«

»

aug 07 2014

Bericht afdrukken

Het CIDI gedraagt zich als de nieuwe ‘Joodsche Raad’En hoe de ruzie met het CIDI  het gelijk van Wilders bewijst

Goed, de hype rond Israël is weer wat geluwd dus focussen meer mensen zich op de echte genocide en humanitaire ramp die gaande is in onder andere Irak. Honderdduizenden mensen, waarvan een groot deel christen en/ of anders- dan de islam gelovigen, zijn op de vlucht geslagen en vele duizenden worden afgeslacht door de IS (voorheen ISIS).

Wederom, net als in Nigeria, Syrië, Israël en nagenoeg overal in de wereld waar er brandhaarden zijn en er sprake is van al dan niet massaal bloedvergieten, spelen ook hier volgers van de islam de hoofdrol. Alles dat deze 'ware gelovigen' aanduiden als on- of niet-islamitisch, zelfs moslims die een iets andere interpretatie hebben van de islam dan de zogenaamde 'ware gelovigen' moeten eraan geloven. Dood, verderf, vervolging en zeer hevige discriminatie is hun deel. Je kunt gerust spreken over een (etnische en religieuze) zuivering in de zin van een gruwelijke genocide.

Wat heeft bovenstaande te maken met de ruzie tussen CIDI en Geert Wilders zult u zich afvragen? Ik licht het u toe:

Geen excuus voor JodenhaatHet CIDI heeft Geert Wilders gevraagd of hij een mede ondertekenaar wilde zijn van een statement tegen het opkomende antisemitisme in Europa en Nederland in het bijzonder. Het statement zou, ondertekend door nog vele bekende Nederlanders, groots op de achterpagina van de Telegraaf komen te staan. Geert Wilders stemde daarmee vol overtuiging in zo blijkt uit de mailwisseling tussen Esther Voet van het CIDI en Geert Wilders. Echter, toen vandaag de paginagrote advertentie op de achterpagina van de Telegraaf verscheen ontbrak daar precies de naam van Geert Wilders.

Vanzelfsprekend is Wilders hierdoor op z'n zachts gezegd 'not amused'. Nog minder 'amused' was Wilders over de redenen waarom hij van de advertentie geweerd werd. Na een beetje gehakkel over 'er was onvoldoende ruimte en wij moesten een keuze maken' kwam uiteindelijk de aap uit de mouw. Esther Voet stelde het commentaar van Wilders niet op prijs naar aanleiding van een overleg tussen de regering en Joodse organisaties. Wilders merkte op dat het statement dat naar aanleiding van deze vergadering dan wel overleg naar buiten werd gebracht een 'flutverklaring' was.

Kennelijk dulden Voet en/ of het CIDI geen tegenspraak. Dit leverde uiteraard ook niet zo'n fraai beeld op voor het CIDI dus werd er in allerijl even een 'reden' in elkaar geknutseld.

"Ook de heer Wilders, fractievoorzitter van de PVV, is net als alle andere fractievoorzitters gevraagd te tekenen. Hij heeft daarop onmiddellijk ‘ja’ gezegd. Zijn naam komt evenwel onder de 86 niet voor omdat later bleek dat de heer Wilders in een open brief aan premier Rutte schreef, dat ‘het aanpakken van de islam’ de oplossing is voor het huidige antisemitisme. Daarmee koppelt de heer Wilders de huidige uitingen van antisemitisme aan de islam als geheel. Hij doet met deze uitspraak onrecht aan de geschiedenis van het antisemitisme en doet precies wat de opstellers van deze verklaring zo bezorgd maakt, namelijk het importeren van het conflict in het Midden-Oosten naar bevolkingsgroepen in Nederland. Om die reden is te elfder ure besloten om de naam van de heer Wilders niet toe te voegen aan de lijst van ondertekenaars. Door alle hectiek hebben wij verzuimd hem hierover tijdig te informeren." Aldus de verklaring op de website van het CIDI die u onder deze link na kunt lezen.

Open Brief aan Marc RutteBest wel een hele curieuze verklaring aangezien het toch geen geheim mag heten hoe Geert Wilders tegenover de islam staat. Het mag bepaald ook geen geheim heten dat Geert Wilders, en volkomen terecht, de introductie van de islam in Europa ziet als één van de voornaamste zo niet dé voornaamste bron van de heropleving van het antisemitisme in Europa. Dat is ook niets meer of minder dan wat Geert Wilders in zijn open brief aan Eerste Minister Rutte schreef.

