«

»

apr 11 2012

Bericht afdrukken

Zijn Insecten een Alternatief voor Vlees?Meneer Veelkantie slingerde zijn ‘bullshit detector’ maar weer eens aan. Want wat lezen wij?

Jazeker, we moeten massaal ongedierte gaan eten, volgens econoom Herman Wijffels, en hij voelt zich daarbij gesteund door zijn kennelijke vrienden Marcel Dicke en Arnold van Huis, die net heel stomtoevallig een boekje over entomofagie, of eigenlijk liever gezegd Entomophilia, wil promoten:

Herman Wijffels: ‘Insecten prima alternatief voor vlees’

Gebarbecuede palmkeverlarven, gepofte mieren en wespen zijn lekkernijen waar 80% van de wereldbevolking van smult. Maar in Nederland eet nog geen 1 procent van de inwoners wel eens insecten. Terwijl dat wel nuttig zou zijn, want de wereld is op weg de natuurlijke hulpbronnen uit te putten.

Dat zegt econoom Herman Wijffels in het eerste Nederlandse Insectenkookboek, dat volgende week dinsdag verschijnt. Het Insectenkookboek is geschreven door twee hoogleraren van de Wageningen Universiteit en een voedingsdocent van de Rijn IJssel Vakschool. In het boek staan naast tientallen recepten wetenswaardigheden over entomofagie, de wetenschappelijke term voor het eten van insecten.

Eiwitrijke insecten zijn volgens hoogleraren Marcel Dicke en Arnold van Huis een 'prima alternatief' voor vlees. Voor de productie van een kilo eetbaar insectenvlees is twaalfmaal minder voer nodig dan voor een kilo rundvlees. Tegelijkertijd is de uitstoot van broeikasgassen 100 keer lager dan die van varkens of koeien.

De vleesproductie neemt ook nog eens 70% van het totale landbouwareaal ter wereld in beslag, terwijl voor de kweek van ruim 1800 soorten eetbare insecten slechts een fractie van die grond nodig is, aldus Dicke. Bron

Hey, dat is een bekende naam… Arnold van Huis. Die kwamen we al eerder tegen in het nieuws toen hij eveneens zijn boekje en zijn insecten-snacks wilde promoten. En ook toen schreef ik zijn onzin propaganda de grond in. Nu doen Wijffels, Dicke en van Huis er nog flinks schepje bovenop.

Ik ga niet nogmaals de beweringen van dit idiote trio weerleggen. Ik adresseer slechts de ‘nieuwe beweringen’ die het trio deze keer weer de media inwerpt. Want u kunt het al raden. Propaganda!

Eet 80% van de wereldbevolking insecten? Nee onzin. Het is correct dat men in Azië insecten eet. Ook in Afrikaanse landen worden er wel eens insecten gegeten. Voor zover men niet islamitisch is, want dan is het aantal soorten insecten dat men mag eten beperkt tot alleen sprinkhanen. Ook in andere landen, zoals in geval van Italië en haar Casu Marzu, en werelddelen eet men wel eens insecten. Althans, in geval van bijvoorbeeld de Casu Marzu is niet het eten van de maden het doel maar de rijping, smaak en het chemische bijproduct dat de maden veroorzaken in de kaas het doel. Het is een omstreden productiemethode die niet voor niets verboden is in de Europese Unie.

In Europa en de Verenigde Staten, evenals in alle als Westerse dan wel Verwesterde landen worden vrijwel geen tot totaal geen insecten gegeten. Het is niet nodig, het is volgens veel mensen terecht weerzinwekkend en het is beslist ook niet zo ongevaarlijk als van Huis suggereert.

De bewering dat 80% van de wereldbevolking insecten zou eten is simpelweg niet waar. Het is al helemaal onzin als we het percentage onvrijwillig insecten eten eraf zouden trekken. Want dat is de truc die Arnold van Huis graag toepast. Iedereen krijgt wel eens per ongeluk een insect binnen, omdat er bijvoorbeeld per ongeluk een insect of larfje in de sla of andere groente zit, of omdat op de fiets een mug of een vlieg in de mond vliegt. Of verwerkt zit in de kleurstof in bijvoorbeeld uw strawberries-and-crème Frappuccino van Starbucks. Hetgeen tot veel onzinnige ophef leidde.

