«

»

nov 03 2012

Bericht afdrukken

Zorgpremie 2014? Een premie om je zorgen over te maken…

Marx RutteZoals u weet schrijf ik zo nu en dan, onder de noemer Even iets Anders, een blogpost die weinig tot volstrekt niets met het thema van Veelkantie te maken heeft. Zo ook deze keer. Deze keer wil ik het met u hebben over de op handen zijnde veranderingen in de afdracht van uw zorgpremie in 2014.

Zoals u heeft vernomen wil het kabinet, die automatisch een meerderheid heeft, want u was zo slim u gek te laten maken en iedere oppositie weg te stemmen, de zorgpremie inkomstenafhankelijk maken. Dat betekend nogal wat. Afhankelijk van het inkomen gaat u ergens tussen de € 36,25 en de € 538,94 per persoon (vanaf 18 jaar) per maand betalen. Dat is exclusief aanvullende verzekeringen en inclusief het eveneens inkomensafhankelijk eigen risico dat per jaar tussen de € 180,- en de € 595,- ligt. Het werkt zo:

Nieuwe berekening zorgpremie:

Tot € 19.393,- bruto, inclusief vakantiegeld en eventuele toeslagen en overwerk, inkomen per jaar betaald u alleen de nominale premie van € 255,- per jaar, exclusief aanvullende verzekeringen en eigen risico.

Iedereen die boven de € 19.393,- bruto per jaar verdienen gaan bovenop de nominale premie van € 255,- ook 11,1% van het bruto inkomen vanaf de genoemde € 19.393 en tot aan € 68.000,-, inclusief vakantiegeld en eventuele toeslagen en overwerk, aan premie betalen.

Daar bovenop komt ook nog uw aanvullende verzekeringen en een inkomsten afhankelijk eigen risico van € 180,- voor de laagste, € 350,- voor de middenmoot en € 595,- voor de hogere inkomens.

Deze bedragen en percentages zijn per persoon, dus bent u een twee verdiener dan dient u voor iedere verdiener een individuele berekening te maken, en de totalen bij elkaar op te tellen om uw totale (gezins/ huishouden) zorgpremie per jaar te berekenen.

De bedragen zijn ook exclusief het werkgeversaandeel van circa 7,1%.

Wat betekend dit in praktijk?

De twee uiterste:

Mits de plannen door de Eerste Kamer komen is dat de realiteit voor 2014. In het gunstigste geval, als u tot de minima behoord en op bijstandsniveau leeft gaat u dus € 255,- per jaar, dus € 21,25 per maand betalen. Daar bovenop heeft u een eigen risico van € 180,-. Zouden we dit ook door 12 delen dan betaald u als minima dus € 36,25 per persoon vanaf 18 jaar in uw huishouden. In het meest ongunstige geval, als u meer dan € 70.000,- per jaar bruto verdient, betaald u over de de eerste € 19.393,- bruto alleen de nominale premie. Ofwel € 255,- per jaar. Maar over alles dat boven deze € 19.393,- bruto komt betaald u 11,1%. Dus... € 70.000,- min € 19.393,- is € 50.607,- en daar 11,1% van is € 5.617,37. Delen we dat door 12 dan komen we uit op € 468,11 per maand. Plus het hoogste eigen risico à € 595,- en de nominale premie (tot € 19.393,-) per jaar is € 538,94 per maand. Let op! Dit is zoals gezegd exclusief aanvullende verzekeringen! Voor een beetje pakket aan aanvullende verzekeringen betaald u minimaal € 15,- en tegen die tijd waarschijnlijk veel meer per maand. U komt dus per saldo uit op meer dan € 550,- per maand.

Daar zit natuurlijk nog het één en ander tussenin. Maar het is als u modaal verdiend, hetgeen rond de € 2.640,- bruto per maand ofwel € 34.214,- inclusief vakantiegeld en exclusief eventueel overwerkgeld of toeslagen per jaar is, al een stuk ongunstiger dan nu waarbij de gemiddeld zorgpremie per maand rond de € 125,- (inclusief aanvullende verzekeringen en inclusief eigen risico) ligt. U gaat sowieso met een dergelijk inkomen in basis al € 137,09 per maand betalen. Daar bovenop komt de nominale premie van € 255,- en het eigen risico van € 350,- per jaar. Ofwel omgerekend betaald u exclusief aanvullende verzekeringen € 187,51 per maand ! Inclusief aanvullende verzekeringen betaald u dus minimaal € 200,- per maand!

