«

»

mei 31 2014

Bericht afdrukken

5 Belangrijkste Overeenkomsten Nazisme en de Islam

Islam is NazismeZo nu en dan waag ik me nog wel eens aan een soort van twistgesprek via social media met iemand die claimt dat wij tolerant zouden moeten zijn jegens volgers van de islam. Die dan zaken roepen als 'als je verder kijkt dan zie je dat het met de islam allemaal wel meevalt' of 'de islam is gewoon een religie zoals bijvoorbeeld het judaïsme of christendom dit ook is' en de klassieker 'maar het gaat maar om een hele geringe hoeveelheid extremistische en/ of radicale moslims, want de meerderheid van de moslims is (zeer) gematigd'.

En dat kan waar zijn, alhoewel daarover nog heel veel valt te zeggen, en het zou absurd zijn om alle moslims te vervolgen of te discrimineren op basis van het feit dat de islam een zeer vuige diep achterlijke religie en politieke ideologie is.

Dit artikel moet dan ook beslist niet gelezen worden als een aanmoediging op welke wijze dan ook om volgers van de islam niet als gewone medeburgers te behandelen. Laat ons niet vergeten dat onze beschaving staat en valt bij onze individuele (mensen)rechten. Die gelden voor ieder mens ongeacht hetgeen men aanhangt of volgt en welke levensvisie of geloofsovertuigingen men ook aanhangt. Net als een ieder, althans zo is het recht bedoeld, hebben ook moslims het volste recht op alle zaken die een rechtsstaat met zich meebrengt. Dat behelst eveneens religie vrijheid, het leven zo in te richten zoals men wil, vrijheid van meningsuiting en ieder ander recht dat een ieder van ons geniet.

Dat neemt niet weg dat dit alles zegt over onze moderne westerse beschaving, waarin vrijheid het voornaamste goed is, maar het niets zegt over de aard van ideologieën en/ of religies. Het is niet automatisch zo, integendeel zelfs, dat een ideologie en/ of religie democratisch en vrijheidslievend is omdat het kan bestaan in onze vrijheidslievende democratie. Dat is namelijk de intrinsieke zwakheid van vrijheid en democratie. Het geeft ook ideologieën en/ of religies die mogelijkerwijs volledig haaks staan op deze principes de ruimte om te bestaan. Het kan zelfs zo zijn dat, als een dergelijke barbaarse ideologie en/ of religie een substantieel deel van de bevolking als aanhangers en/ of gedogers kent, dat men met een beroep op de democratie onze vrijheden en democratie volgens democratisch recht afschaft.

In principe is een democratie daartegen weerloos. Er wordt, onterecht, vanuit gegaan dat er nooit een meerderheid te vinden zal zijn die toestaat of de wens koestert om onze vrijheden en democratie af te zwakken, te beknotten of zelfs volledig af te schaffen. Meer dan eens blijkt uit onze geschiedenis dit absoluut geen wet van Meden & Perzen te zijn. Hele grote beschavingen zijn juist ten onder gegaan aan het feit dat men de vrijheid genoot deze beschavingen van binnenuit uit te hollen en uiteindelijk af te schaffen. Denk dan bijvoorbeeld aan zoiets recent als de 'Arabische lente'.

Het enige dat kan helpen dit te voorkomen is eerlijke en openlijke voorlichting over bijvoorbeeld de aard van bepaalde ideologieën, religies en bewegingen. Echter, deze eerlijkheid en openheid bestaat in het huidige moderne westen niet.

Daar roept men op tot multiculturalisme en respect voor iedere barbaarsheid zolang deze maar van een 'exotische' niet-westerse en met name niet-blanke judeo-christelijke humanistische oorsprong is. Dat heeft er onder andere toe mogen leiden dat de islam geafficheerd en gepropagandeerd wordt als zou het een 'normale religie als elke andere' zijn. En dat is het alles behalve. Het politieke correctisme heeft er daarnaast voor gezorgd dat kritiek uiten op de islam feitelijk verboden is en als een 'fobische angst', als 'xenofobie', als 'discriminatoir', als 'nationalistisch' en als 'extreemrechts' en dus 'racisme' zou gelden. Een volslagen absurditeit. Niet in de laatste plaats omdat de islam een zeer barbaarse totalitaire ideologie is. Een ideologie die al in dit stadium onze rechtsstaat en vrijheden ondermijnt!

Meneer Veelkantie neemt derhalve geen genoegen met deze ban op islamkritiek en het spreken van feiten. Ik ben van mening dat alleen het in allen openheid openbaren van de aard van de islam zou kunnen voorkomen dat Europa het zoveelste werelddeel zal worden dat geïslamiseerd zal worden en waar op enig termijn ook vreselijke zaken zullen plaatsvinden die wij nu in alle andere islamitische landen en werelddelen op dagelijkse basis kunnen waarnemen.

Aan de misleide geesten die uitlatingen doen zoals in het begin van dit artikel beschreven staan vraag ik doorgaans om de verschillen tussen de islam en het nazisme te noemen. Doorgaans krijg ik daarop geen antwoord omdat men dondersgoed weet dat men dan volkomen nat gaat. Of het blijft bij de hen door de media, politiek en ideologen voorgelogen gemeenplaatsen als 'maar de meeste moslims zijn gematigd'. Dat waren echter de meeste nazi's en gewone Duitsers in de opmars en uiteindelijke tweede wereld oorlog ook. 90% van de toenmalige Duitsers waren gewoon hele brave nette burgers. De meeste daarvan voelde zich aangetrokken tot dan wel aangesproken door nazisme alsook de antisemitische agenda. De meeste Duitsers waren tenminste een beetje antisemitisch of hekelde de Joden omdat dit nu eenmaal een soort van volksgebruik was. Dat ging vaak beslist niet zover dat men verlangde naar een wereldomvattende oorlog waarbij miljoenen van hun jongemannen zouden sneuvelen. Sterker nog, had het gros van de Duitsers geweten wat de nazi's allemaal uitspookten, dan had men zich daar waarschijnlijk van afgekeerd. Echter, het stilzwijgen, de onwetendheid en het gedogen door de meerderheid was wel de voornaamste facilitator waardoor de nazi's haar gruwelijkheden konden uitvoeren en uiteindelijk het complete Duitse volk, en niet te vergeten vrijwel geheel Europa, in haar diepe ellende en uiteindelijk haar val meesleepten. Het Duitse volk, dat tot ver in de oorlog vierkant achter het nazi-regime stond, maakte het mogelijk dat er wereldwijd vele tientallen miljoenen mensen op gruwelijke wijze de dood vonden en een exterminatie poging gedaan kon worden op de Joden en Roma.

In het verlengde daarvan stel ik de 'respect moet' types ook vaak de vraag of men ook van mening is dat er in Nederland plaats en respect moet zijn voor (neo)nazi's. En of men dan ook van mening is dat 'wij' ons eens wat meer zouden moeten verdiepen in het (neo)nazisme, we er van uit moeten gaan dat de meeste (neo)nazi's te kenschetsen vallen als 'gematigde' (neo)nazi's en dat het 'als je ze individueel zou kennen' allemaal wel meevalt met het 'rechtsextremisme'?

Het antwoord, als men dat al geeft, is dat dit uiteraard beslist niet het geval is of moet zijn. Want (neo)nazi's zijn fouter dan fout en slechter dan slecht en die zouden op geen enkele vorm van respect, laat staan begrip dan wel erkenning van hun ideologische kijk op de wereld mogen rekenen. Sterker nog, als het aan veel islam-lovers dan wel nuttige idioten zou zijn dan werden (neo)nazi's alleen al opgepakt en veroordeeld of anderszins gebrandmerkt om maar duidelijk te maken dat zoiets als het (neo)nazisme absoluut not done is! En dat is toch buitengewoon bevreemdend!

Want enerzijds is je alleen al associëren met het (neo)nazisme al een enorme doodzonde, maar je associëren met de islam is dat juist niet. Dat zou zelfs iets lovenswaardigs zijn omdat dit een reflectie van jouw 'tolerantie jegens andersgelovigen/ andersdenkenden' zou zijn. Dat terwijl het nazisme en de islam op cruciale punten overeenkomen! Leest u maar eens onderstaande vijf cruciale overeenkomsten tussen de principes van het nazisme en de islam:

 

5 Belangrijkste Overeenkomsten tussen Nazisme en de Islam

Virulent Antisemitisme

 

Complotdenken over Joden, Joden als voornaamste oorzaak van alle ellende, Joden als voornaamste vijand, oproep tot doden/ uitroeien van Joden, Joden als onmensen/ sub-mensen/ ondermensen, Joden als (geheime) kracht achter de wereldpolitiek/ kapitaal, discriminatie van Joden op ieder denkbaar vlak, geweld tegen Joodse ondernemers, aanmoediging van discriminatie/ geweld tegen/ vervolging van Joden, Joden als (on)gedierte, Joden als onrein/ onbetrouwbaar/ misleidend/ stiekem, zogenaamde sinistere gebruiken van Joden (zoals verwerking van bloed van christenen/ moslims in voedsel).

Enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort

Virulent Antisemitisme

 

Complotdenken over Joden, Joden als voornaamste oorzaak van alle ellende, Joden als voornaamste vijand, oproep tot doden/ uitroeien van Joden, Joden als onmensen/ sub-mensen/ ondermensen, Joden als (geheime) kracht achter de wereldpolitiek/ kapitaal, discriminatie van Joden op ieder denkbaar vlak, geweld tegen Joodse ondernemers, aanmoediging van discriminatie/ geweld tegen/ vervolging van Joden, Joden als (on)gedierte, Joden als onrein/ onbetrouwbaar/ misleidend/ stiekem, zogenaamde sinistere gebruiken van Joden (zoals verwerking van bloed van christenen/ moslims in voedsel).

Enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort

Diepgewortelde Misogynie/ seksisme

Vrouwen als de baarmoeders om te fungeren als voortbrengers, dragers en verzorgers van nieuwe strijders en wegbereiders van de ideologie, vrouwen als zuiver en alleen moeder en verzorgster, vrouwen als aansprakelijke en verantwoordelijken voor de eer van hun mannen, kinderen en het gezin, vrouwen mogen niet buitenshuis werken, strenge voorschriften voor wat betreft het uiterlijk en kleding (bijv. geen make-up, geen broeken maar lange rokken, geen geverfd haar, verbod op on-Duits/ on-islamitisch gedrag, enz.), geen gelijke rechten/ behandeling van vrouwen en mannen, prefereren van jongetjes boven meisjes, geen scholing of hooguit gericht op het zijn van een goede vrouw, huishoudelijke taken, trouwen, voortbrengen van veel nageslacht.

Enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort

Diepgewortelde Misogynie/ seksisme

Vrouwen als de baarmoeders om te fungeren als voortbrengers, dragers en verzorgers van nieuwe strijders en wegbereiders van de ideologie, vrouwen als zuiver en alleen moeder en verzorgster, vrouwen als aansprakelijke en verantwoordelijken voor de eer van hun mannen, kinderen en het gezin, vrouwen mogen niet buitenshuis werken, strenge voorschriften voor wat betreft het uiterlijk en kleding (bijv. geen make-up, geen broeken maar lange rokken, geen geverfd haar, verbod op on-Duits/ on-islamitisch gedrag, enz.), geen gelijke rechten/ behandeling van vrouwen en mannen, prefereren van jongetjes boven meisjes, geen scholing of hooguit gericht op het zijn van een goede vrouw, huishoudelijke taken, trouwen, voortbrengen van veel nageslacht.

Enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort

Homofobie/ Afkeer & verbod Homoseksualiteit

Expliciet verbod op homoseksualiteit en/ of homoseksuele gemeenschap/ handelingen, vervolging van homoseksuelen alsook het ter dood brengen van homoseksuelen, homoseksualiteit als tegennatuurlijke/ onnatuurlijke/ ontucht/ dierlijke lust, corrumpering van de 'publieke moraal', discriminatie/ bespotting/ publiekelijke vervolging/ mishandeling/ doodslag, enz. van homoseksuelen.

Enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort

Homofobie/ Afkeer & verbod Homoseksualiteit

Expliciet verbod op homoseksualiteit en/ of homoseksuele gemeenschap/ handelingen, vervolging van homoseksuelen alsook het ter dood brengen van homoseksuelen, homoseksualiteit als tegennatuurlijke/onnatuurlijke/ ontucht/  dierlijke lust, corrumpering van de 'publieke moraal', discriminatie/ bespotting/ publiekelijke vervolging/ mishandeling/ doodslag, enz. van homoseksuelen.

Enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort

Discriminatie/ Vervolging Andersdenkenden

Intolerantie, grove discriminatie en sociale, maatschappelijke en strafrechtelijke vervolging van andersdenkenden, andersdenkenden dwingen zich via kleding of andere uiterlijke zaken te onderscheiden van nazi's/ moslims opdat ze herkenbaar zijn als niet-nazi's/ moslims, andere regels en rechten voor andersdenkenden, onderworpen worden aan regelgeving en wetten van nazi's/ moslims, verbod op belijden/ spreken/ tonen van 'afwijkende' mening, censuur en vervolging bij overtreding van regels en wetten door andersdenkenden, uitsluiting van andersdenkenden aan maatschappij/ werk/ clubs.

Enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort

Discriminatie/ Vervolging Andersdenkenden

Intolerantie, grove discriminatie en sociale, maatschappelijke en strafrechtelijke vervolging van andersdenkenden, andersdenkenden dwingen zich via kleding of andere uiterlijke zaken te onderscheiden van nazi's/  moslims opdat ze herkenbaar zijn als niet-nazi's/moslims, andere regels en rechten voor andersdenkenden, onderworpen worden aan regelgeving en wetten van nazi's/ moslims, verbod op belijden/ spreken/ tonen van 'afwijkende' mening, censuur en vervolging bij overtreding van regels en wetten door andersdenkenden, uitsluiting van andersdenkenden aan maatschappij/ werk/ clubs.

Enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort

Verwerpen Democratie en Mensenrechten

Democratie, vrijheid en mensenrechten worden verworpen en in plaats daarvan bepaald de overheid wie de macht heeft, welke rechten en plichten men 'geniet', welk gedrag getolereerd wordt, welke religie toegestaan is of beleden mag worden, de leefregels, staatsmacht is onbegrensd.

Enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort

Verwerpen Democratie en Mensenrechten

Democratie, vrijheid en mensenrechten worden verworpen en in plaats daarvan bepaald de overheid wie de macht heeft, welke rechten en plichten men 'geniet', welk gedrag getolereerd wordt, welke religie toegestaan is of beleden mag worden, de leefregels, staatsmacht is onbegrensd.

Enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort

Nu zullen er altijd gekken zijn die 'slechts' vijf punten onvoldoende bewijs vinden om tenminste de aanhangers van de islam niet te steunen, hun geloofsprincipes te vewerpen en een diepe wantrouwen jegens de islam en de aanhangers ervan te koesteren. Een absurd argument natuurlijk. Want alleen al het aanhangen van één van de bovengenoemde principes zou in alle andere gevallen al meer dan voldoende zijn om mensen te etiketteren als achterlijk, radicaal, extreem en barbaars en niet in lijn met het moderne beschaafde denken, hun principes openlijk en nadrukkelijk te verwerpen en hen als potentieel gevaarlijk te kenschetsen. Dus waarom zouden 'wij' dit met een beroep op 'respect' en 'tolerantie' wel accepteren, respecteren en zelfs omarmen als het gaat om aanhangers van de islam.  Niet in de laatste plaats omdat we het hebben over zaken die zeer breed gedragen worden onder moslims, ja ook de zogenaamde 'gematigde', en beslist niet alleen beleden worden door de zogenaamde 'radicale' dan wel 'extremistische' moslims.

Stel uzelf eens de vraag of u aan niet-moslims die één van de vijf, laat staan alle vijf, punten uw morele steun zou verlenen? Hen in hun overtuiging zou bestendigen en of u van mening zou zijn dat dit 'hun goede recht is' en er van enige kritiek op de principes van deze personen, laat staan 1,2 miljard, geen spraken zou mogen zijn? Zou u andere mensen die kritiek zouden uiten op niet-moslims die één van de vijf, laat staan alle vijf, punten als onwrikbare uitgangspunten van hun wereldbeeld zien verwijten dat ze last hebben van een irrationele fobische angst, van 'rechts extremistische' denkbeelden, van een anti-beschaving en anti-democratische zienswijze verwijten? Integendeel zelf!

Laat mij u dan, als laatste, eens vragen waarom u een uitzondering maakt voor moslims? Waarom legt u moslims niet langs dezelfde morele ethische meetlat die u zo graag gebruikt in geval het om niet-moslims zou gaan? Waarom excuseert u aanhangers van de islam? Zoals gezegd, het is geenszins de bedoeling dat u om de gegeven redenen moslims anders of slechter zou behandelen dan niet-moslims. Maar u gedraagt u nu als wegbereiders voor de islamisering van Europa en Nederland in het bijzonder! En dat werpt inmiddels al hele zure 'vruchten' af. Antisemitisme is nog niet eerder zo virulent aanwezig geweest in Europa als thans! Joden hebben anno 2014 in Europa meer te vrezen dan ooit daarvoor! Heel veel West-Europese Joden leven tenminste emotioneel alweer enkele jaren ondergedoken en verbergen hun Joods zijn als ze de deur uitgaan! Waarom bent u zo gretig om alle eisen en wensen van moslims zonder enige slag of stoot in te willigen? Iets dat inmiddels absurde proporties aanneemt! Zaken geassocieerd met de islam, zoals vrouwenbesnijdenis en eerwraak, nemen enorme proporties aan! In Nederland anno 2014! Homoseksuelen durven nog nauwelijks publiek uit te komen voor hun geaardheid en durven in bepaalde delen van de grote steden niet eens meer over straat te gaan! Homoseksuelen worden massaal hun huizen uit geterroriseerd! Meisjes en vrouwen voelen zich onveilig, worden op zeer seksistische wijze bejegend en nageroepen en schijnen tegenwoordig allemaal kankerhoeren te zijn! Het aantal (groeps)verkrachtingen, geweldsmisdrijven en misdaad groeit buiten alle proporties! En ja, hoe triest ook, het merendeel daarvan wordt gepleegd door moslims!

Wat is er in u gevaren dat u wegkijkt en doet alsof uw neus bloed? Welk groot belang denkt u daarmee te dienen?

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/05/31/5-belangrijkste-overeenkomsten-nazisme-en-de-islam/

17 reacties

Naar het reactie formulier

 1. vctleman

  MAROKKO

  Marokkanen van islamindustrie in Nederland zijn nog steeds het grootste export-product van Marokko. In 2013 werd 6.9 miljard euro door deze colonne gestuurd naar hun “heilige” dictatoriale land, waarvan 170 miljoen euro van de in 2013 ontvangen kinderbijslag in Nederland is, die werd ook direct doorgesluisd naar marokko.

  Nederlandse bevolking wordt blootgesteld aan massale en leugenachtige politieke campagnes van PVDA, D66, GL, CDA en hun machtigste media!. Men maakt ons wijs dat deze Marokkanen gewoon aan het werk zijn en dat dit allemaal hun eigen geld is…! Terwijl in Nederland wonende Marokkanen sinds 35 jaar een parasitair bestaan leiden, per jaar miljarden kosten, generaties lang en nauwelijks bijdrage leveren, maar kosten des te meer aan uitkeringen, subsidies en criminaliteit.

  Leugenachtige wanbeleid…!

  Import moslims industrie heeft meer omzet dan de bouw!

  De import moslims is een industrie geworden van tienduizenden ambtenaren en div. functionarissen,advocaten,tolken, beleids- en gemeenteambtenaren,maatschappelijk werkers,bewakers,verzorgers van asielcentra,wetenschappers,sociologen,managers,enz.
  islamindustrie financiert PVDA, GL, CDA en D66…
  Voor deze islamindustrie, de bouw van nog meer hilton gevangenissen, verzorging van moskee diensten, uitkeringen, moslim omroepen, begeleiden van Marokkaanse jihadisten, gratis vakanties voor de tuig in ruil van het pauzering roofaanvallen, is een zeer lucratief job geworden. 83% van de gevangenen zijn Islamitisch afkomst, ze willen nu in de gvangenissen moskeen hebben…En dan tellen we de gevangenen die ook buitenlands zijn en wel hier zijn geboren nog niet eens mee!

  Moslims stellen voortdurend hun eisen aan PVDA, GL, CDA en D66, met als doel hun eigen waarden op te leggen: deze houding vloeit voort uit hun religie. Toegeven of compromis leidt slechts tot meer eisen. De eisen zijn mede bedoeld om niet-Moslims tot de status van dhimmi te reduceren. 