Bij de productie van bijvoorbeeld een laatstgenoemde kleurstof, Karmijn, gebruikt men het vocht uit geplette Cochenilleluis. We eten dus de schildluis zelf niet maar gebruiken alleen het vocht (van de vrouwtjesluis) in het bewerkingsproces. Karmijn(zuur) gebruikt men in de voedingsindustrie, in 49 producten en dan voornamelijk snoep, en staat bekend als een pigment onder het E-Nummer E120. Men schakelt echter steeds meer over op de synthetische variant, E124, omdat het winnen van Karmijn(zuur) erg inefficiënt en duur (circa € 30,- per gram) is (je hebt 140.000 luizen nodig voor 1 kilo kleurstof), en omdat aan het gebruik van de luizen morele (veganisten) en religieuze (moslims, joden) en gezondheidsbezwaren (mensen die allergisch reageren in combinatie met andere stoffen) kunnen zitten. Sommige mensen, met name kinderen, kunnen een allergische reactie vertonen op E120. En in sommige gevallen ook op de synthetische variant ervan E124.

We eten ook garnalen, kreeften en krabben. En volgens de propagandisten, omdat deze behoren tot categorie geleedpotigen, waartoe men ook bepaalde insecten rekent zouden garnalen, kreeften en krabben eigenlijk ook een soort insecten zijn. Hetgeen aperte onzin is. De term ‘geleedpotig’ zegt namelijk iets over lichaamsbouw van het dier, namelijk een uitwendig skelet, en niet tot welke soort dier deze gerekend dienen te worden. Het zou net zo idioot zijn om de mens, een zoogdier met een intern skelet, te rekenen tot de walvissen omdat het eveneens zoogdieren zijn met een inwendig skelet. Alhoewel sommige mensen er eveneens een handje van hebben om bijvoorbeeld walvissen te vermenselijken omdat het lekker past in hun propagandastraatje.

Het laatste is in feite ook wat Arnold van Huis en zijn kameraden doen. Net zo lang rommelen met definities en omschrijvingen tot men denkt te kunnen claimen dat 80% van de mensheid insecten zouden eten, en u als die resterende 20% dus eigenlijk de uitzondering en hartstikke gek bent.

Voor zover bovenstaande al niet onwetenschappelijk, sterker nog… wetenschapsfraude, is gooien de Arnold van Huis en zijn maatjes nog flink wat extra scheppen bovenop de onzinpropaganda.

Zo beweerd men dat ‘de wereld op weg is de natuurlijke hulpbronnen uit te putten’. Is dat waar? Gelukkig niet. Het is wederom propaganda die nauw verwant is aan de enorme hoeveelheid andere ronduit leugenachtige politieke propaganda die uit de links milieu-activistische hoek komt.

Over welke ‘natuurlijke hulpbronnen’ spreken we? Er zijn er namelijk nogal wat. Je hebt ‘Niet (of meer correct zeer langzaam) vernieuwbare hulpbronnen’ en ‘Vernieuwbare hulpbronnen’. Daar valt zo ongeveer alles onder dat wij in het dagelijkse leven tegenkomen en gebruiken. Is het bijvoorbeeld noodzakelijk om insecten te gaan eten omdat de aardolie zogenaamd op zou raken?

Nee, het ene heeft geen tot nauwelijks een relatie tot het ander. Bovendien is aardolie weliswaar een zich zeer traag vernieuwende ‘hulpbron’ maar die is voorlopig niet uitgeput. Sterker nog, de prognoses worden steeds gunstiger. Dacht men in 1980 nog dat de wereldolievoorraad 667.000 miljoen vaten was, inmiddels is die prognose in 2009 opgetrokken naar 1.333.000 miljoen vaten. En ieder jaar moet men de prognose weer bijstellen omdat men nieuwe enorme olievelden aantreft die met de oude technieken niet ontdekt werden. Het vooruitzicht is dus aardig gunstig.