De gevolgen:

Maar het is toch nivellering? U help dan toch om de zwakke schouders te ondersteunen, kunt u nobel als u bent denken? Nee! Het is niet correct om te veronderstellen dat de minima dan wel de bijstandstrekker gunstiger af is. Die suggestie doet de overheid, alsof het een handgebaar zou zijn naar de minima onder het mom van 'de sterkere schouders moeten de zwakkere schouders ontzien' maar dat is een doelbewust misleiding.

Voor iemand met bijstandsniveau gaat het zelfs ook duurder worden. Men gaat er per jaar zelfs enkele tientjes op achteruit. Want nu betalen wij, als wij onszelf even als voorbeeld mogen stellen, zo'n € 112,- inclusief aanvullende verzekeringen (tandarts, fysiotherapie, kosten bril eens in de drie jaar, enzovoort) per persoon per maand. Dat wordt nu gecompenseerd met een zorgtoeslag van rond de € 71,- per persoon. Per saldo betalen wij nu dus € 41,- per maand exclusief het eigen risico. Zetten we het eigen risico van thans € 220,- per jaar om naar een maandbedrag dan komen we op totaal € 49,40 per maand. In de nieuwe situatie betalen we dan de nominale jaarpremie à € 255,-, plus het eigen risico van € 180,- per jaar, ofwel € 36,25 per maand. Maar dat is exclusief de aanvullende verzekeringen! Voor de aanvullende verzekeringen betalen we dan ook nog eens € 15,25 per maand. Tezamen komen we dus uit op € 51,50 per maand. In het nieuwe systeem gaan wij dus € 25,20 meer betalen per jaar voor exact hetzelfde per persoon. En dan hebben we nog geluk dat een gezinsuitkering belastingtechnisch per persoon, dus in ons geval in twee porties, wordt berekend want anders zouden zelfs wij boven de € 19.393,- per jaar uitkomen waardoor we over het restant ook nog eens 11,1% zouden moeten afdragen!

Voor mensen met een inkomen op minimum niveau en uitkeringsgerechtigden veranderd er dus nauwelijks iets. En al helemaal niet ten gunste. Waar het dus op neer komt is dat het voor werkende mensen, want vergist u niet... je zit bruto inclusief vakantiegeld en eventuele auto van de zaak als heel snel ergens tussen de € 35.000,- en € 50.000,- per jaar, vele malen duurder gaat worden om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Dus geen mens gaat er op vooruit. Er is dus ook geen sprake van nivellering! De armen worden er niet beter van en de 'rijken', wat je kennelijk al bent met een modaal salaris volgens onze overheid, worden er heel veel slechter van.

Laat het ons maar niet hebben over alle andere lastenverzwaringen. Want dan zou het koude zweet je als hardwerkende burger subiet uitbreken. Maar zult u denken, we moeten het begrotingstekort toch terugbrengen, dus het moet ergens vandaan komen. Wederom fout. Deze vestzak broekzak politiek, in geval van de berekeningswijze van de zorgpremie, levert de schatkist nauwelijks iets op. Zeker niet gezien het feit dat er weer een uitvoeringsorgaan opgericht moet worden om de administratie en het collecteren en uitkeren van de gesplitste premies (kom ik later op terug) moet gaan verwerken. Per saldo komen er dus weer ambtenaren en de daarmee gepaard gaande overhead (kantoren, inrichting, personeelskosten, en eindeloos enzovoort) bij.

Bovendien heeft de gemiddelde burger straks, zeker gezien alle lastenverzwaringen bij elkaar, nauwelijks nog geld om te besteden. Het verlies aan koopkracht, ook en met name voor de middenklasse, zal gigantisch zijn. Een veelheid aan mensen zullen niet langer het hoofd boven water kunnen houden. Het kopen van luxe goederen, waaronder een auto, een huis maar ook alle andere zaken, zijn dan niet meer mogelijk. Dus de inkomsten voor de overheid rennen heel hard achteruit! Men bezuinigd u dus totaal kapot. En u niet alleen. Ook de overheid zelf zal weldra de bietenbrug op gaan en mag achteraan aansluiten bij de Grieken, de Spanjaarden, de Italianen, de Ieren, enzovoort.

