«

»

aug 31 2014

Bericht afdrukken

Grote verwarring in de wereld tussen de goede en slechteTot mijn verbijstering moet ik steeds meer constateren dat er grote verwarring in de wereld bestaat tussen de goede en de slechte. Daar waar ooit vrijwel iedereen het erover eens was dat het nazisme zonder enige twijfel en terughoudendheid symbool stond voor alles wat slecht was. Zelfs de sporadische 'goede' kanten aan het nazisme werden ruimschoots geseponeerd omwille van de kwade en duivelse daden van de nazi's. Het nazisme was fout en diende in al haar facetten met alle middelen bestreden te worden. Daar was iedereen, de idiote zonderling uitgezonderd, het roerend over eens.

We waren het er niet alleen over eens wie onze vijanden waren maar ook wie onze vrienden waren. Gedurende de Tweede Wereldoorlog en geruime tijd daarna bestond er geen twijfel over dat de Amerikanen, de Canadezen, de Britten en nog enkele coalitiepartners die vochten tegen de Duitse overheersing en oorlogszucht de goede en dus ook onze vrienden waren. Over de Russen hadden veel mensen zo hun twijfels. Niet in de laatste plaats omdat het hen vooral te doen was om geopolitieke belangen en het bevrijden van Europa, laat staan de Joden, secondair was. Bovendien hielden de Russische troepen er methodieken op na die qua gruwelijkheid niet onder deden voor de misdaden van de nazi's.

Ook in de Koude Oorlog die om eerdergenoemde redenen aansluitend ontstond was de rolverdeling duidelijk. Het was een ieder, wederom de zonderlinge idioten uitgezonderd, duidelijk dat wij geen op het socialisme, communisme, marxisme en/ of maoïsme gebaseerd regimes wilde. De misdaden van de daarop gebaseerde regimes waren vroeg in de koude oorlog al een publiek geheim en in de jaren '70 van de vorige eeuw kon niemand meer ontkennen dat deze totalitaire linkse regimes tientallen miljoenen van haar eigen burgers vermoorden en honderden miljoenen slachtoffers maakten.

Er waren mensen die deze gruweldaden ontkende of apologeerde. Deze mensen die zich doorgaans verenigde in extreemlinkse groeperingen en politieke partijen werden echter, net als neonazi's, terecht met de nek en als dwazen aangekeken. Het waren en bleven marginale groeperingen die door geen mens met een gezond verstand serieus genomen werden. Men kreeg onder het overgrote deel van de bevolking en in de politiek nauwelijks voet aan de grond.

De Koude Oorlog werd zo genoemd omdat het om een gewapende vrede ging. Er werden echter wel overal in de wereld proxy-oorlogen gevoerd. Oorlogen waarbij zowel de zogenaamde, volgens communisten, 'kapitalistische' wereld ten strijde trok tegen de communistische wereld zonder dat men daar formeel direct bij betrokken was. Maar zelfs in deze verwarrende tijden wisten veruit de meeste mensen wie de goede en wie de slechten waren. Geen mens, op wederom de zonderlinge Westerse dwazen na, was voorstander van het communisme en men was er ook van overtuigd dat het Westen, en met name de Verenigde Staten, de taak had om de groei van het communisme te stoppen waar men kon.

In het bestrijden van de verdere uitbreiding van het communisme, en in de proxy-oorlogen die daarvan het gevolg waren, zijn door het Westen en dan met name de Verenigde Staten enorme fouten gemaakt. Men sloot verbanden en creëerde bondgenoten met landen, dictators en groeperingen die in veel gevallen qua het terroriseren van de bevolking niet onder deden voor de communisten. Soms hielp men zelfs doelbewust zogenaamde 'sterke mannen' in het zadel en steunde deze regimes ondanks het feit dat deze regimes, op z'n zachtst gezegd, niet de doelen nastreefde die de Westerse wereld voor ogen had. Het was dan ook slechts een kwestie van tijd voordat deze landen, dictators, regimes en 'sterke mannen' zich tegen het Westen en de Verenigde Staten in het bijzonder keerde. In enkele gevallen werden deze vroegere bondgenoten onze ergste en grootste vijanden en trokken niet alleen tegen elkaar maar ook het Westen ten strijde met de middelen en methodieken die wij hen aangeleerd en verstrekt hadden. De Taliban is daarvan het grootste voorbeeld.

