«

»

jun 07 2012

Bericht afdrukken

Ook voor kippen is biologisch helemaal niet zo logisch



Het zal beter geïnformeerde mens niet echt verbazen. Hetgeen dierenactivisten ‘biologisch’ plachten te noemen is vaak verre van logisch. Steeds vaker blijkt het zelfs ronduit onlogisch te zijn.

‘Plofkip’ is veel ‘milieuvriendelijker’ dan ‘biologische kip’

Propaganda

Door Kees de Vré − 07/06/12 - http://www.trouw.nl/

De discussie over de plofkip, aangewakkerd door Wakker Dier, toont slechts een deel van het verhaal. De consument denkt dat hij goed bezig is door het mijden van die kip, maar de duurzaamheid ervan blijft onderbelicht. Een recent proefschrift toont dat dilemma nog eens aan.

Promovenda Sanne Dekker vraagt zich in haar onderzoek af hoe milieuvriendelijk biologische eieren eigenlijk zijn. Zij onderzoekt de ketens van vier verschillende soorten kippenhouderijen en constateert dat op iets meer dan de helft van alle milieuaspecten, zoals voerteelt, -verwerking en -transport, landgebruik, ammoniakuitstoot, de legbatterijkip het beste uit de bus komt. Een beter welzijn voor de legkip leidt tot meer milieubelasting, is haar conclusie. Wat voor de legkip geldt, gaat ook op voor de vleeskip, omdat bij de kippevleesproductie dezelfde efficiëntiemechanismen spelen als bij de eierproductie, beaamt de onderzoeker. Lees hier het hele artikel.

Niet alleen belichten activisten, zoals Wakker Dier, slechts een deel van het verhaal. Het deel van het verhaal dat men wel belicht bestaat grotendeel uit propaganda, halve waarheden en leugens.

Laat me eerst eens beginnen bij de afbeelding die ik bij dit artikel plaatsten. Het betreft een propagandaposter van de stichting Wakker Dier. Niet alleen kloppen de cijfers niet die men u voorschotelt op de poster, want het is simpelweg niet waar dat 95% van de verkochte kippen ‘plofkippen’ zijn, maar het plaatje van de twee kippen klopt niet. Want wat u ziet is niet links een ‘biologisch’ en rechts een ‘plofkip’, maar een ielere (ondervoede?) en een ernstig overvoede kip.

Ook al zou het plaatje kloppen, dan nog klopt de suggestie die men ermee wil wekken niet. Wat er niet bij vermeld staat is wat de leeftijd van beide kippen is op moment van de foto. Dat kan zomaar de helft of meer schelen. Daarbij heeft u ook geen informatie over het voedingsregime. Daarbij, ook bij mensen heb je de exemplaren die, bij wijze van spreken, van water moddervet worden, en je hebt mensen die kunnen de snackbar dagelijks plunderen zonder ook maar een gram aan te komen. In die zin is het plaatje per definitie gemanipuleerd. Want zoek een ondermaats exemplaar uit en stel daar tegenover een overmaats en ogenschijnlijk niet zo heel gezond en vies exemplaar.

Nu even een andere kwestie. Namelijk de benaming ‘plofkip’. Dit is een propaganda term die geïntroduceerd is door stichtingen als Wakker Dier en andere doorgaans radicale dierenactivistische clubjes. Maar is het een reële benaming? Loopt de groei van de kippen die men met ‘plofkip’ wenst aan te duiden zo ver uiteen met bijvoorbeeld ‘biologische’ exemplaren? En nog voornamer dan dat, heeft de groei van kippen te maken met de behuizing en omstandigheden waaronder de kippen, zowel de zogenaamde ‘plofkip’ als de ‘biologische’ kippen gehouden worden? Want dat is wat men met de propaganda wenst te benadrukken. Het zou het gebrek aan ruimte en bewegingsvrijheid zijn waardoor zogenaamde ‘plofkippen’ zo’n vermeende ‘explosieve toename in gewicht’ zouden ontwikkelen in zeer korte tijd. Maar is dit waar? Klopt deze bewering?

