«

»

aug 17 2014

Bericht afdrukken

Levensgevaarlijke salonfähig maken van ‘anti-zionisme’'Zionist' is het nieuwe '(Extreem)Rechts'

Ik heb me altijd gestoord aan het gemak waarmee alles dat door bepaalde lieden als 'onwenselijk' dan wel 'verwerpelijk' gezien werd tot 'rechts' of zelf 'extreemrechts' werd gebombardeerd. Nationaal SOCIALISME? 'Extreemrechts'! Geert Wilders en zijn PVV? 'Extreemrechts'! Racisme, xenofobie, nationalisme? 'Extreemrechts'! Pro-Zwarte Piets? 'Rechts' of 'Extreemrechts'!  Kritisch over de 'Man Made Global Warming' theorie? 'Rechts' of zelfs 'Extreemrechts'! Marktwerking? 'Rechts'! Verzet tegen het totalitaire islamitisch fascisme? 'Extreemrechts'! Enzovoort.

De lijst zaken waarop zonder enig omzien het label 'rechts' of zelfs 'extreemrechts' geplakt werd en wordt is schier eindeloos. Zelfs een demonstratie voor vrijheid en tegen, in dit geval, islamofascisme framed men even snel tot een 'extreemrechtse betoging' en de Nederlandse vlag tot een 'provocatie' waardoor zelfs het streven naar vrijheid en het verzet tegen de overheersing door van een bepaalde bevolkingsgroep plots 'een verwerpelijk extreemrechts' iets is.

Eerste twee massa moordende socialisten deugen volgens links. Voor de laatste massa moordende socialist in het rijtje maakt men om welke vage reden dan ook een uitzondering.

'Rechts' en/ of 'Extreemrechts' is verworden tot een containerbegrip waarmee men, en dan met name hen aan het linkse politieke spectrum, alles dat al dan niet onwenselijk, verwerpelijk en 'niet-links' of tot 'niet-links' gelabeld is door links collectief euvel kan duiden. Zelfs bepaalde vormen van socialisme, dat toch zonder meer een linkse ideologie is, kunnen daardoor opeens totaal van politieke kleur verschieten. Zoals het nationaal socialisme ofwel nazisme. Je moet echter niet vragen aan de rebranders wat het nazisme nou precies 'extreemrechts' maakt want dan krijgt je een golf van drogredeneringen over je heen waar werkelijk geen touw aan vast te knopen valt.

Links versus 'rechts' is ook geen maatstaf voor 'goed versus kwaad'. Je kunt een racistische homohatende massa-lust-moordende gek zijn, zoals Che Guevara was, en door links als het universele symbool van verzet tegen onderdrukking en strijder voor vrijheid aangemerkt worden.

Ik vraag met enige regelmaat aan mensen die met me in discussie willen wat 'rechts' volgens hen precies behelst. Wat zijn nou de specifieke kenmerken van hetgeen men 'rechts' noemt. Daar waar je links kun herkennen aan bepaalde ideologische dogma's ontbreken deze bij hetgeen men 'rechts' noemt. Ik durf zelfs de bewering aan dat 'rechts' in feite niet bestaat. Niet in politieke, niet in ideologische en niet in maatschappelijke zin. Niet-links zijn maakt je niet 'rechts'.

Voor de mensen die zich jarenlang geconfronteerd zagen met het label 'rechts' of zelfs 'extreemrechts', en niet zelden zelfs ertoe overgingen zichzelf deze labels aan te meten als al dan niet 'geuzennaam', is er verlichting in het verschiet. De termen 'rechts' en 'extreemrechts' lijken nogal belegen te zijn en was kennelijk toe aan vervanging. Onder druk van de veranderende bevolkingssamenstelling, en dan met name de opkomst van de islam in het Westen, is er een nieuwe containerterm gevonden. Eentje waarmee zowel islamisten als socialisten prima kunnen leven. 'Zionisme'!

