«

»

jul 17 2014

Bericht afdrukken

Oproep van Dries van Agt: ‘Meer, Meer, Meer Dode Joden’Oud-CDA-Premier Dries van Agt, wie kent hem niet. Sinds enkele jaren maakt hij zich druk om 'het welzijn van de Palestijnen' en 'verliet' daarvoor zelfs de CDA om zich aan te sluiten bij extreemlinks. Want 'rechts', waaronder zijn eigen CDA, zouden 'teveel op de hand van de Israëliërs zijn'. Maar deze Dries van Agt is een sinistere man. 'The man that gives the Nazi's a helping hand', zou ik hem willen noemen.

Het is natuurlijk een poosje geleden en weggegleden in menigeens geheugen maar zoekt u eens via zoekmachines naar van Agt's bemoeienis met de 4, later 3 en uiteindelijk 2 van Breda. Van Agt speelde, in het willen vrijlaten van deze aanvankelijk 4, later 3, oorlogsmisdadigers ook al om 'humanitaire redenen', 'rechtvaardigheid' en 'proportionaliteit', daarin als toenmalige Minister van Justitie een zeer schimmige rol. Maar daar hield het schimmenspel van van Agt niet op!

Een paar jaar daarna speelde dezelfde van Agt wederom een zeer kwalijke zaak in de Zaak Pieter Menten. Het betrof wederom een heel bizar steekspel rond deze oorlogsmisdadiger en wederom speelde van Agt daarin een bizarre hoofdrol. Wederom een rol die erop geënt was om oorlogsmisdadiger Menten zijn gerechtigde straf te laten ontlopen.

Of dit al niet voldoende verdacht is schroomde Dries van Agt het ook niet om zichzelf als Übermensch te kwalificeren:

Tijdens een informele bijeenkomst met de pers praatte de kersverse minister van Justitie over zijn standpunt ten aanzien van de vrijlating van de Drie van Breda. Van Agt vond dat de hoogbejaarde nazi-kopstukken op vrije voeten zouden moeten worden gesteld. Hij wees erop dat enkele van zijn voorgangers hier al toe neigden. En die waren joods. ‘Ik ben een ariër.’ Uitspraak gedaan in 1971 in het heetst van de vier drie van Breda kwestie

Uit alles blijkt dat van Agt een klassieke Katholieke Antisemiet is die niets moet hebben van 'de Jezus moordenaars'. Dezelfde Dries van Agt wurmt zich nu telkens als er hommeles is tussen Israël en de Palestijnen in de spotlights om zijn hel en verdoemenis uit te spreken over Israël en eenzijdig de schuld bij hen te leggen. Natuurlijk ook deze keer.

Deze keer door premier Rutte een wel hele open, overal in de media uitgespeelde, brief te schrijven. En ook daar komt weer het eeuwige 'kernpunt' op de proppen. Een soort van magisch woord dat alles zou moeten omvatten. Die het hele conflict van 'moslims willen Joden dood hebben' op het bordje van diezelfde Joden schuift alsof zij en zij alleen verantwoordelijk zouden zijn voor 'het immense leed onder de Palestijnen'. Namelijk het woordje 'Proportionaliteit'.

Een citaat uit de 'open brief':

Terecht zei je [Rutte] in het interview dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen. Dat lijdt geen twijfel. Maar even onbetwistbaar is het dat die zelfverdediging proportioneel behoort te zijn. Tot dusver meer dan 100 doden in Gaza, merkte de interviewer van de NOS op, in Israël geen enkele. Is dat proportioneel? Het is ontluisterend dat je die vraag bevestigend hebt beantwoord – meer dan 100 Palestijnse doden vind jij “niet disproportioneel”. Dat is schokkend.

Wat een immoraliteit! Dus als er ook, pak 'm beet, 70, 80, misschien wel 90 doden aan Israëlische kant hadden gevallen dan waren de 'proporties' tenminste in orde? En dan maakt het dus verder niets uit wie al dan niet de agressor is? Dan maken de intenties, namelijk alle Joden moeten dood, van Hamas en trawanten niets meer uit?

Van Agt is zeker niet de eerste, en zal vast niet de laatste zijn, die dus openlijk roept om meer dode Joden. Het is tenminste al de tweede deze week van prominente LINKSE opiniemakers (lees: hetze tegen de Joden aanzwengelaars)  die openlijk roept om meer dode Joden. Eerder hadden we al ene Alex Burghoorn van de Volkskrant die een gelijksoortig pleidooi hield. Meer dode Joden zou de existentiële strijd van Israël, want minder is het niet, kennelijk 'rechtvaardiger' en 'eerlijker' maken. Wil men soms een quota aan dode Joden aanleggen? 1 op 1 of zo?

Kennelijk mag je een oorlog niet winnen volgens de anti-Israël lobby. Want dat zou 'disproportioneel' zijn of zoiets. Nu lijkt het me redelijk voor de hand te liggen dat van Agt de tweede wereldoorlog niet had willen winnen, maar desalniettemin toch maar de vraag, hoe hadden 'wij' deze oorlog kunnen winnen als we beperkt hadden geweest tot 'proportioneel' geweld terwijl de vijanden zich aan geen enkele conventies en proportionaliteit wensten te houden?

