«

»

Okt 27 2015

Bericht afdrukken

Krijgt u echt kanker door knakworsten en plakjes ham?Laten wij u direct maar geruststellen. Het antwoord is NEE! Wees niet bang en laat u ook niet bang maken. U krijgt geen kanker van het eten van knakworsten of andere verwerkte vleesproducten zoals beleg en dergelijke. Het is echt onzin!

Volgens een rapport van de WHO (World Health Organization) krijgt u mogelijk misschien eventueel kanker van het eten van vleesproducten die zijn verwerkt in bijvoorbeeld vleeswaren voor op brood. En zoals het de media betaamt gaat men vol op het orgel en kopt men dat je van vlees eten kanker krijgt zonder enige nuance. Maar is dit ook echt zo?

Nee. Er is in feite geen enkel verband aangetoond tussen het eten van rood vlees en zogenoemd 'processed meat'. De kans is zelfs zo onwaarschijnlijk dat het WHO er het predicaat 'probably carcinogenic to humans' op geplakt. Probably heet waarschijnlijk. En waarschijnlijk heet mogelijk, misschien of eventueel. De reden dat men zich zo voorzichtig uitlaat over de eventuele mogelijkheid dat u misschien kanker krijgt van vlees eten is omdat de correlatie tussen het eten van vlees en het krijgen van kanker zeer onwaarschijnlijk is. Om over enige 'aantoonbare causaliteit' nog maar te zwijgen.

De onderzoeksmethodes die men heeft gebruikt zijn omstreden, zoals epidemiologisch onderzoek, en op basis van rapporten die eveneens omstreden onderzoeksmethodes toepasten om tot deze conclusie te komen. Het grootste probleem is dat men bij dit soort onderzoeken andere factoren uitsluit en kan uitsluiten die mogelijk een veel grotere rol spelen bij het krijgen van kanker dan het eten van vlees. Zaken als de lokale omstandigheden, de leeftijd en bevolkingssamenstelling, lokale vervuiling, drankgebruik, andere leef en eetgewoonten, enzovoort. Teveel om op te noemen andere factoren, en combinaties van factoren, die bij kunnen dragen aan het al dan niet krijgen van kanker.

De grootste factor, namelijk het feit dat de mens door al haar vooruitgang op onder andere medisch gebied ver voorbij haar houdbaarheidsdatum leeft, telt men niet mee. In wezen ligt het in de genen besloten dat een mens maar zoveel jaar meegaat. Dat kan sterk verschillen per mens. Wij zijn echter instaat om mensen veel langer dan hun natuurlijke houdbaarheidsdatum in leven te houden en andere voorheen dodelijke (opportunistische) ziekten te bestrijden. Kansen dat daardoor mutaties in de cellen optreden, ofwel dat u een kanker krijgt, neemt aanzienlijk toe hoe ouder wij worden.

Uiteraard zijn er wel zaken die u kunt doen of juist vermijden om zo de kans dat u kanker krijgt te verminderen. Maar dat zijn er niet veel en de effectiviteit is nagenoeg nihil. Zo weten wij dat als u met hele grote regelmaat grote hoeveelheden met name sterke drank drinkt dat de kans op kanker daardoor kan toenemen. Bent u echter een matige drinker, die zich eventueel zo nu en dan een uitspatting veroorlooft, dan zal het effect van uw drankgebruikt nagenoeg te verwaarlozen zijn. U zult niet (veel) minder lang leven maar wel een stuk leuker leven met zo nu en dan een incidenteel flink feestje.

Het gaat op voor zo ongeveer iedere activiteit die u onderneemt of product dat u eet. Immers, de kans dat uw parachute niet opent is met één sprong per jaar te verwaarlozen. Bij duizend sprongen per jaar neemt dit risico enorm toe. Maar dan nog gebeurd het maar eens in de zoveel duizenden keren dat dit u overkomt en moet u ook echt een pechvogel zijn. Kortom, we moeten alles in verhouding zien en ons door dit soort onverantwoorde berichten niet gek laten maken.

Vergeet u vooral ook niet dat er grote groepen mensen zijn die er een politiek ideologisch belang bij hebben om u bang te maken voor de duvel en z'n oude moer. Angst is immers een hele goede motivator om uw levenswijze in het gareel te brengen met hun ideeën over hoe wij zouden moeten leven. Helaas is ook de wetenschap daar niet immuun voor gebleken zoals blijkt uit het aantal keren dat er wetenschapsfraude wordt geconstateerd. Zeker in gevallen waarbij een ideologisch, doorgaans links en 'anti-kapitalistisch', politiek motief een rol speelt en daarvoor de wetenschap misbruikt.

Nagekomen link:

It is also worth noting that there is little or no evidence that vegetarians in the UK have a lower risk of bowel cancer than meat-eaters.” “Professor Robert Pickard, Emeritus Professor of Neurobiology at the University of Cardiff, highlighted a study of 60,000 Britons last year which found similar levels of bowel cancer in vegetarians and meat-eaters”.Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2015/10/27/krijgt-u-echt-kanker-door-knakworsten-en-plakjes-ham/

Laat een reactie achter