«

»

aug 15 2014

Bericht afdrukken

Ook de Nederlandse vlag is nu ‘ontoelaatbare provocatie’De politieke elite onderschat de diepe ernst van de situatie volledig!

Enkele weken geleden, op 31 juli 2014 om precies te zijn, liet ik u al weten dat de Israëlische vlag volgens PvdA banencarrousel bolwerk Rochdale een 'moreel ontoelaatbare provocatie' is. Dat gaat de PvdA kennelijk nog niet ver genoeg. Dus verklaarde de PvdA in de Haagse gemeenteraadsvergadering, naar aanleiding van de onrust in de Schilderswijk, dat ook de Nederlandse vlag 'een provocatie' is. En bevestigde desgevraagd dit standpunt nogmaals.

Nu ben ik niet zo'n fan van nationalistische sentimenten, zoals ik u al eens liet weten, maar stelde toen ook al dat anti-nationalisme een nog idioter sentiment is. Daarom gaat deze absurde stelling van de Haagse raadsfractie mij ook veel te ver. En daar zijn een aantal hele goede redenen voor aan te voeren. Zeker in het licht van recente ontwikkelingen.

illahla illah hoeplala kijk ons een stoer zijn want we doen een jihadi na!

illahla illah hoeplala kijk ons eens stoer zijn want we doen een jihadi na!

De aanleiding voor de raadsvergadering was niet alleen het feit dat burgemeester van Aartsen de zaken danig uit de klauwen liet lopen in de Schilderswijk, en geen stelling nam tegen lieden die met islamitische terroristen symbolen zwaaide en opriepen tot Jodenhaat, maar ook omdat hij vervolgens een legale demonstratie tegen deze zaken liet afbreken omdat ISIS fanboys de openbare orde gewelddadig verstoorde en zowel de politie en journalisten aanvielen.

Het is natuurlijk van de zotte dat een groep aanhangers en fans van het islamitische terrorisme, van in dit geval ISIS, de dienst uitmaken in Nederland, kunnen bepalen wie wel en niet in een bepaald deel van Nederland mag komen, de vrijheid van pers bepalen, ongestraft kunnen oproepen tot het doden van een bepaalde bevolkingsgroep en er niet opgetreden wordt tegen hun gewelddadige uitspattingen. En bovendien de burgemeester ook nog eens doet alsof zijn neus bloed en er 'geen grenzen zijn overschreden' omdat er geen arrestaties zijn verricht. En als hem dat gevraagd wordt het gewoon verdomd om van zijn vakantieadres terug te keren om zich nader te verklaren in de gemeenteraad.

Effectief geeft de burgemeester, dus het Nederlandse gezag, daarmee het heft en het geweldsmonopolie uit handen aan genoemde aanhangers en fans van het islamitische terrorisme. Zeker gezien het feit dat genoemde aanhangers en fans van het islamitische terrorisme alreeds in een eerdere instantie verklaarde dat de Haagse Schilderswijk voortaan toebehoord aan het islamitische kalifaat (naar ISIS model) en de Nederlandse autoriteiten, alsook de Nederlandse wet niet meer van toepassing zou zijn maar de islamitische sharia, daarom geen enkele zeggenschap meer zou hebben over het gebied en de bevolking. Een volkomen onacceptabele situatie dat hard ingrijpen vereist!

Nederlandse VlagHet is juist onder deze omstandigheden dat de Haagse PvdA fractie de Nederlandse vlag in deze wijk tot 'een provocatie' verklaarde. Een volstrekt absurde verklaring. Niet in de laatste plaats omdat er juist op dit moment ernstige noodzaak is om aan te geven dat de claim op het Nederlandse grondgebied door de aanhangers van het islamitische terrorisme en ISIS kalifaat wordt verworpen en er geen enkele twijfel kan bestaan over het feit dat de Schilderswijk onder Nederlands gezag staat en zal blijven staan.

De PvdA verklaarde echter, met het ongepast verklaren van de Nederlandse vlag, exact het omgekeerde. Met andere woorden bevestigd de PvdA daarmee dat Nederland het inderdaad niet meer voor het zeggen heeft in de Schilderswijk en erkend daarmee feitelijk het gezag van de aanhangers van het islamitische terrorisme en ISIS kalifaat. En als men dit al niet in feiten zegt dan is het op z'n minst het signaal dat de PvdA aan genoemde aanhangers van het islamitische terrorisme en kalifaat geeft.

Het moge duidelijk zijn dat de Nederlandse politieke elite, de VVD en PvdA voorop, de ernst van de situatie volkomen onderschat. Want het is weliswaar zou dat een deel van de aanhang van het islamitische terrorisme en ISIS kalifaat niet veel meer zijn dan meelopertjes, ik noemde ze eerder al de ISIS Fanboys, maar men faalt te begrijpen dat buiten deze Marokkaanse en Turkse meelopertjes er wel degelijk een serieuze en gedreven organisatie achter deze zaken schuil gaat van jihadisten en demagogen. Een organisatie die wel degelijk en bloedserieus Nederland tot een islamitisch kalifaat naar ISIS model wil omturnen. Te beginnen met o.a. de Schilderswijk maar bij succes haar kalifaat en gezag zal uitbreiden naar andere Nederlandse steden alwaar de meerderheid van de bevolking al islamitisch is.

De Nederlandse politieke elite, en dan zeker en met name de PvdA, faalt er eveneens in om de punten aan elkaar te verbinden om zo het hele beeld te krijgen van deze zeer zorgwekkende en ernstige situatie en ontwikkelingen. Enkele punten zijn o.a. het feit dat Nederlandse jongeren, niet zelden tot de islam bekeerde autochtonen, inmiddels al gevechtservaring opdoet bij ISIS in onder meer Syrië en Irak. Er wordt deze jihadisten weinig in de weg gelegd om terug te keren naar Nederland en zich, naar verwachting, aan te sluiten bij eerdergenoemde leiders en aanhangers van het islamitische terrorisme en ISIS kalifaat. En dan zijn de rapen gaar, zo bewijst ook de aanslag in België op een Joods museum en de diverse aanslagen op Joodse personen en doelen in o.a. Frankrijk, en zal de situatie snel escaleren.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/08/15/ook-de-nederlandse-vlag-is-nu-ontoelaatbare-provocatie/

Laat een reactie achter