«

»

feb 24 2014

Bericht afdrukken

De zieke racistische praktijk van de ‘Knockout Game’Het moet eigenlijk verzwegen worden. Iedereen die over de racistische aard van deze 'nieuwe' trend durft te spreken wordt zelf beschuldigd van racisme. Meneer Veelkantie draait er niet omheen. Ja, het is zondermeer racistisch!

Het gaat om een fenomeen dat al veel langer bestaat. Het betrof toen vooral incidenten. Het is echter een hype geworden tegen het einde van 2013 en helaas zet het zich eveneens voort in 2014. Door de scherpe toename kunnen we niet meer spreken van incidenten maar van een trend. Een tendens. Ik heb het dan over de 'knockout game'.

In dit zogenaamde 'spel' gaat het erom om een willekeurig niets vermoedende voorbijganger, het maakt daarbij niet uit of het een man, vrouw, bejaarde of wat dan ook is, met één klap van bijvoorbeeld vanachteren bewusteloos te slaan.

Als ik overigens zeg dat het niet uitmaakt wie het is, dan heb ik het over het geslacht en de leeftijd. Want het maakt wel degelijk uit wie het is qua huidskleur. Het gaat namelijk om blanke slachtoffers. Waaronder ook Joden en andere etniciteiten met een lichtere huidskleur. En dan vooral een huidskleur lichter dan de doorgaans zwarte daders.

Er is, naar mijn kennis, slechts sprake van een hele enkele uitzondering waarbij een blanke jongeman een zwart persoon neersloeg. Zoals de 27-jarige Conrad Alvin Barrett. De lafbek sloeg een 78-jarige man neer een schepte erover op tegenover een politieagent in burgerkleding. Hij voegde aan zijn daad, terwijl hij de video aan de politieagent toonde, de woorden toe 'zou het nu wel nationaal uitgezonden worden'? En inderdaad hij kreeg meer dan gelijk.

De media viel over dit incident heen in een poging om de anti-blanken racistische aard van het fenomeen te weerleggen. Hetgeen uiteraard ook onterecht gelukt is. Zou het andersom ook zo vanzelfsprekend geweest zijn?

Andersom had het namelijk niet zo geweest. Als blanke, met name tieners, willekeurige zwarte mensen hadden neergeslagen bij wijze van een 'spel' had de media er een zogenaamde 'field day' mee gehad. Dan had het weken lang in de media gegonsd van 'de walgelijke racistische trend om willekeurige zwarte mensen knockout te slaan'. Een enkel omgekeerd geval van een zwarte tiener die een blanke neergeslagen had zou vanzelfsprekend uitgelegd zijn als 'woede jegens de blanke gemeenschap vanwege het racistische spel waarvan vrouwen en bejaarden slachtoffer werden'. Zijn woorden van gelijke strekking 'zou het nu wel op nationale televisie uitgezonden worden' zou als een 'cry for help' uitgelegd worden omdat er 'onvoldoende aandacht zou zijn voor het oplaaiende racisme jegens zwarten'.

Het zou in de media weinig uitmaken dat, zoals ook nu het geval is, ook incidenteel een blank persoon aangevallen werd door een groep van blanke teenagers. Het zou niets uitgemaakt hebben als onder deze groepen blanke tieners ook een enkele zwarte deelnemer gesignaleerd zou zijn. Het zou  als racistisch jegens zwarten gekenmerkt worden.

Het gaat meneer Veelkantie ook niet primair om het feit dat het een, zonder twijfel, racistisch 'spel' is. Een racistisch 'spel' dat men name in veruit de meeste gevallen door zwarte tieners wordt 'gespeeld' en waarvan met name in veruit de meeste gevallen doorgaans weerloze blanken het slachtoffer zijn. Dit is zondermeer een tendens te noemen!

Dit soort zaken zijn alleen aan te pakken als je eerlijk bent over wie, wat en als het even kan waarom. En dat is iets wat de media in dit geval halsstarrig weigert te benoemen. Men verzint allerhande smoesjes om vooral de racistische aard van het 'spelletje' te verdoezelen. Incidenten die niets met deze 'game' te maken hebben, maar waarvan de daders blank zijn en het slachtoffer zwart, worden door de media extreem uitvergroot om vooral de indruk te wekken dat het om een veel algemenere trend zou gaan onder alle etniciteiten. Iets wat in tenminste 90% van de gevallen niet zo is.