Of een pleidooi voor meer dode Joden nog niet genoeg is draait Dries van Agt er de hand niet voor om wat desinformatie met een antisemitische grondslag (Joden zijn aartsleugenaars) de ether in te slingeren. Want ach, al die verhalen over Hamas dat de eigen burgers gebruikt als menselijk schild? Dat zijn allemaal Joodse leugens hoor!

Je [Rutte] beticht dus de machthebbers in Gaza ervan dat ze lanceerinstallaties opzettelijk hebben geplaatst naast of vlakbij scholen en ziekenhuizen. Berust die claim op onafhankelijke bronnen, of op wat Israëlische functionarissen je hebben ingefluisterd?

Dat het hier gaat om uit en te na gedocumenteerde oorlogsmisdaden van Palestijnse zijde, dat er tal van video's bestaan waarop Palestijnse functionarissen de bevolking oproepen om op de daken van huizen te gaan staan als menselijk schild, dat dit ook zo geobserveerd is door onafhankelijke bronnen en dat dit verantwoordelijk is voor de meeste zo niet alle 'burgerdoden' onder Palestijnen, doet kennelijk totaal niet ter zake volgens ariër Dries van Agt.

Dries van Agt draait er wederom de hand niet voor om, om wederom te liegen in zijn volgende beweringen:

Afgezien van de vraag of deze zware aantijging op betrouwbare feiten gestoeld is, dient beseft te worden dat er in de Gazastrook vrijwel geen open gebied is. De strook, tweemaal ons eiland Texel, herbergt thans 1,8 miljoen mensen, grotendeels vluchtelingen en afstammelingen van vluchtelingen, en is hiermee één van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Sinds Israël in 2007 een blokkade instelde terecht de grootste openluchtgevangenis ter wereld genoemd. Op Gazaans grondgebied heeft Israël een zone van honderden meters tot verboden gebied verklaard. Wie zich daarin begeeft wordt dadelijk onder vuur genomen. Stel je eens voor dat ettelijke miljoenen Nederlanders opgepropt zouden zitten op Texel, dag en nacht onder bewaking van drones en andere vliegende cipiers.

In de gehele Gazastrook wonen geen 1,8 maar 1,4 miljoen Palestijnen. Dat scheelt dik 400.000 mensen die van Agt er even snel bij liegt. Dit alles moet bijdrage aan het idee dat de Gazastrook een extreem dichtbevolkt gebied zou zijn. Hetgeen niet juist is. De Gazastrook heeft circa 3936 inwoners per km². Is dat erg dichtbevolkt? Nee. Allesbehalve!

Ter vergelijking even een aantal andere steden en gebieden:

Weet u waar het formeel pas druk is? In Monaco! Dat is maar 2 vierkante kilometer groot en daar wonen ruim 34.000 mensen! Dat is per vierkante kilometer vier keer zoveel inwoners als in Gaza. En het is in Monaco een paradijs van welvarendheid en schoonheid. Maar die hebben ook geen islamitische alle Joden moeten hoe dan ook dood agenda.

Met de vele miljarden, zo niet tientallen zo niet honderden miljarden, die de wereldgemeenschap aan de Palestijnse autoriteiten heeft geschonken zouden alle Palestijnen in villa's met gouden kranen kunnen wonen. De leiders, en dat gaat op voor alle leiders van Fatah, PLO tot aan Hamas, verrijken liever zichzelf en steken het geld liever in wapentuig en het belonen van (zelfmoord)terroristen met het doel om zoveel mogelijk Joden in Israël en wereldwijd uit te roeien.

Van Agt's minimaliseren van de terreur en misdaden van de Palestijnen is niet minder dan schandalig te noemen:

Werp mij niet tegen dat de Israëlische krijgsmacht met zijn bommen, granaten en raketten precisiebeschietingen uitvoert, zulks in tegenstelling tot de Palestijnse groeperingen die zomaar projectielen afknallen naar Israël. Het gaat immers niet alleen om meer of minder precisie, het gaat ook en allereerst om de aard van de doelen die – met precisie – beschoten worden.

Volgens van Agt zijn er de laatste dagen 1.200 raketten afgevuurd op Israël. Dat is maar een fractie van de 14.000 tot 20.000 die er sinds Israël zich in 2005 terugtrok uit Gaza op Israël neer regende. Die laat van Agt vanzelfsprekend onvermeld. Het is een absurditeit zo niet een schande dat van Agt het feit dat Israël er alles aan doet om burgerdoden te voorkomen wegwuift en gelijktijding in een korte alinea het feit dat de Palestijnen er alles aan doet om zoveel mogelijk Israëlische burgers te terroriseren en liefst te doden wegwuift alsof het van geen enkele betekenis zou zijn.

Het is een schande dat de openlijke antisemiet en zelfbenoemde ariër van Agt een platform in de media zo groot als de Gazastrook krijgt om zijn leugenachtige gemanipuleerde propaganda over het volk uit te storten. Het geeft echter de intentie van de media wel weer. De agenda van de overwegend linkse media is antisemitisch van aard. Had u ooit twijfels dat het nationaal socialisme ook gewoon een vorm van socialisme, dus zo rood als de zakdoek van Jan Marijnissen, was en is dan heeft u hierbij het overweldigende bewijs! En (o.a.) van Agt is hun propaganda minister!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/07/17/dries-van-agt-meer-meer-meer-dode-joden/

Laat een reactie achter