«

»

aug 10 2012

Bericht afdrukken

De Groene ‘gratis water in de horeca’ Mythe…Groenlinks, zeg maar de bovengrondse politieke tak van het eco-terrorisme, ofwel de groene Khmer, lanceert tegenwoordig het ene na het andere onzalige plan. Doorgaans in de vorm van een verbod. Zaken die verboden moeten worden, in het belang van 'het milieu', de 'diertjes' of welk voorwendsel dan ook, zijn er volgens de neo-marxistische, proto-communistische eco-fascisten volop.

We kennen inmiddels het verbod op vuurwerk, op tuintegels, op terrasverwarmers, op kernenergie, op fossiele brandstoffen, op houtkachels, allesbranders, open haarden, vuurkorven en barbecues, op 'megastallen', op nachtelijk vliegen, op verdelgingsmiddelen, op weigerambtenaren, op harder dan 80 kilometer per uur met de auto op de snelweg, op ritueel slachten, op circusdieren, op investeren in clusterbommen, op uitzetten illegalen, op vreugde vuren, op 'slavenchocolade', op bont, op discriminatie, op vergassen van ganzen, op het kraakverbod, op Tractor Pulling, op dure medicijnen, op elektriciteitscentrales, op delven van allerhande grondstoffen, op staande een biertje drinken, op wegwerptasjes, op zowel rijkdom als armoede, op... nou ja, vult u het zelf maar aan. Als socialistische pro(to)-communistische partij wil men zo ongeveer alles verbieden.  Je zou dus zomaar kunnen gaan denken dat Groenlinks de partij van het verbieden is. Maar dan vergist u zich!

Groenlinks is ook best wel voor dingen. Meestal de meest onzinnige zaken, maar dan toch. Een van die dingen is, zo mochten we vandaag vernemen, gratis kraanwater in de horeca. Want 'dat is goed voor het milieu!' Althans, dit is dan de meest positieve benadering van het idiote plan, want in feite komt het natuurlijk de facto wederom op een verbod neer. Horeca ondernemers mogen namelijk geen water in flesjes meer verkopen.

U moet dus volgens Groenlinks de hele dag op het terras van een horeca uitbater kunnen rondhangen en alleen maar gratis kraanwater kunnen bestellen en nuttigen, want de uitbater is dit, als het aan Groenlinks is, wettelijk verplicht. Een uitbater kan weliswaar niet van de lucht leven, maar kennelijk wel van gratis tapwater!

Uiteraard gaat deze Groenlinks campagne, waaraan zelfs een heuse petitie verbonden is, gepaard met de nodige propaganda. We kennen de linkse milieu-fascistische propaganda inmiddels wel. De propaganda van dit soort linkse clubs blinkt doorgaans uit in misleiding, halve waarheden, hele leugens en een berg suggestieve onzin en propaganda. En... men maakt ook deze keer geen uitzondering, zo blijkt al snel. Kijkt u even mee?