  Wat steeds duidelijker wordt: De imams en leiders van de moslims,verenigingen, werken iedere ontwikkeling van de jonge moslims tot zelfstandig denkende mensen tegen. Dat ziet men aan de tegenwerking van de moslim scholen en hun besturen. 
  Want ontwikkeling op westerse wijze is een gevaar voor de islam-ideologie. De moslims mogen gewoon niet wijzer worden. Onderwerping en opleiding tot domme adepten van dat geloof wordt er in gestampt op de moslimscholen. En onze regering laat dit gezwel maar groeien. 

  De juiste houding voor PVDA, GL, CDA en D66 zou zijn, om alle eisen van de Moslims resoluut af te wijzen, maar deze partijen willen dat niet. Ze doen zelfs concessies voordat de eisen zijn gesteld. Het is deze houding die met dhimmitude omschreven wordt: het is een vorm van verraad aan de westerse beschaving. 

  In plaats van de enig logische conclusie te trekken, alle mogelijke middelen gebruiken om de moslims te doen terugkeren, gaat men maatregeltjes verzinnen om de immigratie weer wat acceptabeler te maken. En dat zegt A. Petchold, nog meer miljoenen van gemeenschapsgeld aan de moslims geven, om jihadisten onder controle te brengen! Die man spoort echt niet.

  Onmiddellijk het nederlands paspoort afpakken van de Jihadisten en voorgoed het land uitzetten.

  Het beste zou zijn om Islamisten met 2 paspoorten uit te sluiten van de Nederlandse volksverzekeringen, aow, kinderbijslag, bijstand en AWBZ uitkeringen. Mensen met 2 paspoorten, na 50 jaar, hebben immers niet eenduidig voor het Nederlanderschap gekozen.

  Petchold er valt nog veel te leren van wat wij al lang weten. Een onthullend recent onderzoek naar de aard van de propaganda van de moskeeën in Nederland komt tot de conclusie dat het een totalitaire ideologie van haat weerspiegelt die kan aansporen tot geweld.
  ISIS in Nederland propageert dat de islamieten die het geloof de rug toe keren gedood moeten worden volgens de imams van deze moskeen, en wordt democratie als on-islamitisch veroordeeld. 

  Gevaarlijke politiek is van plan om Wahhabisme, salafisme en ISIS binnen nederland te promoten. De Moslim landen beginnen significante fondsen naar Turkije en Marokko te sluizen en ontwikkellen instellingen om hun eigen propaganda te verspreiden, inclusief het opzetten van Koranscholen en liefdadige organisaties. Zij halen ook Turken en Marokkanen voor training naar midden-oosten, om zo een nieuwe generatie radicale predikers te scheppen die geschoold waren in een rigide interpretatie van de islam. Dezen worden officieel als imams bekrachtigd in Turkije en Marokko en vervolgens door herkomstlanden naar Europa en Azië gestuurd om de islam te verspreiden.
  Jaar 2014, welke Marokkaan werkt?

  In Amsterdam 93% van de marokkanen in de uitkeringen! Corrupte klik’s ontkennen dat de Marokkanen openlijk en systematisch Nederland uitbuiten.

  PVDA, D66, GL en CDA negeren dat wij tientallen miljarden euro’s per jaar offeren voor uitkeringen, scholing, gezondheidszorg, kinderbijslag, huisvesting, subsidies voor moslims die het volgens de koran onze plicht achten om hen te onderhouden. Als dank krijgen wij haat en verachting voor onze samenleving die zij bikkelhard afwijzen en met geweld bestrijden.

  Deze partijen beweren dat marokkanse islam een bijzonder vreedzame, lieflijke zelfs nobele godsdienst is. PVDA, D66, GL en CDA kennen zogenaamd de echte oorzaak van alle islamitische agressie, haat tegen het Westen. Alle huidige spanningen zijn volgens hen te wijten aan de Nederlanders zelf die onvoldoende respect tonen voor moslims.

  Marokkaanen op hun beurt vergroten hun islamitische bevolking; kunstmatig, voornamelijk via geïsoleerde machtsblokken, vormen ze die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers, snel uitbreiden, hele wijken en steden overheersen en daarna uit moet groeien tot een meerderheid, die met geweld of zogenaamd democratische middelen ons land moet onderwerpen aan de Marokko.
  Helaas is het juist de Nederlandse overheid die deze tuig daarbij steunt en financiert. Daarnaast is de financiële steun uit het Midden Oosten(ISIS, Wahabisten, salafisten..etc…) voor de bouw van de moskeeën is niet te verwaarlozen.

  De overheid misbruikt daarvoor het hele sociale verzekeringsstelsel en alle voorzieningen die door Nederlanders worden betaald met hoge verzekeringspremies en belastingen.

  De politieke en kerkelijke machthebbers in ons land, slepen hele volk in hun islamitische val.

  Het is allemaal veel te slap en intussen dendert de islam voort in Nederland, gebruik makend van dezelfde democratische vrijheid die zij willen afschaffen zodra zij de mogelijkheid daartoe hebben.

  Dat zal vermoedelijk niet pas het geval zijn als de moslims 50 % van de bevolking uitmaken.

  Gezien het uiterst slappe verweer en vooral ook gezien de actieve medewerking die de islam krijgt van partijen als D66, Groen Links, CDA en de PVDA, zullen de moslims, aangevoerd door de ISIS, Salafisten, met behulp van aanslagen enz. al lang de macht kunnen grijpen vóórdat zij aan die 50 % toe zijn.

  PVDA, D66, GL en CDA negeren dat de meerderheid van Moslims in de moskeeën ISIS sympathiseert.
  Wie deze feiten aan de kaak stelt wordt bedreigd door de Marokaanen zowel als door de eigen Nederlandse overheid wegens gebrek aan respect.

  Ze negeren het wereldwijde islamitische geweld, dat islam een uiterst gewelddadige oorlogsdoctrine is die stelt dat uitkeringen dat ze krijgen, de belastingen zijn die andersgelovigen aan hen moeten betalen.
  De groei van de Moslim-bevolking in Europa is een strategie van de Moslims. Nu al zij er veel meer Moslims in Europa, dan de officiële cijfers laten zien. Binnen enkele generaties zullen Moslims de meerderheid vormen. De Europese regeringen hebben met deze strategie feitelijk ingestemd, door Moslim-immigratie toe te laten.

  Een geheel nieuwe strijd waar de mensen, vermomt als werkzoekende, nobele geloviger, gezinsherengier, gezinsvormer, imam, asielzoeker, olie handelaar ons land steeds meer in hun greep krijgen en langzaam onze verworvenheden aan het afnemen zijn. De immigratie van Moslims is bedoeld om Europa op deze wijze te veroveren, en ook om de niet-moslim bevolking op den duur te vervangen door een Moslim-bevolking. Moslim-migranten zijn juist geen economische migranten, maar ideologisch gemotiveerd. Deze strijd van binnenuit is de meest slimme en de meest sluwe die we ooit gehad hebben. Heel Nederland zal straks onderworpen zijn aan deze meerderheid die mogelijk wordt gemaakt door de corrupte politiek.

  Met Vriendelijke Groeten

  Victor Leman

  Florac Bosch

 2. Robert Macniel

  Ik denk dat voor iedereen nu eens duidelijk moet worden dat het Jihadisme een kwaadaardige ideologie is net als het nazisme, en een heleboel andere ‘ismes. Het probleem met kwaadaardige ideologien is dat ze vaak een voedingsbodem vinden en goed gedijen in een verwante ideologie waar in principe niet zoveel op aan te merken valt. Het nazisme gedijt goed in nationaal socialisme zoals dat opkwam in de jaren dertig en Jihadisme gedijt goed in de islam. En dan maakt het niet uit wat voor islam of het nou schiitische, soenitise, soefie of wat dan ook is. Er is ook niet zo iets als gematigde islam of extremistische islam, imho, er is alleen islam en alle uitingen daarvan zijn bevattelijk voor de boodschap van het Jihadisme. Daarom zie je nu dat zelfs islamitische ouders in Nederland geheel verrast en wanhopig zijn dat hun kind plots afreist naar Syrie of Iraq, ondanks de gematigde opvoeding die ze hun kind gegeven hebben en ondanks dat ze zijn opgegroeid in Nederland of een ander westers land. De voedingsbodem die islam vormt is genoeg om te leiden tot radicalisatie en het volgen van Jihadisme met alle gevolgen van die.

 3. Sarah

  Ga je ook nog een artikel schrijven over Amerika of ben je daar weer blind voor?

  1. Meneer Veelkantie

   Sarah,

   Wat heeft het te maken met de overeenkomsten tussen het nazisme en de islam? Relevantie?

 4. Hatice

  Ik zou u aanraden om islam via boeken(Koran bv.) te kennen i.p.v. de moslims te observeren. Dit allemaal wat u schrijf klopt gewoon niet met islam, dit is verkeerd. moslims zijn niet perfect, zo zijn de joden of christenen ook niet. Maar de Koran, de originele Bijbel en originele Thora hebben veel gemeen, zij hebben wel de perfectie want ze zijn verzonden door Allah(c.c.)! Dan heb ik wel over de originele boeken. Vanuit de Koran is er nog géén enkel letter veranderd, maar helaas hebben ze de Thora en de Bijbel meermaals veranderd. Dus raad ik u aan de originele boeken eens te lezen ALS u de echte godsdiensten wilt kennen, waaronder de islam.
  Géén één van hen hebben overeenkomsten met de nazisme, mag gewoon niet! Ik applaudisseer Hitler ook niet met wat hij heeft gedaan, ik vind het gruwelijk, en heel erg wat de Joden en dergelijken hebben meegemaakt. Maar valt het u niet op dat de zionisten hetzelfde doen met de Palestijnen? Ze hebben een systematisch plan bedacht om de Palestijnen langzaam uit te roeien van hun eigen land. Hetgeen wat Palestina doet is zelf verdedigen met wapens of stenen die ze zelf maken, ze hebben zelfs geen leger, luchtmacht of dergelijke of worden niet ondersteunt. Maar Israël daarentegen heeft een wereldmacht dat ondersteunt wordt door de VS. En dat gebruiken ze tegen de Palestijnen, en dan zijn het meestal kinderen, ouderen of gehandicapten die sterven. Iemand met een hart kan dit gewoon niet accepteren, die mensen leven in een soort open vernietigingskamp. Als je over nazisme moet spreken zijn het op dit moment de zionisten die een doel hebben om Palestijnen uit te moorden, Gaza is gewoon verwoest door hen, moet je even denken dat dit hetzelfde gebeurd in Nederland.
  Gelukkig zie ik ECHTE Joden die tegen de zionisten zijn en dit gruwel niet door de roze bril zien. De principes dat u schreef klopt ook niet met islam, er bestaan geen extremistische moslims, dan zijn ze verkeerd bezig en zijn tegen de regels van de islam bezig. ISIS en soortgelijke terroristische organisaties doen ook niet wat de islam vertelt. Dus ik raad u echt aan om islam te leren kennen alvorens u het overeenstemt met nazisme, want daar is er GEEN sprake van! Zeker niet! Hetgeen wat er in deze wereld gebeurd is niet altijd correct. Islam is een godsdienst met veel vrede, mensen kunnen fouten maken, het belangrijkste is niet via mensen een godsdienst te observeren, er bestaan boeken voor. (sorry voor het lange tekst)

  1. Meneer Veelkantie

   Jeetje Hatice,

   Dus zo’n 200 tot 500 miljoen moslims begrijpen hun religie niet goed en interpreteren ‘de religie van vrede’ niet goed.

