«

»

jul 27 2014

Bericht afdrukken

‘Hebben ze [Joden] dan niet geleerd van de geschiedenis?’Overal op het internet en zelfs in live gesprekken duiken de discussies rondom schermutselingen deel zoveel tussen Israël en de zogenaamde 'Palestijnen' op. Ik wordt wel eens in zo'n discussie betrokken omdat ik, vaak op furieuze toon, wordt aangesproken op mijn stellingname op Veelkantie of ik volg deze discussies zonder me erin te mengen. En dan vallen er wat zaken op. Ik probeer,  want dat is nog geen sinecuur, hieronder wat van die punten eruit te lichten.

Tegenstanders citeren Mein Kampf en Protocollen:

De gewiekste JoodJoden zijn over het algemeen erg op zichzelf. Men wil ook niet graag in de belangstelling staan. Niet in de laatste plaats omdat dit nooit goed voor hen afgelopen is. Een beetje te vergelijken met de Chinezen in o.a. Nederland. Je hoort ze niet en je ziet ze niet. Uiteraard, soms herken je ze wel op straat vanwege bijvoorbeeld hun uiterlijk of kleding. Maar dat is dan ook alles. Daar waar dit bij de Chinezen juist gewaardeerd wordt, 'want je hebt geen last van ze', werkt dit bij Joden juist weer tegen hen. Want 'ze [de Joden] zullen wel wat in hun schild voeren' want 'Joden zijn gluiperig en gewiekst'.

'Joden', ja allemaal, schijnen volgens veel commentatoren allemaal tot een soort van geheim 'samenzweringsverband' en een soort van 'genootschap' te behoren. Alle 'Joden' schijnen ook over veel geld te beschikken. Wat ze uiteraard met duistere praktijken hebben weten binnen te harken. Het liefst over de ruggen van 'de zwakkere' in de samenleving. Of over de ruggen van de 'Palestijnen' natuurlijk. De 'Joden' schijnen ook nog steeds, Adolf Hitler waarschuwde er al voor, de totale overname van de wereld te plannen. Ze bezitten immers al 0,05% van het Midden-Oosten En dan zullen alle mensen, net als de 'Palestijnen' tot slaven en lijfeigenen van 'de Joden' gemaakt worden en u zult uitgebuit worden.

Propaganda'De Joden' schijnen ook hele regeringen, van links tot rechts en van katholiek tot atheïst, in hun zak te hebben. En dan met name de Amerikaanse overheid. Dat zou komen doordat 'de Joden' natuurlijk allemaal puissant rijk zijn en iedereen omkopen. En dan heb je ook de nog de zogenaamde 'Joodse geheime schaduwregering' en 'de Joodse lobby'.

We zouden ook nog bijna 'het feit' vergeten dat 'de Joden' de media volledig in handen hebben of anderszins controleren. Want iedere CEO of eigenaar van alle mediabedrijven zijn 'Joden', zo weet men heel zeker. Dat zou betekenen dat er geen enkel anti-Joods of anti-Israëlisch artikel in de kranten, in de talkshows, in de journaals en in de opinieprogramma's of katernen verschijnen. En je als journalist uitspreken tegen de Joden of Israël kost je onmiddellijk je baan en carriere!

En als u dacht dat dit, naast het uiteraard drinken of in gerechten verwerken van 'Palestijns bloed', het stelen van organen van islamitische kinderen'', enzovoort, het was dan heeft u het natuurlijk mis. Want niet alleen hebben 'de Joden' alle regeringen en de media in handen, ze beschikken ook nog eens over hele grote donateurs. Want wist u dat PEPSI niet staat voor een bepaald drankje maar voor "Pay Every Penny to Save Israel." En dan hebben we het nu alleen over PEPSI! Wat dacht u van het 'zionistische' Starbucks!

Werkelijk, de fantasie van zogenaamde 'anti-zionisten', want durft u alstublieft niet te beweren dat het antisemieten zijn die het zogenaamde 'anti-zionisme' als dekmantel voor hun antisemitisme gebruiken, is praktisch onbeperkt. Dat gezegd hebbende... Kan iemand mij even vertellen waar ik precies mijn 'loon' op kan halen voor het produceren van pro-Joodse en Pro-Israëlische propaganda? Want ik schijn toch, volgens niet te tellen hoeveelheden 'anti-zionisten', echt betaald te worden door 'de Joden' om Pro-Joodse/ Israëlische stukjes te schrijven en reacties op social media.

