«

»

aug 26 2010

Bericht afdrukken

Ode aan het conservenblikconservenblik Goed beschouwd leven we qua voeding en voedsel in een gouden tijd, in vergelijking met pak 'm beet zo'n 100 jaar geleden. Om van voor die tijd nog maar te zwijgen. Wij hoeven bijvoorbeeld niet langer dag en nacht te zwoegen op het land om aan ons voedsel te komen. Ook huisvrouwen, of anders wel degene die de dagelijkse maaltijden klaarmaakt hoeven daarvoor geen halve dag of langer meer in de keuken te staan.

Neem je een beetje de tijd om te koken dan ben je met een uurtje wel klaar. Wil je echt wat maken van bijvoorbeeld het avondeten, en zoals u weet ben ik daar een groot voorstander van, dan doe je daar natuurlijk wat langer over. Maar jagen, plukken, rooien, urenlang malen, stampen, voorkoken, bewerken, koken, weer bewerken, enzovoort, is niet meer nodig.

Zelfs dieren zijn er op vooruit gegaan nu ze niet langer massaal als last- trek- en werkdieren gebruikt worden, betere voeding krijgen en in het algemeen onder betere omstandigheden gehouden worden dan een eeuw en langer geleden.

We danken het feit dat we nu zoveel langer en in de regel gezonder leven beslist aan het feit dat wij tegenwoordig een pakje, zakje of blik open kunnen trekken om daaruit kwalitatief zeer acceptabel of zelfs bijzonder goed voedsel te nuttigen. Zelfs de kwaliteit van voedsel dat niet uit blikken, pakken of pakjes en zakken of zakjes komen is in de loop der tijd zo ontzettend vooruitgegaan dat je het eigenlijk een ware revolutie kunt noemen. Maar dan een positieve.

De smaak, de structuur, het gemak waarmee het te bereiden is, de hoeveelheid bouwstoffen en vitamines, de kracht die wij aan het tegenwoordige voedsel kunnen ontlenen, de enorme hoeveelheid energie die we dankzij ons tegenwoordige voedsel hebben is zoveel beter dan een paar honderd jaar geleden dat je er stil van zou worden als je, je het zou beseffen.

Onze levensverwachting en kwaliteit van het leven is zo schrikbarend vooruit gegaan dat het buitengewoon respectloos zou zijn om geen tevreden mens te zijn. Met name in de westerse wereld is de levensverwachting met meer dan 50% toegenomen! Ook in minder ontwikkelde landen zien we dat de levensverwachting, maar ook de kwaliteit van leven met grote sprongen vooruitgaat. Zou je het globaal beschouwen en de gemiddelde levensverwachting en kwaliteit van leven in ogenschouw nemen dan kom je op onvoorstelbare cijfers uit.

Dat alles hebben we te danken aan betere landbouwtechnieken, aan de industrialisatie (nog zo'n wel positieve revolutie), aan zoiets als (in bepaalde kringen omstredens) gen- en chemische technieken, aan onze moderne conserveringstechnieken, aan onze moderne gezondheidszorg, aan onze leefomstandigheden, aan onze 'rijkdom' in niet alleen financieel opzicht, maar zeer zeker ook onze rijkdom in de zin van de kwaliteit en diversiteit in voedsel dat ons ter beschikking staat.

We zijn al jaren zover dat we honger, pestilentiën en tal van andere soorten ellende totaal kunnen uitroeien. We zijn instaat om rijst- en graangewassen zo te modificeren dat we op een fractie van de nu benodigde grond de hele wereldbevolking zouden kunnen voeden. We zijn instaat om zoiets als malaria totaal uit te roeien. We hebben al talloze dodelijke en invaliderende ziekten uitgeroeid in de westerse wereld. En hetzelfde willen 'we' ook doen in de minder ontwikkelde wereld. Maar dat mag van sommige mensen niet. Men heeft kennelijk andere belangen.

