«

»

sep 20 2014

Bericht afdrukken

Familietribunaal: ‘verbanning Veelkantie’s i.v.m. opiniedelict’Ja ja, meneer Veelkantie, en daarmee ook automatische mevrouw en dochter Veelkantie, mogen zich 'verheugen' op een heuse familie-ban wegens 'gebrek aan respect voor de gelovige medemens (lees: moslims en secundair ook christenen)'.

De verdraagzaamheid predikers die menen dat je ongeacht de aard van een ideologie 'respect' moet hebben, behalve dan als het om zgn. Westerse 'rechtse' opinies gaat die de goedkeuring van 'het volk' niet weg kunnen dragen, blijken zelf bepaald niet zo verdraagzaam en respectvol te zijn. Kennelijk is een kwaadaardige ideologie pas een kwaadaardige ideologie als daar geen 1,5 tot 2,5 miljard 'gelovigen', de paar miljard nuttige idioten even daargelaten, achteraan lopen.

Meneer Veelkantie is door het familietribunaal en zelfbenoemde gedachtenpolitie schuldig bevonden aan hetgeen zich het beste laat omschrijven als een 'opiniedelict'. De verzwarende factoren zouden 'een gebrek aan respect' en 'racisme' zijn. Ter verdediging voerde meneer Veelkantie nog aan dat er van 'racisme' geen sprake is omdat we het niet over een ras maar over een ideologie dan wel geloof hebben. Inzake het 'gebrek aan respect' voerde meneer Veelkantie nog aan dat 'respect' het meest misbruikte containerbegrip is van de laatste 60+ jaar. Het heeft 'accepteren' en 'tolereren' in z'n geheel vervangen. Wij worden niet meer geacht zaken, ook al ben je het daarmee totaal niet eens, te accepteren maar 'respecteren'. Wij moeten iedereen en alles 'respecteren'. Op de in de vorige alinea genoemde uitzonderingen na dan.

Het pleidooi heeft echter niet mogen baten. Er is weliswaar, niet aan de opinies noch aan de argumenten van meneer Veelkantie, een woord gelogen en feitelijk volkomen correct maar 'wij hebben ons maar te schikken naar de temporale realiteit van het heden en de politiek correcte opvattingen van de goegemeente', aldus 'de wijzen van de familieraad'.

Althans, dat is wat ik wist op te maken uit de samengevatte toevoegingen 'je bent een racist die racistische troep schrijft', 'Israël [lees: Joden] zijn nazi's met nazi-praktijken', 'je hebt een politiek oprui blog', 'Je bent een zielig mannetje. Als jij hier klaar van komt, ga je gang zielig figuur. Vergeet niet dat je gezin van jouw gedragingen de dupe zijn!!!' en 'je hebt voor niets of niemand respect' die ik in de afgelopen 2 weken mondeling en schriftelijk van familieleden mocht ontvangen.

Meneer Veelkantie blijkt dus onder genoemde uitzonderingen te vallen. De opinies van meneer Veelkantie, hoe feitelijk deze ook zijn, vallen namelijk onder de door de goegemeente niet goedgekeurde visies en meningen. En daar staat maar één straf op, zo hebben de vertegenwoordigers van 'tolerantie', 'respect' en 'verdraagzaamheid' besloten, en dat is het intrekken van 'tolerantie', 'respect' en 'verdraagzaamheid' jegens de overtreder. In casu familielid meneer Veelkantie dus. In praktijk blijkt dit te betekenen dat een 3e deel van de familie de banden met onmiddellijke ingang hebben verbroken.

Na een kort gezinsberaad hebben wij besloten niet in verzet te gaan tegen deze veroordeling. Wij leggen ons, weliswaar niet van harte en met enige hartenzeer, neer bij de beslissing van het familietribunaal. Wij zijn in de veronderstelling, maar kennelijk is dit onterecht, dat ook wij recht hebben op de vrijheid van meningsuiting, het vormen van onze eigen opinie op basis van de feiten zoals deze ons via een veelheid aan kanalen gepresenteerd werd en wordt en dat onze opvattingen minstens net zoveel tolerantie en acceptatie zouden moeten genieten als die van hen en anderen en zoals wij die van hen en anderen, ook al staan deze diametraal op de onze, tolereerde en accepteerde. Helaas blijkt dit te onredelijk te zijn.

Het zij zo... Het gaat u goed. Maar we eindigen met een vrolijke noot...

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/09/20/familietribunaal-verbanning-veelkanties-i-v-m-opiniedelict/

2 reacties

 1. Tom

  op zere teentjes getrapt , meneer Veelkantie ????????

  1. Meneer Veelkantie

   Tom,

   Hahaha… Ach, ik heb een brede rug en een olifantshuid ;)

Laat een reactie achter