'Zionist' is 'Nazisme' dus '(Extreem)Rechts'

Het is een containerbegrip dat al veel langer door links gebezigd werd. Het werd door links al veel en vaak gebruikt om haar kritiek op Joden en de staat Israël voor te doen als iets anders dan antisemitisme. Onder het mom van 'anti-zionisme' kon men opeens wel de antisemitische leuzen en sentimenten botvieren die anders te verwerpelijk waren en zijn. Het mechanisme was bijzonder eenvoudig. Noem het 'zionistisch' in plaats van Joods en geen mens die je daarop zal aanvallen. Zo kun je bijvoorbeeld Joods zijn gelijkstellen aan nazisme en toch voor 'respectabel links' doorgaan.

Niet alleen voor links was en is het een excuus om onder het mom van 'anti-zionisme' haar antisemitisme te bezigen maar ook moslims hebben deze truc ontdekt om eens flink van leer te gaan tegen en los te gaan op de Joodse medemens. Het enige dat men nog nodig had om haar islamitische antisemitisme te legitimeren was een excuus. En dat excuus vond men al snel, wederom het 'goede' voorbeeld van links volgende, in het Israël versus Hamas conflict.

Je moet je er wederom niet aan wagen om van de 'anti-zionisten' te vragen om het zionisme eens te definiëren want je krijgt of geen of een buitengewoon onsamenhangend antwoord waar, wederom, geen touw aan vast te knopen valt.

Er zit ook een diep ironische kant aan het 'anti-zionisme'. Want opeens worden zelfs neonazi's omschreven als 'zionisten' en dus 'Jodenvriendjes' en 'vrienden van Israël' zodra ze marcheren tegen het islamisme. Je zou maar neonazi zijn, je leven lang in dienst stellende van je Jodenhaat en de term 'zionisten' te pas en te onpas gebruikt hebben en vervolgens als een 'zionist' aangeduid worden.

Het is echter niet veel minder ironisch dan je leven lang je stinkende beste te doen om het al dan niet neo- en nazisme in het kamp van 'extreemrechts' te framen en vervolgens het zogenaamde 'anti-zionisme' aan te grijpen om je antisemitisme eens flink te luchten.

Salonfähig maken van 'Anti-Zionisme'

Er zit echter ook een diep sinistere kant aan het zogenaamde linkse en islamitische 'anti-zionisme'. Want als het al bedoeld was en gebruikt zou worden om de Israëlische politiek te bekritiseren dan zouden we hen nog de totaal verkeerde en hoogst misleidende labeling, want zionisme heeft niets te maken met de Israëlische politiek en handelwijze jegens de 'Palestijnen', kunnen vergeven. Maar dat is alles behalve het geval. Het is veeleer andersom. De Israëlische politiek grijpt men juist aan om het zogenaamde 'anti-zionisme', dat gewoon en zoals al gezegd een links en inmiddels islamitische eufemisme voor antisemitisme is, te legitimeren. De gevolgen ervan zijn ronduit walgelijk!

We nemen als voorbeeld even de recente uitlatingen van 'Cultureel Antropologe', PvdA-raadslid (en voormalig Groenlinks-lid), graag geziene gast bij de VARA, mede-oprichtster en voorzitter van 'Actiecomité Herstel van Vertrouwen' (dat racisme en discriminatie bij de politie zegt te willen tegengaan) en (gelukkig inmiddels voormalig) ambtenaar voor 'Het ministerie van Veiligheid en Justitie' als projectleider van het 'Nationaal Cyber Security Centrum', Yasmina Haifi.

Yasmina Haifi

Wat deze dame deed, en overigens nog doet, is suggereren en beweren dat Joden achter de gruwelijke terreurdaden van ISIS dan wel IS (islamitische Staat) zouden zitten met het doel om de islam zwart te maken. In een latere 'corrigerende' tweet, nadat er vanzelfsprekend veel ophef ontstond over haar bewering, stelde ze dat ISIS dan wel IS onmogelijk islamitisch kon zijn. Dat zou op zich niet zo'n bezwaar zijn. Er zijn wel meer moslims en mensen van de linkse politieke kunne, die glashard ontkennen dat islamitische terreur iets te maken zou hebben met de islam in het algemeen en moslims in het bijzonder. Ze had daar bij politiek correct Nederland zelfs punten mee kunnen scoren.