Kennelijk schuift de overheid deze langere termijn perspectieven, waar hebben we het over... hooguit een jaar of vier en heel toevallig een kabinetsperiode, voor zich uit. Het blijft evenwel verbijsteren dat onze overheid zich zo onverantwoordelijk gedraagt en u en haarzelf op termijn zo naar de goden helpt. Maar is het onze overheid niet om de langere termijn te doen? Hoe dan ook... men wil heel snel heel veel meer geld binnen schrapen.

Wat is het werkelijke doel?

Het werkelijke doel van de overheid om haar burgers zo ontzettend uit te kleden, en in heel veel gevallen kapot te willen belasten, want nogmaals... van enige structurele besparing of bezuiniging is absoluut geen sprake, is enerzijds raadselachtig maar anderzijds ook weer niet. Want u geloofd toch niet echt dat de overheid aan korte termijn blindheid zou lijden? Gaat u er gerust van uit dat dit een plan is dat al minstens 30 jaar in de koker zit en nu pas tot volbrenging wordt gebracht.

Ik zet eerst even wat zaken op een rijtje:

De verzekeringsmaatschappijen ontvangen in 2014 alleen nog uw nominale premie, uw eigen risico en de kosten voor uw eventuele aanvullende verzekeringen. Dat is bij elkaar in het gunstigste geval circa € 1.100,- per jaar! In het minst gunstige geval hebben we het over € 435,- per jaar. Daar kunnen de verzekeringen niet van leven. En daar komt dan de overheid om de bocht. Want daar vind de werkelijke herverdeling plaats. Of nivellering zo u wilt. Het leeuwendeel van de premie die u betaald gaat namelijk in de overheidskas en zal daarvandaan weer over de begunstigde verdeeld worden. Dus de verzekeringen die het dan weer mogen uitkeren aan uw huisarts, het ziekenhuis, enzovoort. Dat heeft een aantal voordelen voor de overheid.

Zo heeft men de hele medische sector direct bij de teugels. Men kan dus op ongekende wijze de dictator uithangen. De overheid kan zo tot in de details bepalen wat er met het geld dat u ophoest gebeurd en wie wat wel of niet krijgt. Kortom, de 'marktwerking' (waarvan in feite toch al geen sprake was) wordt volledig ongedaan gemaakt en het komt de facto weer neer op een soort van ouderwets 'ziekenfonds' systeem. Inclusief de wachtlijsten en dergelijke waar we juist vanaf wilde en waren.

Men heeft daar alleen in twee stapjes alle particuliere verzekeringen en verzekeraars tussenuit geperst. En dat was het eerste doel. Het was de overheid een doorn in het oog dat er een verzekeringssysteem bestond, namelijk de optie je particulier tegen ziektekosten te verzekeren, waar men nauwelijks macht over had. En daarbij de mensen die dus een eigen keuze konden maken waar men eveneens nauwelijks tot geen macht op uit kon oefenen. De overheid is namelijk een, excuseer mij de uitdrukking, machtsgeil monster dat graag doet aan gedwongen winkelnering. Noem het bij de naam en we spreken over nationalisering volgens Sovjet recept.

Met de invoering van de genoemde 'hervormingen' heeft men dus greep op zowel tig tal van in basis commerciële instellingen (de verzekeraars, enzovoort), de hele medische keten, de geldstromen en, last maar zeker niet least de burgers. Want u bent wederom een stuk afhankelijker geworden van de overheid die tot in detail kan dicteren welke zorg u wel of niet krijgt en zonder pardon een greep in uw portemonnee kan doen zonder dat u zich er ook maar enigszins aan kunt onttrekken of er invloed op uit kunt oefenen.

Het doel op wereld- en EU schaal:

Het is in wezen exact dezelfde doelstelling die Barack Obama heeft met het de 'hervorming' van de ziekteverzekering en om te buigen naar wat men in de volksmond 'Obama-Care' noemt. Ook dat heeft ten doel zich een monopoly positie te verwerven en af te dwingen en zo een machtsgreep te doen en de commercie en de burgers te onderwerpen aan de macht van de overheid. Niet, zoals men ook daar claimt, ten gunste van de burgers, maar met het hoogste doel om de boel te nationaliseren en gedwongen winkelnering te introduceren. Hetgeen ook de reden is dat de gemiddelde Amerikaanse burger fel gekant is tegen deze 'hervormingen'. Desondanks zal nog deze maand het zogenaamde 'Obama-Care' systeem nog verder uitgerold en geïmplementeerd worden. Want wat de burgers vinden en wel of niet willen doet er ook in The Land of The Free steeds minder toe.

