«

»

sep 22 2014

Bericht afdrukken

Negeren wij ook Koopmans waarschuwing over de islam?Important!

Update:

Wij hebben er niet lang op hoeven wachten. In de voorlaatste alinea sloot ik dit artikel af met de woorden:

Als dit punt bereikt is dan zal het, het Westen zo vergaan als de eerdergenoemde werelddelen die al onder de voet zijn gelopen door de islam. Wij zullen dan meemaken dat ook in het Westen gestreefd zal worden naar een islamitische mono-cultuur en islamitische dominantie. Met andere woorden: Dan zal Europa (en het Westen) ingelijfd worden bij het islamitische kalifaat.

De eerste aanzet tot het inlijven van Europa is in een zeer recente videoboodschap al gegeven door de woordvoerder van IS/ ISIS. In het nieuwsbericht waarin gesproken wordt over een videoboodschap van 42 minuten geeft de woordvoerder niet alleen de expliciete opdracht aan moslims om actief op jacht te gaan naar Westerlingen in hun thuislanden maar ook hoe men de kafirs (niet-moslims) het beste kunt vermoorden.

So O muwahhid wherever you may be, hinder those who want to harm your brothers and state as much as you can. The best thing you can do is to strive to your best and kill any disbeliever, whether he be French, American, or from any of their allies. If you are not able to find an IED or a bullet, then single out the disbelieving American, Frenchman, or any of their allies. Smash his head with a rock, or slaughter him with a knife, or run him over with your car, or throw him down from a high place, or choke him, or poison him. Do not lack. Do not be contemptible. Let your slogan be, “May I not be saved if the cross worshipper and taghūt (ruler ruling by manmade laws) patron survives.” If you are unable to do so, then burn his home, car, or business. Or destroy his crops. If you are unable to do so, then spit in his face. If your self refuses to do so, while your brothers are being bombarded and killed, and while their blood and wealth everywhere is deemed lawful by their enemies, then review your religion.

Bron (PDF)

Als u deze oproept met de bevindingen van Ruud Koopmans, zoals in onderstaande artikel besproken, combineert dan zou dit u zeer alert en ongerust moeten maken. Maar dat zal dan wel 'islamofobisch' zijn.

Hieronder volgt het originele artikel zoals ik dit eerder vandaag schreef

De islam is ooit, zo'n 1.400 jaar geleden, begonnen als een volkomen marginale beweging die zich traditiegetrouw manifesteerde als een religie. In feite betrof het vooral een politieke ideologische beweging. Die bestonden in de tijd van het grote magische denken, waarbij alleen het je beroepen op krachten hoger dan jouzelf mensen in beweging kon brengen, echter nog niet. Dus werd het vanzelfsprekend een religieuze beweging. En zoals het een dergelijke beweging, die zich beriep op de steun van hogere machten, destijds betaamde werd deze verkondigd en verspreidt door middel van mensen ertoe proberen verleiden zich aan te sluiten en zo niet dan wel door gedwongen onderwerping met het zwaard.

Draaien wij de klok 1.400 jaar vooruit dan zien wij dat op deze wijze een groot deel van de wereld onderworpen is aan de islam. Denk aan ten eerste natuurlijk Arabië en Perzië, maar ook aan Afrika, Nood-Afrika, Azië waaronder o.a. Indonesië alwaar 80% van de bevolking de islam zegt aan te hangen. Ook Europa moest er op een haar na bijna aan geloven. Was het niet dat de christen terugsloegen met de kruistochten waardoor o.a. de Moorse Jihadisten teruggedreven werden.

Heden ten dagen worden wij geconfronteerd met een hele andere manier van strijden. Een soort van stealth jihad waarbij de islam via de baarmoeders en via immigratie zich vermenigvuldigd in o.a. Europa. Erdogan, de islamistische Turkse premier, liet ons dit nog eens klip en klaar weten door tijdens een cconferentiein in de oostelijke Anatolische stad Siirt een religieus gedicht van Ziya Gökalp voor te dragen. In dit gedicht laat Erdogan weten welke strategie hij voor ogen heeft:

Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij onze bestemming hebben bereikt. De minaretten zijn onze bajonetten, de koepels onze helmen, de moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.

Desalniettemin spreken onze politieke leiders over het toelaten van Turkije bij de Europese Unie. Dit heeft er alles mee te maken dat Europa, maar ook de rest van de Westerse wereld, weigert om de dreigende islamisering serieus te nemen.

