«

»

jan 19 2011

Bericht afdrukken

Vreemde Voedsel Feiten – Insecten het voedsel van de toekomst?Arnold van HuisBBC News publiceerde gisteren een oproep van de Nederlandse wetenschapper Arnold van Huis, Tropisch Entomoloog aan de Universiteit van Wageningen, om massaal over te schakelen op insecten als voedsel.

Insecten zouden volgens Arnold van Huis het nieuwe 'groene alternatieve voedsel' van de mens moeten worden. Insecten op het menu zou het alternatief zijn voor de globale voedselcrisis, krimpend land, teruglopende watervoorraden, het opwarmen van de aarde en de Co2 uitstoot.

De weerstand tegen het eten van insecten zou van psychologische aard zijn. Volgens van Huis zouden kinderen geen probleem hebben met het eten van insecten.

Laten we wel zijn. Van Huis doet zijn oproep in eerste instantie omdat hij zijn kookboek, die hij samen met chef Henk van Gurp schreef, te promoten. Hij maakt daarbij dankbaar gebruik van een aantal politieke ideologische clichés die momenteel populair zijn. Zoals het opwarmen van de aarde en Co2. Maar dat maakt deze clichés natuurlijk nog niet waar.

Hongersnood is geen klimatologisch maar een politiek ideologisch probleem. Ik noem als voorbeelden de voormalige graanschuur van Afrika Zimbabwe. Daar heerste geen voedseltekorten totdat Mugabe en zijn trawanten de racistische landonteigeningspolitiek invoerde. Nu is Zimbabwe een van de armste landen in Afrika met een inflatie die in de duizenden procenten loopt. De mensen hebben enerzijds geen geld meer om voedsel te kopen door de inflatie, en anderzijds hebben ze alle kennis die de blanke boeren hadden weggejaagd of zelfs vermoord. Het gevolg is een toenemende hongersnood onder de bevolking, en zelfs cholera en andere epidemieën.

Een ander voorbeeld is het China onder Mao Zedong. Het volk leefde in voorspoed tot dat deze grote leider besloot tot de Grote Sprong Voorwaarts waarbij de agrarische sector, destijds de grootste in de wereld, en de industrie te collectiviseren en de opbrengsten aan te wenden of van China een wereldmacht te maken. Het gevolg was dat tientallen miljoenen Chinezen omkwamen van de honger. Iets wat Mao als bijzaak zag in het kader van zijn streven.

In de Sovjetunie deden zich verschillende keren een periode van hongersnood voor. Sommige van deze hongernoden waren opzettelijk veroorzaakt uit politieke ideologische motieven. Ook daarbij kwamen vele miljoenen mensen om.

Andere hongernoden, met name in Afrika, kwamen en komen in de regel voort uit het feit dat de machthebbers liever oorlog voeren dan het land in te richten, de economie te steunen en versterken en het volk te voeden. Vrijwel alle hongernoden in het verleden, het heden en in de toekomst zijn het gevolg van politieke ideologische en economische keuzes.

De aarde is in staat een veelvoud aan bewoners te voeden dan de bijna 7 miljard mensen nu. Er is vanuit dit perspectief dus geen noodzaak om massaal over te schakelen op insecten als voedsel.

Over het veranderende klimaat zijn we het wetenschappelijk gezien, hoewel gelovigen in het vermeende opwarmen van de aarde anders willen beweren, nog niet eens. Het vermeende opwarmen van de aarde door menselijk toedoen is voor het moment vooral een (neomarxistisch) instrument in de handen van zij die niet zozeer het voorkomen van het opwarmen van de aarde als doel zien, maar het veranderen van menselijk gedrag.

Het zou overbodig zijn om de aan dit dogma verbonden stellingen, zoals het vermeende krimpende landoppervlak en watervoorraden, te behandelen. Men mag u uiteraard wijzen op de huidige excessieve overstromingen in de wereld, hetgeen men ongetwijfeld als zegen zal ervaren, als bewijs van het vermeende opwarmen van de aarde.

Dat is echter onjuist. De overvloed aan water bewijst ten eerste dat er aan water geen tekort is, en ten tweede worden de overstromingen niet veroorzaakt door de opwarming maar juist door de afkoeling van de aarde. Ze werden voorafgegaan door grote hoeveelheden sneeuw die wereldwijd uit de hemel viel en het bevriezen van water dat normaliter allang afgevoerd had geweest via rivieren en kanalen. Doordat het bevroor bleef het op het land liggen. Nu dat de dooi massaal inzet zorgt de overvloedige sneeuw en het ontdooiende water, dat op het land bleef liggen, voor problematisch wateroverlast.

Als er dus al sprake is van een veranderend klimaat, dan is er sprake van een globale afkoeling en geen opwarming. Maar dit terzijde.

Ik mag u er graag op wijzen dat de genoemde hongernoden allen werden en nog worden veroorzaakt door linkse regimes. Mugabe voert een socialistische politiek en ziet zich gesteund door socialistische partijen en entiteiten in de wereld. Mao Zedong voerde een socialistische (maoïsme dat gebaseerd was op het communisme) politiek en zag zich gesteund door socialistische dan wel communistische regimes van ondermeer de Sovjet Unie. De politieke koers van de Sovjet Unie spreekt, zo mag in aannemen, voor zichzelf.

Het zijn ook één voor één linkse politieke bewegingen, regimes, entiteiten en partijen die zich al 50 jaar bezighouden met hetgeen men ontwikkelingssamenwerking noemt. Het feit wil echter dat er ook al 50 jaar geen enkele sprake is van enige ontwikkelingen in landen die steevast getroffen worden door hongernoden.