Het doel is macht. Met name over de burgerij maar nog meer op wereldschaal.

Het machtsconcept en de doelstelling achter deze zogenaamde 'hervormingen' op nationaal niveau spreekt denk ik wel voor zichzelf. Maar wat heeft zowel de Amerikaanse en de Nederlandse overheid aan deze gedwongen winkelnering op wereldniveau?

De zorg blijft in ieder geval in Nederland, zolang men niet daadwerkelijk ingrijpt in met name de absurde aanwas van bestuurslagen, de steeds duurder en dikker wordende management structuren, het schrijnende nepotisme, de banencarrousel,  de volkomen idiote wildgroei, de regeltjes drift en druk, het structurele mismanagement en het structurele stelen en graaien, alle jaren alleen maar duurder worden. Er valt dus financieel niets te winnen voor de overheid. Het afpersen van medicijn fabrikanten en apothekers zet geen zoden aan de dijk. Dat is de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat.

Wat de Amerikaanse en de Nederlandse overheid, en zij niet alleen, eveneens in het gemeen hebben is een gigantische overheidsschuld die met de dag alleen maar explosief groeit. In wezen zijn deze overheden al failliet. Bestaande wereldmachten dreigen te imploderen en andere landen dreigen deze macht over te nemen. Het geld is op, men dreigt op te lopen tegen een niet meer te financieren schuld en overhead en men moet letterlijk de ziel en zaligheid verkopen om het hoofd boven water te houden. Amerika is thans volledig afhankelijk van Azië, en dan met name van China, omdat dit feitelijk nog de enige grootmacht is die zo groot is en zo achterbaks het spel speelt dat men feitelijk Amerika in een wurggreep heeft. Grote woorden gedurende de presidentscampagnes ten spijt... Amerika kan het zich niet eens veroorloven China onder druk te zetten, hen aan internationale afspraken te houden en een commerciële oorlog aan te gaan. Zou China de geldkraan dichtdraaien dan is Amerika economisch ten dode opgeschreven.

In geval van Nederland ligt het iets anders, maar het komt op min of meer hetzelfde neer. In het geval van Nederland heeft de EU dusdanig veel macht dat de situatie te vergelijken is met die waar Amerika zich in bevind. De EU dicteert ons nationale en internationale beleid op ongekende wijze. Veel meer dan waarvan wij ons waarschijnlijk bewust zijn. En het zal alleen maar meer worden. Tot dat Nederland de facto niet meer bestaat en niet veel meer dan een provincie van de EUSSR, zeg maar de moderne variant op de USSR, is.

In geval van Nederland is het echter primair een vrijwillige keuze. Gemaakt door onze politieke elite. U heeft al eens volmondig nee gezegd tegen de EU toen de EU wetgeving ten tafel kwam. Maar onze politieke elite hebben uw nee volkomen genegeerd. Men bepaalde wel even voor u wat goed voor u is. Nu moet Nederland o.a. aan de 3% (begrotingstekort) norm voldoen. Bovendien moet men alle politieke, sociale en financiële systemen integreren naar EUSSR eisen. Dit, het zorgpremie gebeuren, is daarvan een voorbeeld. De EU streeft naar wereldmacht en wereldheerschappij. Net zoals de Sovjet Unie en de VS daarnaar streefden. De EU wil, onder het mom van tegengas te bieden aan opkomende wereldmachten als China en om het vacuüm dat Amerika nu trekt in te vullen, de grootste machtsfactor ooit worden.

Een megalomaan project.

Waaraan het alleen in alle gevallen ontbreekt, en wat o.a. de Sovjet Unie opbrak, was en is het feit dat u zich niet zomaar als makke schapen naar een supranationale volstrekt ondemocratische slachtbank laat leiden. U hangt veel meer aan u vrijheid dan hen wenselijk is. Men vergroot dus eerst op nationaal niveau de machtsbasis over de commercie, door middel van o.a. nationalisering en monopolisering van de diverse markten, en over het volk, door hen steeds meer afhankelijk te maken van de overheid en op termijn van de EU, en zal zich als de tijd rijp is volledig aansluiten bij de EU.

