«

»

mrt 15 2012

Bericht afdrukken

Wat willen de Neo-Blauwe Knopers werkelijk?Anti-Alcohol activisten en activistische organisatie komen met onzalig plan dat er op neerkomt dat genieten van het leven dusdanig duur gemaakt moet worden dat het onbetaalbaar zal worden, en wat de facto weer neerkomt op een verholen verbod. In dit geval op alcoholhoudende dranken

Anti-Alcohol organisaties willen  50% accijnsverhoging

DroogleggingResultaat van verhoging van accijns op alcohol: minder bezuiniging als gevolg van hogere accijnsopbrengst en lagere gezondheidskosten. Momenteel zoeken de coalitiepartijen vele miljarden. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP), GGZ Nederland, Jellinek en het Trimbos-instituut stellen het kabinet daarom voor om de accijnzen op bier en wijn in 2013 met 50% te verhogen.

Bij gelijkblijvende consumptie zal dat vanaf 2013 jaarlijks in totaal 350 miljoen euro aan extra inkomsten opleveren voor de schatkist. Als gevolg van de accijnsverhoging wordt er naar schatting zo’n 5% minder alcohol gedronken wat leidt tot lagere gezondheidskosten. Lees het gehele artikel.

Wat direct opvalt aan het artikel op de site van het Jellinek is dat men u probeert te belazeren met cijfertjes. Zo bagatelliseert men hoeveel deze accijnsverhoging u als consument zou gaan kosten:

Bij 35% bedraagt de accijns per hectoliter 35 * € 15,05 = € 526,75. Per fles van een liter is dat € 5,26. Uit literfles gaan 28 glazen. Per glas is dat € 0,18.

Om te beginnen is de genoemde accijns van € 15,05 per procent alcohol per hectoliter de huidige accijns. De nieuwe prijs zou, als de wens van de anti-Alcohol activisten uitkomt, € 22,57 worden. Bovendien gaan er geen 28 glaasjes uit bijvoorbeeld een liter Jenever (hetgeen correspondeert met een alcoholpercentage van 35%) maar 20 glaasjes. Want een borrelglaasje is 50 ml en geen 36 ml zoals men beweerd. En het Jellinek beweerd ook zelf dat, en dan overdrijft men zelfs een beetje, dat er uit een fles jenever 21 tot 22 glazen gaan. Dus waarom beweerd men soms het ene, en de andere keer het andere? Omdat liegen hen gewoon propagandistisch beter uitkomt?

De genoemde € 0,18 accijns per glas is hoe dan ook dus niet juist! De rekensom volgens de wensen van anti-alcohol activisten zou dus meer neerkomen op de onderstaande berekening:

Bij 35% bedraagt de accijns per hectoliter 35* € 22,57 = € 789,95. Per fles van een liter is dat € 7,90. Uit een literfles gaan 20 glazen. Per glas is dat € 0,39.

U betaald dus € 0,39 accijns per glas.  De gemiddelde prijs van een fles jenever van 1 liter is € 10.00. Door de gewenste accijnsverhoging zou de gemiddelde prijs van een fles jenever naar € 12,50 gaan. Het BTW tarief, eveneens een belastingheffing, is momenteel 19%. Ofwel, er komt gemiddeld € 2,40 BTW bovenop de accijns van € 7,90. Tezamen is dat dus € 10,30 belastingen per fles. Ieder borrel die u neemt kost u dan dus gemiddeld zo’n € 0,52 aan belastingen en accijns.

Gemiddeld mag de producent, de distribiteur en de wederverkopers van, in dit geval jenever, onderling gemiddeld € 2,20 per verkocht fles jenever verdelen. De rest gaat naar de overheid.

Het komt er in het kort op neer dat het produceren van, in dit geval jenever, niet lonend meer zou zijn. Of men moet de prijs dusdanig verhogen dat de gemiddelde consument, zeker in tijden van crisis zoals nu, zich geen borreltje meer kan veroorloven. Ofwel een (gedeeltelijke) drooglegging.

