«

»

mrt 22 2014

Bericht afdrukken

PVV’ers doodsbang voor gevolgen van media hetzeDonderdag, de dag na de verkiezingen, onderschatte ik nog enigszins de consequenties van de 'uitspraken van Geert Wilders' op een partijbijeenkomst. Op deze bijeenkomst vroeg Geert Wilders zijn achterban of men meer of minder (criminele) Marokkanen wilde. Daarna ontstond er alras een enorme ophef in de media die uitmondde in een hetze.

Ik liet in een update onder genoemde eerdere artikel al weten dat de hetze jegens Wilders en de PVV grimmig werd:

FortuynUpdate: Het begint weer, net als in de dagen voor de moord op Fortuyn (wil Wilders overigens niet met Fortuyn vergelijken), erg grimmig te worden in Nederland. Het moge duidelijk zijn dat de politieke elite, de aan haar gelieerde media en maatschappelijke tentakels bloed ruiken, de hetze flink blijven voeden, en zo wederom de toon zetten waaruit menige tegenstanders van Wilders mogen opmaken dat het weliswaar niet wettelijk maar wel 'moreel' en 'ethisch' gelegitimeerd is om Wilders 'uit te schakelen'. En dan definitief 'uitschakelen' zoals ook in het geval van Fortuyn. Zie volledige artikel.

Sindsdien draait de politiek, de aan haar gelieerde media en het met name linkse actiewezen overuren om vooral het momentum van de hetze, het laat zich niet anders omschrijven, te behouden en de hetze aanhoudend te blijven voeden. Het ene na het andere artikel rolt van de lopende band over PVV raads- en statenleden die al dan niet van voornemens zouden zijn om de partij de rug toe te keren en/  of ook daadwerkelijk de rug toegekeerd zouden hebben.

De hetze tegen alles dat zich niet onderwerpt aan de mainstream dogmatiek binnen het politieke en aanverwante actiewezen, waaronder ons zogenaamde 'onafhankelijke objectieve kwaliteitsmedia', heeft een intensiteit bereikt die we zelfs voorafgaande aan de moord op Pim Fortuyn nog niet meegemaakt hebben. Een erg lugubere ontwikkeling.

Fred Teeven, VVD  staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, lijkt de enige te zijn die in verklaringen in de media het hoofd koel wenst te houden en zich niet mee wenst te laten slepen in de genoemde hetze vanuit de media en politiek.

Het antwoord van Teeven op de sterk sturende vragen van Pownews is het enige juiste antwoord dat je mag verwachten van politieke vertegenwoordigers die snappen dat ze geen belang hebben bij onrust, laat staan onlusten, in de samenleving en dat zij in die rol geacht worden het belang en veiligheid van alle mensen in Nederland te dienen.

Helaas was Teeven de enige in deze die dit belang kennelijk dient. Andere politici buitelden en buitelen over elkaar heen om de meest scherpe veroordeling, die men in de geënsceneerde verontwaardiging en woede kan vinden, ten beste te geven en zo politieke munt te slaan uit de mede door hen aangezwengelde 'volkswoede' jegens alles dat naar PVV riekt. Inderdaad, puur populisme en demagogie. Juist wat men zegt te veroordelen in het optreden van Wilders.

Inmiddels voelen mensen die verbonden zijn in de rol van volksvertegenwoordigers aan de PVV de hete adem in de nek van politiek, media en dien ten gevolge ook de sociale en maatschappelijke consequenties. Met onder andere de begrijpelijke impuls om dan maar afstand te nemen van Geert Wilders, en zo nodig ook van de PVV in z'n geheel. Een impuls die mijn inziens veeleer ingegeven is door angst voor de gevolgen van de enorme hetze dan uit principiële overwegingen. Want laten we eerlijk zijn, zoveel anders dan wat Geer Wilders altijd al verklaard, verklaarde hij niet.

Het één en ander lezen we ook terug uit een eerdere, naar ik begrijp inmiddels alweer ingetrokken verklaring, van bijvoorbeeld de PVV'ers in de Provinciale Staten van Flevoland en de gemeenteraad van Almere. Leest u even mee:

Hierdoor heeft het beeld kunnen postvatten dat wij voorstander zouden zijn van uitzetting van Marokkanen in het algemeen. Dat zijn wij niet. De media en andere politieke partijen hebben de context waarbinnen de uitlatingen werden gedaan niet in acht genomen. Zij hebben in onze ogen uitdrukkelijk medeverantwoordelijkheid te nemen voor de hetze tegen PVV'ers zoals die is ontstaan. Een van de diverse bronnen van deze verklaring.