De reden daarvoor is vrij eenvoudig. De NGO's en andere landen doen niets aan de kern van het probleem. Namelijk de, niet zelden op socialistische leest geschoeide, regimes die deze ellende veroorzaken, en die de noodhulp misbruiken om handel te drijven en de opbrengsten daarvan aanwenden om het wapenarsenaal te vergroten en de zakken te vullen van de heersers, te verjagen. Dat zou weer een vorm van 'kolonialisme' zijn volgens deze linkse entiteiten, en dat mag niet. Het is kennelijk beter om tientallen miljoenen mensen in ellende te laten leven en sterven.

Bovendien zijn de NGO's uitgegroeid tot een heuse industrie waarin miljardenbelangen en niet de belangen van de hulpbehoevende de hoofdrol spelen. Daarbij hebben zij zich als industrie, mede via de VN, de EU en andere politieke entiteiten, als machtsfactor gemanifesteerd die haar voornaamste doel, namelijk het kanaliseren van miljarden dollars en euro's naar arme landen, proberen te bewerkstelligen. Ook dit is socialistische nivelleringspolitiek op globale schaal.

Aan het oplossen van het probleem werkt men vooral niet. Men heeft namelijk vooral haar ideologische doelen en haar eigen machtsbasis en voortbestaan in het vizier.

Waarom haal ik bovenstaande aan?

Het eten van insecten, zoals van Huis zo wenst te promoten, motiveert hij ondermeer en vooral met voorbeelden uit hetgeen wij tweede- en derdewereldlanden zouden noemen. Daar zou het namelijk de normaalste zaak van de wereld zijn dat men insecten eet.

Dat is echter niet waar. Het eten van insecten in verschillende Afrikaanse en Aziatische landen is een gevolg van de genoemde hongernoden. Er was simpelweg niets anders te eten dan insecten, of elkaar. Want het gevolg van de hongersnood die zich aldaar voordeed leiden er niet alleen toe dat men insecten begon te eten, maar ook elkaar als er een gebrek was aan andere eetbare zaken, zoals insecten. Met name in bijvoorbeeld India ging men in de 17de eeuw massaal over tot kannibalisme.

Het eten van insecten in de door van Huis zo gepromote delen van de wereld heeft derhalve een gruwelijke reden en historische achtergrond. Redenen die wij, gezien onze mate van industrialisatie, moderniteit en stand van de wetenschap, nooit meer mee zullen maken. Dat wil zeggen, als de eerdergenoemde ideologische entiteiten en partijen niet onophoudelijk, zoals men nu doet, de weg naar verdere industrialisatie, modernisering daarvan en wetenschappelijke vorderingen blokkeren.

Er is totaal geen noodzaak om massaal over te schakelen op het eten van insecten en andere kruipend ongedierte. Want in tegenstelling tot wat van Huis wil beweren hebben kinderen, maar ook volwassenen, een natuurlijke weerstand tegen het eten van ongedierte. En daar is een hele goede reden voor. Niet alleen zien ze er gekookt, gebakken, gefrituurd, gestoomd of rauw smerige uit, maar insecten waren en zijn niet zelden de oorzaak geweest van grote en zeer dodelijke epidemieën waaraan miljoenen mensen stierven en nog sterven.

Het eten van insecten in een enorme stap achteruit in onze ontwikkeling. Hoezeer van Huis en andere ideologische gemotiveerden ons ook willen doen geloven dat dit een Grote Sprong Voorwaarts zou zijn. Het eten van insecten is niet de toekomst maar een relikwie uit het verleden dat we voor geen prijs moeten willen herhalen.

Update:

Ik vertelde u eerder dat hulporganisaties een industrie vormen en er van hulp geen spraken is. I hate to say I told you so. Even doorscrollen naar item over CORDAID.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2011/01/19/zijn-insecten-het-voedsel-van-de-toekomst/

4 reacties

Naar het reactie formulier

 1. sjoerdmulder

  Hoe één video je artikeltje onderuit kan halen!

  http://www.youtube.com/watch?v=MgcvHdFJNcs

  Meelwormen, lekker bij de hengelsportzaak gehaald voor 50 ct voor 400 gram. Sinds dit videootje kopen wij het regelmatig als geinige snack.

  En er zijn natuurlijk veel epidemieën waarvan insekten de dragers zijn. Maar juist daarom moet je ze opeten. Als iedereen malariamuggen zou eten, zou de malaria snel uitgeroeid zijn! Mjam!

  1. Meneer Veelkantie

   Sjoerd Mulder,

   Jij als Vi-niks jager zou toch moeten weten dat uitzonderingen de regel bevestigen. Jouw video haalt dus niets onderuit. Dat jij jouw baby, die ook poep zou eten als je het haar voorzet, meelwormen te eten geeft die speciaal gekweekt zijn zegt totaal niets.

 2. sjoerdmulder

  Hé, ik wilde je niet boos maken!
  Ik reageerde alleen op “Want in tegenstelling tot wat van Huis wil beweren hebben kinderen, maar ook volwassenen, een natuurlijke weerstand tegen het eten van ongedierte.”

  Maar goed, het was een geintje en ik wilde niet serieus op je mening in gaan. Zal ik ook niet meer doen.

  1. Meneer Veelkantie

   Sjoerd Mulder,

   Ben ik boos dan? Of ben jij een beetje overgevoelig? Voor een geintje ben ik overigens altijd in. Maar dan moet het wel herkenbaar zijn als geintje ;)

Laat een reactie achter