aanzetten om, om represailles te voorkomen, eveneens van zichzelf maar vooral van hen in hun omgeving te eisen dat zij eveneens strak en strikt in de leer zijn.

Dit is hetgeen waarmee onze huidige politieke leiders, elite en de aan haar gelieerde media, spelen en rommelen. Niet omdat men zich zoveel gelegen laat liggen aan het volk en hun welzijn, want het is grotendeels zo niet geheel geveinsd, maar omdat men de gelegenheid ziet om een concurrent die hen in potentie uit het zadel kan wippen te elimineren via het dictatoriaat van de meerderheid. Men heeft tezamen met de media het voorzetje gegeven door doelbewust onheus verslag te doen van de uitlatingen van in dit geval Geert Wilders, deze enorm uit te vergroten en op te blazen tot enorme proporties, en nu leunt men achterover terwijl het volk het vuile werk opknapt. Zelf gooit men zo nu en dan wat olie op het vuur. Bijvoorbeeld door een volstrekt zinloos debat over de kwestie te eisen. Wetende dat Geert Wilders daar nooit aan mee zal werken. Volstrekt zinloos omdat men het alreeds roerend met elkaar eens is. Dus waar zou het zogenaamde debat over moeten gaan? Kortom, het is slechts een vuil spel om het volk nog verder op te ruien.

Het is, zoals u zult weten, niet de eerste keer dat de politiek en media samenwerken om een geduchte tegenstander uit te schakelen. Ook in het geval van Pim Fortuyn stookte de politieke elite samen met de media het volk zo op dat het onvermijdelijk was dat er een nuttige idioot uit het midden van het volk opstond die braver dan de rest wilde zijn en daarom besloot het varkentje even te wassen. Zo ontdeden de politieke elite zich van hun toenmalige luis in de pels.

Nu laten Pim Fortuyn en Geert Wilders zich niet met elkaar vergelijken. Pim Fortuyn was een geleerde voorname man. Een heer. Een man waar de oprechtheid bij wijze van spreken afdroop. Een man die feitelijk geen woord fout spelde en zich nooit in zeer denigrerende termen uitliet over het en degene dat hij als zeer problematisch zag voor onze samenleving. Het volkse volk voelde dit ook aan. Het was in geval van Pim Fortuyn heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om het 'gewone volk' tegen Fortuyn in het harnas te jagen. Dus moest het iemand zijn uit de eigen kringen die uiteindelijk de handschoen oppakten en Fortuyn executeerde. Iets wat we overigens ook gezien hebben bij Theo van Gogh. Gehaat door de politieke elite maar geliefd bij het volk dat zijn rebelsheid en zijn rebellie tegen de elite wel konden waarderen.

Helaas is dit bij Geert Wilders wel anders. Wat Wilders als nadeel heeft is dat hij geen Pim Fortuyn is. En dat Pim Fortuyn hem voorging. Fortuyn heeft eigenlijk wel de standaard neergelegd. Wilders meten naar die maatstaven maakt hem feitelijk kansloos als volksleider of volksheld. Ook de 'LPF toestanden' na de moord op Fortuyn spelen Wilders nu parten. Grote delen van het volk liepen weg met Pim Fortuyn, maar van zijn 'erfenis' zoals de restanten van zijn partij, die voornamelijk bestond uit avonturiers, profiteurs en ijdeltuiten, presenteerde en presteerden moest men niet hebben.

Nu dat er bij leven en relatieve welzijn van de politiek leider van de PVV, Geert Wilders, al 'LPF-achtige toestanden' voordoen bij de PVV halen veel van de volgers, maar nog veel meer mensen die weliswaar (nog) geen volgers waren of zijn, de neus op voor de PVV. Al is het maar omdat men zich de gevoelsmatige schaamte voor de LPF na de dood van Fortuyn en de roemloze ondergang van de LPF willen besparen. Meer dan ooit wil het volk serieus genomen worden.

Het feit dat Wilders, om de gegeven redenen en nog meer op een zeer smalle basis moet balanceren en zich in tegenstelling tot Fortuyn consequent schuldig maakt aan formuleringen van zijn standpunten die zelfs het meest volkse volk tegen de borst stuiten, zorgt er nu voor dat de manipulaties van bovenaf en door de media wel bij hen postvatten.

