«

»

aug 24 2014

Bericht afdrukken

Moet Appa vervolgd worden voor antisemitisme?Protest op de Dam - 23 augustus 2014Gisteren was er op de Dam te Amsterdam weer een zogenaamde 'pro-Palestijnen' demonstratie. Een zogenaamde omdat het in werkelijkheid gaat om een anti-Joden/ anti-Israël dus antisemitische demonstratie. Het lot van de 'Palestijnen' (lees: anti-Israël/ anti-Joden) en de veel gebezigde term 'anti-zionisme' (lees: antisemitisme) en 'zionisme' (lees: Joden) gebruikt men slechts als een voorwendsel om er een 'legitieme' draai aan te geven.

Er waren, door de gemeente Amsterdam, grote voorzorgen genomen om ervoor te zorgen dat het niet zoals menigmaal daarvoor zou ontaarden in een antisemitisch hate fest.

Zo waren zogenaamde ISIS en Hamas vlaggen verboden en was het niet toegestaan zich te maskeren en onherkenbaar deel te nemen aan de demonstratie. Ook werd er scherp gelet op het uiten van antisemitische leuzen.

In wezen zegt het in feite al genoeg over de werkelijke motieven van de protesterende als de overheid genoodzaakt is dergelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. Zoals het in wezen al genoeg zou moeten zeggen dat men tegen Israël en niet tegen bijvoorbeeld ISIS protesteert terwijl deze islamitische terreurorganisatie niet heel ver daarvandaan vele tienduizenden moslims, Yezidi en christenen vervolgd en vermoord. Met het lot van deze mensen is men niet begaan.

Zelfs de SP, die normaliter toch niet vies is van een beetje Jodenhaat onder het mom van 'anti-zionisme' en 'het lot van de Palestijnen', zag zich genoodzaakt af te haken omdat de sprekers op dit haat-festival te doorzichtige antisemitische doelstellingen hebben. Kennelijk was de SP bang om, en niet bepaald voor het eerst, in opspraak te raken door de gekozen sprekers en het feit dat de kans te groot was dat het wederom zou ontaarden in een antisemitisch hate fest.

De sprekers op het 'protest' behoeven ook nog nauwelijks enige introductie. Abu JahJah staat bekend om zijn anti-Westerse en antisemitische gedachtegoed. En ook rapper Appa, ofwel de Marokkaan Rachid El Ghazoui, staat niet alleen bekend om zijn antisemitische houding en leuzen maar eveneens om zijn dreigende taal richting Geert Wilders.

Het mocht geen van de aanwezigen dan ook verbazen dat Appa in een enkele zin de werkelijke motieven van de deelnemers aan de demonstratie verraden. En dat heeft bijzonder weinig te maken met het lot van de 'Palestijnen'.

Appa

Ik ben klaar met deze zionistische honden
die uit zijn op ons geld en bloed!

<>

Deze leus refereert aan een tweetal hoogst antisemitische leugens. Namelijk dat Joden uit zouden zijn op bloed van christelijke/ islamitische kinderen voor joods religieuze rituelen en verwerking in gerechten (de zogenaamde Blood Libel ofwel Bloedlaster), en de antisemitische leugen dat het leven van Joden zou draaien om geld en geld alleen.

Er zal onder weinig mensen, antisemitische apologeten daargelaten, verwarring bestaan wie en wat Appa precies bedoeld met 'zionistisch honden'. 'Zionisten' is een onder moslims snel populair geworden eufemisme voor Joden.

Beide antisemitische leugens, alsook het vergelijken van Joden met (voor moslims onreine dieren en dus ongedierte) beesten, zijn rechtstreeks afkomstig uit de propaganda van de Nazi's in de opmaak naar en gedurende de vervolging van de Europese Joden in Europa. Er is, naar mijn mening, dan ook alle reden voor het Openbare Ministerie om de uitlatingen van Appa te onderzoeken en tegen het licht van de wet te houden. De leus van Appa komt, wederom mijn inziens, op niets minder neer dan aanzetten en oproepen tot volkerenhaat en mogelijk ook geweld jegens Joden.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/08/24/moet-appa-vervolgd-worden-voor-antisemitisme/

Laat een reactie achter