«

»

apr 22 2011

Bericht afdrukken

Biologisch is helemaal niet zo logisch!

Het is de milieu-lobby, onderdeel van de politieke ideologie die beter bekend staat als 'cultureel-marxisme' ofwel 'de linkse kerk', gelukt om de met name westerse mensheid massaal een schuldcomplex aan te praten. Want zelfs als u zoiets noodzakelijks doet als eten dan zou u de natuur vernietigen en dieren kwellen. U bent een zondig wezen en zult ervoor moeten bloeden.

Onderdeel van dit 'cultureel-marxisme' is de 'biologische' landbouw en veeteelt. Het is één van de talloze loten aan de stam van het neo-marxisme dat ten doel heeft om niet via een 'revolutie' maar middels propaganda en het introduceren van allerhande dogma's een neo-marxistische cultuur te kweken.

Men doet derhalve pogingen uw levenswijze alsnog, en niet zelden zonder dat u zich daarvan bewust bent, in de kaders van het neomarxisme te persen. Men onderwerpt u derhalve doorgaans onbewust en met 'zachte' dwang aan deze New-Age Religie.

Het zogenaamde 'biologische' gebeuren is onderdeel van dit neomarxisme. Op slinkse, of misschien wel gewoon linkse wijze praat men u allerhande zaken aan. Waaronder dus het dogma dat u  per definitie leeft ten kosten van andere mensen, dieren en de natuur in het algemeen. Hetgeen pertinente lariekoek is.

Ik heb helemaal niets met het zogenaamde 'biologische' dan wel 'ecologische' gebeuren. Niet omdat ik moedwillig de natuur zou willen ontwrichten of vernietigen of ten kosten van andere wezens of de planeet voor de kat zijn kont weg wil leven, maar omdat de claims die men poneert doorgaans op niets, anders dan leugenachtige propaganda, gebaseerd zijn.

Zo is de claim dat 'biologische' producten smakelijker zouden zijn, zijn uit de lucht gegrepen. Veel van de zogenaamd 'betere' smaak is suggestie. Zet je mensen, proefpersonen zo u wilt, gerechten voor met enerzijds 'biologische' en anderzijds reguliere ingrediënten dan zullen zij het onderscheid tussen de ene en de andere niet kunnen maken. In ieder geval niet in positieve zin.

Het is namelijk zo dat veel mensen de 'biologische' variant minder lekker vinden. Bij groente heeft men het dan vaak over een 'grondsmaak' of andere onbekende bijsmaak die men niet als aangenaam ervaart. Ook zien 'biologisch' geteelde groenten en fruit er minder smakelijk uit.

Ook de vermeende voordelen vanuit milieu-technisch perspectief zijn op z'n best overdreven of geheel afwezig. Niet zelden gaat het telen van 'biologisch' voedsel juist ten kosten van natuur en milieu. Een reguliere akker brengt veel meer op dan een 'biologisch' akker. En hetzelfde gaat ook op voor de veeteelt versus de 'biologische' veeteelt.

Ook de claim dat 'biologisch' voedsel gezonder zou zijn dan voedsel dat op de gebruikelijke wijze werd gekweekt zijn op niets gestoeld.

Er is geen snipper wetenschappelijk bewijs voor deze stelling. In 'biologische' producten komen ook geen of ten hoogste minimale hogere concentraties van bepaalde stoffen voor. Maar of die te verwaarlozen hogere concentraties ook bijdragen aan een betere gezondheid is zeer twijfelachtig.

Het is veeleer aangetoond dat dat bijvoorbeeld  'biologische' broccoli veel minder antioxidanten bevat en 'biologische' aardappelen minder vitamine C bevatten.

Maar het kan nog veel slechter. Naar nu blijkt wijzen onderzoeken juist de andere kant op. 'Biologisch' geteelde groenten blijken niet alleen niet smakelijker of milieuvriendelijker te zijn, maar mogelijk zelfs potentieel levensgevaarlijk te zijn.

De wetenschappers van het VU mc onderzochten 119 stuks groente. In zeven daarvan bleek ESBL's te zitten. Dat zijn enzymen die bacteriën aanmaken waardoor ze resistent worden voor veel antibiotica. Van de zeven besmette monsters waren er vijf van biologische teelt afkomstig. Als dit representatief is voor de volledige voedselproductie dan kunnen we stellen dat 'biologisch' alles behalve logisch is. Het kan dus zelfs een groot gezondheidsrisico met zich meebrengen 'biologisch' te eten.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2011/04/22/biologisch-is-helemaal-niet-zo-logisch/

10 reacties

Naar het reactie formulier

 1. John

  Gast..
  “Ook de claim dat ‘biologisch’ voedsel gezonder zou zijn dan voedsel dat op de gebruikelijke wijze werd gekweekt zijn op niets gestoeld. Er is geen snipper wetenschappelijk bewijs voor deze stelling.”

  Daar is dan wel weer wetenschappelijk bewijs voor vereist? En hoe zit het met de bewijzen voor onderstaande?

  “Het is namelijk zo dat veel mensen de ‘biologische’ variant minder lekker vinden”.
  Smaakstoffen?! Alsof men niet onderzocht heeft wat voor stof de smaakpapillen in de tong extra stimuleren?