Yasmina Haifi ging echter een hele grote stap verder, en veel te ver, door vervolgens het schrikbewind van de zogenaamde 'Islamitische Staat' als 'zionistisch' ofwel 'Joods' te kenschetsen. Daarmee openbaarde ze volksziekte nummer 1 bij moslims. Namelijk de islamitische antisemitische Pavlov reactie om alles dat men als onwenselijk ziet, ieder ongeluk dat hen treft en iedere pech die hen overkomst aan de Joden te verwijten. Ze deed echter nog meer.

Namelijk de antisemitische leugen opdissen dat de Joden verantwoordelijk zouden zijn voor alle ellende in de wereld. Een leugen die ook Adolf Hitler de wereld in hielp. Joden zouden de bron van ieder denkbaar kwaad zijn alsook betrokken en zelfs sturende kracht achter iedere wereldgebeurtenis en oorlog sinds mensenheugenis zijn. Een bewering die wij ook in de hoogst antisemitische en vervalste 'De Protocollen van de Wijze van Sion' terugvinden.

Kennelijk vinden de absurde beweringen niet alleen weerklank bij islamitische maar ook autochtone Nederlanders:

Error!

Inmiddels blijkt dat Hans Leunk zijn Facebook bericht op de pagina van 'Wij steunen ambtenaar Yasmina Haifi' heeft verwijderd. Leunk sprak daar onder andere over 'een historie aan zionistische streken (als variant op Jodenstreken?) die het aannemelijk maken dat ISIS een zionistisch complot is' en sprak zijn steun uit aan 'de dappere Yasmina Haifi' en lardeerde zijn bericht met een aanzienlijke hoeveelheid antisemitisch taalgebruik. Hans Leunk is, buiten een antisemiet die het doet voorkomen alsof hij 'gemotiveerd' zou worden door zijn steun aan de 'Palestijnen', ook een lafaard die aan zelfcensuur doet.

Nu is Yasmina Haifi natuurlijk bepaald niet de eerste en helaas niet uniek in het grossieren in dit soort bizarre complottheorieën. Maar die werden traditiegetrouw altijd toegekend aan het minder begaafde volk dat door hun 'socio-economische omstandigheden' en hun 'verscheurdheid tussen twee culturen' een zogenaamde 'uitlaatklep' zochten voor hun 'onvrede'. Nu kunnen we veel over Yasmina Haifi zeggen maar ze voldoet hier in geen velden of wegen aan.

Yasmina Haifi is namelijk een hoogopgeleide en was een zeer succesvolle ongehoofddoekte gematigde moslima met een zeer verantwoordelijke functie binnen één van de diensten die ten doel heeft om Nederland te beschermen tegen o.a. islamitische terreur. Als een moslima in deze functie al dergelijke antisemitische bagger wenst te geloven dan kunnen we gerust zeggen dat het einde zoek is. En dat niet alleen. Ze heeft ook een enorme voorbeeldfunctie voor met name haar mede-moslims in Nederland. De gevolgen van het voorbeeld dat Haifi gaf heeft enorme consequenties!

De Consequenties worden nu al volop Zichtbaar!

Een Facebook pagina die opgericht is om 'Yasmina Haifi te steunen' (lees: het linkse en islamitische antisemitisme over haar rug te legitimeren door het voor te doen komen als 'een mening' waarop de vrijheid van meningsuiting van toepassing zou zijn) heeft in minder dan anderhalve dag tijd al 5.000 Likes dus steunbetuigingen weten te verzamelen.

Dat is schrikbarend gezien het feit dat maar weinige weten van deze pagina en 1 Like dus gelijkstaat aan enkele honderden, wellicht duizenden, mensen die dit niet Liken maar wel van mening zijn dat het uiten van ronduit Jodenhaat en antisemitische complottheorieën kennelijk een legitieme mening is voor een ambtenaar die belast is met onze nationale veiligheid. Kennelijk bestaat er onder de Nederlandse bevolking erg weinig weerstand tegen antisemitisme.

