«

»

sep 04 2014

Bericht afdrukken

VON: ‘Politiek islam voedingsbodem van ellende’

Dat wij dit nog mogen meemaken. Terwijl critici van de politieke islam nog dagelijks gebrandmerkt worden als 'racisten', 'xenofoben', 'islamofoben' en zelfs 'neonazi's' door links leunende goedmenschen gooit de ontegenzeggelijk linkse VON (Vluchtelingen Organisatie Nederland) gewoon de knuppel in het haram hondenhok en noemt het beestje bij de naam.

VON publiceerde een reactie op de voorgenomen kabinetsaanpak inzake het bestrijden van jihadisme dat zich nog het beste laat samenvatten als 'It's the ideoligy stupid!'. Hieronder een drietal alinea's uit het artikel op de site van VON:

VON Banner

VON roept kabinet op jihadisme bij de wortels aan te pakken

VON stelt dat de aanpak van het kabinet tegen jihadisme onvoldoende doet om de substantiële dreiging ervan met wortel en al uit te roeien. De aanpak die het kabinet afgelopen vrijdag lanceerde, is grondwettelijk wankel. Daarnaast richt het zich op een paar jihadstrijders, terwijl de verspreiding van de onderliggende extremistische ideologie kan doorgaan. Dit komt omdat het kabinet de ware voedingsbodem van deze ellende niet onderkent: de ideologie van de politieke islam.

Anders dan het geloof dat mensen op individuele basis beleven, streeft de politieke islam naar mondiale heerschappij. De gruwelijke manier waarop dat moet worden bereikt, zien we dagelijks terug in de media. Toch lijkt er in Nederland nog steeds een taboe te rusten op het bekritiseren van religieus extremisme. Al in de zomer zagen we dat bestuurders niet durfden op te treden tegen aanhangers van de Islamitische Staat (IS), zoals zij dat wel doen tegen seculier extremisten waaronder neonazi’s.

De misplaatste bescherming van religie belemmert diepgaande analyse van de problematiek en daarmee echte oplossingen voor religieus extremisme. Daarbij moet Nederland af van het idee dat jongeren gefrustreerd raken wegens uitsluiting en discriminatie op de arbeidsmarkt om vervolgens uit te reizen naar Syrië of Irak. Geen enkel serieus wetenschappelijk onderzoek toont aan dat jongeren om die reden meedoen aan massaverkrachtingen en –onthoofdingen. Door het voeden van dit soort agressief slachtofferschap, bagatelliseren we in Nederland de werkelijke voedingsbodem van jihadisme en blijven we blind voor de omvang ervan. Bovendien bevorderen we de polarisatie tussen bevolkingsgroepen langs de verkeerde lijnen.

Lees hier het volledige artikel.

Er is echter meer. VON plaatst ook een linkje naar de volledige brief aan de Tweede Kamer in PDF. Daarin lezen wij nog veel meer zaken die niet anders omschreven kunnen worden als de spijker met de volle kracht recht op de kop slaan.

Als u geen tijd of zin heeft om de hele brief te lezen dan kunt u hieronder enkele quotes uit bovenstaande brief lezen.

Quote I

Quote II

Quote III

Het is zondermeer een verademing om dit geluid eens te vernemen van de andere kant van het politieke spectrum. Veel te lang heeft links, en met haar helaas ook hetgeen men 'rechts' noemt, gedaan alsof er niet (meer) zoiets als kwaadaardige ideologieën bestaan. Alsof het nazisme de laatste kwaadaardige ideologie was en we daarna allen in pais en vree leefde. Alsof mensen die, om welke reden dan ook, andere mensen hun recht op vrijheid en zelfbeschikking willen ontnemen of ook daadwerkelijk ontnemen en zelfs overgaan tot het terroriseren en vermoorden van andersdenkende en anders- of niet gelovigen daarvoor een 'goede reden' zouden hebben. Alsof wij de oorzaak moesten zoeken in 'Amerikaans imperialisme', het bestaan van de Joodse staat Israël en het conflict met de 'Palestijnen' en alsof home grown terrorisme en extremisme door 'socio-economische omstandigheden' en door discriminatie zou zijn veroorzaakt.

Veel te lang zijn mensen, zoals ik zei de gek, die zich daadwerkelijk zorgen maken om ons aller vrijheid (ongeacht ras, etniciteit en/ of politieke, ideologische dan wel religieuze overtuiging) versleten voor 'rechtsextremisten', voor 'racisten', voor 'xenofoben', voor 'islamofoben' en wat al niet meer. Er zijn zelfs, met stille instemming van links, een politicus en een columnist en filmmaker vermoord en een andere politicus heeft al sinds meer dan 10 jaar 24/7/365 vrijheidontnemende bewaking om hem te beschermen tegen linkse en islamitische radicalen. En dat alles in het zogenaamd vrije Nederland!

Het zou een zegen zijn als iedereen, ook links, ook politiek correct 'rechts' en ook en met name moslims eens oprecht en eerlijk zouden zijn over de oorsprong van de grootste bedreiging die ons aller vrijheid heden ten dagen kent. Pas dan kunnen wij gezamenlijk gaan werken en streven naar een oplossing om ons aller vrijheid te behouden en beschermen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/09/04/von-politiek-islam-voedingsbodem-van-ellende/

Laat een reactie achter