Nee, de behuizing an sich heeft niet zoveel te maken met de groei van de kippen. Uit hele vroege studies, zoals bijvoorbeeld deze studie uit 1918 (PDF), blijkt dat het beslist niet zo is dat kippen die op een zeer klein oppervlakte gehouden worden zomaar uit hun vel knappen. De kippen bleken zich zelfs bijzonder weinig aan te trekken van hun directe leefomgeving. Voegde men gras toe aan de verblijven, en konden de kippen scharrelen en graven naar wormen, dan bleken de kippen niet beter te gedijen dan zonder. Pas toen men de factor voer bestudeerde ontdekte men dat voer zaligmakend is. Is het voer goed in balans, dan is de kip in balans, zo constateerde men al snel.

Het maakt natuurlijk ook uit wat voor voer je kippen geeft. Veel hobby (vlees-, leg- en sier-)kippenhouders stoeien bijvoorbeeld met de mengverhoudingen van het voer. Daardoor gebeurd het regelmatig dat de kippen eigenlijk te klein blijven. ‘Biologische’  kippenhouders voeren ook ‘biologisch’. Dat wil niet zeggen dat andere kippenhouders niet ‘biologisch’ voeren maar ze voeren meer met ‘krachtvoer’ waarvan de mengverhoudingen nauwkeurig afgesteld zijn op de kippen. Reguliere kippen kun je niet echt overvoeren, maar zogenaamde broilers, ofwel vleeskuikens kun je wel overvoeren. De kip heeft namelijk een veel grotere behoefde aan voer door zijn genetische opmaak. Kippenhouders doen dit echter niet omdat de sterfte dan extreem zou toenemen. Bovendien zou de kosten niet meer in verhouding zijn tot de opbrengst, dus kippenhouders kijken wel uit de kippen teveel voer te geven. De suggestie dat de kippen dan ook letterlijk, en zelfs min of meer dwangmatig, vetgemest zouden worden is niet correct. Evenwicht is alles bij vleeskuiken!

Je kunt natuurlijk wel, als club met een propagandistische ideologisch gemotiveerde doelstelling, een vleeskuiken nemen en die een week lang op het einde van zijn levenscyclus onbeperkt voer aanbieden waardoor deze door zal schieten naar 2,5 kilogram of meer. Dat levert je dan, als je daar een wat ielere en mogelijk wat ondervoede vleeskuiken naast zet, een ‘mooi’ propagandistisch plaatje op. En voor je het weet heb je zo weer een Wakker Dier poster gemaakt.

Dezelfde manipulatie zie je doordat men uit bijvoorbeeld een ren met 15.000 dieren precies net dat ene zieke of doorgeschoten exemplaar pikt om die op de foto te zetten als ‘het bewijs dat…’ .

Maar laten we eens wat verschillen tussen leghennen en vleeskuikens en andere factoren en wetenswaardigheden op een rijtje zetten. Want veel mensen hebben een hele sterke mening, maar weten ze ook waarover het gaat als ze letterlijk de propaganda van Wakker Dier nakakelen?

Dubbel Gespierde Koe of Stier

Om te beginnen is het zo dat de kippen voor de vleesindustrie geselecteerd zijn op groei. Dat is geen enge praktijk en heeft in principe niets te maken met ‘genetische manipulatie’. Het heeft te maken met selectie waarbij men de snelst groeiende kippen gebruikt voor de voortplanting van vleeskippen. Hetzelfde doet men bijvoorbeeld ook bij de zogenaamde dubbel gespierde runderen. Dit rund mist van naturen een bepaalde gen waardoor de spieren toe nemen tot tweemaal de reguliere omvang als we bij andere runderen zien. Door daarop te selecteren en fokken bereikte men dat er een min of meer eigen ras runderen ontstond. Een voorbeeld daarvan is het Belgisch Witblauw rund. Ook tegen deze dubbelgespierde runderrassen maken ‘dierenactivisten’ morele ethische bezwaren omdat de runderen niet in de vrije natuur zouden kunnen overleven omdat de geboorte plaats moet vinden via een keizersnede. Maar is dat dan een valide ‘ethisch’ argument?