Men doet dit onder andere op basis van dezelfde gammele argumentatie als dat men in 1920 in de Verenigde Staten de eerste aanzet gaf tot de toenmalige drooglegging, ofwel de Prohibition. Ook toen beweerde men dat het verbod op het produceren, transport en verkoop van alcohol en alcoholhoudende dranken bedoeld was ‘als middel om misbruik en criminaliteit tegen te gaan, vrouwenrechten te verbeteren en onder het mom dat het misbruik was van gods voorzieningen’.

Goed, men heeft de argumentatie enigszins aangepast aan de actualiteit, door de noodzaak tot besparingen en het drukken van de kosten van de gezondheidszorg erin te betrekken, maar in essentie gaat het om gelijksoortige rare argumentatie als destijds. Het zou ook bedoeld zijn om ‘misbruik’ tegen te gaan. Maar over welk misbruik gaat het dan en wat wil men dan bestrijden?

Of u een probleemdrinker bent, en wat een probleemdrinker is, blijkt nogal af te hangen van de gebruikte definitie. Er is moeilijk een vinger achter de daadwerkelijke cijfers van het aantal werkelijke probleemdrinkers te krijgen. Want is regelmatig drinken automatisch ook een probleem?

Als we de meest gangbare definitie aan zouden houden dan is zo ongeveer iedereen een (potentiële) probleemdrinker. Of in ieder geval een ‘alcohol misbruiker’. Leest u even met me mee?

Vormen van overmatig alcoholgebruik zijn: Zwaar drinken: Minimaal 1 dag per week 6 standaardglazen alcohol of meer.(CBS, 2000). Bron

Volgens dezelfde bron bent u al een ‘binge drinker’, zeg maar populair gezegd  ‘coma zuiper’ als u:

Binge drinken: Tijdens 1 gelegenheid 6 of meer standaardglazen alcoholhoudende drank in een kort tijdsbestek, afgewisseld met perioden van nauwelijks tot niet drinken.(Zie o.a. Poppelier e.a., 2002)

Dus als u er eens lekker de vaart in heeft, en het dus kennelijk goed naar uw zin heeft, en incidenteel meer dan 6 borrels drinkt gevolgd door een periode van niet drinker dan bent u volgens de meest gangbare definitie als een soort van ‘coma zuiper’. Zo ongeveer iedereen dus.

Maar het kan nog gortiger. Want wanneer bent u volgens de standaard definitie eigenlijk een ‘overmatige drinker’? Gevoelsmatig zegt u vast iets in de buurt van iedere dag half lam, of zoiets:

Overmatig drinken: - Vrouwen: meer dan 7 standaardglazen alcohol per week en nooit meer dan 3 glazen per gelegenheid. - Mannen: meer dan 14 standaardglazen alcohol per week en nooit meer dan 5 glazen per gelegenheid. (Aangepaste definitie van Gaziano & Hennekens, (1995)

Dus als u als vrouw zeven wijntjes per week drinkt, maar niet meer dan drie wijntjes per keer, dan valt u dus al in de categorie ‘overmatige drinker’. Voor mannen, omdat ze doorgaans groter, zwaarder en anders gebouwd zijn dan vrouwen en doorgaans meer uithuizige contacten heeft, liggen die criteria iets hoger. Maar dan nog, als u veertien glazen bier per week drinkt, maar niet meer dan vijf per keer, dan heeft u kennelijk ook al een probleem met alcohol. Dus een lekker wijntje bij het eten, of een biertje bij het krantje na het werken, is eigenlijk uit den boze. Want dan bent u dus als ‘stevige’ en een ‘overmatige drinker’. Dat schiet natuurlijk best wel op zo…

Misschien ligt het wel aan mij, maar een wijntje bij het eten is al een probleem? In dat geval zijn dus de meeste Fransen, Belgen en Duitsers, alwaar een biertje (of twee) bij de lunch en een wijntje (of twee) bij het dinner de normaalste zaak is, volgens deze definities zeer zware alcoholisten en als we even verder lezen bij de definitie van wat dan ‘excessief drinken’ zou zijn, dan moeten deze landen wel totaal in puin liggen en verruïneerd zijn door het zware alcoholisme!