Er hoeft nu feitelijk niets te gebeuren of Wilders is de sympathie van zelfs zijn meest trouwe volgers kwijt. Het is op termijn vrijwel zeker gedaan met Wilders. Als hij voor die tijd al niet door de één of andere onverlaat die zich wil 'bewijzen' wordt omgelegd. De politieke leiders en de aan haar gelieerde media weten dit. Dat is ook de reden dat men zich niet van een zeer voorname verantwoordelijkheid kwijt, namelijk de rust onder de bevolking te bewaren en in te staan voor ieders welzijn (dus ook dat van de PVV leider, zijn politici en de sympathisanten), maar juist nog even een tandje bijzetten. In tegenstelling met ten tijde van Fortuyn weet men dat men nu op een groot deel van het volk kan rekenen. Een politieke eliminatie, en zelfs een politieke moord, kan men zich nu tot op zekere hoogte wel permitteren.

Dat de politieke elite en de aan haar gelieerde media zo gruwelijk berekenend zijn is helaas een gegeven. Het zegt veel over het klimaat waarin wij leven. Van een werkende democratie en van echte vrijheid is geen sprake. De politiek staat niet in dienst van het volk maar het volk staat in dienst van de politiek. En het volk laat zich voor hun karretje spannen.

Het enige dat je als oprechte liefhebber van de rechtsstaat, echte democratie en echte vrijheid, kunt hopen is dat heel snel en heel veel mensen die zich nu trachten te bewijzen als 'goedvolk' tot de realisatie komen dat ze gebruikt worden door de politieke elite en de aan haar gelieerde media. Ik vrees echter dat 'we' nu al te ver voorbij dit kritische punt zijn.

Toch wil ik, misschien in ijdele hoop, nog een poging wagen om u (voor zover nodig) ervan te overtuigen dat u op de verkeerde weghelft beland bent. Dat u zich in laat zetten als pion tegen uw eigen belangen. En uw belangen zijn niet het dienen van de politieke elite, de media en/ of om uzelf tegenover andere te bewijzen als 'goed mens' en bijvoorbeeld zoiets doms te doen als het collectief aangifte doen tegen Geert Wilders of te associëren met criminele Marokkanen.

U moet begrijpen dat het volslagen irrelevant is wat u persoonlijk vind van Geert Wilders en zijn uitspraken. De vrijheid van meningsuiting is juist bedoeld voor hen die een ander geluid laten horen dan de massa of hetgeen dat volgens de politiek correcte normen acceptabel is. U hoeft het daarmee niet eens te zijn om toch van mening te zijn dat iedereen, dus ook Geert Wilders het volste recht heeft om zijn al dan niet abjecte mening te ventileren. Door de politieke elite het gereedschap in handen te geven om één persoon via juridische middelen, of erger dan dat via mob rule, de mond te snoeren is ook in uw nadeel. Want zodra dit obstakel genomen is bent u de volgende die, misschien wel met het doel om juist meer vrijheden te realiseren, met deze al dan niet geschreven (wets)regels in de hand tot zwijgen zult worden gebracht. Hetzelfde gaat op voor uw politieke keuzevrijheid. Het is nu de PVV maar morgen is het de partij van u keuze.

Vrijheid is niet deelbaar. Er bestaat niet zoiets als een beetje vrijheid. Er bestaat niet zoiets als een beetje vrijheid van meningsuiting. Er bestaat niet zoiets als een beetje keuzevrijheid. Vrijheid is absoluut of er is simpelweg geen vrijheid. Zijn er grenzen aan vrijheid, zoals velen nu beweren? Nee die zijn er niet. Of ze zouden er in ieder geval niet mogen zijn. Als u nu, om welke reden dan ook en hoe 'logisch' en 'voorstelbaar' de 'redenen' die men u veinst en voorlegt u ook in de oren kunnen klinken, toestaat dat uw vrijheden ingeperkt worden dan bent u niet langer vrij. Dan is het einde zoek.

Er is slechts één partij die belang heeft bij het inperken van uw vrijheden. Dat zijn de zittende machthebbers en elite!Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/03/26/heeft-u-al-aangifte-gedaan-tegen-partij-voor-de-vrijheid/

Laat een reactie achter