   Denk je niet dat je jouw energie niet beter in het onderrichten van jouw niet begrijpende mede-moslims zou kunnen steken dan in een fundamentalistische atheïst?

  2. Roman Oonk

   Het moge zo zijn dat de oorspronkelijke boeken zuiver en waar zijn. Het moge zo zijn dat er geen letter in de Koran is veranderd. Het is ook zo dat er zes grote stromingen binnen de Islam zijn die ieder een andere uitleg geven aan die heldere tekst. De tekst mag dan misschien van God komen, de mens blijft mens in zijn interpretatie.
   Dan laat ik nog buiten beschouwing dat er geen Koran is overgeleverd uit de tijd van Mohammed, en dat de oudste Korans in Marokko en Turkije in musea liggen opgeborgen en geen wetenschapper die mag onderzoeken; willen we dan niet echt weten wat de oorspronkelijke tekst is?
   We kunnen ons best doen de Koran te lezen en zo God te leren kennen. Dat is een mooi streven. Maar laten we de mens niet uit het oog verliezen.
   De meerderheid is vast van goede wil. Helaas is er slechts een minderheid nodig om de wereld in verderf te storten.
   En helaas geldt voor de moslim meerderheid dat ze selectief verontwaardigd is: de agressieven en felle reacties van moslims tegen de acties van Israel staan tegenover een oorverdovend zwijgen waar Christenen en ongelovigen in vrijwel de gehele Islamitische wereld worden gediscrimineerd, mishandeld of vermoord.
   De demonstraties ten tijde van de Deense Cartoons hebben niet geleid tot het inzicht dat het uitschelden van christenen of joden voor varkens en apen in de Palestijnse van ‘Sesamstraat’ ook veroordeeld zou moeten worden.
   Ik zou u aanraden om islam via boeken te leren kennen en dan uw medemoslims te observeren.

  3. Meneer Veelkantie

   Roman,

   De islam is, evenals iedere andere religie dan wel ideologie, van meet af aan door mensen verzonnen en staan in alle gevallen bol van haat, van leugens, van onzin en idiotie. Het zou anders immers geen enkel doel dienen. Een religie en/ of ideologie, islam is beide, is er specifiek toe bedoeld een kunstmatig onderscheid aan te brengen in mensen. De ‘goede’ en de ‘kwade’ of ‘foute’ mensen. Per definitie levert dit vijandigheid op. En dus geweld en een hele collectie aan andere vormen van ellende.

 5. Janneke

  @Meneer Veelkantie Dus u wilt zeggen dat 200 tot 500 miljoen moslims niet vredig leven? Ik zou graag de bron willen zien waar u die informatie vandaan haalt, want het klinkt erg ongeloofwaardig.

  1. Meneer Veelkantie

   Janneke,

   Dat zijn niet mijn constateringen maar de constateringen van veiligheidsdiensten. Circa 15 tot 30% van de moslims hangt een radicale visie aan en streeft naar een totalitaire islam waar geen plaats is voor andersdenkenden en andersgelovigen. Persoonlijk denk ik dat het er veel meer zijn. En je moet toch onder een steen leven als je niet ziet wat de toestand in de wereld is. En dan met name in de moslimwereld, maar ook in niet-islamitische landen.

 6. florac

  Het begin van de jihad

  Arabië verkeerde toen in het voorstadium van staat vorming. De samenleving van Arabieren was in de 6 de eeuw georganiseerd middels door zeer primitieve stamverbanden. De bevolking bestond bovenal uit nomaden.

  Er was het Byzantijnse Rijk in het westen, het Perzische Rijk in het oosten en in het zuiden waren er Arabische stammen. Toen moest er een nieuwe profeet en religie komen om deze rijken te bestrijden.De overloperij van bedoeïense huurlingen uit de keizerlijke legers zou trouwens een factor worden in de moslim-Arabische zege op deze rijken onder Mohammeds opvolgers. De mobiliteit was de sterkste punt van de barbarse rovers, verbonden met raids of rooftochten en stammenoorlogen. Dergelijke rooftochten behoorden altijd al tot het leven van de bedoeïenen, gericht op het stelen van dieren van een vijandige groep.

  Allah (abdallah, Abdullah!) is niét dezelfde god als die tot wie de gelovige Westerling zich richt als hij God aanroept.
  Islamitische religie, Politieke ideologie en militaire doctrine van die tijd…: Zeer achterlijke Mohammed heeft echter niet alleen de koran geopenbaard, maar heeft zichzelf en passant heilig weten te verklaren, wat er uiteindelijk toe leidde dat hij net zo onvoorwaardelijk moet worden vereerd als zijn biologische vader *ABDALLAH* Allah en de koran zelf. Dat uit zich onder andere in het dagelijks gebed, waar Mohammed ook in wordt aangeroepen en gegroet. Hoewel de islam zich expliciet keert tegen christenen die Jezus vereren als de zoon van god, is de mate waarin Mohammed in de islam wordt vereerd niet te onderscheidenen van de verering van Jezus in het christendom. In de islam zijn het leven en de uitspraken van de profeet sunna geworden, wat inhoudt dat een moslim zijn gedrag zo stipt mogelijk moet laten bepalen door het rolmodel dat Mohammed voor de moslim is.
  Allah, (afkorting van Abdallah), biologische vader van Mohammed, is een leider van de Arabische clans!. Vader Abdallah stierf een aantal weken voor zijn geboorte en zijn moeder stierf toen hij zes jaar was. Door de Arabieren Allah (god) genoemde Abdallah, biologische vader van Mohammed was gewoond geraakt tijdens een rooftocht en later overleden.(deze gebeurtenis is voor altijd geheimhouden!!!); Stamhoofd Abdallah (Allah) is overleden door de zware verwondingen tijdens een rooftocht gericht op het stelen van goederen van een andere stam!!!. Vervolgens werd Mohammed opgevoed door zijn grootvader van vaderskant Abd al-Mutallib, deze overleed toen Mohammed acht was. Mohammed’s clan was nog steeds de sterkste en het meest effectieve wapen was de rooftocht. Dit is een uitgelezen manier om een tegenstrever een hak te zetten. De landerijen van een vijand plunderen is de manier om hem in zijn voortbestaan te raken. Hij verliest de opbrengst van zijn land en moet zijn financiële reserve aanwenden om het hoofd boven water te houden. Als hij bovendien de aanval niet vergeldt, verliest hij zijn gezicht, waardoor zijn vazallen misschien overlopen, dit was de tactiek van de Mohammedse clan.
  Via een neppe religie werden de Arabieren in korte tijd veranderd van onderling verdeelde polytheïsten in spiritueel gedreven monotheïsten, voor wie het ware geloof alles betekende.
  De islam, van dictatuur ALLAH presenteert net zo’n complementaire vorm van schrikbewind en barmhartigheid. De volgende passage komt uit de soera Al Anfal (de buit, nr.8).

  Soera 8: 12 Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”
  13 Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet. En wie tegen Allah en Zijn boodschapper strijdt, (wete) Allah is voorzeker streng in vergelding.
  14 Dat is (uw straf), ondergaat haar daarom en weet dat er voor de ongelovigen de straf van het Vuur is.

  Dat komt overheen met een uitspraak van Mohammed dat hij zijn zegevieringen te danken heeft aan zijn terreurbeleid (zie onder andere Sahih Bukhari, vol. 4, boek 52:220: ‘Ik heb mijn zegens te danken aan mijn terreur.’). Wie zich tegen Allah verzet, krijgt dus te maken met terreur en verschrikkingen. Maar na een reeks bedreigingen aan het adres van degenen die zich aan de strijd proberen te onttrekken en Allah en zijn dienaar niet trouw zijn, blijkt ook Allah genade te kennen:

  8:29 O, gij die gelooft, als gij Allah vreest zal Hij u een onderscheiding verlenen en uw tekortkomingen voor u bedekken en u vergeven; Allah is Heer van grote Genade.

  Wie Allahs gezag niet accepteert, sterft de marteldood. Wie hem vreest en zich aan hem onderwerpt, maakt kennis met zijn vergevingsgezindheid. Dit houdt wel in: de verplichting mee te strijden voor de jihad. De beloning zal dan een deel van de oorlogsbuit zijn, of in geval van sterven in de strijd, rechtstreekse toegang tot het paradijs, wat bijzonder goedkoop is voor de vertegenwoordigers van god, maar wat enorme rijkdom en macht oplevert als je het serieus aanpakt.

  JIHAD IS BEGONNEN..

  De oorlog tussen het Byzantijnse Rijk en Perzië kreeg al snel het karakter van een godsdienstoorlog. Bij de verovering van Kanaän (613) werden de joden als hulptroepen ingezet tegen de christenen, die destijds de meerderheid in dat gebied vormden. Naar verluidt werden 90.000 christenen omgebracht. Het werken met hulptroepen was een algemene praktijk in die tijd, ook bij de Romeinen. Het leger was ingedeeld naar regionale herkomst om de loyaliteit en het doorgeven van bevelen te vergemakkelijken. Op het slagveld kon dit leiden tot de vlucht van hele onderdelen, maar zolang de intensiteit van het vechten zich beperkte tot kleine confrontaties en plundering, waren hulptroepen een eenvoudige manier om de effectiviteit van een leger snel te vergroten. Betaling was geen probleem, de buit voorzag daarin.