Excessief drinken:- Vrouwen: meer dan 7 standaardglazen alcohol per week en minimaal 1 keer per week 4 of meer glazen per gelegenheid. - Mannen: meer dan 14 standaardglazen alcohol per week en minimaal 1 keer per week 6 of meer glazen per gelegenheid.  (Aangepaste definitie van Gaziano & Hennekens, 1995)

Het vreemde is dat Jellinek daar anders over denkt. Wat is volgens hen een ‘verantwoorde hoeveelheid’? Jellinek heeft weer een hele andere definitie van ‘verantwoorde alcohol consumptie’:

Klik op de afbeelding voor de bronpagina

Dus u bent volgens de ene definitie een ‘overmatige drinker’, maar volgens de andere heeft u als u zelfs meer drinkt dan de gangbare definitie van een ‘overmatige drinker’ een hele gezonde drinkgewoonte? Want leest u nog even mee op de Jellinek site, en verbaas u net zoals ik deed:

Dagelijks twee glazen voor volwassen mannen en een glas voor volwassen vrouwen brengt vrijwel geen risico met zich mee. Vanaf middelbarre leeftijd zijn dergelijke hoeveelheden zelfs beschermend voor hart- en vaatziekten.

Echter, de term ‘zware drinker’, en u weet nu wat daarvan de definitie is en het wel heel gek moet zijn als je daar niet onder zou vallen, duikt te pas en te pas op in de argumentatie van de anti-alcohol activistische organisaties. Zoals in geval van het ‘persbericht’ van het Trimbos-Instituut:

Het verhogen van de accijnzen op alcoholhoudende dranken en het indexeren van de accijns zal ook van invloed zijn op de alcoholconsumptie. Vooral de zware drinkers, waaronder een groot aantal jonge mannen, zullen deze prijsaanpassingen in hun portemonnee voelen. Als gevolg daarvan zal hun consumptie afnemen hetgeen positief is voor hun gezondheid en uiteindelijk ook positief voor de kosten van de gezondheidszorg.

Is men bezig een ‘probleem’ te creëren? Het antwoord is simpelweg ja. Want zonder ‘probleem’ hebben dit soort organisaties geen bestaansrecht. Althans, hun anti-alcohol divisies niet. En neemt u maar aan dat dit honderden miljoenen euro’s zou kunnen schelen aan subsidies. Er is dit soort organisaties dus veel aan gelegen een ‘probleem’ in het leven te roepen en ook te houden.

Maar gelukkig hebben wij de ‘wetenschap’ nog. Die zal deze gekte toch wel corrigeren? Of niet?

Bij onderzoeken naar drinkgedrag neemt men echter de eerdergenoemde definities over waarbij je als snel tot de categorie ‘zware drinker’ zal worden gerekend. Daarbij constateer ik al een behoorlijk discrepantie. Want wat is volgens de onderzoekers precies een ‘zware drinker’ dan?

Drempelwaarde voor drankgebruik

Voor drankgebruik is een zelfde drempelwaarde aangehouden als bij Garretsen (1982, 1983), Knibbe (1982, 1984) en Bongers (1998):

- minimaal 21 dagen per maand 4 of 5 glazen drinken en/of - minimaal 1 keer per week 6 of meer glazen drinken

Respondenten die voldoen aan deze eis worden in dit rapport omschreven als ‘zware’ drinker.

Bron (PDF)

Dus ook als u vrijdags het weekeinde in wenst te luiden met een paar wijntjes, borrels of biertjes, en u neemt het er lekker van dan bent u volgens de ‘wetenschappers’ al een ‘zware drinker’. Ook in dit geval, net als in het geval van het ‘Rood Vlees’ onderzoek, maakt men gebruik van de zeer onbetrouwbare en omstreden Food frequency questionnaires (FFQ)’ methode. Dat tezamen met de absurd lage ‘drempelwaarden’ genereert men een probleem daar waar dat in feite niet zo is.

U snapt dat als je de ‘drempelwaarden’ maar zo laag mogelijk instelt dat het al snel lijkt alsof Nederland zucht onder een ‘drankprobleem’. Nee, een ware epidemie! Een heuse plaag mensen!

