«

»

aug 25 2014

Bericht afdrukken

Het Westen stond aan de wieg van ISISWe zijn inmiddels een jaartje of vier verder na de aanvang van hetgeen wensdenkers 'de Arabische lente' noemden. En zo langzaam maar zeker begint het beeld helderder te worden. Niet alleen ontaarde deze zogenaamde lente in een strenge winter maar het werd ook de geboortegrond van ISIS, inmiddels de Islamitische Staat en kalifaat, en soortgelijke islamitische terreurbewegingen. Het Westen stond er niet alleen bij en keek ernaar maar hielp ISIS zelfs actief in het zadel. Ondanks de talloze waarschuwingen van wijze mensen stond het Westen aan de wieg van ISIS.

We kunnen het ons nog wel herinneren. De opstanden in Tunesië, Egypte, Libië en Syrië. Soms spontaan ontstaan door ontevreden burgers maar hoofdzakelijk aangestuurd door islamisten zoals het Moslim Broederschap en soortgelijke bewegingen. Egypte wist, door tijdig ingrijpen en het uit het zadel wippen en verbieden van het Moslim Broederschap, een verregaande islamisering te verhinderen. Met Libië en Syrië liep het vele malen minder gunstig af.

Het Westen speelde daarin een hele grote rol. Zeker in Libië, alwaar Gadaffi al waarschuwde dat het geen sec volksopstand betrof maar het om terreurbewegingen ging, had het Westerse ingrijpen tot resultaat dat de hele politieke en zeer delicate balans die er bestond tussen de diverse stammen ontwricht werd en de islamisten de macht grepen.

Syrië werd een volledig onder de voet gelopen worden door de islamisten, die zich thans manifesteren als ISIS dan wel IS, min of meer verhinderd zo niet ernstig vertraagd door het veto dat Rusland uitsprak over militaire hulp en ingrijpen. Ook Assad blijkt het vanaf dag één bij het juiste eind te hebben. Er is, of liever was, weliswaar sprake van een zekere volksopstand maar de drijvende kracht achter deze 'revolutie' waren niets minder dan hetgeen wij nu allen kennen als ISIS. Gelukkig taxeerde Poetin de zaak op juiste waarde en is Syrië tot op heden het lot van Libië bespaard gebleven.

Het huidige Irak, daar waar deze hele dynamiek ontstond en waarvan het Midden Oosten nu de zeer zure vruchten plukt, is het grote voorbeeld van welk lot een land in het Midden Oosten staat te wachten als er geen zeer ferm regime, zoals dat van Gadaffi, Mubarak of Hoessein, aan de macht is en de islamisten zich in het machtsvacuüm weten te wringen.

Het vernietigen van het regime van Saddam Hoessein was, mensenrechtentechnisch gesproken, absoluut te verantwoorden. Echter, het onttronen van Saddam Hoessein en het decimeren van diens leger, opende een spreekwoordelijk blik met wormen. Er ontstond het eerdergenoemde machtsvacuüm waarin de diverse sektarische islamitische stromingen prima wisten te gedijen. Dat was ook duidelijk toen men zich, allereerst tegen de 'bezetters' dus Amerikanen richten, maar nog meer dan dat tegen moslims van andere stromingen. Het was te verwachten dat de meest militante stroming bovenop zou geraken en, door het in het zadel helpen van een zwakke regering, de kans zou grijpen om haar strikte opvattingen van de islam tot de leidende te maken. Zo niet goedschiks dan wel kwaadschiks.

Wij zien ons nu, zo'n 25 jaar na de eerste Golfoorlog en nog geen 4 jaar na de eerste tekenen van de 'Arabische Winter' geconfronteerd met een ISIS/ IS dat grote delen van Irak en een flink stuk van Syrië in handen heeft. Ondertussen dringt ISIS ook aan in Jordanië en ook Libanon staat onder grote druk. Het is een kwestie van tijd voordat ISIS ook door zal dringen tot deze landen. Zelfs het grote machtige Turkije is niet veilig. ISIS levert nu alleen nog strijd aan de grens met Turkije en Turkije knijpt in feite een oogje dicht omdat de strijd zich nu nog vooral richt op de Koerden, maar er zal indien ISIS niet gestopt gaat worden, een tijd komen dat ISIS ook de Turkse grens oversteekt. En daar zal het zeker niet bij blijven als het aan ISIS is. Die heeft, bij monde van haar 'kalief'  Abu Bakr al-Baghdadi, dat men ten doel heeft om met 5 jaar de hele islamitische wereld onder het IS kalifaat te brengen. En ook daar trekt ISIS niet de grens! Men heeft al aangegeven ook het voormalige 'Byzantijnse rijk' (Turkije) en het Iberische schiereiland (Spanje) onder heerschappij van het kalifaat te zullen brengen. Het zijn wellicht voor nu nog hele grote plannen maar men is absoluut bloedserieus!