Zelfs nu de jihad in o.a. Irak en Syrië, maar ook in Afrika, in alle hevigheid is losgebarsten wensen veel mensen dit te zien als niet meer dan een lokale dan wel regionale brandhaard. Niet iets wat zich zal uitbreiden als een olievlek en niet iets wat zich in onze grotendeels en inmiddels door moslims gedomineerde grote steden voor kan of zal doen. Ook al trekken vele duizenden Europese moslims, soms zelfs met meenemen van het complete gezin, naar de regio om zich aan te sluiten bij de Islamitische Staat (IS/ ISIS). Volgens onze regeringsleiders is het niet meer dan een marginale groep radicalen die een 'verkeerde interpretatie' van de 'vredige' islam zouden hebben. Of zelfs de islam zouden gebruiken als soort van excuus en/ of dekmantel. Bij hoog en laag zweert men dat veruit de meeste moslims 'gematigd' zouden zijn.

Aan dit wensdenken kwam gisteren een einde. In het programma Brandpunt deed Prof. Dr. Socioloog Ruud Koopmans, Professor Migratie, Integratie & Transnationalisering, naar aanleiding van een zeer breed onderzoek enkele 'schokkende' onthullingen over moslims in Europa. Onthullingen die de bubbel van de meerderheid van gematigde moslims deed knappen. Hieronder even wat bevindingen uit het onderzoek (hier in PDF te lezen) van Koopmans op een rijtje gezet:

 • 60% van de Europese moslims is van mening dat moslims terug moeten keren naar de wortels van de islam
 • 75% van de Europese moslims is van mening dat er maar één interpretatie van de koran mogelijk is
 • 75% van de Europese moslims is van mening dat iedere moslim gehouden is aan deze ene interpretatie
 • 65% van de Europese moslims is van mening dat religieuze voorschriften prevaleren boven onze wetten
 • 44% van de Europese moslims zijn van mening dat bovenstaande zaken de juiste en correcte weergave is
 • 47% van de Europese moslims is van mening dat religieuze voorschriften belangrijker zijn dan democratie
 • 60% van de Europese moslims is van mening dat zij geen vrienden kunnen zijn met homoseksuelen
 • 45% van de Europese moslims is van mening dat Joden niet te vertrouwen zijn
 • 54% van de Europese moslims is van mening dat het Westen erop uit is om de islam te vernietigen
 • 50% van de Europese moslims is van mening dat de aanslagen van 9/11 een Westers/ Joods complot is
 • 26% van de Europese moslims is van mening dat het Westen, christenen en Joden hun vijanden zijn
 • 11% van de Europese moslims is van mening dat geweld een toegestaan middel is
Sommige van de genoemde cijfers zijn wel genoemd in de Brandpunt uitzending (zie hier) maar staan niet in het rapport

Bij de controlegroep, bestaande uit Europese christenen, bleken deze cijfers significant lager te zijn dan bij Europese moslims. Christenen blijken in verhouding tot moslims zeer en zelfs extreem gematigd te zijn in religieuze opvattingen.

Onder veel Europeanen, met name onze politieke voormannen, sociologen en ideologen, bestaat de opvatting dat onze Westerse opvattingen, onze democratie en ons liberalisme en progressivisme een louterende en matigende werking zou hebben op moslims. Dit rapport laat zien dat daarvan echter nauwelijks tot geen sprake is. Integendeel. Zoals Erdogan al aangaf (zie het eerder citaat) lift men mee op onze democratische progressieve denkbeelden om op deze wijze te infiltreren in onze politieke systemen en zo ruimte te scheppen waarin de islam haar vleugels verder uit kan slaan. Tot het moment dat het Westen verzadigd is van voldoende moslims en voor moslims ontworpen regelgeving & uitzonderingen.

Als dit punt bereikt is dan zal het, het Westen zo vergaan als de eerdergenoemde werelddelen die al onder de voet zijn gelopen door de islam. Wij zullen dan meemaken dat ook in het Westen gestreefd zal worden naar een islamitische mono-cultuur en islamitische dominantie. Met andere woorden: Dan zal Europa ingelijfd worden bij het islamitische kalifaat.

Met het oog op de gebeurtenissen zoals wij nu zien in het Midden Oosten en Afrika, en zoals op globale niveau op bescheidenere schaal via o.a. terreur en politieke pressie toegepast worden, is dit bepaald geen hoopvol vooruitzicht.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/09/22/negeren-wij-ook-koopmans-waarschuwing-over-de-islam/

Laat een reactie achter