Als het criteria zou zijn dat ‘geen enkele dier dat zich niet zelfstandig in de vrije natuur kan handhaven’ niet zou mogen bestaan dan zou dit ook voor zogenaamde ‘dierenliefhebbers’ grote consequenties hebben. Het zou namelijk betekenen dat geen enkel hondenras, op misschien de hyenahond of de dingo na, gehouden en gefokt zou mogen worden. Want geen enkel veredeld hondenras, en zelfs daaruit voortkomende kruisbestuivingen ofwel ‘vuilnisbakjes’ kunnen zelfstandig overleven in de natuur. En dat gaat op voor veruit alle de dieren die wij ook wel aanduiden als ‘huisdieren’. Zelf wilde dieren die ‘natuurliefhebbers’ uitzetten in onze natuurgebieden kunnen zonder menselijke interventie niet overleven. Het is een onzin ‘argument’.

Een vleeskuiken is niet hetzelfde als een leghen. Een vleeskuiken is, zoals reeds aangegeven, zo gekruist dat deze in circa 6 weken van klein kuikentje uitgroeit tot een vleeskuiken of braadkip. Op zijn groeihoogtepunt weegt een vleeskuiken circa 1,9 kilo en een braadkip, die doorgaans iets ouder worden, circa 2 kilo. Een leghen, die weer gekruist is om de productie van eieren te stimuleren, doet over hetzelfde traject circa 5 tot 8 weken langer. Maar ook leghennen bereiken, meestal na zo’n 10 tot 14 weken, het gewicht van zo’n 1,9 kg (♀). Dan is de kip fysiek volgroeit.

De suggestie die dierenactivisten ook graag wekken is dat 6 weken exceptioneel jong zou zijn om een kip, ofwel een vleeskuiken, te slachten. Ook dat is onjuist. Of het nou een zogenaamd ‘biologisch’ of een ‘bio-industrie’ exemplaar betreft, bij een gelijkwaardig voerpatroon en bij gelijkwaardige verhoudingen aan stoffen in het voer, op zo’n 6 weken is een kip op zijn groei hoogtepunt. Laat je de kip nog langer leven dan dat, dan voegt dit niets toe. Zeker niet of nauwelijks qua gewicht. Je bent alleen maar meer kwijt aan voer en behuizing, dus draagt het langer dan noodzakelijk houden van kippen alleen maar bij aan een hogere prijs in de supermarkt.

De leeftijd van kippen waarop ze geslacht worden is ook een zuiver emotioneel en zeker geen rationeel argument. Is een kip gelukkiger als hij bijvoorbeeld 2 weken langer leeft? Ik denk het niet. Het valt ook niet echt te meten. Laten wij ook maar een traan om eendagsvliegen? Nee toch.

Het is overigens ook niet zo dat zogenaamde ‘plofkippen’  na drie dagen al op het volle gewicht zijn en dus 6 weken lang circa twee kilo vlees moeten meeslepen. De kip bouwt geleidelijk aan het gewicht op tot hij slachtrijp is op 1,8 tot 2,1 kilogram. Hieronder een schema van de gemiddelde gewichtstoename in de loop van de weken. U ziet daarop dat de kip feitelijk nooit een echt problematisch gewicht bereikt. De extremen van meer dan 2 kilogram komt ook maar zelden voor.