Er zit in ieder geval nog voor de komende 50 jaar, bij gelijkblijvend verbruik (het verbruik stabiliseert zich de laatste jaren en is zelfs afgenomen), voldoende olie in de grond. En dagelijks vind men weer enorme olievelden, de prognose van 50 jaar is zeer conservatief. Daarbij zit er voor tenminste nog eens 50 jaar aan olie in de aarde die nu nog niet winbaar zijn omdat de technologie nog niet zo ver is, of omdat met de huidige technieken winning te kostbaar zou zijn. Maar de ontwikkelingen staan bepaald niet stil en iedere dag vind men weer nieuwe technieken uit die het veel rendabeler en zelfs veel milieuvriendelijker maken om ook die oliegebieden te ontginnen. 

Daarnaast heeft de wereld nog een strategische olievoorraad van 7 tot 8 miljard vaten olie. Bij een gelijkblijvend verbruik, en zoals gezegd neemt het verbruik de laatste jaren zelfs wat af, zouden we dus nog eens 7 tot 8 keer circa 40 jaar olie in fysieke voorraad boven de grond hebben. Opgeteld hebben we dus voor nog bijna 400 jaar olie tot onze beschikking. En dan te bedenken dat de techniek en ontwikkeling niet stil staat waardoor we steeds minder afhankelijk worden van olie, en olie in de komende decennia zal verworden tot een product dat nog nauwelijks een ‘hulpbron’ genoemd mag worden omdat we er minder of zelfs niet meer afhankelijk van zijn. Zou de linkse medemens overigens eens over haar kernenergie fobie heen raken dan is het plaatje nog vele malen gunstiger. Dan is 800 jaar zelfs nog een zeer matige schatting. Met nog vierhonderd jaar olie in voorraad komt de term ‘uitputting’ in een totaal ander licht te staan.

Nu kunt u zich afvragen, waarom olie in dit verhaal betrekken? Dat komt omdat de propagandisten ook niet differentiëren tussen de verschillende ‘hulpbronnen’. Men gooit alle ‘hulpbronnen’ op een hoop en luiden dan vervolgens met veel kabaal de noodklokken. Ik doe nu het tegenovergestelde.

Putten we wel andere hernieuwbare ‘hulpbronnen’ uit? Wederom is het antwoord nee. Ook de hysterie rondom ‘de toenemende wereldbevolking’ en ‘het vermogen van de aarde om de wereldbevolking te voeden’ is op niets anders dan linkse propaganda gebase��{�U��{�U���{�U�S�{�UX��{�U��{�U@��{�Uevolking schouder aan schouder in de provincie Utrecht past. Zoals ik ook al in mijn vorige artikel over de onzin propaganda van onder andere Arnold van Huis aangaf, hongersnood is geen klimatologisch maar een politiek ideologisch probleem. En met klimatologisch bedoel ik het vermogen van de aarde om onze monden te voeden in de ruimste zin van het woord. Dus van teelt tot productie.

Honger in de derde wereld heeft niets te maken met ‘klimatologische omstandigheden’. Niets met ‘het milieu’. Niets met het zogenaamde ‘uitputten van hulpbronnen’ en al helemaal niets met ‘de omvang van de wereldbevolking’ te maken. Net zomin het ook maar iets te maken zou hebben met ‘het kapitalisme’ of andere linkse propaganda stokpaardjes. Het is pertinente politieke nonsens!

De suggestie dat kindertjes in Afrika honger zouden lijden omdat u dagelijks een portie vlees eet, of dorst zouden hebben omdat u water uit flesjes drinkt of iedere dag doucht is te absurd voor woorden. Het is pure links demagogische ideologische propagandistische leugenachtige prietpraat.