De andere doelstelling is niet alleen de greep op het volk te vergroten via o.a. financiële middelen, maar ook om de oorlogskas tot gigantische proporties op te blazen. Wat daarbij in de weg staat zijn de enorme staatschulden en de eveneens enorme begrotingstekorten. Ook daaruit, naast het verwerven van macht, vloeit de gedwongen winkelnering voort. Wat men doet is de omzet kunstmatig vergroten. Weliswaar brengt dat de daadwerkelijke kosten niet naar beneden, maar het is een kunstgreep.

Het is redelijk simpel. Als voorbeeld: 10 miljard schuld op 100 miljard omzet is 10%. Echter, 10 miljard schuld op 200 miljard omzet is opeens nog maar 5%. En dat is wat de overheid doet met ander andere de ingrepen in de zorgpremies, maar ook met vrijwel alle andere zogenaamde 'bezuinigingen' waarvan in werkelijkheid geen sprake is. Men brengt de schulden niet terug en men bezuinigd niet, want in geval van bijvoorbeeld de ingrepen in de zorgpremie moet men juist de overheid nog verder uitbreiden, maar men verhoogd de omzet waardoor men binnen de 3% norm blijft. In wezen doet Nederland, en zodoende ook de EU die alle lidstaten aan dit dictaat onderwerpt, zich een stuk gezonder voor dan ze in werkelijkheid is. Als een duif die zijn borst opblaast om groter, machtiger en sterker te lijken.

Het is dus pure volksverlakkerij. Boekhoudkundig bedrog. Bedrog dat vergelijkbaar is met het Griekse bedrog waarmee men de schuldenlast en de overheidsinkomsten zo manipuleerde dat Griekenland er op papier veel beter voor leek te staan dan in werkelijkheid. Het is een vorm van bedrog wat o.a. de Grieken heel duur kwamen te staan en de facto het inzetten van EU marionetten mogelijk maakte. Een hele sinistere manipulatie ligt hieraan ten grondslag. Want ook dat is onderdeel van de gedwongen winkelnering die men nastreeft. Die stopt niet bij de landsgrenzen. Griekenland is nu voor een spreekwoordelijke appel en een ei verkocht en overgeleverd aan de EU goden die zich profileren als 'de redder in nood'.

Het is hetzelfde bedrog dat ook ons op enig termijn, te beginnen in 2014 met alle zogenaamde 'hervormingen', eveneens heel duur zal komen te staan. Bedrog dat er ook in geval van Nederland op termijn toe zal leiden dat onder het mom van '(schuld)hulp' de EU kan dicteren wat niet alleen wij maar andere staten kunnen, mogen en moeten doen. Bedrog dat op termijn, net als in Griekenland en Italië al het geval is, ervoor zal zorgen dat verkozen volksvertegenwoordigers verdrongen zullen worden en vervangen zullen worden voor EU getrouwe vazallen. Allemaal op basis van een nagenoeg volledig gekunstelde zo niet doelbewust veroorzaakte financiële crisis. Want als er iets vaststaat is dat de overheid, hoe ver men de burgers ook uitkleed, er financieel niet gezonder op zal worden.

Integendeel zelf. Iedere beetje econoom kan u uitleggen dat je de economie niet op gang brengt of zult houden als u de koopkracht, hetgeen mensen vrij te besteden hebben, terugbrengt tot niets of nagenoeg niets. Het is juist een methode om de economie volledig lam te leggen. En iedere 'tegenvallende' economische resultaten zullen weer resulteren in nog meer zogenaamde 'bezuinigingen' en ingrepen in zowel uw financiële alsook persoonlijke leven. Min of meer zoals men ook met de terrorisme dreiging deed en doet. Ook dat was een uitgelezen kans om u als burger onder verscherpt toezicht te stellen. Om uw gangen tot in detail na te kunnen gaan. Om te dicteren wat u wel en niet kunt doen en zelfs wat u wel maar ook vooral niet mag zeggen en soms zelfs denken. Kortom, om uw natuurlijke vrijheden te beknotten.