Natuurlijk zijn er echte probleemdrinkers. Alcoholisten. Maar dat zijn niet de mensen die zich laten afschrikken door een hogere prijs. Als zouden de prijzen verdubbelen of verdrievoudigen. Want deze mensen hebben een verslaving. En bij andere verslavingen blijkt dat het niets uitmaakt hoe kostbaar deze verslavingen zijn. Dus die raak en help je niet met dit soort absurde kunstgrepen.

Als je ook het streefdoel verneemt dat deze organisaties stellen dan biggellen de tranen, van het lachen of huilen, u over de wangen. Want welk doel dient het verhogen van de accijns met 50% en het vanaf 2014 ‘indexeren’ van de accijns op alcoholische dranken? 25%? 30%? Nou niet echt nee!

Als gevolg van de accijnsverhoging wordt er naar schatting zo’n 5% minder alcohol gedronken wat leidt tot lagere gezondheidskosten.

Jazeker, de meest positieve inschatting is dat de alcoholconsumptie wel met 5% zal afnemen! En daarvoor moeten alle burgers van Nederland, dus ook de niet-probleemdrinkers, een zware oor aangenaaid worden! Want ‘de goede moeten nu eenmaal onder de slechte lijden’, of zoiets?

En hoe zit dit dan met die geroemde ‘lagere gezondheidskosten’? Nergens durft men een cijfer of bedrag te noemen. Die zou namelijk al net zo fictief zijn als het ‘grote alcohol probleem’ en even zo fictief zijn als het percentage dat er door deze ingreep minder gedronken zou worden. Verschil is alleen wel dat de eerdere percentages nauwelijks te controleren zijn, maar zodra je bedragen gaat noemen dan pin je jezelf ergens op vast. En als je dan door de mand valt dan val je hard!

Zal ik u nu eens verklappen waarom het werkelijk gaat? Want zo ingewikkeld is dat helemaal niet.

Eigenbelang. Puur en alleen eigenbelang! De genoemde organisaties voelen de hete adem van de bezuinigingen al in de nek. Want niets is meer heilig. Dit kabinet onderzoekt zorgvuldig waaraan er sedert decennia honderden miljoenen, zo niet miljarden euro’s verkwanseld werden. De softe gesubsidieerde sector, waaronder deze self-serving propaganda instituten die ‘problemen’ pretenderen te ‘bestrijden’ die ze eerst zelf in het leven hebben geroepen door op grote schaal te manipuleren met definities en cijfertjes, zal niet ontsnappen aan de komende bezuinigingsronden.

Dit soort instituten staan niet in dienst van de bevolking, maar exact andersom. En dat laat men u ook weten ook. Want om het eigen hachje te reden dringt men er nu, in de hoop de schade voor zichzelf door verlies van subsidies zoveel mogelijk te beperken, op aan om u een accijnsverhoging van 50% op alcoholische dranken in de maag te splitsen. En dat doet men door de overheid op het idee te helpen de accijns op bizarre wijze te verhogen. En gelijktijdig draagt men ook even, hoewel zeer summier, het excuus daarvoor aan. Ofwel de zogenaamde onbenoemde fictieve ‘besparingen’ op de zorgkosten en een fictieve hoeveelheid afname van ‘probleemdrinkers’.

Zie ook:

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2012/03/15/wat-willen-de-neo-blauwe-knopers-werkelijk/

9 reacties

Naar het reactie formulier

 1. henk

  ik snap zelf niet dat mensen alcohol kopen……. bier,wodka,jenever,likeur,whisky,malt zijn simpel zelf te maken, en is stukken beter van smaak dan de fabriekstroep…… leuk met wat vrienden een setje kopen en fabriceren maar…

  1 klein aspect in nederland is het maken van sterke drank verboden… of u moet accijns afdragen bij de douane
  bier brouwen mag wel.
  veel dingen die niet mogen zijn leuk………..

  1. Meneer Veelkantie

   Henk,

   Drank voor eigen gebruik fabriceren is niet verboden in Nederland. Het is echter wel een linke bezigheid want voor dat je het weet stook je geen alcohol maar methanol. En aan dat laatste kun je nogal doodgaan.