  Er is geen enkele bron die aangeeft in welke goederen de koopman Mohammed handelde. In die tijd was vervoer over land veel duurder dan over zee en alleen geschikt voor luxegoederen. Van de karavaan die Mohammed bij Badr wilde overvallen is berekend dat de vrachtwaarde enkele miljoenen in huidige waarde bedroeg. De eerste gezellen van Mohammed waren koopmannen. Ali, de eerste moslim na Mohammed, was lid van een rijke handelsfamilie. Omar, Aboe Bekr, Uthman waren allemaal koopmannen. Deze mannen behoorden tot de selecte groep van eerste bekeerlingen, tot de tien die tijdens het leven al het paradijs kregen toegezegd. De andere zes waren arm, maar verkregen enorme rijkdommen zo gauw de veroveringen op gang kwamen.

  Deze handel is voor de Arabieren een uitweg uit het armoedige bestaan in de woestijn en biedt de kans op avontuur en rijkdom. Het is een oplossing die past bij hun leefwijze.
  Met Vriendelijke Groeten.
  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen

 7. Florac Bosch

  JIHAD STRIJDERS VAN HAMAS EN ISIS (IS) ORGANISEREN ANTI-JOODSE DEMONSTRATIES IN NEDERLAND!

  Achmed, met zijn Dubbele nationaliteit, machthebber van Rotterdam komt op voor de Islam. Van der Laan, Jozias van Aartsen zijn laf en hebben zeer duistere persoonlijkheden.
  Uitspraken van buitenlandse islamitische politici en demonstraties van de Turken en Marokkanen in Nederland!
  Grootsteden met de fraude, corruptie, bendes, moorden, en nu Jihadisten, een tenenkrommend toneelstuk waar elke bloedzuiger zich machtig voor zou moeten voelen….!

  Een Marokkaan of Turk met een dubbel paspoort burgemeester, wethouder maken, is vragen om moeilijkheden,natuurlijk hebben ze een dubbele agenda, Marokkanen en turken zijn er altijd voor hun eigen volk… We weten dat de loyaliteiten van deze Marokkanen en Turken bij hun ras- en geloofsgenoten, bij de herkomstlanden liggen.
  Moslims eenmaal aan de macht tonen ze aan dat onze grote steden al verloren zijn. Halal etende burgervaders, wethouders die met hun echte baasjes in Marokko en Turkije de regels voor hun provincie in den “vreemde” gaat opstellen. Veel Turken en Marokkanen, massaal gemaskerd met de hoofddoeken, gemobiliseerd door de grote organisaties, door de gemeente ambtenaren, willen nu de maatschappij terroriseren…Den haag, Amsterdam en Rotterdam zijn nu eenmaal onder invloed van grote massa Moslims falende steden, daar wordt hele stelsel aangepast aan de razendsnel groeiende Moslim populatie.

  De huidige elite stak miljarden belastinggeld in het opbouwen van een grote islamitische netwerk. Neem allerlei overlegorganen als het ware de feitelijke ambassades en consulaten van de 5. colonne, maar op grondgebied van Nederland, (2 miljoen mensen zitten in Nederland en hebben ze eigen ‘ambassades’ nodig, los van de ambassades van hun herkomstlanden) moskeen, islamscholen, islamitische omroepen, dialoogacademies voor de Turken en Marokkanen enz. enz. Er zijn er duizenden en worden allemaal bestuurd door PvdA, D66, Groenlinks en CDA -ers. Ze onderhouden dus een grote slappe achterban, die altijd voor meer islamisering zorgt. 

  Laatste demonstraties van de Moslims bewijzen dat de Nederlandse politieke establishment nog meer islamiseert. Straks komen er nog meer Turken en Marokkanen binnen, zie -nieuwe beleid inzake EU hof, opheffen van de immigratie beperkingen, afschaffing van de regels…Dan moet je ook niet verbaasd zijn als een land als Marokko uitgebreid de voeten veegt. Omdat er geen enkele Marokkaan en Turk teruggestuurd is, sterker nog dat er meer Moslims hier zich gaan vestigen en alles doen wat ze willen, hebben Marokko en Turkije dus het nodig gevonden de islamisering van Nederland wat te versnellen door de restanten van de Nederlanders weg te sturen. Denkt Nederland nu echt dat een mohammedaan met een dubbel paspoort nota bene, voor Nederland zal opkomen?

  De Marokkaanse koning heeft toch ook nog niet zolang geleden iemand ontslagen, omdat die man een dubbel paspoort had. Echter: de Marokkanen hier in Nederland móeten nota bene van hem, naast hun Nederlandse paspoort, ook het Marokkaanse behouden. Het ergste is natuurlijk nog, dat onze overheid dit pikt. Zij zijn de Marokkaanse koning hierin onderhorig. Duidelijk is dat Marokko Nederland al als 17 provincie behandelt. En Rotterdam als het bruggenhoofd beschouwt waarmee vaste voet aan de grond is gekregen. Het paard van Troje heeft er weer een actuele versie bij gekregen. Het benoemen van mensen met een andere nationaliteit op politieke, bestuurlijke of belangrijke functies deugt gewoon niet. Het is vragen om problemen.

  Marokkaanse en Turkse gemeenteraad leden maken meteen duidelijk waar hun loyaliteit ligt, in ieder geval niet bij Nederland. CDA, Groenlinks, PvdA en D66 zijn verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Het is het beste dat er zo snel mogelijk wetgeving komt die stelt dat alleen mensen met één nationaliteit (de Nederlandse) op belangrijke posities kunnen worden benoemd (inclusief die van volksvertegenwoordiger). Voorkomen is beter dan genezen. 

  Jihadstrijders samen met de leden van D66, PVDA en Groenlinks schreeuwen haatdragende en gewelddadige slogans tegen Israël en Israëlische vlaggen omhoog gehouden waarop de Swastika de ster van David had vervangen…

  Het demonstreren gaat gepaard gaat met Arabische sjaals, gezichtsbedekking, leuzen en IS vlaggen.De burgemeesters zeggen dat ze ” vreedzaam” demonstreren.

  Deze Turken en Marokannen waren/zijn allemaal aanhangers van de Islamitische Staat! Die tot in ons vrije westen zijn doorgedrongen als bezetters…! 

  De demonstranten schreeuwen ook zuiver antisemitische leuzen; de kreet “Dood aan de Joden” werd opgepikt door de menigte. Dit was de eerste keer sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dat er expliciet antisemitische gezangen geschreeuwd werden door een grote menigte in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam!

  De demonstranten schreeuwen ook: “Hamas zal winnen”, ter ondersteuning van de jihadistische terroristische organisatie. Dit was ook de eerste keer dat in een grote menigte in Amsterdam openlijk leuzen werden geschreeuwd ten gunste van een jihadistische terroristische organisatie.

  NIET GEKOZEN BURGEMEESTERS EN ANTISEMITISCHE MOSLIMS

  Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb (PvdA) blijft aan de macht!!

  Deze burgemeester doet niks tegen de vervolging van christenen door Isis(IS), krijgen ze waarschijnlijk geen toestemming van de burgemeesters.

  CDA verraders staan ook achter deze doubleur, die met zijn Marokkanse paassport gekken manipuleert…

  De burgemeesters vrezen voor een agressieve tegendemonstratie van op hun tenen getrapte moslims en zetten liever geen ME in om de marcherende christenen te beschermen tegen agressie. Dat zou door de moslim protestanten kunnen worden uitgelegd als partijdigheid. Verbied je een demonstratie, dan heb je ook geen last van een tegendemonstratie. Een pro-Gaza-demonstratie hoef je niet te verbieden uit vrees voor een christelijke of joodse tegendemonstratie. Onze christenen zijn nogal labbekakkerig uitgevallen tegenwoordig. Die houden echt geen protestdemonstratie tegen Isis uit medeleven met vervolgde christenbroeders. Abrutaleb en van Aartsen kunnen dus gerust zijn.

  Van onze volksvertegenwoordigers vragen wij geen voeding te geven aan de anti-Semitische oprukking!

  Wij vinden het de taak van de gemeente om onder ogen te zien wat er echt aan de hand is, waarom al die nieuwe generaties als Jihadisten worden opgevoed en opgeleid met de gemeente geld?.

  En zeker te weten dat de Jihad-strijders de discussie hierin niet bevorderen. Reminder: Die willen geen discussie. 

  Als bewoners van Nederland hebben wij zorgen over de teneur van het debat rond de anti-semitische moslim demonstraties binnen de stad. In het verlengde hiervan maken wij ons zorgen over de gevolgen voor onze samenleving, terwijl wij als Nederlanders meestal goed met elkaar omgaan.

  Het is nou overduidelijk dat de politiek compleet doof is voor onze mening en geen ruggengraat toont terwijl het blijkbaar wel aanvoelt dat de samenleving iets anders wil. 

  Het lastige is dat argumenten worden gehanteerd waarvan wij het gevoel hebben dat die deels gebaseerd zijn op de democratische afspraken. Anderzijds de uiteenlopende argumenten lopen in de discussie door elkaar en weerspiegelen die discussie op de straat. Waardoor er een zware lading rond het onderwerp hangt.

  In onze rechtstaat is van alles in de Grondwet vastgelegd. Nederland als een vrije land, waar iedereen welkom is en er geen anti-westerse denkbeelden uitgedragen worden. Het is hierbij niet van belang of de bewoner katholiek, protestants-christelijk, joods of islamitisch is. Dat hebben we ooit gedaan met een reden. Een gevolg van deze rechtsstatelijk uitgangspunten is, dat de overheid, ook de gemeentelijke overheid, moet meewerken aan het uitvoeren hiervan. Dit lijkt redelijk eenvoudig omdat voor iedereen de regels hetzelfde zijn en we geen onderscheid maken tussen afkomst, religie, huidskleur of wat dan ook. Het feit dat de juridische context duidelijk is, laat onverlet dat er kennelijk de drang is bij het college en Burgemeester om aan deze praktische uitgangspunten te gaan rommelen. Hierdoor ontstaan kennelijk zeer negatieve gevoelens bij bewoners van Nederland. De emotionele reacties duiden hier ook op. 