 • Net uit het ei weegt een vleeskuiken gemiddeld zo’n 45 gram
 • Na 1 week weegt een vleeskuiken gemiddeld zo’n 150 gram
 • Na 2 weken weegt een vleeskuiken gemiddeld zo’n 400 gram
 • Na 3 weken weegt een vleeskuiken gemiddeld zo’n 700 gram
 • Na 4 weken weegt een vleeskuiken gemiddeld zo’n 1.100 gram
 • Na 5 weken weegt een vleeskuiken gemiddeld zo’n 1.500 gram
 • Na 6 weken weegt een vleeskuiken gemiddeld zo’n 1.900 gram

Zogenaamde ‘soepkippen’, ofwel oude leghennen die niet meer productief zijn en 1 tot 2 jaar oud worden, wegen doorgaans veel meer dan het gemiddelde vleeskuiken. Tot soms wel tot 2,9 kilo. Daar horen we de dierenactivisten, mits ze in legbatterijen leven, doorgaans niet over. Waarom niet? Als men het gewicht van een vleeskuiken bij 2,2 kilogram als problematisch ziet, waarom dan niet bij legkippen die doorgaans meer wegen? Of lenen legkippen zich minder voor propaganda?

Of de kip gelukkiger is op een veldje dan in een hokje valt moeilijk te bepalen. Vaak suggereren dierenactivisten dat kippen die worden gehouden in een beperkte ruimte agressief gedrag naar soortgenoten zouden gaan vertonen. Feit is echter dat dit normaal gedrag is. Kippen zijn redelijk dominante dieren die constant de pikorde vaststellen. Een kleine verandering kan er al voor zorgen dat de pikorde wederom vastgesteld moet worden. En als ik zeg pikorde dan bedoel ik ook pikorde. De kippen pikken elkaar tot bloedens toe tot een kip zijn rol in de groep accepteert en zich niet langer verzet tegen de pikorde. Dit gedrag is waarneembaar bij zogenaamde ‘vrije loop’  en bij kippen die in een kleinere behuizing gehouden worden. Kippen zijn anderzijds ook kuddedieren.

Hoe groot je een verblijf ook maakt, kippen zullen altijd dicht op elkaar leven. Er zal altijd sprake zijn van conflicten onder kippen. Kippen die bijvoorbeeld met circa 16 stuks op een beperkt leefgebied leven zullen doorgaans in verhouding rustiger zijn of minder pikgedrag vertonen omdat de pikorde op zeker moment vastgesteld is en de rust wederkeert. Pas als een van de dieren doodgaat en verwijderd is uit de ren zal er wederom een gevecht uitbreken om de pikorde opnieuw vast te stellen. Om de schade van het pikken wat te beperken schroeit men vaak de scherpe punt van de snavel af. Dat doet men op dusdanige jonge leeftijd, kort nadat de kuikens uit het ei komen, dat kippen daar weinig last van hebben en niet zal hinderen bij het eten. De snavel is, net als nagels bij mensen, een ‘hoornachtig’ weefsel waarin geen enkel gevoel zit. Van het af- en gelijk dichtschroeien van de snavel hebben kippen geen last en het doet de kip ook geen pijn.

Hou ik met bovenstaande een pleidooi voor de zogenaamde ‘bio-industrie’? Nee, dat is althans niet de bedoeling. Wel wil ik mensen erop wijzen dat ze vaak een onvolledig beeld hebben over bijvoorbeeld de kippenhouderijen in dit geval. Ik wil mensen er ook op wijzen dat activisten hen per definitie een sterk gedramatiseerd onheus beeld voorschotelen waarbij de uitzonderingen, zoals doorgeschoten of zieke dieren, tot exemplarisch worden verheven uit ideologische motieven. Want wat is het ware motief van clubs zoals Wakker Dier? Is dat ‘dierenwelzijn’ of ‘het milieu’?

Wat de ware intenties zijn kunt u vernemen in de laatste zin van van het artikel waarmee ik dit stukje begon. Daarin geeft Sjoerd van der Wouw van Wakker Dier exact aan wat de intenties zijn. Wakker Dier bestaat uit radicale linkse en religieuze vegetariërs en veganisten. Ze zijn van mening dat vlees eten, hoe bescheiden dat ook is, moreel verwerpelijk is. Het liefst zou men u bij wet willen verbieden om nog langer vlees te eten. Maar om haar totalitaire wereldbeeld en tendensen nog wat voor u te sublimeren ge- en misbruikt men graag zaken als ‘het dierenwelzijn’ en ‘het milieu’ om het consumeren van vlees sluipenderwijs te beperken en uiteindelijk uit te bannen.