Met zoiets als gen-technologie om bijvoorbeeld gewassen te veredelen, gaat het op dit moment hetzelfde als met bijvoorbeeld DDT (dichlorodiphenyl-trichloroethane). Dankzij DDT is het westen, en grote delen van de rest van de wereld gevrijwaard van ziekten als tyfus, builenpest, gele koorts, malaria, knokkelkoorts, slaapziekte, encefalitis, elefantiasis, leishmaniasis en nog tal van andere vaak dodelijke en invaliderende ziekten die door insecten zoals muggen, vlooien, teken en nog wat 'ongedierte' werden overgebracht van dieren op mensen en van mens op mens.

Letterlijk honderden miljoenen mensen verloren hun leven aan deze zeer ernstige aandoeningen. Dit lot bleef miljarden mensen bespaard door het gebruik van DDT. Totdat de zogenaamde 'milieudeskundigen' zich er in de jaren '60 van de vorige eeuw mee gingen bemoeien. Met name het WWF (toentertijd nog World Wildlife Fund genoemd) spande zich enorm in om DDT verboden te krijgen. Hetgeen ook gelukt is.

Dit terwijl nog geen enkele studie tot op de dag van vandaag heeft uitgewezen dat DDT schadelijk zou zijn voor mens, dier en milieu. Sterker nog, er zijn studies gedaan waaruit bleek dat DDT zelfs een remmende of preventieve werking op bepaalde vormen van kanker had. Er is nog nooit iemand ziek geworden van DDT. Zelfs niet als men blootgesteld werd aan absurde hoge dosissen DDT. En dan hebben we het over tientallen grammen onverdunde DDT poeder per dag!

Wetenschapper J. Gordon Edwards nam zelfs tijdens presentaties met grote regelmaat (wekelijks) een lepel DDT rechtstreeks uit een winkelverpakking om de wereld te tonen dat DDT totaal onschadelijk was voor mens en milieu. De man stierf in 2004 uiteindelijk aan een hartaanval tijdens het bergbeklimmen. Hij was toen, let op: 84 jaar oud!

Het milieu en dierenbelangen was en is nog altijd een hot item. Echter, geen van doemscenario's die ons in de loop der jaren door milieuclubs en dierenclubs zijn voorgespiegeld zijn uitgekomen.

Misschien mag ik u herinneren aan een fenomeen als 'zure regen'? Dat bleek een hoax te zijn. Een hoax die het in de politieke en milieuwereld, voor zover dat niet hetzelfde is, nog altijd goed doet. Echter, de Duitse bodemkundige Bernhard Ulrich, zeg maar de 'uitvinder' van 'zure regen' trok zijn waarschuwing voor het Waldsterben in, vanwege het ontbreken van wetenschappelijk bewijs. Hij schreef:

The hypothesis, however, of large-scale forest dieback in the near future is not backed by data and can be discarded.

En kunt u zich 'het gat in de ozonlaag' nog herinneren? Dat zou de grootste bedreiging voor mens, dier en milieu zijn. CFK's en andere vermeende schadelijke gassen en chemicaliën die de mens gebruikten of uitstoten werden onmiddellijk verboden. Inmiddels heeft men er een nieuwe zorg bij. Het 'gat in de ozonlaag' dicht zich sinds enige jaren en dit blijkt significant bij te dragen aan… jawel… het opwarmen van de aarde!

Weet u nog dat er in de jaren '70 van de vorige eeuw paniek was omdat er een nieuwe ijstijd aan zat te komen? Niet alleen was dit opeens de grootste bedreiging voor mens, dier en milieu, maar het was ook nog eens de schuld van de mens. Maar u kunt het al raden… die ijstijd is er nooit gekomen. In plaats daarvan voorspelde men nog geen 20 jaar later dat we ten onder zullen gaan aan het opwarmen van de aarde. En uiteraard is ook dit weer de schuld van de mens.

