«

»

Feb 22 2012

Bericht afdrukken

RIVM blijft stug doorgaan met anti-zout onzinJe zou toch verwachten dat een overheidsinstantie, zoals Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de bevolking correct inlicht over in dit geval hetgeen goed en slecht voor u is. Helaas blijkt dat telkens maar niet het geval te zijn. Zoals in geval van de ‘teveel zout’ propaganda.

BILTHOVEN -  Een ruime meerderheid van de Nederlanders gebruikt dagelijks meer zout dan goed voor ze is. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat 85 procent van de bevolking boven de maximum richtlijn van 6 gram per dag zit.

Volwassen mannen eten gemiddeld 9,9 gram per dag en vrouwen 7,5 gram per dag, aldus het RIVM woensdag. “De uitkomsten van dit onderzoek zijn zorgwekkend te noemen”, zegt Hans Verhagen, hoofd van het Centrum voor Voeding en Gezondheid bij het RIVM. De hoge zoutconsumptie begint al op jonge leeftijd, meldt het onderzoeksrapport. Jongens krijgen via voeding dagelijks gemiddeld 8,3 gram binnen, meisjes 6,8 gram.

Het meeste zout wordt thuis geconsumeerd. Opvallend is dat mensen die veel zout eten, meer eten en drinken. Veel zout in het voedsel kan hoge bloeddruk veroorzaken waardoor het risico van hart- en vaatziekten en daardoor vroegtijdig overlijden toeneemt.

Lees hier het hele artikel

Je kunt je alleen maar afvragen waarom het RIVM deze onzin eindeloos blijft herhalen terwijl grootschalig wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het om een ridicule pseudowetenschappelijke aanname gaat waarvoor geen enkele wetenschappelijke grond te vinden is. Onderzoeken tonen zelfs aan dat meer zout juist bijdraagt aan een betere gezondheid.

Ik heb in een eerder artikel de anti-zout propaganda al eens gefileerd. En ik wil dit best nog wel eens in iets verkorte vorm herhalen om tegenwicht te bieden aan deze onzinnige propaganda.

De ‘zout is slecht mythe’

Het lijkt natuurlijk heel sympathiek en sociaal dat de overheid zich zo druk maakt om onze gezondheid. Was het niet dat we veel van deze waarschuwingen met een korreltje zout moeten nemen. Of misschien wel flink veel zout. Want zout was volgens de wetenschap, en vervolgens ook volgens onze overheden, jarenlang een grote boosdoener als het aankwam om vermeende gezondheidskwalen die zouden worden veroorzaakt door een ‘te hoge zoutinname’ via voedsel.

Daar komt men nu langzaam maar zeker op terug. Want de ‘zout is slecht mythe’ is precies één van die verhalen die volkomen ontspoort blijkt te zijn en dogmatische vormen heeft aangenomen.

In 1972 beweert de Amerikaanse arts Lewis Dahl dat een zoutarm dieet een te hoge bloeddruk verlaagt. Ofwel, hij beweerde dat zout van invloed zou zijn op de bloeddruk en het gebruik van zout daarom beperkt moest worden. Deze conclusie trok Dahl na experimenten op zoutgevoelige ratten. Maar wat hij daarbij verdoezelde is dat deze toch al gevoelige ratten omgerekend een hoeveelheid zout, die equivalent is aan een halve kilogram per dag voor een volwassen mens, toegediend moesten krijgen voordat er ook maar enige sprake was van een verhoogde bloeddruk.

U moet zich dus voorstellen dat u, naast uw reguliere zoutinname van circa 5 tot 10 gram per dag, nog eens 490 tot 495 gram zout per dag zo uit het pak moet lepelen om uzelf te beschadigen.

U moet ook weten dat alle studies die daarna volgde, en dat zijn er vele duizenden geweest, allen faalde in het aantonen van een verband tussen zoutgebruik en bepaalde aandoeningen. Studies die het verband  wel leken aan te tonen bleken bij herhaling nooit weer reproduceerbaar te zijn.

U snapt het al. Vele miljoenen mensen kregen het advies vooral zoutarm of zelfs zoutloos te eten. Het gevolg was een letterlijk nogal zoutloos leven waardoor het eten van met name de avondmaaltijd min of meer een dagelijkse kwelling werd in plaats van een dagelijks genot. Want er is geen bestandsdeel dat het eten aantrekkelijker maakt dan door het toevoegen van wat zout.