  De “NEDERLANDSE burgemeester”, ISIS, Al Quida, Hamas en andere organisaties met Islamitische achtergrond zitten bij hem in het bloed.

  De tijd is aangebroken om (nette) demonstraties op touw te zetten, waar Nederlanders zouden protesteren Tegen het inpikken van hun land d.m.v. non stop  tsunamigolven van migranten en vluchtelingen uit Moslim- en Afrikaanse landen. Tegen Islamitische terreur die buurten en complete steden onleefbaar maakt.  Tegen de Islamitische terreur gericht tegen alle Nederlanders in buurten waar moslims in grote getallen wonen. Terreur die gericht is om het volk uit de buurten weg te drijven; enkel en omdat de blanken niet van Allah houden. Vergeet niet dat  Nederlanders hebben daar generaties achter elkaar gewoond. Tegen landelijke politieke leiders en de EU die hekel koesteren aan hun eigen volk. Ze doen  hun best de autochtone Nederlanders en niet moslims te dumpen t.b.v. de Islam; enkel en omdat islamitische lobbyisten wereldwijd veel pecunia op de tafel leggen.  

  De landelijke politiek hoeft hier helemaal niet mee te worstelleen maar gek genoeg blijven we worstellen met de islamitische ideologie. Hoe zou dat nou toch komen?

  Turkse, Marokkaanse en Palestijnse vlaggen en anti-joodse leuzen in Nederlandse steden.
  Gemeente ambtenaren en infiltranten mobiliseren de moslims!
  moslims zaaien chaos en streven naar een nieuwe politieke stand in EU.
  In Nederland is recent een Gaza-demonstratie in Amsterdam. Ook daar overigens een verrassend groot aantal deelnemers en verrassend veel Marokkanen en Turken. 5. Colonne is door de gemeente zelf gemobiliseerd..

  Een schande dat de uitstoot van moslimlanden de Nederlandse media zo sterk kan manipuleren. 

  Terwijl moslims in christelijke landen een maximum aan godsdienstvrijheid bezitten, heerst er in de islamitische landen een ongeëvenaarde onderdrukking van alle niet-islamitische geloofsrichtingen.

  Er wordt nu opgeroepen om Joden te vermoorden en de burgemeester laat in een reactie weten dat dit binnen de grenzen van het toelaatbare valt.

  Demonstraties ok. Maar deze heeft alle grenzen overschreden. 

  Moslims in Nederlandse uitkeringen maken zich nu verdacht, ze steunen de aanslagen van IS, AL-Qaida en HAMAS.

  Een groot deel van de Turkse en Marokkaanse jongeren gedragen zich of ze heer en meester zijn in Nederland, dankzij de corrupte ambtenaren.

  We moeten moslims net zo behandelen als iedereen en ze geen voorrechten geven omdat ze anders misschien wel eens zouden kunnen radicaliseren… Chantage heet dat. Dus ja, we schieten te ver door in de tolerantie. Geen tolerantie voor de intolerantie en opkomen voor onze zwaarbevochten vrijheden en verworvenheden. Daar mogen we trots op zijn en dat mogen wij verdedigen. Wij passen ons ook aan als wij naar andere landen gaan, waarom kunnen we niet hetzelfde vragen van mensen die hier vrijwillig zijn? De rechten zijn er, de plichten moeten niet vergeten worden. En de regering moet ophouden met die slappe knieën en opkomen voor Nederland. 

  Dat kan toch niet kloppen? Jarenlang is er straffe kritiek geweest op de christenen, waarom zouden we een uitzondering maken voor het islamitische geloof? Is dat dan toch omdat zij dreigen?

  Erdogan is echt een gedreven antisemiet dus we kunnen de komende jaren nog wel wat verwachten. De Turkse regering vindt dat zij de plicht heeft om op te komen voor hun “Eigen Volk”- moslimvolk, volgens Erdogan is HAMAS een onderdeel van zijn grote imperium!!, en vond dit ook van toepassing op de 3e en toekomstige hier geboren generaties.

  In Rotterdam heeft PVDA verloren, toch geïslamiseerde PVDA beslist nog steeds over de stad!? Marokkaans Abu Talab wilt graag nog meer demonstraties tegen de Joden!!

  Het misselijk makende antisemitisme van moslimjongeren met een kennelijk laag IQ, kan gevaarlijk zijn, maar ook het geniepige van figuren als de niet gekozen burgemeesters en als ambtenaar gemaskerde massa infiltranten..

  Turkse leider Erdogan roept de Turken op voor de nog meer acties…!

  Logisch dat deze jongens antisemitisch zijn, als het OM hen gaat vervolgen zal het ook de Koran moeten verbieden.

  Natuurlijk spreken zij het zelfde als Erdogan. Het net wordt steeds nauwer om ons heen getrokken. En wij maar praten met deze lui. Nu weer de honderden terroristen die naar Syrie, Gaza en Irak gaan om te vechten in het terroristen leger een samenraapsel van uitschot.

  We zien geen einde komen aan het antisemitisme van jonge moslims. Nederlandse moslims haten joden. Het molesteren van joden zien ze als wraak voor het onrecht dat in hun visie door Israel aan Palestijnen wordt aangedaan. Dan zouden wij ook gerechtigd zijn om ons te wreken op moslims voor het leed dat moslims in Irak, Syrie, en Pakistan Cristenen aandoen. Maar dan zit je voor je het weet in een burgeroorlog. We hebben deze ellende zelf in huis gehaald.

  Laten we echter wel wezen. anti-westerse Turkije heeft tot op heden al miljarden van de EU ontvangen en maakt weinig tot geen progressie in het zich aanpassen aan algemeen geldende westerse normen. Als je dan “burgemeesters” , wethouders en allerlei politici bezig ziet hebben ze nog gelijk ook.

  Daarbij komt dat de meeste imams, betaald door de Turkije, Iran, Marokko, Saudi Arabië of gelijk welke andere extreme geldschieters, hen wijs maken dat dit door de macht van Allah komt die dit alles voor hen organiseerde, zoals door hun profeet voorspeld. We praten nu over ongeletterden zonder andere communicatie dan de vrijdagse donderpreken. Ze hebben zelfs geen idee wat er echt in de koran staat, ze kunnen er geen jota van lezen.

  Dat nationalistische gewapper met die rode turkse vlaggen en het opzetten van grote bekken door die kennelijk verongelijkte turken moet afgelopen zijn. Jodenhaat zit zeer diep bij het overgrote deel van de Turken. Erdogan weet dit en bespeelt dit gevoel omwille van stemmen. Koerden & Alevieten worden trouwens door de soennitische meerderheid ook geminacht. Islamisme, extreem nationalisme dat is Turkije anno 2014.

  De regering is het slaafje van Brussel en wil nòg meer moslims naar Europa importeren. De PVDA en de VVD lopen als hondjes achter de imams, Hamas en andere Jihadisten. Isis wordt gesteund door Turkije, Qatar en S.Arabie daar zitten de masterminds. Erdogan, zie ook zijn ridicule uitspraken over Israel, wil alle islamitische staten verenigen ala het Ottomaanse rijk.Deze man is levensgevaarlijk.

  De EU zou de jaarlijkse miljardenhulp aan dit land moeten stoppen en het Europeanen moeten afraden om naar dit duistere land af te reizen. Ze steunen Syrie vrienden werken voor de ISIS(IS). Deze IS-terroristen lijken goed getraind en vooral strategisch goed geleid en georganiseerd in Nederland. 86% van de moslims in Nederland is het eens met ISIS! Je mag en kunt geen propaganda tolereren van een ideologie die de tolerantie wil afschaffen en een totalitair systeem introduceren. 

  Dat er in Europa bloedbaden zullen volgen neemt óók de huidige regering voor lief.

  We zijn verkocht en verraden.

  Met Vriendelijke Groeten.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen

  1. Kees

   LOL Florac, ik lees hierboven een wel heel ongenuanceerd stukje. Zit misschien een kern van waarheid in maar ook een hele hoop niet onderbouwde aannames … en dan nog jezelf in ieder geval 5 keer tegenspreken is … een hele prestatie.

 8. vctleman

  TURKIJE EN ISIS (IS).

  Turkije laat de Jihadisten hun gang gaan en verleent ze ook verdergaande ondersteuning.

  Turkije steunt islamitische terroristische organisaties die massaslachtingen aanricht in Irak en Syrië, waar het christenen, Yezidi’s en alawieten systematisch vervolgt en vermoorden.

  Erdogan is een moslimextremist en een fanatiek aanhanger van de Moslimbroederschap.

  Turkije houdt grenzen wagenwijd open voor ISIS-terroristen. Turkije traint ISIS manschappen, stuurt ambulances, verzorgt ISIS strijders in ziekenhuizen, ontvangt nieuwe troepen aanvoer (Internationale Jihadisten zoals uit Nederland) op hun vliegvelden, steunt ISIS met geld, wapens, logistieke middelen, laat ISIS aanvallen op Christenen en Yezidi’s…plannen vanuit Turkije zelf.

  Turkije is mede verantwoordelijk voor het ontstaan van ISIS en zal deze groepering straks onherroepelijk gaan gebruiken in zijn streven naar het Ottomaanse rijk , oftewel het nieuwe islamitische groot-kalifaat… Erdogan, als een soennitische fundamentalist wil een islamitisch staat, en de extreme moslim rebellen komen daarbij erg goed van pas. Erdogan is feitelijk een dictator met extreme ideeën. Als het in het geheim kan, zal hij Hamas, Al_nusra, Al_Qaida, IS en andere terreur organisaties steunen en van Turkije een land maken met conservatieve Islamitische regels. IS zorgt dat de Koerden het moeilijk hebben en er aan de Turkse grens geen machtig georganiseerd land kan bestaan. Het is dus niet alleen ideologisch dat hij ze steunt, maar ook strategisch.
  De Sultan van Turkije gaat als president nog een poosje door met het opdringen van zijn grootheidswaan. Hij gaat profiteren van de wederopbouw bij de oorlogsschade in het M.O. Hierbij ook in het oog houden, dat de Turken in grote meerderheid achter Erdogan staan en hem gekozen hebben. Het is dus niet alleen Erdogan die de kwade genius is, maar de meerderheid van de Turken. Turken willen Patriot Raketten voor hun eigen doelen gebruiken. Binnen NLD een hoop gedoe over gevaarlijke Jihadisten en/of ISIS idioten. Turkije dat door linkse kringen wordt uitgenodigd om EU-lid te worden, terwijl het ook op een terroristisch Kalifaat begint te lijken.

