«

»

sep 28 2014

Bericht afdrukken

Oorlog tegen de islam'Wij', althans de wensdenkers onder ons, vallen van de ene in de andere verrassing. Er zijn in de laatste weken heel wat politiek correcte multiculturele maakbare samenleving dromen gesneuveld. Het beeld dat men ons vele jarenlang opdrong van de islam en automatisch daarmee, dat kunnen we niet los zien van elkaar, ook van de moslims blijkt valst te zijn.

Zo blijkt de altijd gepropagandeerde 'overgrote meerderheid aan gematigde moslims' feitelijk niet te bestaan. Uit recent onderzoek blijkt dat het merendeel van de in het Westen levende moslims groot voorstander is van de 'oer' islam. Driekwart van de in het Westen levende moslims is van mening dat er maar één enkele interpretatie van de koran, dus van de islam, bestaat. Twee derde van de in het Westen levende moslims is van mening dat religieuze wetten en voorschriften boven onze grondwet en overige wettelijke voorschriften staan. Bijna de helft van de in het Westen levende moslims ziet niets in democratie en zijn in feite van mening dat een islamitische theocratie de enige juiste staatsvorm en staatsinrichting is. Meer dan een kwart van de in het Westen levende moslims ziet Westerlingen, waaronder christenen, en Joden als hun vijanden. En 11% van de in het Westen levende moslims is van mening dat geweld een toegestaan middel is om de islam te bevorderen. Ergo: er bestaat, zeker niet in meerderheid, niet zoiets als 'gematigde moslims'.

De volgende en meest recente verrassing die de politiek correcte wensdenkers, die te pas en te onpas verkondigen dat geweldplegers uit en in naam van de islam geen 'echte islamieten' zouden zijn, te verstouwen kregen is het feit dat moslims helemaal geen zin hebben om afstand te nemen van zeer gewelddadige organisaties die thans in grote delen van de wereld een jihad strijden tegen 'ongelovigen'. Sterker nog, men ziet het bestrijden van genoemde genocidale jihadistische organisaties als een aanval op dan wel als een oorlog tegen de islam. Kortom, moslims zien genoemde zogenaamde 'onislamitische' organisaties helemaal niet als onislamitische maar juist als bijzonder zuiver islamitisch.

Heel veel wensdenkers willen en blijven benadrukken dat er heel veel moslims zijn die geen voorstanders zijn van de methodieken van organisaties als Al Qaida, Boko Haram, de Taliban, Hamas, IS/ ISIS (Islamitische Staat) en nog tal van gelijksoortige organisaties. En gelukkig heeft men daar in ieder geval deels gelijk in. Want anders hadden wij een nog veel groter, nog globaler en nog acuter probleem. Echter, het aantal zogenaamde 'gematigden' zegt totaal niets over de enorme schade en menselijk leed dat het 'niet-gematigde' deel kan aanrichten. Veruit de meeste kwaadaardige ideologieën, van het communisme, marxisme, maoïsme, fascisme tot aan het nationaal socialisme bestonden uit een bijzonder kleine harde kern. Veruit de meeste volgers van genoemde ideologieën hadden totaal geen trek in slepende oorlogen, vernietigingskampen, goelags en alle andere schrijnende ellende die het gevolg waren. Die oorlogen, die vernietigingskampen, de goelags en alle ellende die daarmee gepaard ging, zoals honderden miljoenen doden en nog veel meer slachtoffers, kwamen er wel. En met, alle gematigden volgers ervan ten spijt, verbijsterend weinig moeite.

In geval van de islam, al zouden we het globaal hebben over 'slechts' 11% dat bereid is het kalifaat met geweld te stichten, dan hebben wij het over circa 115 miljoen moslims! En dan spreken wij nog niet over het aantal moslims dat met genoemde jihadisten collaboreert. Zoals wij uit het aangehaalde onderzoek kunnen opmaken hebben wij het dan over een veelvoud. Misschien wel een half miljard of meer moslims! Nemen wij het aantal moslims dat de vestiging en stichting van een kalifaat passief zou steunen dan hebben wij het in totaal over mogelijk een miljard mensen die zulks mogelijk zullen maken. Over zo'n enorm en onvoorstelbaar aantal participanten en sympathisanten, die ieder op zijn of haar beurt  en op zijn of haar manier bijdragen aan de islamitische zaak, kon geen van de andere genoemde ideologieën beschikken.

Hoe graag wij het misschien ook anders willen zien, en hoe hard de politiek correcte kop in het zand stekers ook anders propaganderen, wij kunnen er niet omheen dat wij het over een levensgroot probleem hebben die op zeer kort termijn tot een hele reële existentiële bedreiging van ons bestaan als liberale, vrije, democratische en seculiere wereld kan escaleren. Dat is niet iets wat wij lichtzinnig op kunnen vatten. Dat kunnen wij ons beslist niet veroorloven. Ook al zou men de meest acute dreigingen, die nu vooral huishouden in het Midden Oosten, voor het moment even kunnen afwenden.

Immers, de influx van islamitische immigranten gaat alle dagen gestaag door, en nu zelfs in een nog hoger tempo gezien het feit dat veel moslims naar het Westen trekken om de directe strijd en ontwikkelingen op een veiligere en rustigere plek af te wachten. En nog alle dagen gaat ook het adagium van de islamitische dichter Ziya Gökalp in zijn volledigheid op:

Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij onze bestemming hebben bereikt. De minaretten zijn onze bajonetten, de koepels onze helmen, de moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.

En nog meer dan ooit daarvoor! Er zijn voldoende islamitische voorgangers en voorname sprekers geweest die zonder enige omhaal aangaven en desgevraagd nog aangeven dat men de strategie van de baarmoeder volgt. Ofwel, de islamitische vrouwen baren nog alle dagen soldaten en volgers zodat er op den duur sprake is van zulk een demografisch overwicht dat verzet totaal zinloos zal zijn. Waarom nemen wij deze lieden niet serieus? Zeker in het huidige tijdsgewricht waarin de spanningen een piek bereiken. Waarin er daadwerkelijk sprake is van een jihad die gaande is in de wereld.

En nu kunnen veel mensen wel doen alsof mensen die een gelijksoortige boodschap verkondigen als ik dat doe paniekzaaiers zijn, maar als u even de moeite neemt om naar met name de staatstelevisie te kijken, bijvoorbeeld naar Pauw of De Wereld Draait Door, dan ziet u pas welk een paniek en bovenal angst voor wat komen gaat er bij hen heerst. Men weet dondersgoed dat men jarenlang een valse boodschap heeft doen uitgaan. Men weet dondersgoed dat er een zeer reële kans bestaat dat ons verzet elders in de wereld tegen de islamisten ook hier tot grote ellende kan leiden. En dat is bepaald niet omdat 'de grote meerderheid van de gematigde moslims' inderdaad niets zouden moeten hebben van de gewelddadige wijze waarop de islam elders verspreid wordt. Het tegendeel zou ons inmiddels wel duidelijk moeten zijn.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/09/28/oorlog-tegen-de-islam/

Laat een reactie achter