Desondanks weten de ‘gezondheidsfundamentalisten’ niet van wijken. Onlangs hoorde en zag ik in een gerenommeerd programma op de televisie nog een voedingsdeskundige, ondanks het voortschrijdende wetenschappelijke inzicht dat anders uitwijst, met droge ogen beweren dat zout slecht voor de mens zou zijn en het raadzaam is om zoveel mogelijk zout uit het dieet te schrappen. Leest deze mevrouw de wetenschappelijke lectuur niet? Of is ze gewoon eigenwijs?

Of volgt ze slaafs de hardnekkige anti-zout propaganda van clubs als het RIVM die nota bene moet waken over de gezondheid onder onze bevolking, ‘de consumentenbond’ (lees vooral ook de reacties onder het artikel) en daaraan gelieerde lobbygroepen en hun commerciële sponsoren?

En hoe onafhankelijk zijn deze lobbygroepen eigenlijk? Moeten wij een lobbygroep die zichzelf ‘World Action On Salt and Health (WASH)’ noemt, en haar hele bestaan en vele miljoenen subsidies ontleend aan het vermeende gevaar van zout, serieus nemen als men tegen iedere wetenschappelijke bevindingen in blijft beweren dat er niets slechters op de aarde is dan zout?

Met het zoutloze gebod dan wel verbod op zout is wat vreemds aan de hand. Want ondanks het feit dat er nog nooit een relatie is aangetoond tussen het gebruik van zout en bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, en de veronderstelde nergens op gebaseerde dus gelogen wereldwijde 25 miljoen doden per jaar door gebruik van ‘teveel’ zout, blijven sommige wetenschappers en medici bij hun standpunt inzake ‘fout zout’. Niet omdat het bewezen is dat ‘teveel’ zout slecht zou zijn voor de gezondheid van de mens,, maar om ‘preventieve redenen’. Ofwel preventief ingrijpen tegen de volstrekt onbewezen gevaarlijke gevolgen van een bepaalde zogenaamde ‘gevaarlijke’ stof, zout in dit geval, waarvan het vermeende gevaar al even omstreden als onbewezen is?

Sterker nog, uw dokter wil u kennelijk dood hebben. Want studies wijzen uit dat een hogere inname van zout juist hartfalen en andere hart-gerelateerde aandoeningen drastisch verminderen:

The researchers used data from two different studies, involving a total of around 3,700 Europeans whose salt consumption was measured through urine samples. The scientists divided the participants into three groups with low, medium and high intake: those with the lowest salt intake had the highest rate of death from heart disease – at 4 percent. People who ate the most salt had the lowest death rate from heart disease, at less than 1 percent.

Bron

Maar daar heeft de anti-zout lobby wel een antwoord op:

When confronted with the two most recent scientific studies suggesting the contrary, MacGregor dismissed them as flawed or paradoxical. "There is absolutely no evidence of any harm from reducing salt intake. Absolutely none," he said.

Dus nu beweerd men niet direct dat ‘teveel’ zout schadelijk zou zijn, maar dat minder zout evenmin schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Dus men wil dat u minder zout eet omdat het niet schadelijk zou zijn, of juist omdat ‘teveel’ zout juist wel schadelijk zou zijn? Wat een verwarring!

Een ding staat in ieder geval vast. Er bestaat ook in dit geval, net als in zoveel andere gevallen, geen bewijs en geen consensus dat ‘teveel’ zout schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Maar ondertussen eisen de lobbyisten wel dat een paar miljard mensen hun dieet drastisch aanpassen en dringt men er bij onze overheden op aan om de zoutinname dwangmatig via wet, regelgeving en belastingmaatregelen aan banden te leggen. Is dat niet schandelijk? Wat is dan in uw belang?

Een grootschalig onderzoek onder 20 tot 30.000 mensen zou dit dispuut uit de wereld kunnen helpen. Maar daar wil de anti-zout-lobby niet aan meewerken omdat zoiets volgens hun, ervan uitgaande dat zout een killer is, ‘onethisch’ zou zijn. Alsof miljarden mensen op basis van ongefundeerde aannames, propaganda en hun geheime agenda de wet voorlezen dat niet is?

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2012/02/22/rivm-blijft-stug-doorgaan-met-anti-zout-onzin/

1 reactie

  1. Hetty Adams

    We eten teveel zout, we eten teweinig fruit. Dit zijn verzamelnamen van voeding, er bestaat namelijk kalium-zout, magnesium-zout, natrium-zout en nog meer chemische zouten met een andere naam.
    We krijgen teveel kalium-zouten en natrium-zouten binnen teweinig magnesium -zouten die juist gezondheidsbevorderend werken.

Laat een reactie achter