  “Zet je mensen, proefpersonen zo u wilt, gerechten voor met enerzijds ‘biologische’ en anderzijds reguliere ingrediënten dan zullen zijn het onderscheid tussen de ene en de andere niet kunnen maken. In ieder geval niet in positieve zin.” Is dit geen suggestie/wilde gok van je?

  “ok de vermeende voordelen vanuit milieu-technisch perspectief zijn op z’n best overdreven of geheel afwezig. Niet zelden gaat het telen van ‘biologisch’ voedsel juist ten kosten van natuur en milieu. Een reguliere akker brengt veel meer op dan een ‘biologisch’ akker.” Ik zeg, snellere gronduitputting door grotere (onnatuurlijk) vraag van het akkerland? Steeds meer meststoffen nodig om de grond vruchtbaar te houden..
  Daarnaast heb je het over de economische redenen om niet voor biologische producten te kiezen, maar dat is nou juist het hele punt !

  Al met al acht ik je bullshit plaatje zeer op zijn plaats bij je verhaaltje.

  1. Meneer Veelkantie

   John,

   Fijn om een ware gelovige in de commentaren te treffen.

   Zoals je wellicht hebt opgemerkt heb ik daar waar nodig relevante links geplaatst naar de bron voor mijn beweringen. Kortom, ik zuig niets uit mijn duim.

   Het betreffen dan ook geen ‘suggesties/ wilde gokken’ mijnerzijds.

   Er bestaat niet zoiets als een ‘onnatuurlijke’ vraag van ‘het akkerland’. Helaas wil de ware gelovige nogal eens gooien en smijten met dit soort achterlijke terminologie. Het doet me denken aan andere gelovigen die bijvoorbeeld homoseksualiteit als onnatuurlijk kenschetsen. Maar is niet alles dat de natuur voortbrengt gewoon natuurlijk? De term ‘biologisch’ dan wel ‘ecologisch’ is meer een mantra van uw geloofsclub dan dat het werkelijk iets om het lijf heeft.

   Wat is er mis met meststoffen? Die zijn in de regel volledig organisch dan wel organisch afbreekbaar en niet schadelijk voor de natuur. Het verrijken van de grond is een praktijk die al vele eeuwen toegepast werd en zal worden in de landbouw. U tipt precies één van de vele zwakke punten aan in het hele ‘ecologische’ verhaaltje. U heeft liever dat, zoals men dat vele eeuwen geleden deed, gigantische hectare grond jarenlang onbebouwd braak liggen om de ‘natuur’ de kans te geven de grond te herstellen na bijvoorbeeld een jaar of twee à drie aardappelteelt?

   Ik heb het niet over ‘economische redenen’ gehad om niet voor ‘biologische’ landbouw te kiezen. Als ik het heb over een hogere opbrengst per hectare land dan spreek ik uitsluitend over de kwantiteit en niet over de economische kant van het verhaal. Alhoewel het één een logisch gevolg is van het andere. Mij gaat het echter sec en alleen over het kunnen voeden van zoveel mogelijk monden hier en met name elders in de wereld waar voedseltekorten voorkomen.

   Het is een bekende truc dat de gelovigen in een ‘arbeidersparadijs’ volgens het ‘rode boekje’ alles en iedereen verdacht willen maken met het ‘kapitalisme’ non-argument. Ik benoemde dit al in het artikel. Men wil ons doen geloven dat de mens leeft ten kosten van andere mensen, de natuur, het dierenrijk, enzovoort. Pertinente lariekoek!

   Wel aardig dat u mijn stelling, dat ook de ‘biologische’ en ‘ecologische’ tak voortvloeit uit het neomarxisme, wenst te onderschrijven.

   Nu is het prachtige aan de vrije Westerse wereld dat je mag geloven wat je wilt. Al heeft het, zoals met alle geloven en overtuigingen, niets met de realiteit of wetenschap te maken. Ellende is alleen dat gelovigen hun overtuiging wensen op te dringen aan andere.

   Met het neomarxisme is het helaas niet anders. Behalve dan dat we terugkeren naar oude tijden waarbij de overheid het instituut is dat door de voorgangers van de linkse kerk gebruikt dan wel misbruikt word om, aan de hand van allerhande dogma’s en zogenaamde ‘nieuwe zondes’ en daarbij behorende doembeelden, het volk te onderwerpen aan deze religie. Als het artikel al ergens over gaat dan is dat het…

 2. de dietist

  ” Ook de claim dat ‘biologisch’ voedsel gezonder zou zijn dan voedsel dat op de gebruikelijke wijze werd gekweekt zijn op niets gestoeld.”

  http://www.evmi.nl/nieuws/voeding-gezondheid/9142/biologisch-product-niet-gezonder.html

  Is het betreffende artikel dat er naar verwijst dat biologisch geteelde voeding niets gezonder is, dit artikel is opgesteld aan de hand van het volgende rapport:

  http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/briefadvies%20biologisch%20levensmiddelen.pdf

  De conclusie is dat het niet duidelijk is of biologisch gezonder of ongezonder is, daarover is in de wetenschap teveel verdeelt. Het artikel dat op http://www.evmi.nl is geplaats is dus niet correct overgenomen van het rapport van de gezondheidsraad.