Het vermogen van de aarde om de mensheid te voeden is meer dan gemakkelijk het dubbele. De zeven miljard menselijke aardbewoners is peanuts voor moeder natuur. Hongersnood is een gevolg van corrupte leiders die liever oorlog voeren, hun zakken vullen en vervolgens hun bevolking uit laten hongeren omdat men ook nog eens de ‘hulpgoederen’ steelt van de ‘hulporganisaties’ en dus van de hongerende bevolking om dit op de markt te verkopen. En hulpgoederen en hulporganisaties schrijf ik tussen aanhalingstekens omdat men feitelijk al 50 jaar niets anders doet dan deze regimes te faciliteren en de bevolking afhankelijk te maken van hun zogenaamd ‘hulp’. Kijkt u eens naar onderstaande item (9.41 minuten) om een indruk te krijgen.

U ziet dat Ethiopië een zeer vruchtbaar land is. Echter, de bevolking is mede door ‘voedselhulp’ te lui om zelf het land te bewerken. Want waarom werken als je gewoon je hand op kunt houden? Men weet niet beter, zelfs in de zeer vruchtbare delen (80%) van Ethiopië. Een Ethiopiër noemt het terecht ‘het afhankelijkheidssyndroom’ dat de ‘hulporganisaties’ veroorzaken. Anderzijds verkopen en verhuren de corrupte leiders van het land lappen grond aan buitenlanders die het land wel willen bewerken. Het meest idiote is nog dat buitenlandse rijstboeren die telen in Ethiopië de opbrengst van het land weer duur doorverkopen aan zogenaamde ‘hulporganisaties’.

Het werkelijke probleem, de werkelijke oorzaak van hongersnood, ziet u prachtig en kernachtig vertaald in deze kleine tien minuten video. En deze video is representatief voor alle gebieden die zogenaamd door honger noden getroffen zouden zijn. Denkt u werkelijk dat als wij massaal overstappen op het eten van insecten dat dit de genoemde en getoonde situatie zou veranderen?

Voor de volledigheid mag ik er graag melding van maken dat het door Arnold van Huis zo geroemde eten van insecten in Afrika maar met name in Azië eveneens ontstaan is door opzettelijke door het regime van onder andere Mao Zedong veroorzaakte honger noden. Het eten van insecten is aldaar ontstaan uit pure noodzaak. Men had simpelweg geen andere keuze dan werkelijk alles wat los en vast zat op te eten, of hen was eenzelfde lot beschoren als de naar schatting 50 tot 70 miljoen andere Chinezen onder Mao die omkwamen van onder andere deze opzettelijke door het regime veroorzaakte honger noden. Het linkse regime om precies te zijn! Dat het eten van kruipend ongedierte door de loop der tijd door pure noodzaak verworden is tot de culinaire cultuur van veel Aziaten is niet bewonderenswaardig maar diep triest. Arnold van Huis en zijn linkse propaganda kornuiten zouden zich de ogen uit de koppen moeten schamen voor de valse suggestie dat o.a. Aziaten en Afrikaners insecten zouden eten uit een bewuste menu keuze.

Blijven er een paar beweringen over. Sommige zijn snel te weerleggen. Zoals wederom de leugen dat er 1.800 insectensoorten te eten zouden zijn. En wel met de woorden van Arnold van Huis zelf. Want waarom beweerd hij nu dat het om 1.800 zou gaan waar hij eerder 1.400 beweerden?

Een kleine 1.400 eetbare insecten is het juiste aantal dat ook andere biologen en deskundigen onderschrijven. Het is dus maar een fractie van de circa 1 miljoen soorten insecten, en vermoedelijk nog honderdduizenden tot miljoenen onontdekte insecten, die bestaan. Het gaat dus om een te verwaarloze percentage insecten dat ook werkelijk voor menselijke consumptie geschikt is. De rest van de insecten is dus nadrukkelijk niet voor menselijke consumptie geschikt. Sterker nog, ze kunnen voor mensen op velerlei wijze zeer giftig, dus schadelijk voor de gezondheid zijn.