Voorts verklaarde men eveneens politiek leider Geert Wilders evenwel medeverantwoordelijk te houden voor de ontstane hetze door de standpunt en handelwijze rondom 'het wensen van minder Marokkanen' niet te verduidelijken.

Het is natuurlijk maar de vraag of het door Geert Wilders uit en te na benadrukken dat het gaat om criminele Marokkanen en Marokkanen die consequent weigeren deel te nemen aan de Nederlandse samenleving, en daardoor grote en in sommige delen van Nederland onhoudbare overlast veroorzaken of anderszins de samenleving en de verzorgingsstaat onevenredig tot andere bevolkingsgroepen zeer zwaar belasten, ook maar iets had mogen uitmaken.

Anderzijds heeft men natuurlijk wel gelijk als men stelt dat Geert Wilders opzettelijk nogal sporadisch was met genoemde toevoeging aan zijn statement, en daar bovenop zijn oproep om een zaal mensen 'minder, minder, minder Marokkanen' te laten scanderen, wel degelijk een 'miscalculatie' en 'strategische misser' is van epische proporties.

Natuurlijk kunt en mag u van Geert Wilders, zijn PVV, zijn politieke doelstellingen en de wijze waarop dit voor het voetlicht wordt gebracht, vinden wat u wilt. U kunt het er geheel mee eens, gedeeltelijk mee eens, gedeeltelijk mee oneens en geheel mee oneens zijn. En dat mag u ook in scherpe bewoordingen vertolken. Ik ben een buitengewoon liberaal mens en ben van mening dat iedere mening, hoe ik daar persoonlijk ook over denk of misschien wel van walg, mag bestaan en ook in alle vrijheid geuit mag worden zonder dat hier politieke, maatschappelijke of strafrechtelijke consequenties op volgen. In dat opzicht stel ik me volledig op achter de woorden van Evelyn Beatrice Hall, inderdaad de woorden zijn niet afkomstig van Voltaire, die kernachtig het principe van de vrijheid van meningsuiting omschreef:

I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it

Afkomstig uit de biografie over Voltaire van haar hand: The Friends of Voltaire

 

Dit principe is de meest elementaire basis waarop alle andere vrijheden gebaseerd zijn. Zonder dit als basis bestaan alle andere vrijheden niet. Helaas hebben 'wij' kennelijk, onder druk van politiek correcte dogma's en driften, dit principe uit het oog verloren. In plaats van dit principe, de gratie waarbij alle andere vrijheden zullen vallen of staan, te huldigen heeft met name de media, de politiek en aan haar gelieerde actiewezen, deze ijzeren stelregel precies omgekeerd.

Daarmee verzuimt men, zowel de politiek maar beslist ook en vooral de media dus journalistiek, een andere elementaire stelregel die een vrije samenleving moet garanderen. En dat is naar waarheid te spreken en te handelen. Naar waarheid en in ons aller en het algemene belang verslag te doen van zaken die ons als burgers be- en treffen.

In dit geval laat het zich duidelijk zien dat de politieke partijen en talking heads van deze partijen en media als geheel, die zoals gezegd over elkaar heen vallen om de hetze te blijven opvoeren, beslist geen zuivere bedoelingen hebben.

Het zou in een land als Nederland, die zich zo voor wenst te staan op haar zogenaamde 'tolerantie', niet mogelijk moeten zijn dat mensen niet meer voor hun mening uit durven komen. Dat gekozen volksvertegenwoordigers zich genoodzaakt zien op te stappen en/ of afstand te nemen van bepaalde standpunten die ze vrij waarschijnlijk delen met de partij (immers, er is niets nieuws onder de zon voor wat betreft de standpunten van de PVV) omdat ze anders de consequenties voor hen, hun gezinnen en overige familieleden van een doelbewust politieke en media hetze vrezen.