  Zoals in het artikel staat is de exacte kennis over biologisch tegenover gangbaar niet zeker, een quote uit het desbetreffende stuk van de gezondheidsraad:

  ” Het overzicht kent twee delen. In het eerste deel zijn onderzoeken onder de loep genomen waarin de nutritionele kwaliteit van biologische en gangbaar geteelde voedingsmiddelen is vergeleken. Van de ruim 52 000 publicaties die vanaf 1958 werden gevonden, waren slechts 55 onderzoeken volgens de auteurs wetenschappelijk voldoende deugdelijk. Hun conclusie luidt dat beide categorieën levensmiddelen in voedingskundige kwaliteit niet verschilden en dat de kleine verschillen in nutritionele samenstelling die werden gedetecteerd, biologisch plausibel waren en te maken leken te hebben met de gebruikte meststoffen en het moment van oogsten”

  Werkplan WHO 2009 mbt biologisch:

  “Er is in de samenleving toenemende belangstelling voor biologisch geproduceerde levensmiddelen, onder meer omdat door de consumenten wordt verondersteld dat die ook gezonder zijn. Zo zou het natuurlijk afweersysteem van de mens baat bij de consumptie van biologische producten. Eind 2007 verscheen een rapport van een consortium, dat op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de biologische sector naar dit vraagstuk onderzoek heeft gedaan. Kippen kregen daarbij biologisch of gangbaar voer. Daarbij werden diverse verschillen tussen de twee groepen kippen waargenomen. Over de interpretatie van de onderzoeksuitkomsten konden de betrokken onderzoekers het echter niet eens worden.”

  Helaas is het niet mogelijk om hier enkele linkjes van diverse zeer recente onderzoeken te plaatsen omdat deze door de desbetreffende onderzoekinsituten zijn afgeschermd voor de gewone gebruiker. Als er behoefte aan is kan ik deze overnemen in het Nederlands. Een zeer recent nederlands onderzoek (2011) gehouden in nederland en vergeleken met andere studies wijzen op een verband tussen adhd en diverse productgroepen die veelal buiten het biologische assortiment vallen.

  Even semi-offtopic: De huidige opgroeiende generatie heeft een levensverwachting die ongeveer 2 jaar korter zal zijn dan die van de huidige volwassen generatie, dit is komt door onze huidige westerse voedingsgewoonte en levensstijl. Wie of wat hiervan de oorzaak is laat ik in het midden, net als de vraag of biologisch gezonder is of niet. Hierover is naar mijn mening geen eenduidige conclusie aan te verbinden al mag het van mij wel anders. De afgelopen jaren zijn de voedingsproblemen die ik in de praktijk tegenkom toegenomen en complexer geworden, het gaat dan zowel over allergien als intoleranties ook de nutrientdichtheid is extreem snel afgenomen.

  Diverse fruitsoorten die momenteel nietmeer rendabel zijn om te telen terwijl zij een nutrientdichtheid hebben die soms wel 7 maal hoger ligt dan de “gewone” appel of peer. Een voorbeeld is de wichter (uitsluitend biologisch geteeld dus geen vergelijkingsmateriaal tov deconventineele teelmethode): http://www.dewouden.com/index.php?page=wichter

  1. Meneer Veelkantie

   De Diëtist,

   Bedankt voor deze zinvolle aanvullingen.

   Even wat opmerkingen.

   Voorstanders van ‘biologisch’ voedsel claimen doorgaans dat er significante verschillen zouden zitten tussen ‘biologisch’ en regulier geteelde groenten en dergelijke. Daarvan is hoe dan ook geen sprake want anders mogen we logischerwijs aannemen dat de wetenschappers niet alleen eenduidig maar ook uitgesprokener zouden zijn. Het zijn immers veelal (medische) wetenschappers die  er alle belang bij hebben mensen gezonder te doen leven en het milieu te sparen.

   De levensverwachting van mensen kan mijn inziens wel eens veel sterker beïnvloed worden doordat wij een zittend volkje zijn geworden. Met name kinderen hangen tegenwoordig grote delen van hun dag achter de computer of spelcomputer en volwassenen hebben steeds minder werk waarbij een werkelijke fysieke inspanning vereist is.

   Als diëtist weet je als geen ander dat dit de grootste moderne problematiek is.

   Een ander significante verandering is dat de mens steeds ouder en groter werd. Daar lijkt nu een kentering in gekomen te zijn. We zijn als mens net even te ver door-geëvolueerd. Ons lichaam kan de weelde niet meer aan.

   Voor wat betreft de toename van (voedsel) allergieën en intoleranties moeten we vaststellen dat dit al jaren, ja zelfs decennia gaande is. De grootste boosdoener is dat we te clean en klinisch zijn gaan leven. Ook het steeds schoner wordende milieu speelt ons ironisch genoeg steeds meer parten. We bouwen simpelweg geen weerstand meer op tegen vuil en verontreiniging.

   En dat gaat ook steeds meer op voor ons voedsel. Ook dat moet steeds cleaner en klinischer zijn. De ‘grap’ is dat hoe ‘gezonder’ wij gaan leven hoe kwetsbaarder en zieker we worden.

   Dat is mede één van de grote bezwaren die ik heb tegen de extreme en zelfs extremistische hang en dwang naar ‘een schoner milieu’, ‘gezondere voeding’ en het zogenaamde ‘natuurlijkere leven’. Hoe schoner en cleaner we worden hoe meer er ziektes en ellende opduiken waarvoor de mens voorheen immuun was of waartegen we een weerstand hadden opgebouwd.