Een van de grote fouten die men, wereldleiders in zowel de Westerse alsook de islamitische wereld, maakten was dat men de doelstellingen van ISIS niet serieus nam. En ook nu doet men wat lacherig als ISIS haar nabije toekomstplannen wereldkundig maakt. Maar laten wij vooral niet vergeten dat men tegen iedere verwachting in tot op heden zonder een daadwerkelijke slag of stoot en bijster weinig verzet al haar doelen heeft weten te verwezenlijken.

Wij moeten ons ook niet vergissen in de enorme massa aanhang die ISIS heeft in met name de islamitische wereld. Al Qaida, daar waar ISIS aanvankelijk is ontsproten, en andere terreurorganisaties hebben voor nu wellicht uit eigenbelang afstand genomen maar er komt een moment dat men zich bij ISIS zal aansluiten. En dan heeft ISIS een enorme aanhang en vertegenwoordiging in onder andere Afghanistan en andere delen van de islamitische wereld.

Laten wij vooral niet vergeten dat ISIS ook in de Westerse wereld een groeiende schare aanhangers heeft. En wij hebben het vooralsnog over de vooral thans actieve leden. De stilzwijgende aanhang onder hetgeen wij graag wensen te kenschetsen als 'gematigde' moslims is vermoedelijk een overstelpende veelvoud daarvan. Wij kunnen er nu eenmaal niet omheen dat een wereldwijd kalifaat de heilige opdracht, het doel en de droom van veruit de meeste, zo niet alle, moslims is. Zogenaamde 'gematigde' moslims huiveren wellicht nu nog bij het idee dat ISIS, dus de Islamitische Staat, ook in bijvoorbeeld Nederland gesticht zou worden, maar het is slechts een kwestie van tijd voordat men het idee zal omarmen zodra het kalifaat dus Ummah (wereldgemeenschap en globale heerschappij van en door moslims) vaste vorm begint te krijgen en meer en meer landen in o.a. de islamitische wereld uiteindelijk capituleren.

We hebben het dan niet over een 100 jaren plan, of een plan dat wij zonder veel bloedvergieten kunnen voorkomen, als het al te voorkomen is. We hebben het over misschien nog een kleine 20 tot 25 jaar na nu eer ook in de Westerse wereld de nog massalere en groeiende islamitische bevolking het kalifaat actief zullen gaan nastreven in het Westen.

Helaas beschikken wij over regeringen die alleen maar denken in zelfbehoud en pacifistische humanistische termen. Regeringen die de kool en de geit willen sparen. Regeringen die zich vooral richten op Rusland, als de vermeende aanslagpleger op vlucht MH17 terwijl daarvoor vooralsnog geen enkel substantieel bewijs is, en onze toekomstige bondgenoot in de strijd tegen het islamofascisme boycotten en van ons vervreemden zo niet tot onze vijand maken.

Zoals men voorheen en nochtans ook Syrië, ondanks de bewijzen tegen, de gifgasaanvallen op de eigen burgers in de schoenen probeert te schuiven en daarmee haar positie in de strijd tegen Al Qaida en ISIS verzwakte. Het Westen heeft, in tegenstelling overigens van Rusland, zich buitengewoon dom en naïef opgesteld in zowel Irak, de zogenaamde 'Arabische Lente' en nu wederom inzake de slagkracht van ISIS in zowel het Midden Oosten maar misschien meer nog inzake haar aanhang onder moslims in het Westen. Om nog maar te zwijgen over het feit dat vrijwel alle Westerse landen, verenigd onder de EU vlag, exact voldoen aan een zwakke machtsbasis waardoor er voor terreurgroepen zoals en gelijkende aan ISIS, ruimte is om zich te manifesteren en dus buitengewoon kwetsbaar zijn.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/08/25/het-westen-stond-aan-de-wieg-van-isis/

Laat een reactie achter