«

feb 06 2014

Bericht afdrukken

Vals Dilemma – Levens of de planeet redden?Ik steek relatief veel tijd aan het weerleggen van allerhande soorten van politiek gemotiveerde propaganda. Juist met de bedoeling om mijn medemens te doen inzien dat niet alles wat men hoort, nee zelf het merendeel van wat men tegenwoordig allemaal verneemt via diverse invloedrijke kanalen, ook waar is. Dat er sprake is van een dubbele agenda. Een politiek ideologische agenda die alles behalve het welzijn van de mensheid, dieren, klimaat en de aarde op het oog hebben. Dat veel van wat men propagandeert en propageert gebaseerd is op geloven in plaats van weten.

Helaas met op z'n best nogal 'wisselend succes', zoals ook blijkt uit diverse kortzichtige reacties op mijn website...

Reacties

De ene erkent openlijk dat mijn tegenwerpingen hem, ondanks de feiten die ik aandraag die het tegendeel aantonen, alleen maar heeft gesterkt in zijn geloofsovertuiging. En de andere die meent dat als je juist niet wenst te geloven in populaire samenzweringsmythes, zoals dat de voedselindustrie (of zogenaamd 'Big Pharma' en andere industrieën of grote bedrijven) collectief zou ijveren om de mensheid te vergiftigen en ziek te maken zoals in dit geval, en ik dit ook kan onderbouwen met feitelijkheden dat je dan paranoïde zou zijn, in plaats van andersom. Tja, waar blijven we dan?

Dat wil echter niet zeggen dat ik de hoop opgeef. Sterker nog, ik pak gewoon een volgende thema bij de spreekwoordelijke ballen. Namelijk de totale schizofrenie die kennelijk regulier onderdeel geworden is van het langs politiek ideologische lijnen denken en idealisme te laten prevaleren boven realisme en geloven boven weten.

Een voorbeeld van deze schizofrenie is het feit dat de politiek ideologisch gemotiveerde industrie enerzijds zegt levens te willen redden, en ons daartoe zelfs een totalitair dieet opdringen, maar anderzijds propageert en propagandeert dat overbevolking om o.a. klimatologische redenen één van de grootste hedendaagse bedreigingen zouden zijn.

We horen wel eens dat het redden van levens, met name in onderontwikkelde landen, ten kosten zou gaan van de planeet. De propaganda is dat de aarde slechts een beperkte hoeveelheid mensen aan zou kunnen. Deze propaganda is om te beginnen al een mythe. Het is daarom al bizar dat men enerzijds 'mensen wil redden' en anderzijds 'de aarde wil redden' middels vaak draconische maatregelen die op alles behalve nuchtere wetenschap gebaseerd zijn.

Als u de eerdere posting '10 wonderlijke feiten over onze aarde' heeft gelezen dan weet u inmiddels dat de mens slechts 2 tot maximaal 3 procent van de aarde in gebruik heeft, en ja dat is inclusief iedere vorm van bewoning, bebouwing, land waarop wij gewassen verbouwen om mens en dier te voeden, enzovoort, en de mens slechts 1 procent van de aarde bewoond. Er is geen sprake van dat 'teveel' mensen de aarde zou uitputten en hongernood zou ontstaan. De aarde kan, met maar ook zonder de voortschrijdende wetenschap, een veelvoud aan mensen aan.

Hetzelfde gaat op voor de zogenaamde 'beperkte voorraden aan fossiele brandstoffen'. We hebben, bij een gelijkblijvende olieconsumptie nog voor de eerstkomende 400 jaar olie tot onze beschikking. Naarmate de technologie en wetenschap voortschrijdt vinden wij ook methoden uit die ervoor zorgen dat wij olie kunnen winnen die wij nu nog niet kunnen winnen en als 'we' over 'onze' kernenergie fobie heen weten raken dan hebben we nog voor circa 800 jaar aan olie voorradig. In de komende 50 jaar zijn wij allang en breed overgestapt op andere bronnen van energie.

Hetzelfde gaat op voor vrijwel zo niet alle populaire thema's die worden misbruikt door mensen met een politiek ideologische 'anti-kapitalistische' en 'anti-globaliserings' (dubbele) agenda. Op de kepen beschouwd is hetgeen men nu verkondigd niets anders dan pure misleidende hysterische politieke propaganda. En u trap er maar wat graag in.

Wie daar kennelijk niet in trapt is Melinda Gates, inderdaad de vrouw van. Waar Bill en Melinda in geloven weet meneer Veelkantie niet. Maar de feiten spreken voor zich en spreken ook de propaganda over 'kapitalisten' tegen. Alleen al door het feit dat beide gestopt zijn met werken en nu hun tientallen miljarden dollars beheren via een organisatie die vele duizenden mensen helpen en projecten sponsoren om mensen te helpen. Daarnaast steken zij eveneens heel veel geld in het ontwikkelen van technologieën die de mensheid en de aarde in het algemeen vooruit moeten helpen.

