«

»

sep 05 2014

Bericht afdrukken

Het Jihad-debat – De dag erna (kleine update)Ik weet niet hoe het u verging, maar ik had een dag nodig om hetgeen plaatsvond, of beter wat er niet heeft plaatsgevonden, tijdens het 'jihad-debat' te laten bezinken. Laat maar zeggen dat ik er nogal diep beduusd van was.

In mijn optiek ziet niet alleen Nederland maar ook het gehele westen zich geconfronteerd met een existentiële bedreiging. Een bedreiging die zich in meer dan één of enkele opzichten laat vergelijken en overeenkomsten vertoond met de opkomst van het nazisme gedurende de jaren '30 van de vorige eeuw. In menig opzicht is de opkomst van het islamofascisme, bij gebrek aan en beter woord, nog dringender dan gedurende genoemde periode in de vorige eeuw.

Het nazisme manifesteerde zich voornamelijk buiten onze landsgrenzen. De bedreiging kwam van buitenaf en dat is ook de voornaamste reden dat Europa niet voorbereid was op de agressieve expansiedrift van de Duitsers. Er was een bezettingsoorlog voor nodig om Nederland onder heerschappij te plaatsen van de nazi's. Het was een ieder op het moment dat de bezetting zich voltrok, en de Duitse legereenheden ostentatief door onze straten marcheerde en tanks en andere militaire voertuigen door onze straten denderden, ook duidelijk dat Nederland bezet was door naburige natie met een vijandige ideologie. De daden en misdaden van de Duitser werden ook herkent als vijandig en vrijheidsbenemend.

De huidige islamofascistische bezettingsmacht komt echter van binnenuit. Wij hebben onze toekomstige heersers en overheersers zelf, veelal zeer gastvrij en met liefde, binnengehaald of gelaten. Toen diverse van hen intolerante trekken begonnen te vertonen hebben wij ons door de politieke elite laten wijsmaken dat men het niet zo bedoelde. Dat het slechts onderdeel van hun cultuur was. Dat wij respect moesten hebben en betonen voor hun religie, hun manier van denken, doen en praten. Dat wij, nota bene met een beroep op de bezettingsjaren door de Duitsers en de holocaust die volgde, ons tolerant moesten betonen. Niet tolerant zijn voor de grote schaduwkanten en het barbarisme van de islam werd ook vergeleken met de intolerantie jegens de toenmalige Joden. Op z'n best was je intolerant. Of een racist, een xenofoob, rechts extremistisch of zelfs een neonazi. Kritiek op de islam, laat staan op volgers van de islam, werd niet getolereerd.

Er waren diverse mensen met een vooruitziend blik. Die waarschuwde voor een toekomst waarin de volgers van de islam substantieel toe zouden nemen waardoor onze westerse waarden, normen en vooral onze vrijheden onder grote druk zouden komen te staan. Wij weten allen hoe het hen is vergaan. Werd men niet volledig gemarginaliseerd, als racisten gediskwalificeerd en strafrechtelijk vervolgd dan werd men wel ernstig bedreigd en zelfs in enkele gevallen vermoord.

Als wij de geschiedenis weer even vooruit spoelen tot op de dag van vandaag dan is er de noodzaak om in een zogenaamd 'jihad-debat' de voorspelde dreiging, die altijd in alle toonaarden werd ontkend, te bespreken om zodoende tot afdoende wetsmaatregelen te komen om het inmiddels acute gevaar te keren. Voor zover dit nog werkelijk mogelijk is.

Ik heb grote delen van het zogenaamde 'jihad-debat' online gevolgd. En de schrik sloeg mij om het hart. In de veertig jaar sinds de islam in Nederland geïntroduceerd werd is er aan de retoriek, aan het politiek correcte discours, weinig tot niets veranderd. Nog altijd doet men het, zoals gezegd inmiddels acute gevaar, met dezelfde holle retoriek af en legt men niet de nadruk bij de elementen in onze samenleving die het gevaar vormen maar bij de veronderstelde 'grote meerderheid' van 'gematigde moslims'. Men stelt de rechten van jihadisten en overige islamofascisten boven de vrijheid en veiligheid van de bevolking als een geheel. Inclusief de 'gematigde moslim meerderheid', waarvan wij echter in woord noch daad niets of nauwelijks enig verzet van betekenis vernemen, die naar wij vurig hopen inderdaad niets moeten hebben van het daadwerkelijk verwezenlijken van de politiek ideologische islamitische Utopia en voor met name niet moslims Dystopia.

Wat vooral in het oog sprong waren de walgelijke pogingen van de deelnemende politieke partijen om elkaar retorische vliegen af te vangen. Het elkaar de maat te nemen inzake tolerantie voor intolerantie. De domme naïeve veronderstelling dat de voorstanders, de bevorderaars en hetgeen eens onze beulen van de politiek ideologische islam zullen worden, zich laten beïnvloeden middels een 'dialoog' en een beroep op hun rede en ratio. De idiotie dat het islamofascisme op enigerlei wijze een gevolg zou zijn van onze intolerantie voor intolerantie en meer tolerantie en begrip het probleem zou kunnen keren of zelfs elimineren. De absurdistische weigerachtigheid om te er- en onderkennen dat er ook anno 2014 zoiets kan bestaan als een kwaadaardige ideologie die zich qua gevaar laat vergelijken met het communisme en/ of het nazisme.

Zelfs de bijdrage van een totaal onverdachte bron, de overkoepelende Vluchtelingen Organisaties Nederland alwaar 80% van de doelgroep islamitische is, die benadrukte vooral het beest(je) bij de politiek ideologische islamitische naam te noemen werd ter kennisgeving aangenomen, weliswaar kortstondiig besproken maar even zo snel terzijde geschoven.

Het debat heeft dan ook, weinig verrassend, per saldo weinig tot feitelijk niets opgeleverd. Concrete stappen en wetsmaatregelen om de verbreiding van de politiek ideologische islam en het jihadisme in binnen en buitenland tegen te gaan bleven steken in een politiek correcte kramp, ideologische, partij en electorale belangen boven die van de belangen van alle burgers in Nederland. En als ik zeg alle burgers dan bedoel ik ook de islamitische burgers die juist gevlucht zijn voor het islamitische fundamentalisme, de onmenselijke sharia en de scherpslijpers in het thuisland. Mensen die zich veilig en vrij waande in Nederland om slechts toe te zien hoe ook hier zich een diepgaande fundamentalistische islamisering voltrekt en hoe dit gefaciliteerd blijft worden door de passieve en besluitloze politiek correcte politieke elite.

Ik kan mij nu, en met mij ongetwijfeld vele medelanders, slechts afvragen wat er in hemelsnaam moet gebeuren willen niet alleen de politiek correcte burgerij maar met name de politieke elite ontwaken uit hun multiculturele droom, en de gevaren van de politieke islam te onderkennen en zonder omhaal daartegen de nodige stappen te ondernemen. Een aanslag misschien? Laat mij dan stiekem hopen dat dit op het politieke centrum in Den Haag is zodat men er niet omheen kan dat men zich onterecht veilig waant en juist een slappe democratie die weigert zichzelf afdoende te verdedigen weerloos is.

Update: Goed, weten we ook weer waar de prioriteit van de 'gematigde moslim meerderheid' ligt. Niet bij jihadisten maar bij het verbieden van een cartoon varkentje. Het zou namelijk de moslim kindertjes vergiftigen met 'haram' zaken.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/09/05/het-jihad-debat-de-dag-erna/

1 ping

  1. Het Jihad-debat – De dag erna | Fubar

    […] Lees verder >> […]

Laat een reactie achter