De politieke en persoonlijke mening van Geert Wilders is niet alleen gevoegelijk bekend maar zou toch geen uitsluitende gronden mogen zijn om hem te weren van een verklaring tegen Jodenhaat. Als men daarop zou selecteren dan zijn er wel andere namen die men van de advertentie zou kunnen weren. Wat te denken van bijvoorbeeld Henk Bres die nog niet zo lang geleden de volksmenner was achter een heksenjacht op niet alleen veroordeelde pedoseksuelen maar willekeurige (vermeende) pedofielen.

En wat te denken van een paar kopstukken van de SP die lieden en leden onder zich mag rekenen als antisemieten zoals Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt, Dries van Agt en Harry van Bommel. Allen laten zich in met Jodenhaters, willen Israël delegitimeren en lopen voorop bij optochten waar ronduit antisemitische leuzen worden gescandeerd.

"Wij bij het CIDI hebben de cijfers", reageert ze [Esther Voet - red.]. Het hedendaags antisemitisme is voor 30 procent afkomstig van autochtonen en 70 procent van allochtonen. Van die 70 procent weet ik niet hoeveel procent religieus is. Ik weiger dan dus ook categorisch hele bevolkingsgroepen weg te zetten. Wat Wilders vertelt is feitelijk gewoon onjuist." Reactie Esther Voet op een reactie van Wilders zoals te lezen onder deze link.

Islam is NazismeDaarnaast, is het werkelijk zo'n onrealistische en foute gedachten om te stellen dat de voornaamste bron van antisemitisme de islam en derhalve moslims is? Volgens het CIDI zou 30% van het hedendaags antisemitisme afkomstig zijn van autochtonen en 70% van allochtonen. Nu denk ik dat dit, het percentage allochtonen wat ik zelf schat op tenminste 80% zo niet meer, nogal optimistisch is maar dan nog is het een buitengewoon zorgwekkend feit. Zeker als je daarbij optelt dat het in tenminste 90% zo niet meer gaat om mensen die zichzelf als moslims identificeren. Hoe je het ook wilt draaien of keren, en afgezien van Wilders 'oplossing' van het probleem en of je het daarmee eens bent, het statement van Geert Wilders klopt.

Je mag dit echter niet zeggen van Voet van het CIDI want dit zou neerkomen op 'moslimhaat'. Maar hoe kun je Jodenhaat effectief bestrijden zonder de bron van Jodenhaat te benoemen? Het CIDI denkt kennelijk dat dit mogelijk is. Maar het zou al net zo idioot en onzinnig zijn als over de tweede wereldoorlog, de Jodenvervolging en de holocaust te spreken en/ of te onderrichten en daarbij de voornaamste bron van het toenmalige antisemitisme, namelijk het nazisme, volledig weg te censureren en te doen alsof dit uit de lucht kwam vallen omdat dit neerkomt op 'Duitserhaat'.

Helaas hebben we het dan nog niet gehad met de drogredeneringen van Esther Voet die spreekt namens het CIDI.

"Voet raadt de PVV-leider aan de geschiedenisboeken nog eens open te slaan. "Want de laatste grote hetze tegen de Joden in Europa kwam niet van de islam", aldus de CIDI-directeur." Eveneens  te lezen onder deze link

Meent u dat nou werkelijk mevrouw Voet? Dus uw werk zit er eigenlijk op? De nazi's bestaan namelijk niet meer en kennelijk zijn daarmee de laatste echte gevaarlijke antisemieten van de aardbodem verdwenen? Wist u mevrouw Voet dat de 2.000 of meer jaren aan pogroms tegen de Joden ook niet op het conto valt te schrijven van de nationaal socialisten? De nationaal socialisten zijn namelijk ver na de initiatiefnemers van alle voorgaande pogroms opgestaan.

En één van de initiatiefnemers en aanzetters tot de voorlaatste pogrom tegen de Joden in het Midden Oosten was Mohammed die zichzelf tot de krijgsheer en profeet bombardeerde van de toen nog relatief nieuwe religie de islam. Toen die eigenwijze Joden zich weigerde aan te sluiten dan wel te onderwerpen aan de islam en Mohammed verwierpen als de laatste profeet liet Mohammed hele Joodse stammen uitroeien. De vrouwen en kinderen golden als oorlogsbuit en werden verkracht en als slaven aangesteld of verkocht. En nog veel voornamer dan dat mevrouw Voet, Mohammed, het grootste voorbeeld voor moslims, verklaarde de Joden tot de aartsvijanden van de moslims en islam.

