«

»

aug 06 2014

Bericht afdrukken

Media wist van oorlogsmisdaden Hamas maar zweeg!Propaganda of Journalisme

Pas nu dat de wapens in Gaza grotendeels zwijgen en Israël haar grondtroepen heeft teruggetrokken komen de 'heldhaftige' journalisten naar buiten met hun verhalen over Hamas. Let op! Dit is weken na structureel gezwegen te hebben over de praktijken van Hamas en aan de lopende band felle anti-Israël propaganda te hebben geproduceerd!

De media bracht u een aaneenschakeling van oordelen en veroordelingen waarbij Israël traditiegetrouw aan het kortste end trok en de schuld voor dood van Palestijnse 'burgers', en met name kinderen, uitsluitend bij Israël werden gelegd. De protesten en feiten die Israël daar tegenin bracht werden weggewoven of zelfs ronduit tegengesproken. Uit de feiten die echter nu naar buiten komen blijkt dat Israël altijd de waarheid heeft gesproken. Hamas heeft zich op velerlei wijzen schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en de dood van haar burgers doelbewust in de hand gewerkt.

Zo maakte en maakt Hamas gebruik van menselijke schilden om in feite militaire doelen te 'beschermen'. Militaire doelen omdat de locaties gebruikt werden en worden als opslagplaatsen van wapens en raketten, als raket lanceerplatvormen te dienen, om als uitvalbasis en kazernes te dienen en om de ingangen van terreur tunnels onder de grens met Israël te verhullen. Hierbij schuwde, zoals gezegd, Hamas er niet voor terug om burgers al dan niet onvrijwillig te ge- en misbruiken om zo de PR oorlog in de media over de ruggen van burgers w.o. kinderen te winnen.

Daarnaast vuurde en vuurt Hamas steevast raketten af vanuit dichtbevolkte gebieden op de Gazastrook. Vaak doelbewust naast een hotel waar westerse journalisten verbleven, want niets levert betere PR op voor Hamas dan dode journalisten, vanuit of naast VN scholen of andere VN gebouwen en zelfs naast en soms vanuit ziekenhuizen.

Raket lanceerder naast UN gebouw

Hamas raket lanceer installatie nog geen 100 meter van een VN gebouw

De journaals en actualiteitenrubrieken dreunde zelfs allerhande excuses op waarom dit, zonder de feiten volmondig toe te geven, eventueel het geval zou zijn. Zo zouden er volgens veel media alleen maar dichtbevolkte gebieden zijn op de Gazastrook. Een opzichtige leugen. Had men ook maar een moment de moeite genomen om even via bijvoorbeeld Google Earth de satelliet en detailbeelden van de Gazastrook te bekijken dan had men er in minder dan 30 seconden achter gekomen dat dit aperte nonsens is. Feitelijk is het zelfs exact omgekeerd. Er zijn veel meer en uitgestrekte onbewoonde o.a. rurale gebieden dan er dichtbevolkte gebieden zijn op de Gazastrook. De media zweeg dus bewust!

Daarnaast is de Gazastrook in z'n geheel niet zo drukbevolkt, zoals de media u keer op keer wijs wenst te maken, als men zegt. Ik toonde u dit al eerder aan met een overzichtje van echte drukbevolkte plaatsen op de wereldbol. De Gazastrook komt niet eens in de top 100 voor van dichtbevolkte gebieden. Er was en is, samengevat, dus geen enkele reden, anders dan een strategische keuze, voor Hamas om haar raketten af te schieten vanuit dichtbevolkte gebieden.

De Gazastrook

Bovenstaande zijn niets minder dan oorlogsmisdaden. Misdaden tegen de menselijkheid. De media was echter te druk met het afschilderen van Israël als de grote boosdoener en zelfs als doelbewuste kindermoordenaars. Dit terwijl men overigens weet dat Hamas de aantallen en kenmerken van de omgekomen mensen altijd sterk overdrijft en iedere dode, zelfs door eigen toedoen door hen te gebruiken als menselijk schild en/ of doordat een raketinstallatie of wapendepot explodeert of één van haar eigen raketten uit koers en een civiel object in het eigen territorium raakt of raakten, als 'burger' en zelfs als kinderen te kenschetsen. Toch gebruikt men steevast Hamas propaganda als 'feiten'.