Een 'argument' eindeloos herhalen maakt het waar:

'Joden willen Palestina hebben omdat dit hun religieuze zionistische plicht is'.

Het is een onvoorstelbaar hardnekkige propagandamythe. Het zogenaamde Israëlische joodse religieuze fanatisme dat erop gericht zou zijn om alles dat niet religieus joods zou zijn binnen en rondom Israël te onderdrukken, te vervolgens en zelfs uit te roeien. Ja, ook Israël kent zo haar reli-gekken en haar anderszins linkse dan wel rechtse fanatici en extremisten. Maar die zijn op de spreekwoordelijke hand te tellen. En voor zover ze een gevaar zouden kunnen vormen voor andere seculiere Joden of andersdenkenden en gelovigen worden ze flink onder de duim gehouden door Israël. Men heeft daar veel meer oog voor dan bijvoorbeeld in Europa alwaar met name islamitische en linkse extremisten min of meer kunnen uitvreten wat ze willen omwille van politieke en/ of politiek correcte motieven.

A cleric speaks with U.S. Rabbi Weiss, of the organisation Jews United Against Zionism in TehranHet hele zogenaamde 'religieuze motieven' argument is een totaal eigen leven gaan leiden dat los staat van de feiten. Want wat doet het er verder toe dat de initiatiefnemer voor het Israël project, Theodor Herzl, praktische atheïst was. Wat doet het ertoe dat religieuze Joden aanvankelijk niets van Israël moesten hebben omdat men ervan overtuigd is dat een Joods thuisland alleen na wederkomst van de Joodse messias plaats mag vinden. Tot op de dag van vandaag zijn er grote groepen Joden in de wereld, en zelfs joden in Israël, die van mening zijn dat Israël om religieuze redenen geen bestaansrecht zou hebben. De echte religieuze fanaten zijn juist mordicus gekant tegen het bestaan van de staat Israël.

Het zionisme had en heeft ook totaal geen religieuze doelstellingen en is in geen enkel facet gebaseerd op religieuze denkbeelden. Jawel, er is een zionistische tak die zich laat omschrijven als 'religieus zionisme'. Maar dat was er meer op gericht, vooral en voornamelijk na de stichting van de staat Israël, om het judaïsme tot de voornaamste inspiratiebron en wetgevende macht te maken. Ja Israël is deels een religieuze entiteit. Maar dan nog, Italië is dat ook en dat heeft zelfs zoiets als Vaticaanstad, en aldaar is het katholicisme min of meer de staatsreligie. Amerika is in essentie ook een christelijk land. Zoals in iedere seculiere democratische staat heeft iedereen gelijke rechten en wegen alle meningen en overtuigingen naar evenredigheid mee. Israël wijkt wat dat betreft niet af van andere landen alwaar een bepaalde religie dominant aanwezig is. Dat wil echter niet zeggen dat de bijbel of de thora de politieke koers bepaald. Net zoals in Italië, Amerika en tal van andere landen is de constitutie en de democratie leidinggevend.

Dit staat in schril contrast met de praktijken in islamitische landen en staten. Ook in de Gazastrook is de islam de enige bron waarop wet en gezag gebaseerd is. De zeldzame christenen die bijvoorbeeld nog in Gaza durven te leven, ondanks gruwelijke repressie, discriminatie en vervolging, hebben werkelijk totaal niets in te brengen. In Israël hebben christenen, moslims, druzen en atheïsten vrijheid, gelijke rechten en zijn vertegenwoordigd in de bestuurlijke organen.

Het 'religieuze aspect', net als alle andere van antisemitische propaganda afgeleiden of rechtstreeks geciteerde antisemitische werken, is kennelijk niet met objectieve informatie en historisch onweerlegbare feiten te weerleggen. En dat heeft een hele voorname reden. Objectieve informatie en historisch onweerlegbare feiten zijn een sta in de weg.

Feiten doen niet ter zake - Feiten zijn propaganda:

Normaal gesproken bepalen de feiten de uitkomst. Bijvoorbeeld een mening. In geval van de discussie rondom Israël en met name het conflict met de zogenaamde 'Palestijnen' draait menigeen het graag om. Vooral als men uit allerhande motieven, bijvoorbeeld het vaak onder de mom van 'anti-zionisme' verholen antisemitisme, fel gekant is tegen Joden en/ of Israël. Men heeft namelijk een mening en zoekt daar vervolgens zogenaamde 'feiten', ofwel de nodige propaganda, bij die hen in het straatje past. Hetgeen geen onbekend fenomeen is en we zelfs in de wetenschap tegenkomen. Een recent voorbeeld is de hetze tegen zgn. 'holocaustontkennende hufterige' vleeseters.