Nu kunnen we dit gegeven, tezamen met het feit dat moslims al vele jaren betrokken en aanstichters zijn van de grootste bloedbaden in onze meest recente geschiedenis en het wederom moslims zijn die de Joden van de staat Israël, zo recent als nu, proberen uit te roeien, gewoon negeren maar wie bewijzen we daarmee precies een dienst?

De Joodsche raadPersoonlijk denk ik dat de holocaust niet had plaatsgevonden als de wereld tijdig had onderkend dat het nationaal socialisme een levensgevaarlijke ideologie was of dat er minstens levensgevaarlijke elementen aanwezig waren in het nazisme. Het heeft heel lang, zelfs tot ver in de oorlog, geduurd voordat men de werkelijke omvang van de ellende onderkende. Het was toen al veel te laat voor zes miljoen Joden. Ik vrees oprecht dat het niet anders zal zijn met de islam. Doordat het CIDI dit gegeven weigert te erkennen reduceert men zichzelf tot niet veel meer dan de 'Joodsche raad' van weleer die Joden oplegde en adviseerde om vooral mee te werken en zich niet te verzetten 'om erger te voorkomen'. We weten allemaal hoe het de Nederlandse Joden én de Joodsche Raad zelf is vergaan.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/08/07/het-cidi-gedraagt-zich-als-de-nieuwe-joodsche-raad/

3 reacties

 1. Vaarwel

  Website bezocht… Mijn mening’/conclusie: zwaar gebiast, discriminerend en niet interessant.

  Leuke recepten, maar geen pret als deze website zo anti-vrijheid is.

  Volgens de mentaliteit van Geert Wilders (en misschien de schrijver van deze artikel) mogen de Turken of andere moslims de Joden uit hun land sturen of ze niet in deze landen toelaten en de Torah in deze landen verbieden omdat zij niet dezelfde cultuur delen en een deel van de Joodse gemeenschap anti-Islamitische meningen heeft.

  Dit bovenstaande bij moslims wil Wilders proberen te doen en heeft delen eerder geprobeerd…

  Hoe kun je nou zeggen dat anti-semitisme niet mag, maar anti-Islam wel? Wat is dit voor iets doms? Ik zou dit soort eenzijdige, onrealistische, barbaarse regels eerder verwachten van een dictator. Zonder compromis en rekening houden met elkaar werkt de realiteit niet, Dit soort zieke ideeën leiden alleen maar tot schendingen van mensenrechten.

  P.S. De mentaliteit van mensen is heel wat anders als het geloof die ze hebben. Dit zijn twee verschillende dingen. Maar een beperking in communicatie (tussen mensen/volkeren) is slecht voor de opvoeding en de ontwikkeling. Dit soort ge-push leidt alleen maar tot meer conflicten, haat en criminaliteit.

  Moslims horen Joden te respecteren, Moslims horen atheïsten te respecteren, maar Joden en atheïsten horen ook moslims te respecteren. Dingen moeten niet van één kant komen, want dat werkt in de realiteit niet.

  En dit soort “feiten” uit verleden helpen totaal niet. Zet hier bij dat Amerika tot 1977 de blanken en zwarten heeft gescheiden qua rechten. Dit is nog niet zo lang geleden… Zet hier ook even het verhaal van de kolonisaties neer. Maar het helpt niemand. Er zijn genoeg feiten om iedereen te haten. Maar ook genoeg feiten om iedereen te respecteren. Nu er naar meer emancipatie en gelijke rechten gestreefd wordt lijkt het mij dat het een slecht idee is om dit tegen te werken.

  Dit plaats ik niet om een discussie te starten, maar ik plaats mijn mening hier voor iedereen om te lezen. Racties zijn welkom, maar ik ga deze website niet meer bezoeken, dus zelf ook niet meer reageren.

  Vaarwel en ik hoop dat u geen discriminerende artikelen meer zult plaatsen.

  1. Meneer Veelkantie

   Hallo Vaarwel,

   Je zegt de website niet meer te bezoeken en niet zult reageren. Dus reageer ik maar voor de spreekwoordelijke ‘bühne’ om even een paar zaken recht te zetten.