Voor wat ik heb mogen zien in de loop van de tijd van o.a. Bill en Melinda Gates is dat men geen rare enge ideeën koesteren als vele politiek gemotiveerde organisaties, zoals NGO's, 'dierenpartijen', 'milieupartijen' en 'idealistische' of liever ideologische partijen die zaken propageren en propaganderen die neerkomen op een soort van extreem reactionaire bewegingen. Mensen die er naar streven om de klok qua voedselproductie bijvoorbeeld 100 tot wel 150 jaar of meer terug te draaien. Alsof dat zo'n geweldige tijd was. Een tijd waarin je veroordeeld was tot zwoegen op het land, uren in de keuken om hetgeen van het land kwam ook eetbaar te maken, en waar je alleen met heel veel geluk een respectabele leeftijd wist te bereiken. De gates zoeken het niet in het verleden maar juist in de toekomst.

Mevrouw Gates die heeft bijvoorbeeld hele gezonde ideeën over de komende generaties. Want zijn de kinderen die wij proberen te redden in onderontwikkelde landen nou echt een bedreiging voor onze planeet of juist een frisse kans?

Zo vraagt ze zich ook af hoe het toch komt dat NGO's en zogenaamde 'humanitaire' organisaties, ondanks dat het tegenwoordig multinationals zijn die miljarden euro's verbranden per jaar, al zestig jaar niet in staat zijn een in feite relatief eenvoudig logistiek probleem op te lossen. Want hoe kan het zijn dat Coca Cola overal op onze planeet te vinden is? Dat Coca Cola miljarden dollars omzet weet te halen uit mede plaatsen waar men nog geen fatsoenlijk onderdak heeft maar wel een Coca Cola verkooppunt? Kortom, hoe kunnen NGO's e.d. er na zestig jaar en vele honderden miljarden dollars er nog altijd niet in geslaagd zijn om bijvoorbeeld voedsel op een succesvolle manier daar te brengen waar men het hard nodig heeft? Dat terwijl Coca Cola op iedere denkbare en zelfs ondenkbare plek op de aarde te verkrijgen is en men er geen miljarden dollars op verliest, en constant met zielige propaganda om meer geld moet vragen van u, maar jaar na jaar miljarden winst weten te boeken? hebben we dan 'het kapitalisme' iets te verwijten of de overduidelijk op alle fronten falende zieligheidsindustrie? En de vraag doemt natuurlijk op of men überhaupt het probleem wil oplossen! Is het niet zo dat de zieligheidsindustrie problemen cultiveert uit zuiver eigenbelang? Zou het niet eens tijd worden dat de zieligheidsindustrie in de leer ging bijvoorbeeld Coca Cola?

Is het niet de hoogste tijd dat we de realiteit omarmen en we moderne technologieën gaan inzetten om onze problemen op te lossen in plaats van moderne technologieën te bestrijden en te doen alsof dit onze ondergang gaat worden? Bijvoorbeeld gen technieken om gewassen te veredelen waardoor de opbrengst van deze gewassen verveelvoudigen? Of het verzet tegen verder onschuldige en onschadelijke kunstmesten en pesticides opgeven omdat het 'niet natuurlijk' of 'chemisch' zou zijn? Want wist u dat de ban op bijvoorbeeld pesticides, zoals DDT, door de ideologische industrie vele tientallen miljoenen levens heeft gekost en nog kosten van juist hen die het, het hardste nodig hebben? En dat terwijl de schadelijkheid van bijvoorbeeld DDT nog nooit wetenschappelijk aangetoond is!

Wat ik niet van u vraag is om mij op mijn woord te geloven. Nee sterker nog, geloof hetgeen ik bijvoorbeeld hierboven en op diverse andere plekken op deze site verkondig vooral niet. Maar laat het u aansporen om eens buiten de geijkte ruim voorradige propagandabronnen om te verdiepen in allerhande hele belangrijke issues. Het is één ding om een mening te hebben of ergens van overtuigd te zijn. Het is heel iets anders om ook te weten waarover u spreekt. Net als Bill en Melinda Gates kijk ik naar de toekomst. Wil ik in vooruitgang en niet in terugkeren op oude vertrapte paden.

Is het niet eens de hoogste tijd dat we afstand nemen van de deprimerende angstaanjagende hoaxen en propaganda van ideologische gemotiveerde onheilsprofeten die ons allerhande zogenaamde rampen en plagen voorspellen?

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/02/06/vals-dilemma-levens-of-de-planeet-redden/

Laat een reactie achter