We lopen de beweringen eens lang.
 1. Laten we voorop stellen dat CO2 geen eng zenuwgas is. Het is volstrekt onbewezen dat CO2 ook maar iets te maken heeft met het fictieve opwarmen van de aarde. Het is zelfs buitengewoon onwaarschijnlijk dat CO2 de drijvende kracht achter het opwarmen van de aarde zou zijn. Steeds meer wetenschappelijk bewijs, dat dit soort enge clubjes zorgvuldig achter proberen te houden, wijst zelfs op het tegendeel. Sterker nog, zonder CO2 zouden wij, en laat staan 'de natuur', helemaal niet bestaan. Het maakt dus geen bal uit hoeveel CO2 het produceren en transporteren van 'bronwater' kost. Het zou echter wel eens heel interessant zijn als clubjes als Groenlinks hun propaganda zouden specificeren. Hoe komt men aan de door haar genoemde cijfers? Wie stelde ze op welke wijze vast? Bronnen? Als ik zelf een verdachte bron raadpleeg, waarvan ook een filmpje bij de petitie staat, spreekt deze bron, eveneens een milieuclubje, over 300 keer meer CO2 uitstoot. Ergens onderweg is dat plotseling 500 keer meer CO2 uitstoot geworden. Dus raadplegen we een andere Groenlinks bron. En ja hoor... daar spreekt men opeens over 500 keer. Dat lijkt me nogal een discrepantie. Waar komt opeens die extra 200 keer meer vandaan? De bronnen die dit clubje aanvoert zijn eveneens afkomstig van een web van dit soort clubjes die tezamen hun eigen 'waarheid' plachten te scheppen. Alleen moet men kennelijk onderling 'de waarheid' nog even op elkaar afstemmen zodat men wel allemaal dezelfde onzin verkoopt. Over het transport valt ook nog het één en ander te zeggen. Heel veel water komt in z'n geheel niet, al moeten de Franstalig aandoende namen anders doen vermoeden, uit de Ardennen of andere verre oorden. Zo komt Viteau (en Anl'eau) 'bronwater' uit het Drentse Hunzedal. Bar-le-Duc is afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug. De Sourcy-bron ligt in Bunnik. Prise d'eau komt uit hetzelfde grondwater als het kraanwater in Tilburg. Enz. Het water transporteert men doorgaans in grote bulkwagen naar de bottelarij. De suggestie dat al het 'bronwater' van verre komt klopt dus beslist niet.
 2. Ik ben een groot liefhebber van kraanwater. Persoonlijk vind ik het drinken van zogenaamd 'bronwater' uit flesjes een idiote en dure bezigheid en de gezondheidsclaims zijn nergens op gebaseerd. Ik zou het daarom willen afraden, maar ik heb geen ander motief dan de absurde prijs. Maar Groenlinks voert andere beweringen aan die ze niet hard kunnen maken. Inderdaad, 'mineraalwater' schijnt minder mineralen te bevatten dan kraanwater. Maar dat heeft niets met het 'verdunnen' van 'bronwater' te maken. Het heeft te maken met het feit dat het op natuurlijke en vaak eveneens op 'kunstmatige' wijze gefilterd is. De filtering door de bodem is van naturen al zo fijnmazig dat het water daarbij zo ongeveer alle stoffen achterlaat. Dus ook de mineralen. Groenlinks suggereert hiermee echter doelbewust dat men het 'bronwater' in de fabrieken aan zou lengen. Maar dat doet men dan met kraanwater, want veel andere soorten drinkwater zijn er niet, en die bevatten weer meer mineralen dan bronwater. Dat zou dan toch eigenlijk gunstig zijn?
 3. Wederom, de bewering dat voor de productie van 'bronwater' 2 tot 5 liter water verspilt zou worden, is pure misleiding en leugenachtig. Ten eerst gaat het koelen vaak met koelvloeistoffen dan wel gassen en niet met water. Maar zelfs als dat wel zo is hebben we het over gesloten systemen. Men hergebruikt de koelvloeistof, het koelgas dan wel water continu. Er gaat dus nagenoeg, op incidenten na, geen water verloren bij het produceren van... jawel... water. U of de fabriek verspilt dus geen water bij de productie.
 4. Het is ronduit een leugen dat slechts 20% van de (water)flesjes gerecycled zou worden en de resterende 80% in de verbrandingsovens en/ of het milieu terecht zou komen. De genoemde 20% (circa 4,7 kiloton) is de hoeveelheid die, om kosten te besparen op de afvalverwerking, via het speciaal daarvoor opgerichte Plastic Heroes Systeem binnen komt. Het merendeel van de flesjes (circa 13 kiloton) worden nog altijd via het reguliere huisvuil binnengebracht. Gemeenten zijn verplicht om het afval, en dan met name plastics, na te scheiden. Dat betekend dus dat men het plastic in dit geval uit het restafval moet filteren ter recycling en hergebruik. Het is dus pertinent niet waar dat 80% van de flesjes in de verbrandingsovens zou belanden! Tezamen hebben we het dus over bijna 18 kiloton van de circa 20 kiloton die men produceert voor de Nederlandse markt die teruggewonnen wordt uit het huisvuil. Wat er met de resterende 2,3 kiloton gebeurd is onbekend. Een deel gaat verloren bij het recycling proces, een deel komt inderdaad in de natuur terecht, een deel bevind zich bij de consumenten die deze flesjes vaak zelf al hergebruiken (hervullen met kraanwater bijvoorbeeld), enzovoort. Dus we hebben het uiteindelijk over misschien 2 kiloton op z'n best. Mogelijk dat dit met een omweg alsnog in het recycle systeem terecht komt, bijvoorbeeld doordat men dagelijks de stranden schoonmaakt en dit afval via een andere weg alsnog bij de gemeentereiniging terechtkomt, zonder geregistreerd te worden. Maar al zou dat niet het geval zijn dan betekend dit op z'n slechtst dat 8 to 10% van de flesjes niet gerecycled zou worden of anderszins verloren zou gaan. Dat is hele andere koek dan de opzettelijk valse Groenlinks halve waarheid en vervolgens hele leugen die moet suggereren dat 80% van de waterflesjes niet gerecycled zou worden.
 5. Gezien het feit dat het merendeel van de plastics wereldwijd, maar zeker in Europa waar de regels buitengewoon strikt zijn, gerecycled worden mogen we aannemen dat merendeel van de grondstoffen bestaat uit gerecycled PET granulaat. Het is dus pertinent niet waar dat de productie van PET flessen (volgens Groenlinks 2,7 miljoen ton wereldwijd(?)), en voor het gemak gooit men zowel de grote als de kleine flesjes op één grote berg zodat het veel ernstiger lijkt dan het is, 3% van de 'olieproductie' (30 miljard vaten à 158,99 liter, hetgeen volgens mijn berekening 4.770 miljard liter is, maar corrigeer me als ik het fout heb) zou opslokken. Al zou PET voor 100% uit aardolie bestaan dan is het een domme leugen.