   Je schuift me eerst allerhande zaken in de schoenen om vervolgens daaraan, dus feitelijk jouw eigen mening en wonderbaarlijke invullingen, conclusie te verbinden.

   Echter… Waar staat er in het artikel, of op deze website, dat ‘Turken of andere moslims de Joden uit hun land mogen sturen en niet in deze landen mogen toelaten en de Torah verbieden omdat ze niet dezelfde cultuur delen en een deel van de Joodse gemeenschap een anti-islamitische mening heeft’? Je zult het nergens in geen één van mijn artikelen aantreffen.

   Kortom, waar haal je al deze nonsens vandaan?

   Even voor de duidelijkheid, niemand hoeft iemand te respecteren. Zeker niet als het gaat om geloven of overtuigingen. De islam is aantoonbaar een buitengewoon barbaarse ideologie met barbaarse gebruiken, barbaarse principes, een barbaarse wetgeving (de sharia) en barbaarse opvattingen voor wat betreft mensenrechten en vrijheden. Een religie/ ideologie die zich in grote lijnen laat vergelijken met bijvoorbeeld het nazisme. Waarom zou ik daar respect voor moeten hebben? Zou jij voor het nazisme ook respect hebben? Ik neem aan van niet. Waarom dan wel voor de islam gezien eerdergenoemde feiten?

   Ja de volgers van een religie dan wel ideologie kunnen een andere invulling geven aan deze religie dan wel ideologie. Dat maakt echter de religie dan wel ideologie niet opeens minder barbaars. Het merendeel van de Duitsers in de jaren ’20 tot ’50 van de vorige eeuw waren aanhangers dan wel supporters van het nazisme maar gaven daar geen verdere uitvoering aan. Het was nou niet dat iedere Duitser een concentratiekampje en een gaskamertje in de achtertuin had en/ of actief deelnam aan het vervolgen van Joden. Dat feit neemt niet weg dat het nazisme een door en door slechte ideologie was en is.

   Zulke zaken uit het verleden, en thans voor wat betreft de islam en moslims hebben we het over het heden en ook nog eens de toekomst, helpen absoluut wel! Het plaatst zaken in perspectief. Het heeft ons geleerd, althans dat had zo moeten zijn, wat we niet moeten willen en we buitengewoon waakzaam moeten zijn dat dit soort zaken niet weer de samenleving insluipen. Vervolgens dring je erop aan dat ik juist wel zaken uit het verleden erbij betrek. Beetje vreemd is het niet? We moeten het verleden dus laten rusten behalve als dit jou uitkomt? en zoals gezegd hebben we het helaas niet over zaken in het verleden. Het antisemitisme maakt juist nu een enorme opleving mee en staat helaas op conto van voornamelijk moslims.

   Overigens hebben je het, als je het over 1977 hebt, over the Community Reinvestment Act. Dat is precies waaraan de wereld haar huidige lange en diepe economische crisis te danken heeft. Aan volkomen doorgeslagen ‘anti-discriminatie’ regels. Je zou je er nog eens in moeten verdiepen want dit lijkt me nou niet het beste voorbeeld.

   Als er al één factor in de wereld is, ook en juist in het Westen, die de emancipatie terug wensen te draaien dan is het de introductie van de islam wel. En juist dat is de reden dat we de islam zullen moeten beteugelen! Dus als je voor gelijke rechten bent dan kun je niet anders dan de islam met hele scheve ogen te bezien en van mening zijn dat de islam slecht nieuws is. Hoe we dit gaan aanpakken is weer een heel ander hoofdstuk. Maar ik kan wel zeggen dat ik geen van de zaken die jij noemt, en waarbij je een link legt met Geert Wilders, nastreef. Dat zit in jouw hoofd en niet die van mij.

 2. ambioke

  Blijkbaar is het voor velen uit een of andere misplaatste politieke correctheid nog steeds niet mogelijk te erkennen dat de islam een haatreligie is die maar één doel heeft en dat is alle andere religies de kop af te hakken,te laten sneuvelen met een bomgordel of op iedere andere gewelddadige wijze andersdenkenden uit te roeien. En joden in het bijzonder!
  Net als destijds in de Tweede Wereldoorlog hebben de socialisten en de islam elkaar weer gevonden in hun antisemitisme.

Laat een reactie achter