   Anno 2011 is, door ondermeer het verbieden van bestrijdingsmiddelen die in veel gevallen helemaal niet zo milieu en mensonvriendelijk blijken te zijn, bijvoorbeeld malaria een groter probleem dan 30 jaar geleden.

   Nog een zeer opvallende conclusie die wetenschappers (nog) niet durven te trekken is dat hoe minder mensen er roken en/ of drinken en ‘gezonder’ wij gaan leven hoe meer mensen kanker krijgen die nog nooit in de buurt van een sigaret of fles sterke drank zijn geweest. Kortom, we maken onszelf van kant met onze ‘gezonde’ en ‘milieuvriendelijke’ religie.

 3. de dietist

  Ik ben na een zware, lange werkdag een beetje hyperactief. Vandaar dat ik om half 3 in de nacht nog een korte reactie geef over dit brede voedings-onderwerp.

  Obesitas is inderdaad een zeer groot probleem, portionering en lichaamsbeweging spelen daarin een crusiale rol, hierin kan een verband worden getrokken met osteoporose ofwel: botontkalking. Deze 2 zullen in de toekomst groot worden als er niets aan wordt gedaan.

  Hygiene en voedselveiligheid wordt soms te ver doorgevoerd waar men in andere gevallen juist weer verzaakt verantwoordelijkheid te nemen voor gedane zaken. Er zijn zo (te)veel misstanden in de voedingsindustrie om ze allemaal op te noemen, een groot gedeelte gebeurd bewust om (legaal) kostendrukkend te kunnen produceren.

  Wat ik mij overigens afvraag is welke anti-oxidant er minder aanwezig is in biologisch geteelde broccoli, ik kan het zo snel niet vinden. Het betreft niet Kaempferol, dat valt onder flavenoiden, in de volksmond ook wel vitamine P genoemd. Deze zijn indirect gekoppeld aan bijvoorbeeld groei en ontwikkeling, ookwel “secondary metabolism” genoemd.

  ” Broccoli is a particularly rich source of a flavonoid called kaempferol. Recent research has shown the ability of kaempferol to lessen the impact of allergy-related substances on our body. This kaempferol connection helps to explain the unique anti-inflammatory benefits of broccoli, and it should also open the door to future research on the benefits of broccoli for a hypoallergenic diet.”

  Ik heb wel een plausibele verklaring voor diverse oorzaken van kanker, al gaat dat wel een extreem technisch, en waarschijnlijk onbegrijpelijk (te lang) verhaal worden voor de gemiddelde bezoeker. Alweer een half uur later, tijd om de lakens op te zoeken, morgen weer een lange werk-zondag en moet over 8 uurtjes paraat staan.

  PS: Ik ben geen tegenstander van biologisch, zie het als een tussenweg. Voeding is voor mij het meest kostbare wat er is en absoluut geen vanzelfsprekendheid. Het is de basis van een goed of slecht leven, voor zover hier een oordeel in valt te geven … al heb ik het geluk over redelijk wat detailkennis te beschikken.

  1. Meneer Veelkantie

   De Diëtist,

   Ik heb het nog niet zozeer over obesitas. Bij overgewicht spelen een fiks aantal andere zaken een belangrijke rol. Waaronder genetische aanleg en lichaamsbouw.

   Ik neem mezelf even als voorbeeld, lijkt me wel zo eerlijk en netjes.

   Ik heb fors last van overgewicht. Een diëtist kon echter geen zinnige verklaring vinden voor mijn overgewicht. De dame wist hoogstens te melden dat ik misschien vloeibaar boter in plaats van vast boter kon gebruiken. De kans dat ik daardoor 35 kilo verlies is nihil.

   Er zijn andere verklaringen voor mijn overgewicht. Zo heb ik een aandoening waarbij overgewicht één van de symptomen is. Dat naast een hoge bloeddruk en een hoog cholesterol en nog talloze andere symptomen en ellende. Het is echter behoorlijk irritant als ik bij de huisarts kom en die begint direct over mijn overgewicht alsof dat de oorzaak van al mijn fysieke problemen zou zijn.

   Dat terwijl de vermeende relatie overgewicht en hoge bloeddruk en cholesterol op z’n best omstreden is. Er zijn miljoenen mensen met een veel te hoge bloeddruk en een cholesterol dat door het dak gaat die alles behalve te dik zijn, die er een gezond voedingspatroon op na houden en die meer dan voldoende beweging krijgen.

   Mijn reumatoloog is soms op het irritante af eerlijk. Irritant omdat je als patiënt uiteraard het liefst een eenduidig antwoord zou willen hebben. Hij heeft die echter zelden, en hij geeft ruiterlijk toe dat de meeste medici maar wat gissen.

   De mens blijkt toch veel complexer in elkaar te zitten dan men denkt. En voornamer dan dat, complexer dan menigeen, waaronder medici, doet voorkomen.

   Voor heel veel van mijn gezondheidsissues heeft men simpelweg en voor mij zeer onbevredigend geen antwoord. En ik ben daarin slechts exemplarisch. De lijst met ‘onverklaarbare’ aandoeningen neemt toe en veel chronisch zieke mensen vechten jarenlang tegen de bierkaai om een beetje erkenning te krijgen voor hun ziekte dan wel ziek zijn.

   Waarom het bovenstaande?