  Turkije laat ISIS de jihadisten uit hun land halen en steunen ze openlijk. En die goedgelovige pipo’s hier denken dat het wel wat meevalt? Als dit gebeurt is een mens die een ander geloof aanhangt daar nog veilig. En de moslims zelf ook niet want ze doden ieder die naar hun mening iets niet goed doet! Maar dat doet er niet toe die wilden niet anders!

  AL-NUSRA, AL-QAIDA en IS- ISIS, die genocides op de christenen en Yezidi’s plegen: deze moordenaars, analfabetische stommelingen hebben we massaal binnengehaald en komen ze nog stededs binnen…!? Alarmerend vervolgens is, dat het aantal Moslims in – niet alleen – Nederland dagelijks toeneemt, zowel door de instroom, maar ook via de bereidwillige moederschoot.

  In Nederland maken steeds meer mensen zich terecht zorgen over de ontwikkelingen in Nederland, gezien de meerderheid van Moslims, bijna alle moskeen ISIS steunen!. Wat haalt EU elite binnen: voornamelijk Marrokanen, Turken, Irakezen, Somaliers, Afghanen. Mensen met voornamelijk sunnietische roots dus. Ze zien wat er daar gebeurt met lokale christenen – die bedreigd worden: of je bekeert je of je wordt vermoord – en vragen zich af waarom de EU nog meer moslims binnenhaalt? Hoe hebben we in vredesnaam zo diep kunnen zinken dat we een man als Erdogan als een waardevolle partner zien? De kerken stromen leeg en de Islam vult dat ontstane gat handig op. Waar zal dit eind nemen!, Kunnen we dit nu werkelijk niet aan?

  Dat Frans Timmermans achter Erdogan staat, dat is nou één van de belangrijkste redenen waarom PVDA Turkije bij de EU wilt. Want dan kunnen ISIS terroristen vrij hun gang gaan in Europa!, is niet zo vreemd. Hij heeft zich al overduidelijk een sympathisant en actieve ondersteuner van het moslimterrorisme getoond. Hij steunt het Hamas regime, wil een boycot tegen Israël, kruipt in het stof voor Saoedi-Arabië wegens een stickertje en weigert boko haram op de lijst van terroristische organisaties te zetten. In goed Nederlands heet zo iemand een landverrader.
  GENOCIDES VAN ANDERSDENKENDEN EN ISLAM!

  De koran en hadith verkondigen dat afvalligen en ongelovigen of zondaars, die niet gehoorzamen aan het gezag van Mohammed, mogen of moeten worden gedood of verdreven en beroofd van hun bezittingen of lichamelijk mogen worden verminkt als straf voor hun zonden. 

  Genocidaal geweld als culturele uiting en ontkenning van de Armeense genocide!

  Dit is ook tot nu toe het officiële Turkse regeringsbeleid, dat ook de voortgaande Turks-islamitische etnische zuiveringen op de Balkan, Kaukasus en midden-oosten negeert.
  Het is wel verwonderlijk te zien dat Erdogan staat te juichen van wat de ISIS doet, met grote overmacht gekozen zal worden tot de president in Turkije. Vergeet ook niet dat 84% van de Nederlandse moslims wel positief is over de ISIS en eigenlijk aangeven geen empathie te hebben voor Christenen, omdat ze diep in hun hart wel eens zijn met wat Mohammed allemaal gezegd heeft in de Koran, volgens Obama een heilig boek,met een fantastische en wijze profeet. Niettemin werden er minstens 1,8 miljoen Armeniërs gedwongen om te verhuizen en werden er volgens historici 1.5 tot 2 miljoen gedood. Vrouwen, kinderen en bejaarden moesten naar hun nieuwe woonplaatsen in Syrië, dat toen nog deel was van het Ottomaanse Rijk, lopen. Hierbij vonden honderdeenduizenden mensen de dood. 
  De hypocriete druipt eraf, het is een net zo’n grote schande als de vorige grote genocide met dit verschil, we zitten er midden in, iedereen weet het en niemand doet iets nuttigs!
  Hoe zal deze schande van de mensheid de geschiedenis in gaan en hoe zullen al die politieke weg kijkers benoemd gaan worden…

  Genocidaal geweld als culturele uiting…! 

  Moslims willen nu in in Nederland verder, dankzij fatale fouten van corrupte EU landen willen ze hun volgende slachtoffer aanpakken: kleine Europese landen zonder verdediging zijn juist nu aan de beurt en deze landen krijgen enorme moslim uitstoot binnen die ultieme bodem vormt voor de Jihadisten!
  Al die islamieten komen hun wrede gewoontes en haat tegenover elkaar in Europa uitvechten.

  Islam als genocidale ideologie

  Islamitische bolwerken in heel Nederland….Deze islamitische bezetters zijn ook ISIS-terroristen die straks hier willen onderdrukken…
  PVDA en D66 willen de stemmen van de Jihadisten niet kwijtraken,,, De minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans is als de dood voor zijn achterban. De fundamentalistische shariawijk in Den Haag is een uitvloeisel van het beleid van Fransjes partij. De niet westerse immigranten komen momenteel met duizenden ons land binnen. Als het aan de PvdA’er Sander Terphuis ligt moeten ze allemaal hier asiel krijgen. Hoe meer moslim , hoe meer vreugd. Terwijl, onthoofdingen, kruisigingen, slachtingen, martelingen, “ongelovigen” levend begraven, massamoorden, slavinnenhandel, groepsverkrachtingen, kinder- en vrouwenmoord, moord op weerlozen, gehandicapten en bejaarden, levend de keel doorsnijden en met het bloed het leven laten weglopen, plunderingen en diefstal, door uithongering en verdorsting laten creperen in de woestijn tot de dood erop volgt, zoals bij de deportatie van Armenen 100 jaar geleden, toen door Turkse soennieten, intimidatie met doodsbedreiging, tirannie en gespieste opgehangen hoofden en lijken, gevoelloos, onmenselijk, meedogenloos en grenzeloos gebeuren.
  Als dat daar wordt geaccepteerd, dan kan dat hier, elders en overal.
  De bewijzen van genocide stapelen zich op in Irak. ISIS zet de  gruwelijke films zelfs online. Als je dan het woord genocide expres ontwijkt en ook nog doodleuk zegt dat rechten aldaar van Christenen gerespecteerd worden!
  De hele wijk zit vol met mensen die zo snel mogelijk de sharia willen invoeren en onze democratische waarden haten. En alleen omdat ze hier hun Jihadistische plannen uitvoeren en een uitkering krijgen die ze hiertoe in staat stelt, Machinegeweren en ISIS vlaggen die de Schilderswijk binnenvallen. Onder druk van Nederlandse Moslims, weigert Timmermans van genocide te spreken.

  Organisaties als ISIS, Milli Gorus, Al-Nusra, Marokkaanse moskeeën etc..zijn een gevaar voor de beschaafde wereld. Maar mensen zoals Timmermans zijn dat ook. Dit soort lieden moet zo snel mogelijk kalt gestellt worden. Wat mij betreft met alle mogelijke middelen (tot het is NL ondenkbare toe).
  Elke poging tot een veroordeling van de islamitische genocides wordt door de infiltranten binnen PVDA, D66 en zeer sterk georganiseerde verlenging van de Turkse overheid bellemert!

  Denk maar eens aan de Armeense, Griekse, Jezidi genocides: De islam bestreed en vernietigde die beschaafde volkeren. De koran prijst diegene die niet-moslims vermoorden. Geen andere volk kon overleven waar Moslims de meerderheid gekregen hebben. Dit wordt de laatste decennia onverminderd voortgezet in heel Afrika en Azië… Het is definitief, onomkeerbaar; er is geen kans voor overleving van een andere bevolkingsgroep die een minderheid is binnen een Islamitisch land. Moslims onderwerpen eerst, daarna gebruiken ze religie als middel om die volkeren uit hun gebied te verdrijven of uit te roeien. Van Marokko, Pakistan, Indonesië, Turkije(Anatolië) tot de Balkan landen, werden Christelijke en andere niet_islamitische volkeren eerst tot minderheid gebracht en daarna zijn ze totaal verjaagd uit hun eigen territorium. En dat moet bij de EU komen? Denk eens aan de stroom van Turken en Arabieren naar de EU. 
  Nog geen 100 jaar geleden ( rond 1915) heeft Turkije een grote groep Armeense Christenen binnen zijn territorium genadeloos uitgeroeid. Dat was de afronding van een genocide, die al in 1885 was begonnen. Europa moet zich eens heel goed afvragen wat het binnenhaalt wanneer een land met een dergelijke mentaliteit toegelaten zou worden tot de EU.
  JIHADISTEN WILLEN MEER MACHT IN EU….

  Liberale jihad bestaat niet, Islam zonder Jihad bestaat niet!!, liberale moskee is ondenkbaar!

  De bouw van mega moskeeën, gefinancierd door de machthebbers van externe mogendheden die het woord democratie nog moeten uitvinden, moet onmiddellijk stoppen. Gesponsord vanuit Saoedie-Arabië, Iran, Marokko, Turkije, Pakistan, gelobbyd door infiltranten (bv de Milli Gorus, Diyanet, Güllen beweging), gaat het hier niet alleen om een religieuze zaak. De islam is op de eerste plaats een politieke ideologie, die in de hele wereld verderf zaait. De islam is een anti-democratisch en anti-westers denksysteem dat langs democratische weg onze samenleving tracht binnen te sluipen, om het van binnen uit te hollen en te vernietigen, om uiteindelijk de boel over te nemen. Dit is echt een duivelse actie van de Moslims. 

  Al-Nusra, Al Qaida, ISIS, Milli Gorus, DIYANET, MAROKKANSE MOSKEEN FEDERATIE enzovoorts worden door de moslimlanden gesteund, bewapend en betaald…
  De oorlog gaat niet om mensen, maar om geld/macht. salafisten willen meer controle in EU…De Moslim landen beginnen significante fondsen naar Turkije en Marokko te sluizen en ontwikkelen instellingen om hun eigen propaganda te verspreiden, inclusief het opzetten van Koranscholen en liefdadige organisaties. Zij halen ook Turken en Marokkanen voor training naar midden-oosten, om zo een nieuwe generatie radicale predikers te scheppen die geschoold waren in een rigide interpretatie van de islam. Dezen worden officieel als imams bekrachtigd in Turkije en Marokko en vervolgens door herkomstlanden naar Europa en Azië gestuurd om de islam te verspreiden. 