   Dus ben je teruggeworpen op het kopen van zo puur mogelijk alcohol. Maar dat is nauwelijks te krijgen in Nederland, en als je het al kunt krijgen is het onbetaalbaar. Je betaald al snel tussen de € 15,- en € 25,- per liter. Daarover is, als je het in Nederland koopt, al accijns over betaald. Dus je hoeft niets af te dragen aan de douane. Voor zover ik weet mag je beperkte hoeveelheden uit het buitenland meenemen en gelden daarvoor dezelfde regels als voor kant en klare alcoholische dranken. Ook dan heb je er overigens al accijns over betaald. En heel veel ook. Vandaag de absurd hoge prijs.

   Ik vind het bijzonder jammer, want ik zou graag zelf wat likeuren maken. Maar gezien de prijs voor alcohol is dit geen optie. In de winkel kopen is vele malen goedkoper. En dat gaat nog erger worden als de idiote plannen van die anti-alcohol activisten werkelijk doorgaan.

 2. henk

  @veelkantie;

  helaas moet ik je corrigeren, want het is weldegelijk verboden om te distileren in nederland,zonder afdracht van btw….. er zijn mooie thermostaatgeregelde apperaten te koop waar je zelf alcohol mee stoken kan, en als je de voorloop weggooit, net als de naloop, dan is er niks aan het handje…
  je kunt de voor en naloop ook gebruiken om je antivries te vullen in je ruitensproeier van je auto..
  ik koop zelf al jaaaaaaren geen drank in de winkel meer :-)

  gr henk

  1. Meneer Veelkantie

   Henk,

   Je hebt tot in zoverre gelijk dat het stoken van zuivere alcohol inderdaad verboden is. Je mag ook geen ketel in huis hebben die groter is dan 1 liter. Wat weer wel mag is distilleren, dus met behulp van inderdaad vruchten en gist en dergelijke. Dat is namelijk ook moeilijk te verhinderen omdat het nu eenmaal zo is dat sommige vruchten de natuurlijke neiging hebben tot gisten. Er zullen vast beperkingen aan zitten, maar daarvoor heb ik er te weinig kennis van. Het opzettelijk vergisten van vruchten op een ‘kunstmatige’ manier is zoals gezegd een gevaarlijke bezigheid.

   Ik heb begrepen dat het alcohol percentage dat je kunt bereiken met suiker, gist en water erg beperkt is. Maar corrigeer me als ik het fout heb.

   Wat ook mag is de alcohol onttrekken aan al bestaande dranken en dit dan te gebruiken om andere dranken mee te maken. Verder hebben we te maken met een gedoogbeleid waardoor je niet snel tegen een serieuze veroordeling aan zult lopen als je zuiver en alleen voor eigen gebruik zou stoken. Zodra je erin gaat handelen dan ben je flink het zaadje, want de (r)overheid duldt geen concurrentie. Accijns zijn helaas, net als andere vormen van belasting, zoals BTW, heilig in Nederland.

   Ik raad het iedereen af om zelf alcohol te gaan stoken. Je hebt er de juiste apparatuur voor nodig en een zekere deskundigheid. Experimenteren met zaken die dodelijk kunnen zijn ga ik zeker niet promoten. En dat het met regelmaat mis gaat getuigen de berichten uit oost Europa wel. Daar vallen de zelfstokers en/ of hun klandizie met regelmaat bij bosjes dood.

 3. henk

  ps.
  als je met vruchten pulp werkt,kan je methanol krijgen, stook je op basis van water en gist kan dit niet…. maar kwaad kan het nooit om voor en naloop weg te doen ..
  de middenloop is een mooie zuivere alcohol

  gr henk

 4. henk

  op 1 punt heb je gelijk, en dat is dat het distileren van de alcohol uit restjes of bedorven drank is toegestaan… omdat net wat jij al aangaf daar btw is afgedragen….
  het stoken van alcohol is net zo gevaarlijk als het zagen met een circelzaag, en daar gebeuren meer ongelukken mee………………….
  elke vorm van zelf distileren is buiten wat ik al aangaf verboden, wat sommige ook beweren op schimmige sites…….!!!
  er zijn volledige sets te koop die geschikt zijn voor het distileren van water, en waar je ook als je dat zou willen alcohol mee zou kunnen maken.
  het percentage alcohol wat ik max heb verkregen is 22 procent,dus water, suiker en gist…. en na distilatie daarvan 89 procent.alcohol.
  wat jij aangeeft over oost-europa, heeft te maken met slechte spullen,zeer groot opgezette en slecht geventileerde ruimtes!! en uit zuinigheid niks weggooien van je distilaat…. het is een kleine moeite om gif te stoken, net als het maken van thee van nachtschade ……
  begrijp je mijn punt???
  zelf gemaakte wijn verkregen door vergisting en waar men grote hoeveelheden sulfiet in knikkert, is stukken gevaarlijker dan het brouwen van alcohol.