Men doet er middels propaganda alles aan om hun wereldbeeld sluipenderwijs aan u op te dringen en om u de trek in een stukje vlees te ontnemen en een complete industrie te beschadigen en omzeep te helpen. Het zogenaamde ‘dierenwelzijn’  en het ‘milieu’ zijn slechts de propagandistische vehikels waarvan men zich bediend en zo de wetgever aan te zetten tot maatregels. Men bediend zich van een ongekend scala aan listen, leugens, propaganda en bedrog om hun wereldbeeld aan u op te dringen en u ertoe te bewegen hun overtuigingen over te nemen.

Dit doet men via vuige en eenzijdige propaganda richting de consumenten, maar evenzo vuige en geraffineerde propaganda richting de wetgever toe. Momenteel is het zelfs zo dat het activisme steeds vastere voet krijgt in de Tweede Kamer en er steeds meer vertegenwoordigers van het radicaal linkse activisme en activistische clubs in beleidsmakende posities plaatsnemen. Bijvoorbeeld bij de radicaal socialistische SP. Daar werden onlangs drie activisten op de lijst gezet.

Drie kandidaten komen uit de activistische hoek. Op plaats nummer 20 staat Ike Teuling, voormalig campagneleider bij Greenpeace; gevolgd door Nicole van Gemert, directeur van Bont voor Dieren. Plaats 30 is gereserveerd voor Meta Meijer, medewerker van Milieudefensie. Lees hier het hele artikel.

Dit is maar het puntje van de ijsberg. Partij voor de Dieren spreekt nog wel voor zich. Dat is een politieke partij die rechtstreeks ontsproten is aan het politiek ideologische linkse maar ook religieuze (diverse leden, waaronder fractievoorzitter Marianne Thieme, hebben buiten linkse ideologische motieven ook enge sektarische religieuze motieven om het eten van vlees uit te willen bannen)  activistische clubjes. Maar een veelheid aan andere linkse partijen hebben ‘dieren en milieuactivisten’ in de gelederen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld partijleider Diederik Samsom van de PvdA. Als activist voor Greenpeace is hij tenminste 10 keer opgepakt voor buitenwettelijke acties. Hij stelt ook bij Greenpeace weggegaan en in de politiek gegaan te zijn omdat hij van mening is dat hij via de politiek zijn activisme om kan zetten in wetten, dus letterlijk zijn wil wet te maken, waaraan ook ongelovigen in deze linkse doctrine dwangmatig onderworpen zullen worden.

Zoals gezegd is dit slechts het puntje van de ijsberg. Met name de linkse politiek is nauw verweven met de activistische boven en onderwereld waarbij sommige van deze ‘filialen’ van het extreemlinkse activisme zelfs zover gaan als het letterlijk terroriseren van mensen die zich niet ‘vrijwillig’ aan de linkse kerk onderwerpen. Langzaam maar zeker is het politiek ideologische activisme geen buitenparlementaire activiteiten meer, maar tot binnenparlementaire activiteiten verworden. Dat zou ons zorgen moeten baren. Keuzevrijheid, en vrijheid in de breedste zin van het woord, is immers ons hoogste goed. En keuzes maken doe je op basis van eerlijke informatie.

Lees ook:

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2012/06/07/ook-voor-kippen-is-biologisch-helemaal-niet-zo-logisch/

6 reacties

Naar het reactie formulier

 1. MdJ

  Prachtige post. Het meeste was mij wel bekend, maar je leert altijd bij.