Pas toen er een serie van aanvallen, in het kader van deze 'knockout game' op Joden door zwarte teens plaatsvond durfde de media het een beetje aan om de werkelijke aard van het gebeuren te benoemen. Namelijk als Hate Crime.

Waar het vooral om te doen is, is de bagatelliserende en feiten ontkennende media, die er in dit soort gevallen alles aan doet om het raciale en racistische aspect van het fenomeen te ontkennen. Iets waar men geen seconden over na zou denken als de rollen omgedraaid waren. Dan zou een enkel incident al voldoende zijn om racisme te roepen.

Er zouden niet opeens allemaal blanke 'community leaders' op de televisie en in de verdere media verschijnen om de schuld te geven aan 'de stijgende werkeloosheid onder blanke jongeren'. Zoals andersom opeens wel het geval is!

Ik durf de bewering gerust aan dat het ontkennen van het probleem in alle toonaarden door de media en door in dit geval 'zwarte leiders' (het idee al, stelt u eens voor dat blanken een blanken leider zouden hebben... de vergelijkingen met racistische dan wel antisemitische bewegingen zouden laag overvliegen) het probleem alleen maar erger maakt. Het totale gebrek aan introspectie in de zwarte 'community' is verantwoordelijk voor talloze zeer ernstige problemen.

Denk daarbij aan zaken als de ghetto, thug en gang cultuur. Denk aan zaken als de gigantische hoeveelheid tienerzwangerschappen en abortussen onder zwarte meisjes. Denk aan het onvoorstelbare aantal zwarte kinderen dat in één oudergezinnen, en dan in 99% van de gevallen alleen een moeder, opgroeien en hun vader niet eens kent omdat meneer alweer vertrokken is naar de volgende 'bitch' (populaire benaming voor zwarte vrouwen om seks mee te hebben zonder voor de gevolgen op te draaien). Denk aan het feit dat de gevangenissen in Amerika voor het overgrote deel gevuld zijn met zwarte jonge mannen. Denk aan het aantal zwarte tieners dat voortijdig de school verlaat zonder diploma en, net als in veruit de meeste gevallen de ouders, een levenslang aangewezen zullen zijn op een uitkering.

Ik zal nooit ontkennen dat er wel degelijk sprake is van racisme. Zowel blank jegens zwart als andersom en onderling. Helaas is dit een onuitroeibare geestesziekte. Maar volautomatisch alles wat zwarte mensen doen te excuseren onder het mom van racisme en gebrek aan kansen, en je kinderen opvoeden met het idee dat het allemaal de schuld van blanken is, zal niet alleen alle problemen in stand houden en verergeren maar ook juist een katalysator zijn voor racisme. Want misschien is dat wel de ergste vorm van racisme. Racisme die tenminste drie kanten op vernietigend werkt. Het werkt niet alleen haat jegens blanken in de hand, maar ook zelfhaat en zowel blank als zwart auto-racisme.

We hebben in de afgelopen 50 jaar kunnen zien waartoe deze zelftypering heeft kunnen leiden. Blanken die zichzelf of tenminste andere blanken per definitie als racisten zien verdoezelen de problemen onder zwarte bevolkingsgroepen. Zwarten die met een ingebakken haat jegens zogenaamde 'racistische' blanken zijn opgevoed en dagelijks worden gevoed groeien op in een sfeer van kwaadheid en afkeer. Iets wat dit soort 'spelletjes' ten gevolgen kan hebben.

Het resultaat is zelfhaat in alle gevallen. In ieder geval in die zin dat deze mensen, die opgevoed worden met het idee dat een factor buiten hen (in dit geval zogenaamde 'racistische' blanken) hun succes in het leven per definitie niet gunnen en men daardoor ook nooit iets zal bereiken, niet alles meer uit zichzelf en het leven halen om een goed leven te hebben en hun kinderen een goed leven te geven. Het heeft tot gevolg dat er generaties mensen verloren gaan.

Of je daarmee als politiek correcte blanken en vergoelijkende wegkijkende 'zwarte community leiders' zwarten een dienst bewijst is buitengewoon twijfelachtig. Het zal zeker geen racisme bestrijden maar veeleer in de hand werken!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/02/24/de-zieke-racistische-praktijk-van-de-knockout-game/

Laat een reactie achter