Het eten van insecten laat zich nog het beste vergelijken met het eten van paddenstoelen. Ook in die zin dat het letterlijk levensgevaarlijk is om ermee te experimenteren. Want ook paddenstoelen kent maar enkele eetbare varianten. Veruit de meeste paddenstoelen zijn ronduit dodelijk voor de mens bij consumptie. In mijn optiek moedigt Arnold van Huis en zijn kornuiten mensen aan om te experimenteren met het eten van insecten. En zonder deskundigheid kan dit levensgevaarlijk zijn!

Is er echt, in tegenstelling tot het eten van koeien, kippen, varkens en ander vlees, veel ‘milieu’ winst te verwachten als we massaal als wereldbevolking zouden overschakelen op het eten van insecten? Het is zeer twijfelachtig. Als men al insecten kweekt voor consumptie dan is dit op zeer kleine schaal en doorgaans alleen in bepaalde gebieden in de wereld waar de onderkruipsels het beste gedijen. Het is ook niet zo dat de zogenaamde ‘80% van de wereldbevolking’, hetgeen een leugen op zichzelf is zoals ik reeds eerder aangaf, alleen op een dieet van insecten leeft. Incidenteel eet men wel eens insecten en dan vooral als snacks. Voor de rest eet men gewoon vlees, net als de rest van de wereld. En als we het dan over Azië hebben dan eet men vooral heel veel varkensvlees. En gelukkig maar. Want zou men daadwerkelijk overschakelen op uitsluitend eten van insecten dan hebben we er een nieuw probleem bij. Laat staan al het utopisme van Arnold van Huis en zijn propaganda maatjes bewaarheid zouden worden en 100% van de wereldbevolking zou overschakelen op uitsluiten insecten als bron van eiwitten en proteïnen.

Wat ik mis in het relaas is hoe voedzaam insecten voor mensen daadwerkelijk zijn. Want alleen de bewering dat ze rijk aan eiwitten zijn is leuk, maar je zou iedere individuele soort langs de meetlat moeten houden van de zogenaamde Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS).

Dat is een hele mond vol, maar vrij vertaald komt het erop neer dat iedere voedingssoort een specifieke voedingswaarde en nut voor de mens heeft. Daaruit kun je afleiden hoe voedzaam iets is. Ik vraag me oprecht af hoe insecten in het algemeen en soort specifiek scoren op deze schaal?

Scoren insecten laag dan is het noodzakelijk om veel meer insecten tot je te nemen in verhouding tot bijvoorbeeld vlees om aan dezelfde waarden te komen. Want uit proteïnen onttrekt de mens aminozuren die zeer noodzakelijk zijn als bouwstenen voor het menselijke lichaam dus gezondheid. En hoeveel onderzoek is er werkelijk gedaan naar de verteerbaarheid, dus de mate waarin de mens deze aminozuren op kan nemen, verteren en bijdragen aan onze gezondheid, van insecten? En hoe zit het met de allergie van mensen voor aminozuren die onttrokken worden aan de insecten die men eet? Het is algemeen bekend dat, in principe eetbare insecten of derivaten ervan, allergische reacties oproepen of uitlokken bij een flink aantal mensen die er gevoelig voor zijn. Zo kan het eerdergenoemde E120, gewonnen uit schildluizen, hyperactiviteit bij voornamelijk kinderen en huidallergie bij mensen veroorzaken. Hoe zit dit met andere insecten? We horen vaak dat insecten naar noten smaken. Kan er een probleem zijn voor mensen met een notenallergie?

En dan zijn er nog andere belangrijke issues. Want zouden we de wereldbevolking daadwerkelijk op een straf dieet willen zetten van insecten als bron van eiwitten en proteïnen dan zullen we over moeten gaan tot industrialisering van het kweken en verwerken van insecten. Inderdaad zoals we dat nu doen bij veeteelt en dat volgens de onderzoekers zorgt voor veel CO2 en andere emissies en voor het utiliseren van ‘2/3’ van de landbouwgrond (hetgeen eveneens onzin is). Hoe zit dat met insecten als we die massaal met z’n 7 miljarden gaan consumeren in plaats van vlees?

