«

»

aug 01 2014

Bericht afdrukken

Ik verwerp de Moskeeën Raad oproep tot ‘tolerantie’!Het klinkt natuurlijk prachtig, 'Moskeeën roepen op tot tolerantie', maar als je het tekstueel beschouwt dan zitten er wel een paar addertjes onder het gras. Hieronder in ieder geval, bij gebrek aan het origineel, de ANP tekst in de media:

Moskeeën roepen op tot tolerantie

AMSTERDAM (ANP) - Moskeeën in Nederland gaan in preken oproepen tot tolerantie. Dat maakten de Raad van Moskeeën en de Unie van Marokkaanse Moskeeën Nederland bekend in de nacht van donderdag op vrijdag. De organisaties maken zich zorgen over het groeiend aantal racistische geweldsincidenten en uitingen van haat richting joden en moslims.

De Raad neemt in een verklaring nadrukkelijk afstand van moslimjongeren die zich schuldig maken aan antisemitische incidenten. ,,Er zijn allerlei mensen die zeggen dat ze gebruikmaken van de vrijheid van meningsuiting. Daar zijn we niet tegen, maar we moeten in dit land wel zuinig zijn op elkaar'', stelde een woordvoerder van de islamitische organisaties.

Volgens de moskeeën is kritiek op Israël niet verboden, maar mag het geen vrijbrief zijn voor antisemitische of anti-islamitische uitingen of daden. ,,Joden in Nederland zijn broeders van het heilige boek en zo dient onze relatie ook te zijn, broederlijk'', aldus de schriftelijke verklaring.

Volgens de woordvoerder hebben vrijwel alle moskeeën in Nederland laten weten mee te werken aan het plan.

Een paar punten waarover ik val:

Al in de eerste alinea maakt men duidelijk wat het primaire doel is. Het smoren van kritiek op de islam en moslims.

Voor de handigheid worden twee zaken, Joden en moslims, op één hoop geveegd. Maar Joden zijn geen moslims. Moslims zijn aanhangers van de islam. Joden zijn, naast een relatief marginale groep religieuzen, vooral een etniciteit.

Het zijn van een moslim ofwel je aansluiten bij de politieke ideologie en religie islam en de daarbij behorende geloofsbeginselen ten uitvoer brengen is een keuze. En politieke, ideologische en/ of religieuze keuzes en de eventueel daarop gebaseerde handelwijzen mogen in al dan niet 'aanstootgevende' termen hard bekritiseerd worden,

Het zijn van een Jood is geen keuze maar een genetisch bepaalde kwestie. Daarmee wordt je geboren net als je bijvoorbeeld als een blanke, een negroïde, een Aziaat, een heteroseksueel of homoseksueel (enzovoort) mens geboren wordt. Iemands etniciteit, huidskleur of seksuele oriëntatie bekritiseren noemen we racisme. En gezien de geschiedenis van de intensieve Jodenvervolging door de millennia heen in en buiten Europa hebben wij voor racisme jegens Joden een specifieke term bedacht. Die term en specifieke noemer kennen we ook wel als 'Antisemitisme'.

Racisme dan wel antisemitisme valt nadrukkelijk NIET onder de vrijheid van meningsuiting daar waar religiekritiek daar nadrukkelijk WEL onder valt. Oproepen een bepaalde etniciteit, waarvan in dit geval sprake is, of een bepaalde geloofsgroep of politieke groep te vervolgens of zelfs uit te moorden is bij wet verboden. Het uiten van kritiek op een politieke, ideologische dan wel religieuze keuze is daarentegen bij wet beschermd. Althans, dat zou het moeten zijn.

Er wordt al zeer ernstig getornd aan de wet op de Vrijheid van Meningsuiting door bijvoorbeeld, al dan niet forse, kritiek op de islam te bestempelen als 'een irrationele angst voor moslims'. De term die men daarvoor verzonnen heeft is 'islamofobie', dat men afficheert als zou het 'een soort van racisme/ antisemitisme' zijn, en is er specifiek toe bedoeld om kritiek op de geloofsbeginselen van de islam, die in menig opzicht zonder meer barbaars te noemen zijn, dan wel de handelwijzen op basis van deze barbaarse islamitische voorschriften en gebruiken van moslims te censureren.

Het roepen dat 'Joden in Nederland broeders van het heilige boek zijn' is derhalve onzin. Niet alleen omdat Joden primair geen religieuze groep maar een etniciteit zijn, maar ook omdat het in de islam incorporeren van joden als religieuze groep, behorende tot de 'broeders van moslims' simpelweg een vorm van onderwerping aan de islamitische mores en is derhalve een vorm van religieus kolonialisme. Joden zijn etnisch en religieus een opzichzelfstaande bevolkingsgroep en op geen enkele wijze onderdeel van de islamitische wereld en/ of geloofsleer. Joden zijn Joden!

Het stuit mij eveneens tegen de borst dat de voorgangers van de islam, in de hoedanigheid van 'de raad van moskeeën', zich opwerpen als een autoriteit. Er is in Nederland maar één autoriteit. En dat is de Nederlandse staat. De Nederlandse (grond)wet is leidende en bindend voor iedereen die ingezetene van Nederland is. Het is geen vrijblijvende zaak. Nederland kan zich geen entiteit, religieus dan wel politiek en/ of ideologisch, permitteren die zich opstelt en gedraagt als parallelle autoriteit. En zodoende bepaalde groepen in onze samenleving onder de autoriteit van haar geloofsleer brengt in plaats van de Nederlandse staat en wetgeving. Er is maar één (grond)wet en staat!

Mede gezien in het licht van bovenstaande is het oproepen tot 'tolerantie' door zich een autoriteit wanende moskeeën raad een absurditeit. Moslims zijn, net als alle andere ingezetene van Nederland, aan de Nederlandse wet gehouden.

Daarnaast is tolerantie, in de zin van elkaar tolereren, één van de voornaamste deugden en verworvenheden in Nederland en zou dus ook voor moslims een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Het is veelzeggend dat dit kennelijk geen vanzelfsprekendheid is voor moslims en er een flauwekul oproep, onder het mom van 'wij zijn allen broeders (waar zijn de zusters?) onder allah', vanuit de moskee nodig is om ervoor te zorgen dat moslims zich niet alleen aanpassen aan de Nederlandse norm maar ook de wet niet overtreden door op te roepen tot het doden van Joden. Dat is inderdaad religiekritiek en heeft niets van doen met een 'irrationele angst voor moslims of de islam'.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/08/01/ik-verwerp-de-moskeeen-oproep-tot-tolerantie/

Laat een reactie achter