Een serieuze vraag die wij ons moeten stellen is waarom Groenlinks, en aan haar (gedachtegoed) gelieerde clubjes, het nodig vinden om u doelbewust via halve waarheden, hele leugens, een berg suggestieve onzin en propaganda voor te liegen? Keer op keer blijkt men, al dan niet in commissie en aangereikt door aanverwante ideologische entiteiten, te liegen dat het gedrukt staat. Wat is nou het werkelijke doel van Groenlinks? Het milieu is het niet, want dat gebruikt men slechts als voorwendsel op basis waarvan men haar geloof wenst te verkondigen, maar wat is haar doel dan wel? De hamvraag in deze is uiteraard tot in hoeverre je een politiek partij kunt vertrouwen die alles wat zij beweerd gestoeld heeft op opzichtige leugens en valse propaganda.

Het idee van gratis water in de horeca is idioot. Ondernemers in de horeca hebben het, mede door dit soort clubjes doorgeduwde idiotismen als het rookverbod, terrasregels, terrasverwarmingsverboden, enzovoort, al moeilijk genoeg en zijn niet gebaat bij het gedwongen verstrekken van zaken als 'gratis' (want zelfs kraanwater is niet gratis) water. Er is dus maar één mogelijkheid. Groenlinks haat ondernemers in het algemeen en horeca ondernemers in het bijzonder. Het zal vast iets te maken hebben met haar 'anti-kapitalisme' of iets dergelijks. Maar wat het Groenlinks excuus ook is om u zo massaal en zo schaamteloos en bij voortduren zo voor te liegen is verder niet relevant. Feit is dat we niet moeten willen leven in de 'utopische' schijnwereld van Groenlinks en vergelijkbare linkse clubjes. Is dit een stemadvies? Nou reken maar van YES!

Toegift: Pet Pret, ofwel... waar blijven die PET flessen 😉

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2012/08/10/groenlinks-en-de-gratis-water-in-de-horeca-mythe/

2 reacties

 1. Andy

  De Partij van de pot gerukt dat is dat groepje geld verslindende onzin verzinners .
  NIKS MEER EN NIKS MINDER

  1. Meneer Veelkantie

   Andy,

   Tja, dat krijg je nu eenmaal als we wereldwijd geen echte problemen hebben die schreeuwen om aandacht en oplossingen. Dan gaan dit soort partijen zich druk maken om zaken als ‘gratis water in de horeca’ 😉

Laat een reactie achter