  1. Meneer Veelkantie

   MdJ,

   Dank je 😉

 2. Sophie

  Slechte argumentatie. Het vergelijken van een eendagsvlieg met een kuiken. De beste genen selecteren en die met elkaar fokken noemt men genetische manipulatie. Eens ben ik het met de de poster van Wakker-Dier, een grafisch ontwerper zoekt de zwakke kanten op van de kijker waardoor het een aangrijpend beeld wordt. Maar na het zien van verschillende documentaires, is de rode draad zichtbaar zoals te zien is op de poster van Wakker Dier.

  1. Meneer Veelkantie

   Sophie,

   Hoezo…? Omdat een vlieg niet aaibaar is? Bevreemd mij nog iedere dag, het kunstmatige en volstrekt subjectieve onderscheiden van levende wezens en organisme op basis van zaken als aaibaarheid, populariteit, enzovoort.

   Selecteren op positieve eigenschappen noem je kruising. Doen we bij zo ongeveer alles (gewassen, dieren, zaden, enzovoort). Aan het kruisen van met name gewassen heb jij te danken dat je tegenwoordig zulk geweldig voedzaam voedsel eet. Dat we zo groot, sterk en gezond zijn geworden dat onze levensverwachting meer dan verdubbeld is!

   Genetisch manipuleren is een onderdeel van de gen-technologie. Daarbij grijp je direct in, in de genen van gewassen, dieren, mensen, enzovoort. Iets waar ik gereserveerd tegenover sta, maar dat is volstrekt afhankelijk van het doel dat men nastreeft.

   Ik zal niet beweren dat er geen misstanden voorkomen. Alhoewel dat in Nederland en de meeste Westerse landen wel geminimaliseerd is tot zeldzame incidenten. De meeste beelden die je dus ziet in deze zogenaamde ‘documentaires’ (vaak zwaar gemanipuleerde propaganda) zijn afkomstig uit het buitenland. Bijvoorbeeld uit Oost-Europa. Misschien moest Wakker Dier en al die andere neo-marxistische organisaties daar eens gaan protesteren. Of is men dan bang dat ze niet zo netjes behandeld worden in deze (oh de ironie) voormalige Sovjet landen?

 3. jim

  Kon het niet laten. Oud betoog ik weet het, en toch…

  ‘Selecteren op positieve eigenschappen noem je kruising. Doen we bij zo ongeveer alles (gewassen, dieren, zaden, enzovoort). Aan het kruisen van met name gewassen heb jij te danken dat je tegenwoordig zulk geweldig voedzaam voedsel eet. Dat we zo groot, sterk en gezond zijn geworden dat onze levensverwachting meer dan verdubbeld is!’

  1* Ook Sophie vergist zich, genetische manipulatie betreft het inbrengen van het genoom van een andere soort. Volgens de Evolutieleer is natuurlijke selectie geen kunstmatige selectie waarbij zelfs kunstmatige inseminatie en het selecteren op specifieke spermacellen niet geschuwd word (e.g. Belgian Blue Cows). In wezen worden in voor de vleesproductie gefokte dieren ziekmakende genen die obesitas veroorzaken of genetische afwijkingen die een dubbele spiermassa veroorzaken gecultiveerd.

  2* Naast deze voor de dieren vervelende consequenties zoals geboortecomplicaties bij Belgian Blue Cows (90%) en een verkorte levensduur is daar nog het fabrieksmatige karakter van de dierenfokkerij dat uitsluitend ingegeven is door rendementsdenken en economisch gewin waarbij de grootschaligheid ervan zorgt voor een laboratoriumsituatie (gelijk de voedingsbodem in een petrischaal) waarin gevaarlijke zoönosen een groot potentieel gevaar voor de volksgezondheid vormen en (preventief) antibiotica gebruik zorgen voor resistente virusstammen.