Gezien de gruwelijke antisemitische ontwikkelingen in o.a. Europa, die overigens al vele jaren aan de gang zijn maar zeker de laatste weken en maanden een onvoorstelbare en angstaanjagende intensivering doormaakt, mogen wij het ergste vrezen. Talloze mensen schamen zich er geen enkel moment meer voor om ronduit antisemitische leuzen te scanderen onder het mom van 'anti-zionisme'. Talloze voegen zelfs de daad bij het haatdragende woord en slaan bijvoorbeeld in Parijs een Kosher restaurant en andere etablishementen aan diggelen en vallen synagogen aan tijdens zogenaamde 'pro-Palestijnen' protesten. Herkenbare Joden worden op straat uitgescholden en bespuugd en niet zelden ook fysiek aangevallen. Er gaan stenen door de ruiten van mensen die zich durven te associëren met Israël of Joden en zelfs dreigementen met de dood en molotovcocktails worden geworpen richting een woonhuis vanwege een Israëlische vlag. Zelfs het CIDI weet niet meer hoe het aanstormende antisemitisme te stuiten en gedraagt zich als een soort van nieuwe 'Joodsche Raad' door de kool en de geit te sparen in de hoop dat de rampspoed overwaait en vooral de bron van het huidige antisemitisme, de islam, niet te benoemen uit angst dat dit nog een front zou openen.

Ondertussen hult de politiek en de media zich in stilzwijgen. En als de politiek al spreekt dan doet men niets anders dan leugens en antisemitische gemeenplaatsen recyclen. Ook de media mag graag brandstof op het vuur gooien door de situatie in het Midden Oosten te overgieten met een anti-Zionistisch sausje. Dit terwijl de media dondersgoed weet wat er gaande is maar doelbewust de misdaden tegen de menselijkheid en het internationale recht van Hamas verzwijgen en verdonkeremanen en de propaganda van Hamas na kakelen alsof het objectieve feiten zou betreffen.

'Spelen' met Vuur

De al dan niet gerechtvaardigde angst is dat we slechts aan de vooravond staan, zeg maar in de dertige jaren van de vorige eeuw, van een nieuwe pogrom tegen de Joden in o.a. Europa. En als je bovenstaande feitenrelaas in overweging neemt dan is de angst nog niet zo ongegrond.

We zouden toch hopen en mogen verwachten dat onze volksvertegenwoordigers en de media per direct de barricades opgaan om de lont uit het kruitvat te trekken. Iets wat elders in Europa wel degelijk, is het niet volstrekt onvoldoende, gebeurd. Op de advertentie in de Telegraaf na dan. Maar die was met zoveel controverse omgeven dat je daaruit eerder de enorme verdeeldheid dan de gezamenlijke unanieme veroordeling van het oprukkende antisemitisme kunt destilleren. Het werd eerder een openbaring wie er wel deel wilde of deel mocht nemen op basis van hun politieke dan wel ideologisch overtuiging en/ of electorale belangen.

Ondertussen is de sluimerende Jodenhaat ontaard van een veenbrand in een dreigende uitslaande brand. Het salonfähig maken van 'anti-zionisme' zorgt voor de aanvoer van steeds meer zuurstof tot dat de brand uiteindelijk niet meer valt te controleren en op termijn de boel zal doen exploderen.

Warning!

UPDATE: Dat is ook interessant. Mijn reacties worden op de 'Wij steunen ambtenaar Yasmina Haifi' Facebook pagina gecensureerd. En dat terwijl deze pagina opgericht zou zijn om 'het gebrek aan 'vrijheid van meningsuiting van Yasmina Haifi' aan te kaarten. Klaarblijkelijk gaat hier het om een buitengewoon curieuze en zeer selectieve opvatting van 'de vrijheid van meningsuitingen' en mag je volstrekt keurig geformuleerde reacties zonder een onvertogen woord niet plaatsen als het de oprichters inhoudelijk niet uitkomt. Ik moet toch zeggen dat dit toch wel heel erg hypocriet is. Zeker in het licht van de zogenaamde 'doelstelling' van de pagina. Of zou 'het doel' van de pagina dan toch niet de vrijheid van meningsuiting zijn?

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2014/08/17/levensgevaarlijke-salonfahig-maken-van-anti-zionisme/

Laat een reactie achter