Zou het Nederland, maar ook de EU, ernst zijn en zou men werkelijk de economie weer op gang willen brengen dan zou men juist uw koopkracht moeten vergroten. Uw vrij besteedbare inkomen moeten vergroten. Kortom uw lasten juist moeten verlichten in plaats van verzwaren. Want alleen dan kunt u het zich veroorloven aankopen te doen en het geld te laten rollen. Alleen dan genereert de overheid meer inkomsten, stimuleert zij werkgelegenheid, ondernemers en ondernemingen, de import en export en brengt ze de inkomsten en uitgaven weer in balans.

De overheid zou werken en ondernemen lonend(er) moeten maken en houden. In plaats daarvan bestraft de overheid u en stimuleert zij in feite passiviteit. Ze stelt hele volksstammen, en dat worden er steeds meer door de oplopende werkeloosheid en de ingrepen in de WW waardoor u na een jaar al vervalt in bijstandsniveau, voor onmogelijke keuzes. Werken en per direct nog slechter af zijn dan met een bijstandsuitkering, of noodgedwongen in een uitkeringssituatie blijven zitten omdat dit op den duur de enige manier is om de spreekwoordelijke 'winter' door te komen?

Laat me u een voorbeeld geven:

Je hebt een bijstanduitkering voor een gezin. Je vangt, met subsidies en tegemoetkomingen en kwijtscheldingen ongeveer € 1.700,- per maand. Zodra je gaat werken voor hetzelfde bedrag (circa € 2.500,- bruto) verlies je alle subsidies, alle tegemoetkomingen en alle kwijtscheldingen. Dus je bent onmiddellijk slechter af dan dat je in de bijstand blijft zitten. Maar dat niet alleen. Zodra je zeg eens op de helft van het jaar gaat werken krijg je ook een navordering van de overheid en gemeente omdat je op jaarbasis, omdat je jaarinkomen zogenaamd omhoog is gegaan, zogenaamd geen recht meer zou hebben op deze subsidies, tegemoetkomingen en kwijtscheldingen. Dus die mag je ook nog eens deels zo niet geheel terugbetalen. Per saldo kom je dus onder de armoedegrens. Hoe aanlokkelijk is het dan nog om te gaan werken in plaats van een uitkering te hebben? Daardoor hebben veel mensen soms niet eens een andere keuze dan in een uitkering te blijven zitten willen ze kunnen overleven in Nederland.

Met de komende 'hervormingen', zogenaamde 'bezuinigingen' en lastenverzwaringen, zoals de inkomensafhankelijke zorgpremie die u vele honderden euro's per jaar of zelfs per maand kunnen gaan kosten, vergroot men dit dilemma slechts. En de overheid weet dit. We kunnen er niet mee onderuit dat er sprake moet zijn van opzet.

Dat de overheid, maar ook de EU, exact het omgekeerde doet is veelzeggend. Men creëert op de wijze waarop men thans opereert doelbewust kunstmatige crisissen en armoede. Weldra vervallen wij, maar ook de staat, in grote armoede. Want armoede genereert armoede. Rijkdom genereert rijkdom. Maar ook vrijheid en onafhankelijkheid. Daarom zijn met name socialisten, die dus de facto een Sovjet achtig systeem nastreven, er zo op gebrand de 'rijken' uit te kleden. Rijkdom geeft macht, vrijheid en onafhankelijkheid. Zoals gezegd creëert rijkdom ook rijkdom. En dat is nou precies niet wat de overheid wil.

Rijkdom geeft het individu macht, armoede geeft de staat macht.

Met bovenstaande zinnetje zeg ik eigenlijk alles dat daarover te zeggen valt. De tijd dat de overheid veinsde er voor u te zijn is voorbij. Men laat u, zeker met de aankomende 'hervormingen' in petto, op onverholen wijze weten dat u in dienst staat van de overheid. Nederland is uw katoenplantage geworden. U zult steeds meer van de overheid en de EU, uw meesters, afhankelijk worden om door het leven te komen.

Ook Nederland zal op termijn op een presenteerblaadje aangeboden worden aan de EU. En allemaal op een schijnbaar democratische wijze. Was en is het niet dat men, om uw instemming of veeleer overgave te bewerkstelligen, eerst het volk zo in een hoek gemanipuleerd heeft middels het genereren van onder andere kunstmatige crisissen en armoede dat het nog verder opgaan in de EU en zich onderwerpen aan het EU dictaat de enige uitweg lijkt te zijn.