Het is buitengewoon schandelijk, en beslist schadelijk voor onze vrijheid, dat politiek en media doelbewust de woorden van in dit geval politiek en ideologisch tegenstander Geert Wilders in een onheuse context plaatsen om er zelf politieke munt uit te slaan, en zoals men al eerder bij Pim Fortuyn deed, de gemoederen zo op te jagen onder de bevolking dat de kans bijna 100% is dat er vroeg of laat iemand opstaat om 'ons te bevrijden' van de zogenaamde 'luis in de pels'.

Hoe u verder ook mag denken of oordelen over de kwestie Wilders en zijn uitlatingen omtrent criminele Marokkanen, want laten wij vooral niet vergeten dat het nu en altijd handelde om criminele Marokkanen en niet om Marokkanen in het algemeen, het geeft te denken dat wij in een land leven waarin de politiek ons niet verenigd maar juist wenst te verdelen en tegen elkaar uit te spelen, waarin de media politieke ideologische propaganda bedrijft in plaats van integer nieuws te presenteren, en waarin er derhalve mensen zijn die vanwege deze twee zaken bedreigd, vervolgd en zelfs vermoord worden (denk aan Pim Fortuyn en Theo van Gogh) omdat ze een mening hebben die afwijkt van de massa.

KimJong-unIk zou daarom zowel de schim en schijn van een democratie die wij nog waren, en beslist de illusie van vrijheid die wij nog dachten te genieten, als dood en begraven willen kwalificeren. Nederland is geen vrije democratie maar een walgelijke dictatuur! Een dictatuur waarin volksmenners, en deze keer hebben wij het niet over Geert Wilders, de dienst uitmaken en voor ons allen wensen te bepalen wat u mag denken, mag zeggen en mag doen. En wenst u zich daarin niet te schikken en zich aan deze dogmatiek niet te onderwerpen dan zullen de consequenties niet aan u voorbij gaan. Werkelijk, Noord-Korea kan nog heel wat van ons leren!

Update: 22-03-2014 ~ 11.12 uur - Het democratische gehalte van de PvdA neemt zienderoog met de minuut af:

PvdA-leider Diederik Samsom kondigde eerder deze week al aan dat zijn fractie niet meer zal meedoen aan moties van de PVV. Samsom zei ook dat hij overleg wil met andere fractievoorzitters over een nieuwe politieke aanpak van Wilders. Een bron.

Update: 22-03-2014 ~ 11.58 uur - Racisme (immers, als je een nationaliteit mag oprekken tot een ras, want een nationaliteit schijnt tegenwoordig ook een onveranderlijk genetisch kenmerkt te zijn, dan komen vrouwen veel meer in aanmerking voor deze toevoeging) is geen enkel probleem als het om het pleasen van onze islamistische overlords gaat. Daarom, geen vrouwen in de bediening bij Nucleaire Top in Den Haag, want er zijn moslim heren aanwezig.

Update: 22-03-2014 ~ 18.14 uur - Persconferentie Geert Wilders (audio):

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/03/22/pvvers-doodsbang-voor-gevolgen-van-de-media-hetze/

5 reacties

Naar het reactie formulier

 1. Nosky

  Hulde voor deze analyse.
  Exact hoe ik er ook over denk en ben het met letterlijk elke zin in uw betoog eens.
  Mijn conclusie van deze hetze, en vooral de diverse uitspraken de laatste dagen is dat het moraal van Nederland failliet is.
  Ik weet niet waar dit alles toe gaat lijden, maar ik hoop niet dat de PVV/Wilders van het toneel verdwijnt om deze hetze. Als dat gebeurd, is het enige ‘tegengeluid’ weg en maken we alle wegen vrij voor verdere verloedering van onze cultuur en samenleving, zal er nooit meer iemand zijn met een ‘afwijkende mening’ en krijgt de linkse kerk het monopolie om te bepalen wat wel en niet correct of fatsoenlijk is. Ik moet er niet aan denken.

 2. Meneer Veelkantie

  Nosky,

  Ieder nadeel heeft z’n voordeel. Alhoewel ‘voordeel’ en ‘nadeel’ in dit geval discutabel en inwisselbaar zijn. Hoe minder uitlaatkleppen mensen hebben voor hun frustraties hoe eerder de bom zal barsten.