  gr henk

  1. Meneer Veelkantie

   Henk,

   Nou ja… schimmige sites? Omdat ze iets beweren waarmee jij het niet eens bent?

   Goed, de (i)legaliteit terzijde. Als je weet wat je doet en er kundig in bent is praktisch niets gevaarlijk. Feit is echter dat de meeste mensen geen idee hebben wat ze aan het doen zijn, zich maar half inlezen, een beetje gaan aanrommelen, niet de moeite nemen om de juiste gereedschappen in huis te halen (want het mag ook nog eens niets kosten), de consequenties van hun handel en wandel niet overzien en vervolgens stunts uit gaan halen die hen de kop kunnen kosten. Het is helaas de menselijke natuur.

   Een kernfysicus zou het niet anders zeggen dan jij. Atomen splitsen? Geen kunst aan! Toch zou ik mensen sterk ontraden er thuis mee te gaan experimenteren.

   Ik begrijp jouw punt dus prima. Maar denk je werkelijk dat de meeste rommelaars direct flink wat geld investeren in deugdelijke spullen en bijvoorbeeld een afzuiginstallatie laten aanbrengen? Die gaat met ‘potten en pannen’ in de weer in zijn schuurtje.

   Dat is ook een beetje de kunst van bijvoorbeeld het bloggen wat ik doe op dit blog. Waarom denk je dat ik het zo simpel mogelijk hou en ik me bij voorkeur uitdruk in de spreekwoordelijke Jip & Janneke taal? Ik kan wel heel interessant gaan doen, net als zoveel andere ‘foodbloggers’, en met terminologie gaan smijten en de meest geavanceerde apparatuur laten aanslepen maar wie bewijs ik daarmee een dienst? Als je de basis niet weet of onder de knie hebt waardoor mensen niet weten waarmee ze bezig zijn dan is het gedoemd te mislukken. Nu heeft dat bij het brouwen van een soepje zelden zulke grote consequenties dat je er aan kapot kunt gaan. Bij het vervaardigen van alcohol is dat wel andere koek.

 5. henk

  ik bedoel met schimmige sites, sites die informatie geven welke niet klopt, en waar andere dan hun info vandaan halen en die als waar aannemen….
  1 mailtje naar groningen kantoor douane en die vertellen precies wat mag en wat niet…… en op welke manier.
  in almere bij brouwland koop je heel leuke spulletjes voor echt niet veel geld, en op zondag drink je er een kopje koffie en vertellen ze je urenlang als je dat wilt het hoe en waarom.. ook inmaken van groente, drogen van kruiden enz.. ik weet niet of dit mag wat ik nu zeg, anders haal je de reclame maar weg, maar ik heb niks dan lof over deze winkel.. service meer dan 100 % en dat is tegenwoordig zeldzaam.
  op naar de rubriek vraag en antwoord, want ik heb een vraag voor jou.

  gr henk

  1. Meneer Veelkantie

   Henk,

   Je zou beter moeten weten dan dat ik zomaar iets voor ‘waar aanneem’. En als je zeker wil weten dat jouw poging tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ in de smiezen loopt dan moet je in Nederland zelf contact opnemen met de autoriteiten om vragen te stellen. Eens zien hoe lang het gaat duren voordat ze even bij je komen kijken ;)

   Brouwland in Almere. Nooit van gehoord, maar als jij zegt dat het een buitengewoon goeie winkel is dan mag je dat wat mij betreft zeggen. Goede ondernemers met hart voor hun klanten en passie voor hun producten zijn helaas al zo schaars in Nederland. Die mag ik graag steunen.

Laat een reactie achter