   Ik bemerk dat er telkens weer een zekere mate van arrogantie bestaat onder medici en aanverwante beroepsgroepen. Met alle respect bemerk ik dat ook in jouw reacties. Alsof het allemaal een ABC’tje is, alsof de mens zelf zoveel invloed zou hebben op de staat van zijn gezondheid en de aansprakelijkheid voor ‘het welzijn’ volledig bij de mens zelf zou liggen terwijl die invloed in werkelijkheid maar minimaal is.

   Dat is één van de redenen waarom het zogenaamde ‘biologische’ en ‘ecologische’ zo aanslaat bij de goedgelovige mens. Eten in het bijzonder en consumeren in het algemeen zijn de hoofdzonden in deze neomarxistische New Age beweging.

   In dit kader mag je me wat zaken nader verklaren.

   Zo stel je dat:

   "Er zijn zo (te)veel misstanden in de voedingsindustrie om ze allemaal op te noemen, een groot gedeelte gebeurd bewust om (legaal) kostendrukkend te kunnen produceren."

   Verklaar je nader. Over welke missstanden spreek je?

   Het bashen van de ‘voedselindustrie’ is mij veel te gemakkelijk. Het zijn zo van die nietszeggende ideologische stokpaardjes. Net als het bashen van de ‘farmaceutische industrie’ en de industrie in het algemeen.

   Zo stel je eveneens dat:

   "Ik ben geen tegenstander van biologisch, zie het als een tussenweg."

   Tussenweg tussen wat en wat?

   Ik ben wel degelijk tegenstander van ‘biologisch’ om eerdergenoemde redenen. ‘Biologisch’ is een industrie an sich waarin niet alleen miljarden omgaat maar waaraan een welhaast religieuze beleving en dito fanatisme, maar sowieso een sterke ideologische basis aan ten grondslag ligt. Net als met andere geloven moet je het maar geloven zonder dat men ook maar een poging onderneemt om te staven wat men suggereert.

   Je stelt ook dat:

   Voeding is voor mij het meest kostbare wat er is en absoluut geen vanzelfsprekendheid. Het is de basis van een goed of slecht leven, voor zover hier een oordeel in valt te geven … al heb ik het geluk over redelijk wat detailkennis te beschikken.

   Voeding is juist wel een vanzelfsprekendheid. Het verbijzonderen en problematiseren van voeding is mijn inziens juist één van de symptomen van een doorgeslagen mentaliteit. Ik verzet me tegen deze tendens. Laten we in hemelsnaam weer gewoon doen over voeding!

   Op mijn blog doe ik daar mijn best voor. Mensen gewoon weer lekker te laten eten. Mensen aan te zetten tot lekker experimenteren in de keuken. De vooroordelen tegenover pakjes, zakjes en blikjes weg te nemen. Om ook qua voeding en het leven in het algemeen ‘out of the box’ te denken. Gewoon weer eens plezier te hebben en alle berichtgevingen over kanker dit, radioactief zus en giftig zo, en ongezond hier en niet gezond daar eens lekker te negeren.

  2. de dietist

   Obesitas is een verzamelnaam voor overgewicht en heeft dus niet een eenduidige oorzaak, dit verschilt van persoon tot persoon. Ik zou je best willen helpen met je probleem, ik heb dan echter veel meer info nodig, en als ik het zo ze ben je zeker een lekkere eter die voor veel dingen openstaat. Overgewicht kan inderdaad een gevolg zijn van een afwijking, waardoor het niet een oorzaak is. Ik vind het erg kortzichtig van je huisarts om het zo “single minded” te benaderen. Helaas mag ik als dietist geen diagnose stellen, iets wat ik wel graag zou willen maar dan moet er nog een opleiding gevolgd worden. Een hoog cholesterol hoeft ook inderdaad niet altijd iets mets voeding te maken, het grootste gedeelte wordt aangemaakt door het lichaam zelf. Cholesterol is belangrijk voor het lichaam maar een teveel is niet goed, zoals met meer dingen en is als zovaak, persoonsgebonden.

   Veelkantie: Mijn reumatoloog is soms op het irritante af eerlijk. Irritant omdat je als patiënt uiteraard het liefst een eenduidig antwoord zou willen hebben. Hij heeft die echter zelden, en hij geeft ruiterlijk toe dat de meeste medici maar wat gissen.

   De mens blijkt toch veel complexer in elkaar te zitten dan men denkt. En voornamer dan dat, complexer dan menigeen, waaronder medici, doet voorkomen.

   Ook daar ben ik het helemaal mee eens. Wat ik mijn clienten/patienten altijd vraag is hun eigen visie op hun situatie. Uiteindelijk voelt de patient meer van de klacht dan de dokter. Ik heb gelukkig niet hoeven ervaren hoe het is om, bijvoorbeeld, een hoge bloeddruk te hebben.

   Veelkantie: Met alle respect bemerk ik dat ook in jouw reacties. Alsof het allemaal een ABC’tje is, alsof de mens zelf zoveel invloed zou hebben op de staat van zijn gezondheid en de aansprakelijkheid voor ‘het welzijn’ volledig bij de mens zelf zou liggen terwijl die invloed in werkelijkheid maar minimaal is.