Men ging en gaat zelfs zover dat men doelbewust valse beelden, het liefst van dode kinderen die bijvoorbeeld omgekomen zijn tijdens andere oorlogen zoals Syrië en Irak of simpelweg door een auto- of andersoortig ongeluk waarmee Israël niets van doen had en heeft, reproduceerde. Als men betrapt werd op het gebruiken van bekende valse beelden trok men deze niet met evenveel kabaal in als men 'het nieuws' bracht maar verzon men excuses en deed het af met zwijgen of  hooguit een kleine onopvallende vermelding. Het demoniseren van Israël was evenwel al gedaan.

Dear world

Als excuses dragen de enkele journalisten, die naar buiten komen met de feiten, dat men zo geïnstrueerd werd door Hamas. Er werden zelfs gedetailleerde instructies gegeven aan de correspondenten in de gebieden. Zo mocht men onder geen beding Hamas terroristen filmen of fotograferen. Men mocht geen locaties geven van geschoten beelden. Men mocht niet op locaties komen waar een Hamas raketten op eigen territorium neerkwamen en pas als Hamas trawanten de plaats hadden schoongeveegd en alle bewijzen hadden verdoezeld mochten de reporters en hun cameralui beelden schieten op voorwaarden dat de schuld naar Israël ging en alle doden, terroristen of niet, afgeschilderd werden als burgers. De journalisten claimen dat ze meewerkten omdat ze anders voor hun leven vreesde. Men verkondigde dus doelbewust en de feiten kennende de meest vuige en valse anti-Israël propaganda.

Men had er echter ook voor kunnen kiezen om de gebieden te verlaten, bijvoorbeeld naar Israël waar er wel persvrijheid heerst, en het feit dat Hamas hen bedreigde kunnen rapporteren als het bewijs van de kwaadaardigheid van Hamas.

Daar heeft men bewust niet voor gekozen. Men bleef om welke reden dan ook, redenen die ons misschien ook aan het denken zouden moeten zetten over de motieven en de betrouwbaarheid van de media, en werkte enthousiast mee aan het vals informeren van de wereld rondom de intenties van Hamas. Maar nog voornamer is dat men u voor heeft gelogen, al was het maar door te zwijgen, over de bovenmenselijke zelfbeheersing en zorgvuldigheid die Israël aan de dag heeft gelegd om Palestijnse burgers te sparen terwijl Hamas er alles aan deed om de belangen van haar burgers te beschadigen, haar burgers te offeren voor 'gunstige' PR en  (bij een Israëlische defensieve actie te laten) doden.

De media bracht zelfs triomfantelijk het bericht dat 'Palestina nog dit jaar lid zou worden van het ICC (International Criminal Court) met de bedoeling om Israël te dagen voor 'het schenden van de mensenrechten'. Het is zo'n waanzinnige travestie en zo kwaadaardig dat het nauwelijks met enigszins beschaafde woorden te omschrijven is!

Er is geen legitiem excuus te bedenken waarom de media structureel zweeg en doelbewust propaganda in plaats van nieuws en informatie produceerde. Zeker niet in het licht van het feit dat dit al tientallen jaren de praktijk is. Er is alle reden om de media en haar motieven heel diep en grondig te wantrouwen en de zogenaamde 'kwaliteitsmedia' nooit meer te geloven! Men zwijgt in alle talen over hetgeen haar doelbewuste valse propaganda voor gevolgen heeft voor met name de Joden buiten Israël. Mede dankzij de ijver van de media om Israël, en daarmee vanzelfsprekend Joden, te demoniseren is er een vloedgolf van antisemitisme over de wereld geslagen. In plaats van tenminste daarover eerlijk en oprecht te berichten geeft men aan dit neveneffect wat men veroorzaakte nauwelijks of geen enkele aandacht.

Het doet niet ter zake of het bewust of onbewust plaatsheeft maar de praktijken en de effecten van het doelbewuste liegen als men moet zwijgen en het zwijgen als men juist moet spreken is niets minder dan antisemitisch van aard!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/08/06/media-wist-van-oorlogsmisdaden-hamas-maar-zweeg/

Laat een reactie achter