Het is echter een kaartenhuis dat bij het minste zuchtje wind net als de toenmalige Sovjet Unie in elkaar zal storten zoals de EU in feite en met name democratisch, door de met name grotendeels gekunstelde financiële crisissen in Zuid Europa, op instorten staat. Men, onze leiders, slepen nu alleen ook ons mee in haar onvermijdelijke val. En wij kijken slechts gelaten toe...

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2012/11/03/zorgpremie-2014-een-premie-om-je-zorgen-over-te-maken/

4 reacties

Naar het reactie formulier

 1. Goed en duidelijk stuk, meneer!
  Mijn complimenten!

 2. Hard werkende moeder

  Ben helemaal mee eens. Die mensen gaan dit land echt kapot maken! Ik ben een moeder van twee jonge kinderen,ik werk meer dan 40 uur per week om mijn kinderen goed leven wil geven. Wat krijg ik nu, in 2013, 2000 euro netto per maand gaat naar kindopvang omdat ik voltijd werk, en straks nog hoog premie bij. Waar werk ik voor? Wij hebben goed salaris omdat ik en mijn partner allebei voltijd werken, maar wij zijn niet rijk. Het is belachelijk dat het beter voor ons is (financiele gezien) dat ik mijn werk opzeggen en thuis blijven.

  Ik snap deze mensen niet. Middel klass is juist de drive van de economie, als je de koopkracht van deze mensen gaan wegnemen (zeker de gezinnen met kinderen), hoe zal het gebeuren met de economie.

  Ze zeggen het mooi, een paar honderd euro extra per maanden. Weten ze misschien niet, voor een gewoon gezin, een paar honderd euro per maand betekent heel veel. Het is niet zomaar dat je het weg kan nemen.

  Mensen met ziekte, mensen niet kan werken, moeten wij natuurlijk hun helpen! Mensen die kan werken, die een beter leven willen hebben, moeten ze zelf daar hard voor werk om dat te kun bereiken. Het is de taak van de overheid om meer kans voor hun te creeren om dat te bereiken. Geld wegpak van zogenaamde rijk is geen oplossing! Als je mensen echt willen helpen, je leert mensen om te vissen in plaats van vis te geven.

 3. Meneer Veelkantie

  Oh dank u ;)

  Weetje wat het is Carpe Diem? Veel mensen zullen mij zien als een soort van samenzweringsgekkie. Maar vaak zijn dat de mensen die de gevolgen niet door kunnen of niet door durven te beredeneren.

  Zo was de Euro geen economische maar een politiek idealistische munteenheid. Evenals de invoering ervan. Het idee er achter was niet dat één munt ons economische welvaart zou brengen, want zoals we inmiddels weten en sommige onder ons hebben voorzien (klopt zichzelf op de borst ;) ), is dat niet het geval. We hebben met de Euro ons lot verbonden aan Zuid Europese oplichters die ons meetrekken in hun val. Maar het idee voor en achter de Euro is ontstaan uit idealisme. Uit een soort van links pacifisme. Want als ons lot (economische) aan elkaar verbonden was, zoals het nu inderdaad is en wat ons nu dus precies opbreekt, zouden landen wel twee keer nadenken voordat ze een (wereld)oorlog zoals Nazi Duitsland zouden ontketenen.

  De realiteit is anders. In feit wordt Griekenland nu bestierd door Griekse neonazi’s. Het zal onder de huidige omstandigheden, waarbij de Griekse gewone man geen deel van leven meer heeft, geen 5 tot 10 jaar meer duren voordat Griekenland Europa de oorlog verklaard. Men leert helaas niet van de geschiedenis. Want exact een vergelijkbare economische ellende, ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog die tussen 1918 en 1929 Duitsland aan de bedelstaf bracht, was de voedingsbodem waarop zoiets als het Duitse nazisme kon bloeien als een klaproos op de mestvaalt. Kortom, de geschiedenis herhaald zich gewoon.

 4. Ilona

  Goed stuk! Jammer dat het op dit moment weer relevant is, gezien de verhoogde premies voor de zorgverzekering 2015. Gaat hier ooit een einde aan komen denk je?

Laat een reactie achter