Het Westen had geen andere keuze dan deze vroegere bondgenoten te bestrijden en zo rolde we van de ene in de andere oorlogen en conflicten. Uit deze oorlogen stonden weer andere aan de voormalige bondgenoten gelieerde terreurbewegingen op die wij o.a. kennen onder de naam Al Qaida. Ook ISIS of IS (Islamistische Staat) is aan de Taliban en het latere Al Qaida ontsproten. Je kunt ook met recht zeggen dat wij aan de wieg stonden van onder andere ISIS.

Niet alleen creëerde het Westen op deze manier het machtsvacuüm waarin Al Qaida en ISIS de kans kregen de macht naar zich toe te trekken maar we gaven de eerdergenoemde extreemlinkse dwazen daarmee ook het nodige propagandavoer om, vaak door middel van hetgeen we niets anders dan complottheorieën kunnen noemen, in onze Westerse wereld de machtsbasis van binnenuit te ondergraven. En het was een boodschap die bij grote delen van de bevolking gehoor vond en nog vind. Je kunt tegenwoordig geen fatsoenlijke en nuchtere discussie meer voeren of er passeren allerhande propaganda stokpaardjes van extreemlinks. Links grossiert in samenzweringscomplotten. Of het nu gaat om de voedselindustrie, de farmaceutische industrie, de oorlogsindustrie, enzovoort, het zou allemaal een uitvoerig en groot complot zijn van 'het kapitalisme' om heerschappij over de wereld en de mensheid te krijgen en te behouden.

Reële en werkelijke vijanden zijn daardoor fictieve en ongrijpbare vijanden geworden. Vrienden werden tot vijanden verklaard en vijanden tot vrienden. Als voorbeeld noem ik HAMAS. Het heeft geen twijfel dat de doelstellingen van HAMAS in geen enkel opzicht onderdoet voor dat van de nazi's. Niet vrede en vrijheid is haar doel maar al haar handelen staat in het teken van het verdrijven en nog liever het uitroeien van de Joden. Om te beginnen met Israël. Links heeft echter menigeen ervan te weten overtuigen dat er 'een goede reden' voor het bestaan van HAMAS is en haar ontegenzeggelijke gruwelijke doelen 'gerechtvaardigd' zouden worden door 'de Palestijnse kwestie'. Het zou echter zo moeten zijn dat je, wat je ook vind van 'de Palestijnse kwestie', HAMAS om haar pure kwaadaardigheid verwerpt als bondgenoot van het goede. Niet in de laatste plaats omdat, als je dan toch zo begaan bent met het lot van de Palestijnen, de Palestijnen onnoemelijk lijden onder het HAMAS regime en HAMAS, zeker verhoudingsgewijs, veel meer dode Palestijnen op haar naam heeft dan Israël gedurende het gehele ruim 60 jaar durende conflict met de Arabische wereld.

Ook zien wij dat met name linkse politieke entiteiten, organisaties en partijen zo ongeveer iedere vijand van het vrije Westen tot haar bondgenoot maakt. De vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden, is het grote devies van met name links. Ongeacht wat de doelen en/ of de (mis)daden van de genoemde vijanden van het vrije Westen waren en/ of zijn.

Het is mijn stellge overtuiging dat maar weinig mensen zich bewust zijn van de daadwerkelijke doelen van links. Evenals maar weinig mensen over de intellectuele vermogens en de nodige historische en feitelijke context beschikken om de zaken te kunnen beoordelen. Bij veel mensen heeft een zekere mate van paranoïde het heldere denken overgenomen. Zelfs mensen als Arabist Hans Jansen, die zaken doorgaans heel goed weet te duiden als het bijvoorbeeld om de islam gaat, vloog onlangs volkomen uit de bocht door het atheïsme verantwoordelijk te houden voor de het merendeel van de moorden en massamoorden in onze 20ste eeuwse geschiedenis. Hetgeen een onnoemelijke idiotie en absurditeit is.

Wij leven nu in een tijdsgewricht waarin zaken volledig op z'n kop staan. Zogenaamde antifascisten willen hun zogenaamde antifascistische doelen met ronduit fascistische middelen en methodieken verwezenlijken. Antiracisten blijken enorme racistische ideeën te koesteren jegens niet alleen blanken maar ook zwarten. De werkelijke antiracisten en antifascisten worden vervolgens de zogenaamde antiracisten en antifascisten gelabeld als racisten en zelfs nazi's. Vijanden worden tot vrienden en onze vrienden tot vijanden verklaard. En dat is maar 't tipje van de totale verwarring.

Geen mens weet ondertussen waar dit zal eindigen. Maar dat het weinig goeds in het verschiet heeft staat wel vast.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/08/31/grote-verwarring-in-de-wereld-tussen-de-goede-en-slechte/

1 reactie

  1. Tonny

    goed geschreven

Laat een reactie achter