Overigens moet gezegd worden dat een flink aantal wetenschappers nu weer heeft 'vastgesteld' dat er een ijstijd aan zit te komen. Jazeker… deze keer echt! KUCH! Maar maak u vooral geen zorgen. Zolang men het weer voor morgen niet eens behoorlijk kan voorspellen zal het niet zo'n vaart lopen. Hoe dan ook, de aarde zal ook on s we l overleven.

Het 'milieu' en 'dierenwelzijn' is langzaam doorgesijpeld naar de 'culinaire wereld'. In die zin dat je praktisch geen voedselgerelateerde website of weblog kunt bezoeken zonder dat men gewag maakt van 'het milieu', 'duurzaamheid', 'dierenwelzijn' en god weet wat nog meer aan 'grote zorgen'.

Zo nu en dan heb ik eerder het idee van doen te hebben met propagandasites dan met foodsites en foodblogs. Zelfs als je zoekt op 'culinair nieuws' via een zoekmachine dan stuit je op sites die rechtstreeks ontsproten lijken, of misschien wel blijken te zijn aan milieubewegingen en zogenaamde dierenwelzijnsclubs.

Zo stuit ik via Google op de site http://www.culinair.net/. Dat blijkt een 'vaksite' te zijn. Althans, zo verkoopt men het maar het is me niet geheel duidelijk welke doelgroep men op het oog heeft. Als ik echter op de knop 'Vaknieuws' klik dan valt mij direct op dat er nogal wat verwijzingen staan naar 'milieu' en 'dierenwelzijn' berichten.

Van de veertig 'nieuwsberichten' op de eerste pagina van deze site blijken er tenminste een stuk of tien over 'het milieu', 'duurzaamheid' en 'dierenwelzijn' te gaan. Zo las ik op pagina 1 van deze 'nieuwssectie' de volgende berichten:

En dan las ik ook nog de onderstaande 'nieuwsberichten' op dezelfde pagina met 'Vaknieuws':

Ook in de overige artikelen komt het 'milieu-aspect', 'dierenwelzijn', 'biologisch eten dan wel produceren', 'biodiversiteit' en tal van andere propagandakreten vanuit de hoek van de overheid dan wel 'belangenclubs' op het gebied van 'gezondheid', 'milieu' en 'dierenwelzijn' ruimschoots aan bod.

Je zou er bijna depressief van worden. Want als je alle propaganda moet geloven dan zitten we diep in de problemen en is collectieve zelfmoord van 90% van de wereldbevolking de enige oplossing om het hoofd te bieden aan alle ellende.

Maar waarom dan een 'ode aan het conservenblik', kunt u zich afvragen. Nou dat is simpel. Propagandaclubs en niet zelden de overheid die deels gelieerd is aan deze propagandaclubs zetten als jaren groot in op het romantiseren van 'ooit'. Het land van ooit, zo u wilt. En met dat 'ooit' bedoeld men de tijd voor de industriële revolutie en toen de wereld nog bestond uit in de regel kleine rurale gemeenschappen. ofwel boeren.

Volgens de propaganda was dat een geweldige tijd. De realiteit is echter dat het een volkomen waardeloze ellendige tijd was. Mensen gingen jong dood en niet zelden aan ziekten die wij inmiddels al niet meer serieus nemen. Vaak was een flinke griepepidemie of pandemie voldoende om vele tienduizenden en soms wel miljoenen mensen over de kling te helpen. Zelfs de meest moderne variant daarvan, de zogenaamde Mexicaanse Griep, bleek bij nader inzien, en met respect voor hen die eraan overleden, een lachertje te zijn. Er stierven per saldo niet meer mensen aan dan aan iedere andere 'reguliere' griepuitbraak.

We leven in een meer dan gezegende tijd. Toch zie je dat steeds meer mensen, misschien wel uit angst dat hen aangejaagd blijft worden door de vermeende ellende die over ons heen zou komen als we niet volgens de pijpen van de overheid en 'milieuclubs' dansen, hun leven dramatisch anders inrichten.