Hoe zit het met het kweken van de insecten? Veel insecten kunnen alleen in een heel specifiek, en dan vooral sub-tropisch en tropisch klimaat leven. Willen we daadwerkelijk deze insecten als wereldwijde voedingsbron gaan inzetten dan zullen we op z’n minst het klimaat waarin deze insecten gedijen moeten gaan nabootsen in landen waar een ander klimaat heerst. Ziet u het al voor u? Dag en nacht sterk verwarmde, verlichten en permanent op een bepaalde vochtigheidsgraad gehouden  kweekkassen, zo ver als het oog reikt om de wereldbevolking een dieet van insecten te voeden. Dus gigantische hoeveelheden elektriciteit, gas en andere hulpmiddelen, waaronder specifieke plantensoorten die we eveneens moeten gaan kweken, om de beestjes in leven te houden en aan te moedigen zich te reproduceren. Allemaal zeer milieubelastende maatregelen die we voor koeien, varkens en kippen niet nodig hebben. Dus wat is dan precies de milieuwinst als we, zoals men wenst, massaal overschakelen op insecten eten?

En loop je dan op zeker moment niet tegen gelijksoortige dilemma's op die we nu ook kennen bij het houden van vee? Bijvoorbeeld de wijze waarop we de insecten (gezond) houden en doden?

Kortom, als propaganda in lijn met de rest van de doorgaans linkse ‘milieu’ propaganda, klinkt het reuze interessant allemaal. Maar zou je het tot in de essentie uitdiepen dan valt het hele propaganda kaartenhuis, net als bij de rest van de linkse ‘milieu’ propaganda, volledig in elkaar.

Het eten van insecten is, zeker in het Westen en meer ontwikkelde landen, een curiositeit. Laten we dit vooral zo houden. En laat mensen die opgewonden raken van het fantaseren over insecten, zoals Marcel Dicke en Arnold van Huis, hun insecten fetisj voortaan lekker zelf financieren in plaats van tonnen aan gemeenschapsgeld aan te gooien tegen ‘wetenschappers’ en hun propaganda.

Zie ook:

Permanente koppeling naar dit artikel: http://veelkantie.nl/blog/2012/04/11/zijn-insecten-een-alternatief-voor-vlees/

16 reacties

Naar het reactie formulier

 1. MdJ

  Net alsof mensen nu opeens wél insecten zullen gaan eten.
  Proberen ze mee te hypen op Bear Grylls van discovery channel, die alles op z’n pad opvreet?

  Kunnen ze beter naar shows als No Reservations van Anthony Bourdain, of Bizarre Foods van Andrew Zimmern bekijken. Die eten ook insecten. Maar tijdens die shows zie je ook dat in andere landen ze niet alleen een karbonade of speklapje eten. De andere delen van het dier wordt ook gegeten. Denk aan lever, maag, ballen, zelfs darmen. Alles word bereidt en heerlijk bevonden. Laten ze daar de Nederlanders eerst maar an wennen :)
  Hier in Nl zullen ze niet zo gauw een gefrituurd sprinkhaantje naar binnen werken.
  Maar wel een “afval” product van een koe/varken als het goed bereid en opgedient is. Hier word het eten van een insectje puur mode, of omdat het “hip” is.

 2. henk

  @Mdj,
  nederland telt vele restaurants,waar je insecten kunt eten.. of da ok is of niet laat ik in het midden,maar een sprinkhaan is b.v best wel lekker en smaakt naar pinda..
  ik begrijp dat veel mensen een aangeboren afkeer hebben om iets te eten wat niet volgens het boekje is…
  maar laat iemand die het wel wilt eten, zijn gang gaan.. ze doen er m.i niemand kwaad mee.
  afval producten van dieren?? een dier wat geslacht is is in mijn ogen geheel bruikbaar, en is dan ook geen afval..
  ballen van een stier, zijn zeer zacht vlees,kippen pootjes het zal je vebazen hoeveel vlees er nog aanzit, kokospalm larf zijn zeer zoet, en hebben een zachte bite..
  wennen aan het eten van lever,maag,balen,darmen?? worst zit meestal in darmen, lever verwerkt in tal van vleeswaren o.k maag en ballen zijn een hoofdstuk opzich, en dat laat ik aan de liefhebber over..

