«

»

aug 16 2014

Bericht afdrukken

Van Aartsen geeft ISIS vrij spel in Den Haagistan (NL)Eindelijk behaagde het burgemeester Jozias van Aartsen om van zijn vakantieadres terug te keren, zijn vakantie was immers toch al voorbij, om zich te bekommeren om 'zijn' stad. In de raadsvergadering die volgde naar aanleiding van de onrust in met name de Schilderswijk, waar autochtonen en Mohammedanen lijnrecht tegenover elkaar staan, ondernam van Aartsen een poging om het 'gezag' dat hij al jaren niet meer heeft over de Schilderswijk te 'herstellen'.

En wel met draconische maatregelen zoals een totaalverbod op demonstraties van 'politieke pyromanen' zoals hij het noemde. Een absurditeit omdat het probleem niet gelegen is in de legale demonstratie van Pro Patria waarvoor toestemming was gegeven maar in de illegale hoogst agressieve 'tegendemonstratie' daarop van de islamitische ISIS 'politieke pyromanen' waarop deze term wel van toepassing is. Een demonstratie waarvoor er geen toestemming bestond en opgebroken had moeten worden.

Tussen neus en lippen door werd door de PvdA de Nederlandse vlag controversieel en provocatief verklaard. Een onvoorstelbaar dom signaal richting de ISIS-Fanboys.

Kennelijk dacht van Aartsen dat daarmee, het wegnemen van grondwettelijke rechten, de zaak eventjes beslecht was.

Waar de arrogante regenteske van Aartsen echter geen rekening mee gehouden heeft is dat de ISIS-Fanboys die de Schilderswijk, die al bekend stond als de 'shariadriehoek' omdat daar niet de Nederlandse wet maar de islamitische sharia toegepast wordt, al claimde als onderdeel van 'de islamitische staat' en het 'kalifaat', totaal geen boodschap hebben aan 'het gezag' van van Aartsen of Nederlandse autoriteiten. Dus gewoon doorgaat waar men gebleven was.

Of van Aartsen & Co het maar even in de agenda willen zetten. En of van Aartsen & Co maar even alvast kennis van de propagandastandpunten van deze Nederlandse ISIS tak, onder de vlag MDL (Muslim Defence League), willen nemen.

Ik adviseer u, neemt u zelf ook maar even kennis van de standpunten van het 'MDL' (lees: ISIS Nederland) met een bezoekje aan hun Facebook pagina, zodat u weet waar wij, van Aartsen en de overheid, mee te maken hebben en de 'doelen' in de juiste kaders kunt plaatsen. U zult er 'vreedzame' en 'verbroederende' boodschappen aantreffen zoals:

Oproepen tot 'een vredig samenleven'...

'Compassie' te tonen met de Yezidi/ Ezidi die zoveel te lijden hebben onder ISIS...

En uiteraard oproepen tot 'verdraagzaamheid'...

Ik daag u uit om dergelijke opruiende teksten op de facebook pagina van het 'extreemrechtse' Pro Patria te vinden.

De meest 'militante' tekst die u aan zult treffen is de onderstaande:

Van Aartsen maakt derhalve een enorme fout met het uitvaardigen van een totaalverbod op demonstraties in Den Haag. Niet alleen omdat de ISIS aanhangers en promotors er totaal geen boodschap aan hebben maar ook omdat van Aartsen hiermee iedere oppositie tegen deze ontwikkelingen smoort onder het mom dat zowel de voor als de tegenstanders van een islamitische kalifaat volgens het ISIS model in Nederland 'politieke pyromanen' zouden zijn.

Effectief geeft van Aartsen daarmee vrij spel aan de islamofascisten van ISIS. De ontwikkelingen in de Schilderswijk, waaronder het handhaven van kledingvoorschriften, gedragsvoorschriften, het in en uitsluiten van mensen en het gijzelen van de zowel islamitische alsook de niet-islamitische bewoners op basis van de islamitische sharia-wet, gaan gewoon door. U moet zich de Schilderswijk voorstellen als een pilotproject. Bij succes en weinig weerstand vanuit de overheid en/ of bevolking, zoals nu het geval is in Den Haag, zal het islamiseringsproject naar iedere verwachting ook gevolg gaan vinden in andere wijken en steden waar er een significante moslims minder- of zelfs meerderheid is.

Het had buitengewoon verstandig geweest als de overheid, van Aartsen als eerste burger voorop, van de Schilderswijk een voorbeeld had gemaakt dat de effectieve overname van Nederlands grondgebied door moslimfundamentalisten onder geen voorwaarde getolereerd zal worden. Dat de overheid ervoor garant staat dat iedere burger, ongeacht zijn religieuze of andere overtuiging, huidskleur, geaardheid, etniciteit of wat dan ook, vrij en blij kan leven in Nederland.

Van Aartsen geeft echter exact het tegenovergestelde signaal af. Namelijk dat geen enkele oppositie tegen het islamiseren van in dit geval de Schilderswijk toegestaan is. Dat niet-moslims geen vrije toegang hebben tot on-officieel islamitische no-go gebieden alwaar dominante moslims het gebied tot islamitische sharia territorium verklaarden.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/08/16/van-aartsen-geeft-isis-vrijspel-in-den-haagistan-nl/

Laat een reactie achter