Iedere op historische en andere feiten gebaseerde tegenwerping is tegen dovemansoren gericht. Men is zo heilig overtuigd van het eigen grote gelijk en 'moral highground' dat feiten niet alleen afgedaan worden als onzin maar zelfs als propaganda. Een verbijsterende zaak aangezien alles dat men zou moeten weten, alles wat hun mening opslag zou moeten veranderen, gewoon controleerbaar is. Als je er maar enige moeite voor wilt doen. Dat wil men overduidelijk niet. er rest maar één conclusie en dat is dat antisemitisme niet alleen in vele gedaanten komt, en bij zelfs an sich hele redelijke mensen aangetroffen kan worden, een soort van religie op zichzelf is geworden. Compleet met de nodige fundamentalisten, radicalen en extremisten, en de nodige afgoden. Zoals bijvoorbeeld 'het lot' van de zogenaamde 'Palestijnen' als het ultieme voorbeeld van de in en in slechtheid van 'de Jood'. En 'de Jood' vervangt men dan graag voor 'de zionist' om vooral niet de verdenking op zich te laden dat het hier feitelijk om antisemitisme gaat Het evangelie van het antisemitisme, ofwel de Joodse untermensch, wordt klakkeloos nagepraat. Iedere objectieve bron van informatie wordt gezien als blasfemisch en ook als zodanig afgewezen als 'het werk van de duivel(se Joden dan wel zionisten)' en hun 'zionistische' niet-Joodse handlangers. Het gevolg van dit fanatisme is ronduit schrikbarend!

Het 'Een goeie Jood is een dooie Jood' argument:

GezellieAntisemieten, en dat zijn helaas ook mensen die al dan niet bewust klakkeloos antisemitische propaganda napraten, laten zich wel een beetje vergelijken met moslims. Niet zelden zelfs met islamisten. Er is maar één waarheid! De Jood is in en in slecht. Je bekeren van het antisemitisme, ook al spreken alle feiten jouw overtuiging tegen en is het een barbaarse en gruwelijke ideologie dan wel religie, is absoluut not-done en bekeerlingen en ongelovigen moeten gedood worden. Sterker nog, zoals mij gisteren nog werd toegebeten door een persoon die schande sprak van de 'genocide op de Palestijnen', ze zouden allemaal uitgeroeid moeten worden! Want, ja zo ironisch kan iemand bij zijn gezonde verstand het niet bedenken, 'ze hebben niet geleerd van de geschiedenis' en 'ze vinden het doden van mensen goed'. En de 'logische' conclusie is dus dat je 'hen massaal moet uitroeien'. En waarom dat nog niet gebeurd is? Nou hierom!

Nog gezelliger

Dit is helaas niet de enige keer dat ikzelf, of andere mensen die niet meegaan in, onder het mom van 'Pro-Palestijnen' dan wel zogenaamd 'anti-zionistische', antisemitische propaganda, geconfronteerd zie met deze vorm van 'logica'.

Het 'hebben ze [Joden] dan niet geleerd' argument:

Een heel veel gehoord 'argument' is het zogenaamde 'hebben de Joden dan niets geleerd van hun eigen geschiedenis' of  'Hebben ze dan niets geleerd van de holocaust' of het 'Ze/ je [Joden of jood] zouden juist beter moeten weten' punt. Het is volstrekt niet duidelijk wat men daarmee bedoeld maar het schijnt een afdoende opmerking te zijn om, althans dat denkt men, hunnie ['de Joden' of de Pro-Israël dan wel Pro-Joden krachten] tot zwijgen te brengen.

Ik denk dat 'de Joden' inderdaad heel veel geleerd hebben van de geschiedenis. Met name van de periode van het Duitse nazisme en de alom vertegenwoordigde antisemitische sfeer en sentimenten die destijds over Europa trok.