   Hmm, hier sta ik van te kijken. Met name de arrogantie waar je op doelt. Ik ben mij hier niet van bewust en het is zeker niet bedoeld om je op je plek te zetten of aan te vallen. Wat mij er tot besloot te schrijven is dat, zoals ik in de eerste post aangaf, dat biologische zeker ->niet<- met overweldigend wetenschappelijk onderzoek het grote voordeel heeft op normale productiemethoden op het gebied van gezondheid. Een ABCtje is het niet, maar hoe kan ik verwoorden dat het voor mij een groot gedeelte logica en inzicht is zonder arrogant over te komen? Ik heb met plezier het stuk gelezen en vind het een verfrissende, critische blik op biologische voeding. De invloed van voeding kan soms veel invloed hebben op gezondheid, hier is in het verleden bij mij gebeurd waar ik later op terugkom.

   Veelkantie: Verklaar je nader. Over welke missstanden spreek je?

   Het bashen van de ‘voedselindustrie’ is mij veel te gemakkelijk. Het zijn zo van die nietszeggende ideologische stokpaardjes. Net als het bashen van de ‘farmaceutische industrie’ en de industrie in het algemeen.

   Ik kan hier een waslijst met onzin plaatsen over voeding die ik met enige regelmaat tegenkom. Daarintegen zijn er bepaalde dingen die ik, persoonlijk, niet helemaal juist vind. Bijvoorbeeld verkeerde maar vooral gebrekkige labeling, met name als het gaat om nutrients en glycobioligy. Industrie vind ik niet een negatief iets, het is onze ontwikkeling.

   Veelkantie: Tussenweg tussen wat en wat?

   Ik ben wel degelijk tegenstander van ‘biologisch’ om eerdergenoemde redenen. ‘Biologisch’ is een industrie an sich waarin niet alleen miljarden omgaat maar waaraan een welhaast religieuze beleving en dito fanatisme, maar sowieso een sterke ideologische basis aan ten grondslag ligt. Net als met andere geloven moet je het maar geloven zonder dat men ook maar een poging onderneemt om te staven wat men suggereert.

   Op een industrie waar miljarden in omgaat ben ik niet tegen. Ik heb niets met religie en zolang mij niet lastigvalt vind ik het best. Fanatisme, niet uitsluitend met religie maar ook bepaalde levensstijllen, vind ik erg gevaarlijk. Het belang van verspreiding wordt belangrijker dan de waarheid, misleiding en valse informatie worden gebruikt om mensen te overtuigen ook zo te worden. Ik pak 2 voorbeelden:

   – Vanuit geloof: bepaald vlees mag niet gegeten worden, vul zelf maar in wat. Dit mag niet gegeten worden omdat het onrein is. De gedachte hierachter is hoe het dier leeft in biologische (zowel jaren terug als tegenwoordig in bio-sector omstandigheden. Menselijk ingrijpen, zoals tegenwoordig gebeurd in de reguliere voeding is een verbetering ten opzichte van het onreine en mag dan dus wel gegeten worden.
   -Vanuit levenovertuigen: Men mag bepaalde producten niet eten omdat ze onvriendelijk worden geteelt/gofokt..you name it. Biologisch is minder onvriendelijk en dus hoeft men niet radicaal te wijzigen in voedingsgewoonte. De algemene frustratie neemt af en het product blijft bestaan.

   Ik zou nog ergens op terugkomen, bij deze:

   Voeding heeft mijn interesse en vind het leuk mensen te helpen een beter leven te leiden met de kennis die ik heb. Het gebeurd soms dat iemand het niet eens is met wat mij geleerd is. Het inzicht dat ik hierop toepas is flexibel en constant in ontwikkeling. Een rode draad wordt door de jaren heen steeds beter zichtbaar. In het verleden heb ik bijna zelfs meerdere procedures aan mijn broek gehad vanwege het adviseren over bepaalde voeding. Gelukkig ben ik door de tijd gesteund en is de poging voortijdig afgebroken aangezien het een poging tot laster richting mijn persoon was in plaats van feitelijk onrecht vanaf mijn zijde.

  3. Meneer Veelkantie

   De Diëtist,

   Nee dank je. Ben zoals ik al aangaf door de mangel van een diëtist geweest en die kon me niets zinnigs aanreiken. Maar toch bedankt voor het vriendelijke aanbod.

   Ik heb een ernstig gesprek gehad met de desbetreffende huisarts. Heb haar laten weten dat ik van mening ben dat ze mijn dossier beter zou moeten kennen en zodoende ook in kennis zou moeten zijn van de oorzaak en het gevolg. Mijn overgewicht is een gevolg en niet de oorzaak. Ik denkt dat dit gegeven nogal elementair is bij de beoordeling van een patiënt en het advies dat een huisarts geeft. Ging ze zeer serieus mee om, dus ik ga ervan uit dat ze wat geleerd heeft.

   Van hoge bloeddruk merk je over het algemeen niet zoveel. En als dat mijn grootste probleem was dan was ik een zeer tevreden mens.

   Even wat persoonlijke achtergrondinformatie zodat je weet vanuit welke positie ik spreek:

   Ik heb, mag ik wel zeggen, een zeer ernstige en zelfs invaliderende mate van psoriasis. Gelukkig niet de meest ernstige vorm want die is op zeer kort termijn zelfs dodelijk. Dat van mij slechts op langer termijn, om het maar eens sarcastisch te stellen.

   Bij psoriasis denken de meeste mensen aan schilfers, jeuk en een problematische huid. En gelukkig is dat bij de meeste psoriasislijders ook zo.