  3* Wanneer ons huidige vleesconsumptiepatroon niet verandert zal het door de bevolkingstoename zorgen voor honger in de wereld (hebben we nog 3 planeten nodig om de veestapel te voeden), de afname van biodiversiteit (wilde dieren sterven uit in een nooit eerder geëvenaard tempo doordat wij fabrieksmatig gehouden gedomesticeerde lekkere dieren prefereren die gevoerd worden met gewassen waarvoor tropisch regenwoud moet opgeofferd) en is op de keper beschouwd een buitengewoon on-economische eiwitvoorziening. Dat wij er sterker en gezonder van worden is een gotspe om meerdere redenen. Ik zal maar niet beginnen over waterverbruik, mestproblematiek en transportkosten. Subsidies aan het bio-industrieel complex in plaats van de ecologische footprint in de prijs van vlees te verdisconteren. Maar in The Meatatlas kun je de facts & figures er in detail op na lezen waarbij alles wetenschappelijk onderbouwd met links naar wetenschappelijke rapporten.

  Verder waardeer ik je kritische blik, heus! Het feit dat je probeert research te doen naar wat je in documentaires en de mainstream massamedia wordt voorgeschoteld. Maar… hoe kritisch ben je echt wanneer je jezelf schuldig lijkt te maken aan precies datzelfde waarvan je actiegroepen en milieuridders beschuldigd, frames als: ‘ideologen’, ‘propagandisten’, ‘fundamentalisten’ en ‘sectaristen’, ‘neo marxisten’, het ‘gelijk willen hebberige’?

  Behalve dat je onvolledig bent in je informatievoorziening grossier je zelf in oordelen en geef je niet aan dat er een groot probleem is met vleesconsumptie biologisch of niet en wat het alternatief is.

  Ons voortbestaan en dat van ons leven op deze planeet zal afhangen van ons vermogen tot empathie.

  Daar zit de crux! Ik ben geen fundamentalist en alhoewel voornamelijk vegetariër zou het voor ons allen beter zijn minder vlees te eten en de macht van multinationale bedrijven in de bio-industrie, die snel rijk willen worden, aan strenge regelgeving te onderwerpen waarbij ook de schade aan onze leefomgeving in rekening gebracht moet worden. Ik denk dat het niet realistisch is dat iedereen vlees uit zijn dieet kan bannen. Ik veroordeel vlees eten perse niet, maar pleit voor matiging. De industrie ondertussen doet zijn uiterste best juist nog méér vlees te verkopen.

  Vlees is te goedkoop, ten onrechte! En de lobby’s van de industrie waaronder de multinationals die veevoeder ontwikkelen zijn te machtig geworden (Too big to fail). Het is voor ons overleven van het grootste belang dat wij de macht over ons voedsel niet uit handen geven aan die industrieën die natuurlijk ook enorm in propaganda investeren. Dat onderbelicht laten van die belangrijke feiten maakt je betoog er al met al niet sterker op. De cognitieve dissonantie en hypocrisie die samen hangen met onze huidige vlees productie- en consumptie staat onze evolutie in de weg. De evolutie naar een meer empathisch wezen en een gezondere planeet.

  Het matigen van onze vleesconsumptie is naast de meest eenvoudige ook de meest revolutionaire, want meest pragmatische oplossing waaraan iedereen kan bijdragen en daarmee een groot verschil kan maken, vooral voor ons nageslacht en de derde wereldbevolking, dat dan weer wel.

  Je hebt veel tijd geloof ik, verdiep je er verder in. Ik vertrouw op je!

  “Your thoughts will become words,
  your words will become actions,
  your actions will becomes habits,
  your habits will become character,
  your character will determine your destiny”.

  – Mahatma Gandhi

  1. Meneer Veelkantie

   Jim,

   Je hebt werkelijk op alle punten, niet één enkele uitgezonderd, aantoonbaar ongelijk en praat zo hier en daar zelfs volledige onzin. En dan ook nog op het einde een pedofiele racist quoten. Ik weet werkelijk niet waar ik zou moeten beginnen om alle flauwekul propaganda te weerleggen. Dus ik begin er zelfs niet eens aan.

Laat een reactie achter