 3. buitenlander

  Het is wel grappig dat jullie hier van Hetze spreken, maar over Geert Wilders zeggen dat hij allenig zijn mening uite. De “linkse media” hetzen dus op en de lieve meneer Wilders maakt alleen gebruik van zijn democratisch recht. Als ik als buitenlander vanuit het buitenland naar Nederland kijk, dan zie ik, dat het land veranderd is. Vroeger – als ik toen nederlands les op school had – keken we met bewondering naar nederland. Een beetje als beschreven in het lied “15 miljoen mensen”. Maar vandaag is Nederland veranderd. De mensen hetzen elkaar op. Ook jullie doen het hier. Want ook de “linke media” heeft het recht op vrije meningsuiting. Net als Geert Wilders.

  Ik ben Duitser. We Duitsers hebben hebben hervaring met dictatuur. Niet alleen van rechts, maar ook vanuit links. Wat veel mensen niet weten, is dat Hitler (en nee Wilders is niet Hitler) niet alleen aan de macht kwam door zijn eigen kiezers. In 1933 vormde conservatieve partijen een coalitie met Hitler. Maar ook de communisten steunden Hitler. Want ze hebben nooit de democratie van Weimar (1919-1933) gesteund. En zo kwam het, dat vanaf 1930 de democratische partijen minder dan 50% van de zetels in de Reichstag hadden. Alleen de president Hindenburg kon nog met “Notverordnungen” zonder het parlament regeren. Ook in mijn familie hebben we een NSDAP-geschiedenis. Ik weet van de vader van mijn Opa dat hij lid was, omdat hij in Hitler de man zag, die Duitsland terug naar sterkte en welvaart kon “führen”. Maar zijn mening veranderde in de jaren 30. Het begon met het verbrennen van “linkse” of “niet-arische” boeken. De vlag veranderde. De Rasse-wet van 1935. Iedere duitse moest zijn herkomst bewijsen (ik weet dus nu, dat ik in een echt-germaanse familie leef, zonder invloed van buiten) Er was geen werkloosheid meer, maar ook omdat de industrie wapens produceerde. In 1939 was Duitsland bijna falliet. Want al die werk werd met leningen betaalt, het beste voorbeeld is de “Volkswagen”. Dus heeft de vader van mijn Opa afstand genomen. Maar uitstappen uit de partij was te gevaarlijk. Op 10 maart 1940 zij hij voor het eerst dat Hitler een gek is. Want toen zag hij de StuKas van de Luftwaffe richting de Nederlandse grens vliegen: de “Westfeldzug” of “Fall Gelb” had begonnen. “Waarom dan nu ook nog Nederland?” heeft hij gezegd. Maar op die moment was het te laat. Als duitse troepen over de Champs-Elysee in Parijs reden, juichten honderduizende mensen Hilter in Berlijn toe. Als in een massa-psychose. Dat begon eerst te veranderen, als generaal Paulus 6de armee in Stalingrad vernietigt werd en ook de Wüstenfuchs Rommel de nederlaag in Noordafrika niet kon vorkomen.

  En ook de andere dictatuur was – onder andere door de Stasi en de muur – zeker niet het paradijs wat iedere avond op TV in de “aktuelle Kamera” verkondigt werd. Mensen zijn omgekomen omdat ze de grens over wilden. Mensen hadden geen kans, omdat ze niet “socialistisch” genoeg waren.

  U kunt dus begrijpen dat ik geen zin in wat voor -isme dan ook heb. Of het nu islamisme, pure kapitalisme, linkse socialisme of nationalisme is. Maar ik merk ook in Duitsland dat ik steds meer tot een minderheid behoor. Mensen denken, ze moeten gaan vechten, ze moeten gaan kiezen. Van radicale dierenbeschermers of extreem-linkse Antifa tot salafistische islam-konvertieten.

  Pim Fortuyn en niet Geert Wilders is diegene die ik persoonlijk dankbaar ben. Niet omdat ik hem als “Messias” zie (kijk maar even naar boven). Hij heeft het eerst in Nederland werkelijk over de moslimische immigratie gesproken. Want er zijn problemen. En omdat ik niet van -isme hou, kijk liever naar de realiteit. Maar Geert Wilders is simpel een klootzak. Hij is net zo radicaal als sommige salafisten die aanslagen plegen. Wilders leeft in een wereld vol vijanden. Islamisten, Polen, Antiliaanen, Marrokanen en noem maar op. Hij herkent een probleem. Maar hij heeft alleen racistische oplossingen. Boeken verbranden, en A voor allochton in de Nederlandse passport opnemen. De mensen als Blockwart naar de poolse buren laten kijken of die voor geluids- oder andere overlast verantwoordig zijn. Minder Marokanen roepen en over vrijwillige reimmigratie van deze groep spreken.