   Wat veel mensen niet weten is dat psoriasis slechts een uitingsvorm is van een veel dieper liggend probleem. Overgewicht, longproblemen, hoge bloeddruk en cholesterol, diabetes, hartfalen, concentratiestoornissen, dyslectie, slapeloosheid, chronische vermoeidheid, maag en darmproblemen, en nog een enorme waslijst aan andere aandoeningen zijn allemaal aandoeningen die met psoriasis geassocieerd worden.

   Heb je een lichte vorm van psoriasis, of een enkele desnoods zwaardere vorm van psoriasis dan staat het aantal andere ‘ongemakken’ relatief in verhouding tot de mate van ernst van de aandoening. Hoe zwaarder de aandoening is hoe groter de kans is dat je, je geconfronteerd ziet met eerdergenoemde neveneffecten.

   Ik ben echter ‘gezegend’ met vier van van de vijf vormen. En niet in de minste zwaarte ook. Waaronder een vrij ernstige vorm van artritis.

   Voor iets meer dan twee jaar terug kon ik praktisch niet meer lopen door de ontstekingen van zowel de huid alsook de gewrichten. Klinkt misschien niet fris, maar ik had het push en bloed in de schoenen staan. En dan heb ik het alleen maar over de ‘superficiële’ zaken.

   Sinds een jaar of twee gebruik ik Humira. Ik injecteer mezelf daar om de week mee. Sinds die tijd heb ik een spreekwoordelijk babyhuidje en ook de meest ernstige gewrichts- en andere ontstekingen zijn verleden tijd. Voor zover is het allemaal oké.

   Het medicament onderdrukt echter mijn afweermechanisme omdat psoriasis een auto-immuun aandoening is. Mijn afweermechanisme valt dus lichaamseigen weefsel aan.

   Dat blijkt nogal wat consequenties te hebben. Bijwerkingen zo je wilt. Sinds circa een jaar ben ik permanent ziek. De ene dag wat meer dan de andere. De ontstekingen uiten zich weliswaar niet meer als bijvoorbeeld huidproblemen of gewrichtsontstekingen, maar ze woekeren voor mij merkbaar door in mijn lichaam.

   Het gevecht dat mijn lichaam dagelijks levert om me ‘gezond’ te houden put me zeer ernstig fysiek, en bij tijden ook emotioneel, uit en ik voel me daar in de regel ook erg beroerd van.

   Gevolg daarvan is weer dat ik nauwelijks de energie heb om me te verplaatsen. Soms verhuis ik rechtstreeks van mijn bed naar de bank.

   Ik sta al tijden in dubio. Dankzij het middel heb ik heel wat van mijn kwaliteit van leven teruggewonnen, maar dankzij het middel lever ik momenteel heel vermoedelijk ook weer heel veel in. Zonder het middel ben ik binnen een paar maandjes weer net een beschimmelde krentenbol en kon ik wel eens aangewezen zijn op een rollator om me te kunnen verplaatsen. En dat zijn de gevolgen op de korte termijn.

   Het is kiezen tussen twee kwade. Jammer genoeg weet men in de medische wereld niet voldoende van deze aandoening af om met zinnige antwoorden en eventuele alternatieve oplossingen te kunnen komen. We modderen dus maar wat aan.

   Even tot zover mijn verhaal. Het is overigens niet mijn intentie om er een persoonlijk (klaag) verhaal van te maken en het is ook niet het motief van de blogpost. Maar ik heb ook niets om me voor te schamen.

   In antwoord op jouw overige reactie:

   Ik bedoelde het niet als aanval en ik vat het niet op als aanval. Ik denk ook niet dat het arrogantie is van de medische wereld maar eerder een stukje onkunde, juist omdat de mens zo complex in elkaar zit, een zekere mate van proberen te verhullen dat men ook niet op alles een antwoord heeft, en… niet het vermogen hebben buiten de kaders te denken.

   Wat vaak logisch lijkt hoeft dit natuurlijk niet te zijn. Eigenlijk vaker niet dan wel. Ik neem direct van je aan dat voeding van grote invloed kan zijn op de gezondheid van mensen. Zonder twijfel is dat het geval. Ik denk echter dat je wel heel ongezond moet eten om er ook echt ongezond van te worden of zijn. We kennen allemaal wel de mensen die zich kiplekker voelen ondanks een dieet van drank, drugs en fastfood. Andere mensen die steevast heel goed eten voelen zich niet zelden juist slap, belabberd, ziek, zwak en misselijk.

   Met andere woorden… van welke invloed voeding op de gezondheid is, en misschien ook wel andersom, staat alles behalve vast en kan van persoon tot persoon dag en nacht verschillen. Hoe logisch het soms ook lijkt dat bepaalde voeding een bepaalde invloed of effect kan hebben.

   Laat me voorop stellen dat ik een groot fan ben van ‘de industrie’. We hebben er veel meer aan te danken dan we ons zo voor kunnen stellen. Ik ben er van overtuigd dat er veel onzin de ronde doet en dat de voedselindustrie dit in veel gevallen niet onwelkom acht of fabels zelf in het leven roepen. Ik hoef de naam Becel maar te noemen.