Ik heb het al eens eerder gehad over de New Age religie die wij kennen onder de noemer 'vegetarisme' en 'veganisme'. Nu zijn dat wat mij betreft extremen, maar het 'geloof' krijgt steeds meer volgers. En zelfs gewone normale mensen passen hun dieet dramatisch aan door volledig 'biologisch' te gaan.

Biologisch is net zoiets als 'groene stroom'. Dat bestaat in wezen ook niet. De hoeveelheid 'groene stroom' die werkelijk bestaat dankzij zonnecollectoren en windmolens blijkt maar goed te zijn voor een fractie aan de behoefde die wij hebben. Evenzo kunnen wij zelfs niet geheel en al biologisch gaan. Want dat zou onze aarde niet aankunnen!

Een hele duidelijke trend die ik waarneem is de veronderstelling dat alles dat uit blikken, zakken, pakken en potjes komt niet 'natuurlijk' zou zijn. Hoe mensen daarbij ko

men is me een raadsel. Althans, deels is het te verklaren door wederom een berg propaganda die stelt dat alles 'natuurlijker' moet. Die stelt dat je meer moet betalen voor een stukje vlees, als je dan toch zo nodig een 'karkassenvreter' moet zijn, omdat dit beter zou zijn voor de diertjes. Hetgeen aperte nonsens en pure misleiding is, zoals ik beargumenteerde in een eerder artikel.

Ik haal mijn neus niet op voor levensmiddelen uit blikken, pakken en zakken of potten. Het is vaak van prima kwaliteit. Niet zelden zelfs van een veel betere kwaliteit dan je zelf weet te bereiken in je 'Bruynzeel keukentje' van de 'keukenconcurrent'.

Maar weinig mensen kennen de luxe dat ze zich de hele dag en hele week kunnen storten op het bereiden van het eten. Talloze mensen die wel de 'luxe' kennen van een zee aan tijd kunnen het zich vaak niet veroorloven om alle ingrediënten aan te schaffen die komen kijken bij het van de grond af bereiden van alle benodigdheden.

Mede door het feit dat veel voedsel dan wel halffabricaten geprefabriceerd zijn is er een luxeprobleem ontstaan. We hebben namelijk de tijd gekregen om ons druk te maken over de meest onzinnige dingen. Zoals het 'wereldprobleem' of ons voedsel wel 'natuurlijk' genoeg is.

Ik heb vaak de indruk dat mensen zich dat niet realiseren. We hebben zelfs de luxe om 'vroeger' te romantiseren. En met dat 'vroeger' bedoeld men dan vaak de tijd waarin wij allen afhankelijk waren van hetgeen dat van het land kwam. En als 'wij' dat destijds niet zelf van het land haalden dan hadden we gewoon niet te eten. Een luxe die 'wij' vroeger niet hadden. Al zou je destijds je druk willen maken over triviale zaken dan had je er de tijd niet voor of je was al overleden, mogelijk van ondervoeding, tegen de tijd dat je 'een besluit' had genomen.

Het verbaast me met regelmaat hoe mensen, en dat is een groeiende groep, neerkijken op onze moderniteit. Waaronder geprefabriceerd voedsel. Er zijn zelfs hele al dan niet politieke maar hoe dan ook ideologische bewegingen die zich ervoor inspannen om ons terug te leiden naar 'de tijden van weleer'.

Vele honderden miljoenen mensen, misschien hebben we het wel over een miljard of meer mensen, wereldwijd hebben een ideaalbeeld voor ogen dat nooit heeft bestaan, en dat naar ik hoop ook nooit zal bestaan. Zoals u begrijpt behoor ik niet tot deze groep. Ik omarm de moderniteit, zeker op het culinaire vlak, van harte. En trek nog even een blik boontjes of zoiets open…

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2010/08/26/ode-aan-het-conservenblik/

2 pings

  1. Food, Fun & Fools (56 foto’s) « Dit is Meneer Veelkantie´s virtuele hangplek

    [...] haar blik te zien zit er aardig wat kleurstof in deze [...]

Laat een reactie achter