  Stop massaal met het betalen van roofbelastingen tbv het Islamisme en het overnemen van het land door de Brusselse bureaucraten en de jihadisten.

 9. vctleman

  VVD en Jihadisten!

  Van Aartsen, met zijn middeleeuwse analfabeten, is niet in staat de wetten van dit land te handhaven. ISIS-Hamas demonstraties, anti-Nederlandse demonstraties waarbij de ISIS en al die andere Al-Qaida vlaggen worden gedragen, worden door de deze verdwaasde politici als provocatie van Nederlanders gezien!!!

  VVD en PVDA politicus willen dat de moslims niet verstoord worden in de schilderswijk! De verdwaasde politici slaan daarmee zelf de bodem uit hun advies, maar zij zijn te verblind om dat in te zien. Door hun invloed op de media zijn deze dwazen gevaarlijker dan moslimfundamentalisten omdat zij onze samenleving van binnenuit ondergraven. Ze propageren dat de jihadisten met de ISIS en Hamas vlaggen in den Haag geprovoceerd zijn door de Nederlanders! terwijl grote steden met een treurige geschiedenis van anti-Nederlandse etnische geweld van Jihadisten. In Den Haag, in de wijken de oorspronkelijke bewoners zijn hier verdreven door de ISIS, Hamas aanhangers… Onder deze kabinet, pesterijen, berovingen en regelrechte intimidatie, bedreigingen en zware mishandeling gaan gewoon door. Terwijl dit met de politieke bedoeling gebeurt om de oorspronkelijke bevolking te verdrijven en te vervangen door huwelijksmigranten en zo de hele wijk te islamiseren, staan Nederlandse politici achter de ISIS en HAMAS.

  Voorts is er de structurele steun van de politieke partijen voor de politieke Islam die men kan kwalificeren als een vorm van collaboratie met deze 5e colonne. Die onder de dekmantel van een dialoog bezig is tijd te winnen om op het juiste moment hier moslimenclave’s te vestigen. 

  Deze kabinet heeft dus net als de vorige, de islamisering van Nederland voortgezet. Er komen alleen moslims binnen…Moslims moeten naar Nederland komen en iedereen moet een uitkering krijgen. Door de continue import van islamitische uitkeringstrekkers zullen binnen 5 jaar de sociale voorzieningen afgebroken worden tot het minimum om dat te bekostigen. Omdat deze kabinet dan nog steeds tekort zal komen is de volgende stap het confisqueren, het wettelijk afpakken, van uw eigendommen zoals spaargeld, pensioen en eigen woning.

  VVD steunt ook alle islamitische organisaties die in Nederland actief zijn en accepteert jaarlijks honderden imams die het Islamitische nationalisme aanwakkeren en versterken. Deze imams beschouwen zich als een soort attachee, de afgezanten van moslimlanden.
  Deze kabinet heeft de macht en invloed van moslimlanden nog verder versterkt!
  Nederland loopt in een grote gevaar met zoveel moslims. Dat moslimtuig gaat steeds verder. Nederlandse politici en politie is slappe hap. 

  Het probleem is de politieke islam. Overal komen nog meer moslimscholen, moskeen en vreemde instellingen bij. Militanten rukken op… Wanneer politieke partijen de moslims vertellen dat er maar één manier is voor de juiste religie en daarna die religie per definitie opleggen voor hun dagelijks leven, dan is de islam omgevormd tot een instrument voor de creatie, het onderhoud en de uitbreiding van een dictatoriaal regime met de vernietiging van alle politiek andersdenkenden die geen moslim zijn en van alle niet-islamitisch zijn de minderheden. 

  Victor Leman.

 10. vctleman

  ISLAM en ISIS!

  Corrupte politici en kerkleiders willen ons wijs maken dat alleen ISIS slecht is en hun ideologie/geloof een bijzonder vreedzame, lieflijke godsdienst is.
  Men heeft destijds niet gezegd dat communisme wel goed, maar alleen de communistische partij niet goed is…!

  ISIS, AL-QAIDA, AL-NUSRA, HAMAS en door de Obama georganiseerde moslimlanden die representatief zijn voor de islamitische volkeren, vinden dat islam belangrijker is dan vrijheid en democratie. Dat is dus een principieel en keihard conflict met het westen. 

  De islam is het grote gevaar, niet alleen ISIS!

  De bevolking van aarde wordt nu weer blootgesteld aan massale en leugenachtige verraderlijke campagnes onder leiding van Obama. Corrupte leiders negeren het wereldwijde islamitische geweld, de burgeroorlogen waarin moslims niet moslims verdrijven of uitmoorden, dus los van huidige ISIS!

  Huidige leiders ontkennen dat de fundamentele reden, de essentie van de islam is. Die essentie is dat de islam een leer is van haat en verachting van ongelovigen die te vuur en te zwaard moeten worden bestreden, onderworpen of gedood en verdreven met achterlating van al hun bezittingen. Verraders ontkennen dat de haat en verachting voor onze samenleving die zij bikkelhard afwijzen en met geweld bestrijden een vaste onderdeel is van islamitische leer… 

  Leugencampagne over de islam wordt enthousiast gesteund door de politieke en kerkelijke leiders in ons land. Niet alleen Obama maar ook premier Rutte en de minister van Buitenlandse Zaken Timmermans kennen zogenaamd de echte oorzaak van alle islamitische agressie, haat tegen het Westen, tegen onze samenleving.

  De islam is een ketterij, een opzettelijke verdraaiing van de werkelijkheid, een leugen.

  Overal ter wereld onderdrukken moslims, als ze in de meerderheid zijn, anders gelovigen en andersgezinden.. En de boel verziekt onder onze neus.
  Volgens deze bestuurders de opkomst van jihadisme, is te wijten aan de Nederlanders zelf die onvoldoende respect tonen voor moslims. Zij negeren dat wij tientallen miljarden euro’s per jaar offeren voor uitkeringen, scholing, gezondheidszorg, kinderbijslag, huisvesting, subsidies voor moslims die het volgens de koran onze plicht achten om hen te onderhouden.

  Voortdurend wordt een vervalste propaganda van islamisten geciteerd en juist wordt ontkent dat islam dicteert het doden van mensen die wanorde scheppen in het land, dat wil zeggen de profeet niet gehoorzamen, toe te staan. 
  Wie de leugens van islamisten aan de kaak stelt wordt bedreigd door moslims zowel als door de eigen overheid wegens gebrek aan respect. 

  Nu praten ze over radicalisering van Grootsteden moslims, en onze gemeentes zich maar op de borst kloppen dat ze sinds 40 jaren jihadisme financieren. 

 11. vctleman

  IMMIGRATIE VAN MOSLIMS: EXPORT SALAFISTEN!

  Hoe meer Salafisten in Nederland, hoe sterker de IS in Nederland! Alle Marokkanen die nog steeds binnenkomen zijn allemaal Soennieten die ook ISIS sympathiseren. Hoe meer Marokkanen in Nederland, hoe eerder jihad en ondergang!

  Een groeiende Salafistische Moslimbevolking betekent ook groei en steeds meer invloed van de Koran en IS. En wat willen we daarmee? We zien de gevestigde, eigen kerken leeglopen. Tegelijkertijd zien we de Moskee als een paddenstoel uit de grond verrijzen. Het is nu duidelijk geworden dat de harde kern van de Moslimgemeenschap daar geen boodschap aan heeft. Op dit punt zijn we dus gewaarschuwd. Wanneer de Christenen in een Islamitisch land als Marokko met een bijbel over straat lopen, zijn de rapen gaar. 

  Marokannen in Nederland zijn allemaal soennieten, deze salafisten staan achter de IS. “gematigd” is de Islam zo lang de aanhangers niet in de meerderheid zijn. Zodra die meerderheid er is wordt de Sharia ingevoerd… Dat staat Nederland ook te wachten! . Al diegenen die dit niet geloven kennen de geschiedenis niet.

  Als de PVV er niet zou zijn wie komt er dan op voor ons om bescherming te waarborgen tegen allerlei misstanden? Wie zorgt er dan voor dat onze ouderen weer fatsoenlijk hun oude dag mogen beleven na een intensief leven?

  VVD met Rutte,is een partij geworden met een rare achterban die geen kritiek op de ISIS en massa immigratie duldt. Ook al is die kritiek terecht. De reactie is altijd hetzelfde: Degene die de kritische boodschap brengt demoniseren. En vooral verder niets van de kritiek aantrekken! Nee, want moslimgeweld,-onderdrukking en ondergang van de NL cultuur, in vele vormen, zijn kennelijk niet zo erg als kritiek. De kritiek moet worden bestreden, en uit kiezersbelang doet M. Rutte dit namens de moslims.

  Wie stopt dan miljoenen salafisten van IS die het onze samenleving moeilijk maken? De gevestigde partijen hebben lange neuzen en bibberen bij iedere misstand want ze zijn regelmatig geschokt.
  68 procent van de Nederlanders wil dat er een einde komt aan de wildgroei van IS aanhangers in Nederland! Een grote meerderheid maakt zich ernstig zorgen over de groei van de islam en de invloed daarvan op de samenleving. Maar CDA en VVD, net als PVDA en D66 prominenten, willen zo’n moordende proces niet stoppen! M. Rutte, wilt niet weten dat deze moslims, die 99% uit de Soennitische Salafisten bestaan, IS voedingsbodem zijn…

  M. Rutte,als PVDA sponsor,met een geheel pro-EU kabinet is voor veel mensen een nog grotere probleem! Wie zorgt er dan voor instroom van IS aanhangers?

  Moslims die zich laten sturen door IS, moeten er onmiddellijk op gewezen worden dat spionage hier in Nederland niet gewenst is. Deze Soennitische IS aanhangers met dubbel paspoort onmiddellijk terug naar herkomstland.

  Het wordt steeds gekker… Wanneer zien de Nederlandse regeringleiders de arrogantie van de moslimlanden in, en komen ze met duidelijke eisen naar hen. Stop infiltreren in de Nederlandse politiek, stop ISIS in Nederland.
  Heren volksvertegenwoordigers wordt wakker!!

  STOP IMPORT MOSLIMS NAAR NEDERLAND!

  Met Vriendelijke Groeten.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores

Laat een reactie achter