  Het is een feit. Een dakloze pool heeft onlangs in mijn stad een vrouw doodgeslagen. Met een bijl. Achterrugs. Buit: zo’n 20 Euro. Er blijkt een probleem met poolse immigranten te zijn. Maar het is ook een feit, dat ik alleen 300m moet lopen om zo’n 15 witte kruizen te ontdecken. Poolse kleinkinderen. Verhongert in de jaren 1940. Hun moeders waren “Fremdarbeiter Ost” en mogen geen kinderen hebben. Want: “Minder polen, minder problemen”. Dus geen extra eten voor deze kinderen. Maar daar zeggen jullie dan zeker, dat dat de “Schuldkomplex” is met die we Duitsers door de linkse media geinent worden toch? Dus maar even de 70 jaar oude graven vergeten en op de toekomst van het economisch sterkste volk van Europa concentreren, toch?

  Op die begraafplaats liggen overigens ook nederlandse verzetstrijders die werden gedeporteerd naar Duitsland om eindelijk door harde werk van de Endsieg te worden overtuigd. Ze zijn vaak slachtoffer van geallierde bommen geworden, want voor buitenlanders zoals deze was geen plek in de “Luftschutzbunker”. Kunnen wij die dan ook vergeten, omdat het linkse propaganda is?

  Ik bedoel, het is een feit, dat ik niet persoonlijk verantwoordelijk ben voor de 2e wereld oorlog. En ik denk 70 jaar naar de oorlog, en 20 jaar naar het einde van de socialistische dictatuur kunnen we toch weer een beetje trots op ons mooi land zijn. Maar in mijn mening hoeven we daarvoor de misdaden tijdens de oorlog niet te vergeten.

  En ja nog even de joden. Wilders zegt ja altijd een vriend van hen te zijn. Pro-joods kun je zeggen. Heel raar allen, dat de joodse gemeenschap in mijn stad die overbordende vriendschap eigenlijk niet wil. Want ook zij zeggen, die meneer gebruikt minderheden voor zijn eigen doelen en is niet erg democratisch. Hier de feiten:

  1. De PVV is NIET democratisch georganiseerd. Alleen 1 lid en das is Wilders zelf. Alle kamerleden zijn dus direct afhankelijk van hem: Führerprinzip. Wantrouwen tegenover zijn achterban.

  2. Partijprogramma PVV: 2 Soorten passporten. 1 voor autochtone Nederlanders. de andere voor allochtonen (bijvoorbeeld antiliaanen) met een grote A.

  3. Wilders werkt in Europa samen met de FN (met eerevorziiter en antisemit Jean-Marie le Pen) en de Oostenrijkse FPÖ (vorzitter heeft extreem-rechts verleden).

  4. Wilders blijkt meer en meer radicaler te worden en geen verschil tussen criminele Polen of Marokanen en DE Polen of DE Marokanen meer te maken. Daardoor kan bij zijn achterban haat op gehele groepen van minderheden ontstaan.

  Dus Geertje is voor mij gewoon en ondemocratische laffe vent, die graag onvrede en haat zaait. En dat betekent NIET, dat hij Hitler is en dat extreem-links of fanatische moslims minder gervaarlijk zijn.

  Alsjeblieft. Gewoon mens blijven. Niet alleen zwart en wit. Het leven is complex. De problemen zijn groot. Maar bijvoorbeeld even uit de EU stappen en grenzen dicht gooien is niet de juiste oplossing is voor een land als Nederland zeker oker niet de beste oplossing. Mijn mening. En hopelijk geen linkse, islamistische of rechtse propaganda, zoals het momenteel in Nederland vaak blijkt.

 4. Ruud

  Geachte meneer,ook u waait mee met de hetze tegen Geert Wilders.
  De PVV is vanaf dag nummer een [een Anti islam partij,maar ook een Anti immigratiepartij geweest.
  Dus een ieder die nu meewaait met de hetze heeft boter op zijn hoofd.

 5. Meneer Veelkantie

  Buitenlander,

  Misschien geeft dit artikel antwoord op jouw vragen en opmerkingen.

Laat een reactie achter