Een van de zaken die men leerde is dat je er niet op kunt vertrouwen dat mensen feiten van fictie dan wel propaganda kunnen onderscheiden. Toen niet en nu niet. De kracht van antisemitische propaganda blijkt, hoe bizar deze soms ook is, buitengewoon potent te zijn. Sterker nog, gewone objectieve feiten die iedereen kan nazien en kan controleren worden simpelweg weggewuifd als niet relevant of onzin. Men heeft doorgaans ook helemaal geen zin om de rondzingende propaganda te controleren op feitelijkheid. Dat kost tijd en moeite. Lekker vanuit de onderbuik en valse emoties losgaan op 'de Joden' (let op, niet op de Israëlische staat/ overheid maar op alle Joden) is veel makkelijker.

Antisemitisme in de islam

Sommige Joden hebben daarvan geleerd dat je dit niet onweersproken mag laten. Niet in de laatste plaats omdat dit soort vooroordelen in de loop van de geschiedenis een gruwelijk eigen leven is gaan leiden. Met de gevolgen die wij allemaal kennen. Maar zelfs dat heeft zich weer tegen de Joden gekeerd. Want Joden die zich verbaal verzetten tegen de niet aflatende stroom onzin, propaganda en vooroordelen zijn volgens vele allemaal 'Mossad agenten' of 'ze worden betaald om propaganda te verspreiden'. Dus hullen vele [Joden] zich in stilzwijgen en proberen 'onzichtbaar' te zijn.

De voornaamste reden voor het ontstaan van het zionisme, dat in tegenstelling tot de propaganda volstrekt niets te maken heeft met het lot van 'de Palestijnen', is juist het feit dat Joden hoe dan ook altijd het slachtoffer waren van antisemitische krachten. Joden zijn, zonder dit negatief voor Joden te bedoelen, een beetje de schlemiel en de nerd van de klas die altijd de pisang zijn van de bullies. Vaak heeft het verhuizen van school naar school geen enkele zin. Iedere rotzak weet zijn slachtoffers precies te lokaliseren en weet dat de schlemiel zich zelden zal verzetten. Het treiteren, sarren en pesten, als het daar al bij blijft, zet zich vaak een heel leven voort. Het gevolg is dat het slachtoffer zich doorgaans terugtrek op zijn eigen eilandje en in zijn eigen belevingswereld. Of, zoals de Joden deden en doen, zo onzichtbaar mogelijk te zijn of, zoals de immigranten naar Israël deden, zich terug te trekken op hun eigen 'eilandje'. Hetgeen in dit geval een desolaat stuk dor en anderzijds vuig moerasland was. Maar zelfs daar is men niet veilig.

Zoals de bully het lunchgeld opeist van zijn slachtoffer zo eisten de grootste bullies uit de menselijke geschiedenis, de moslims die destijds al samenwerkte met de nazi's, opeens het desolate dorre stukje moerasland op als zou het van hen zijn. De bullies verenigde zich zelfs en presenteerde zich als het slachtoffer. Ze namen zelfs, in 1967, een eigen naam aan. 'De Palestijnen'. Er stonden de bullies echter een grote verrassing te wachten! Zie de illustratieve video:

In deze video zitten alle elementen verborgen die de staat Israël, en Joden in de diaspora, is overkomen. Opeens heb je geen vrienden meer, de vrienden die je had durven hun mond niet open te doen of zich te verzetten tegen de bullies, of je vrienden kiezen zelfs op basis van de propaganda van het zogenaamde 'slachtoffer' de kant van de bullies, en op zeker moment heb je geen andere keuze dan heel hard een grens te trekken. En dan wordt je geconfronteerd met de zogenaamde 'regels'. Opeens spreekt men over 'vredigheid', over 'bemiddeling' en vooral ook over 'proportionaliteit'. Je wordt zelfs geschorst. Zelfs je vader maakt een politiek correct statement dat hij '[zijn zoons] geweld niet goedkeurt'.

Er zit alleen in het verhaal van Israël een rare twist. Zoals al aangegeven veranderde de bullies in 1967 opeens hun naam. Door zich te presenteren als 'de Palestijnen' hebben ze Israël haar status als 'the underdog' ontfutseld. Opeens, na duizenden jaren het slachtoffer te zijn geweest, is Israël nu de bully. Wij moeten het de islamofascistische Arabieren nageven... het is een briljante strategische zet geweest. En u trapt er massaal in! Maar zal ik u eens wat zeggen...?

I'm with Fatty!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/07/27/hebben-ze-joden-dan-niet-geleerd-van-de-geschiedenis/

Laat een reactie achter