   Waar ik meer op doel is het feit dat er talloze mensen zijn, met name in het ‘alternatieve’ en ‘ecologische’ circuit (hetgeen ook een industrie op zichzelf is) die de voedingsindustrie betichten van een verholen genocide dan wel holocaust op mens en dier. Dit soort onzinpropaganda werp ik verre van me.

   Over de absurditeiten van religieus dan wel ideologisch gemotiveerde aversies dan wel verboden richting bepaalde voedingsstoffen zou ik een boek kunnen schrijven. Breek me de bek niet open.

   Maar dat gezegd hebbende moeten we wel onder ogen zien dat zich sedert een tiental jaar een nieuw fenomeen voordoet waarbij voeding een religieuze status toegekend krijgt en tal van voedingsmiddelen, niet zelden voedingsmiddelen die je bijzonder hard nodig hebt als mens (denk aan vlees als voorbeeld) onder het kopje doodzondes geschaard worden. Het is een globale beweging aan het worden die qua omvang, dogmatisme en fanatisme ongekend is.

   Daar maak ik me wel zorgen om omdat we op deze wijze onszelf aan het ondermijnen zijn. Men mag wel doen alsof men overal een ‘alternatief’ voor heeft, maar het is zeer twijfelachtig en onwaarschijnlijk dat dit ook werkelijk zo is. Onderzoeken wijzen voorlopig het tegendeel uit.

   Over jouw laatste alinea zou ik graag wat meer weten. Kunnen we misschien nog iets leren. Als je tijd en zin hebt dan graag meer informatie.

  4. de dietist

   Veelkantie: Over de absurditeiten van religieus dan wel ideologisch gemotiveerde aversies dan wel verboden richting bepaalde voedingsstoffen zou ik een boek kunnen schrijven. Breek me de bek niet open.

   Ik vul het dan aan tot een encyclopie…

   Het komt regelmatig voor dat personen bepaalde voeding niet eten vanuit hun levensovertuiging, soms gaan mensen hier heel ver in door. Op het moment dat er dan tekorten ontstaan kan dit voor gezondheidsproblemen zorgen. Er zijn bijna altijd wel alternatieven om dit aan te vullen, maar ook deze werden in dit geval niet geaccepteerd. Sterker nog, het bestaan van deze specifieke voedingsstof werd door client ontkent: het bestond helemaal niet.
   De gezondheid van de persoon in kwestie ging achteruit (mede) omdat mijn advies in de wind werd geslagen. De verantwoordelijke hiervoor was ik, aldus de client. Ik zou worden aangeklaagd voor kwakzalverij en de eis was dat ik zou moeten stoppen met mijn werk. Het is nooit zover gekomen. Dit is nog enkele malen voorgekomen, de verhaallijn hetzelfde, de inhoud iets anders.

   http://www.nvdietist.nl/content.asp?kid=10533418&fid=-1&bid=10533188

  5. Meneer Veelkantie

   De Diëtist,

   Het is een fenomeen dat je vaak en steeds vaker ziet. Mensen die er hele strenge en sterke en vaak onbegrijpelijke ‘principes’ op nahouden verleggen vaak hun eigen verantwoordelijkheid naar andere. Zelfs ik die verder niets met de medische wereld te maken heb kreeg soortgelijke verwijten.

   Ik heb talloze en altijd ongevraagde adviezen gekregen inzake voeding en levenswijze. Ik zou bijvoorbeeld zo ongeveer alles uit mijn dieet moeten bannen dat het leven ook maar enigszins aangenaam maakt, me een bepaalde levensvisie aanmeten naar voorbeeld van een bepaalde ‘goeroe’ en dan zou ik nog lang en gelukkig leven.

   Op zichzelf heel aardig van mensen dat ze zo begaan zijn met mijn welzijn, maar er zit een vreemde keerzijde aan. Want zodra ik dat ongevraagde advies niet terstond opvolgde dan bleek het advies alles behalve vrijblijvend te zijn.

   Ik heb hele verhitte discussies gevoerd met bijvoorbeeld vegetariërs en veganisten die soms wel in de 200 commentaren liep. Ik ben uitgemaakt voor alles dat vooral lelijk is omdat ik bijvoorbeeld vlees niet uit mijn dieet wilde weren of een bepaalde ‘alternatieve’ levenswijze of ‘geneeswijze’ afwees.

   Ik was een nazi, een massamoordenaar, een kinderverkrachter in wording, een lustmoordenaar, enzovoort. Je kunt het zo gek niet bedenken. Bovendien had ik alle fysieke ellende vervolgens aan mezelf te danken en te verwijten omdat ik een ‘lijkenvreter’ ben. Daar hield het zelfs niet op. Ik werd ook verantwoordelijk gesteld voor zo ongeveer al het leed in de wereld. Het feit dat kindertjes in de derde wereld niet te eten hadden was mijn schuld en verantwoordelijkheid.

   Ik heb uiteindelijk die discussies maar van mijn blog af gemieterd en de fanatici een blok gegeven. Met deze mensen valt geen zinnig woord te wisselen.

   Daar komt ook deels mijn aversie tegen dit soort ontwikkelingen vandaan. Mensen zijn op den duur van mening dat hun opinie van universele waarde en dé waarheid is en dat iedereen zich daar maar naar heeft te richten, want anders vernietig je de planeet, het dierenrijk, het milieu en de mensheid en behoor je in het kamp van ‘de fascisten’ thuis. Echt absurd!

Laat een reactie achter