  gr henk

 3. Yvonne

  Henk,
  Die vele restaurants, waar zijn die dan? Ik wilde een tijdje geleden met wat collega’s insekten gaan eten en dat plan hebben we afgeblazen wegens ‘te ver weg’.. Vertel, vertel!
  groet,
  Yvonne

 4. henk

  ik woonde dicht bij amsterdam,20 min per auto,eeb je er diverse.
  in haarlem is er een pas geopend, ik weet niet waar jou huis woont dus lastig om een plaats te noemen.. maar via internet kan je ook bestellen en dan lekker zelf kokkerellen ;-)

  gr henk

 5. Yvonne

  Dankjewel henk!
  Ik had er alleen 1 in Arnhem gevonden en dat vonden de collega’s vanuit Utrecht net te ver… maar A’dam moet aan te reizen zijn. Ik ga mijn collega’s nog even opporren :-)
  groet,
  Yvonne

 6. henk

  Yvonne http://www.peekenvanbeurden.nl in utrecht een winkel die insecten verkoopt om zelf klaar te maken
  restaurant specktakel in haarlem, waar ze ze op het menu hebben staan..

  gr henk
  en laat het jullie vooral goed smaken ;-)

 7. IKnsecten Eter

  Het is onvermijdelijk dat we wereldwijd aan de ‘fruit de terre’ gaan. Insecten eten is duurzaam!

  En daarbij het is nog lekker ook… Het smaakt naar nootjes, maar dan met pootjes ;-)

  1. Meneer Veelkantie

   IKnsecten Eter,

   Hoop flauwekul. Als we insecten moeten telen op zo’n schaal dat we er de wereldbevolking mee moeten voeden dan komt het op hetzelfde neer als het ‘telen’ van vlees. Het eten van insecten is uit pure noodzaak geboren in met name Aziatische landen, dankzij de socialistische ‘hervormingen’ van figuren als Mao Zedong en kornuiten. Dat heeft naar schatting 50 tot 70 miljoen mensenlevens gekost in China alleen al. En nou kom jij vertellen dat insecten een alternatief zouden zijn voor bijvoorbeeld vlees? Het is me dan een raadsel dat zoveel miljoenen mensen een gruwelijke hongerdood stierven op hun dieet van insecten.

 8. Nardus

  Hmmm, ik heb je artikel waarin je genoemde schrijver “onderuit” haalt doorgelezen.
  Je maakt nogal wat beweringen waarvan ik ze toch in twijfel trek.
  Voor Mao leefden mensen in voorspoed, volgens mij klopt dit niet, of je definitie van voorspoed is niet juist. China was in die tijd super corrupt en werd getergd door Japaners.
  Hongersnoden in Afrika worden veroorzaakt door verkeerd bestuur? Denk het niet. Wel eens gezien dat sprinkhanenzwermen zo groot als de provincie utrecht daar ook deel in hebben?
  Mensen eten alleen sprinkhanen uit noodzaak? Deels waar waarschijnlijk maar primitieve bosbewoners eten alles wat los en vast zit in een bos en z’on dikke larve beschouwen ze als een lekkernij en bewaren ze vaak voor gasten. Geen noodzaak lijkt me.
  Je toon zet wel de muziek, en ik ben het grotendeels met je eens wat betreft mensen die proberen een cent te verdienden en zichzelf op de borst kloppen omdat ze het probleem wel weten op te lossen, maar let op en hou je bij de feiten anders ga je op “hun” lijken.

  1. Meneer Veelkantie

   Nardus,

   Arnold van Huis is niet zomaar een schrijver maar een ‘wetenschapper’.

   Wat is mijn definitie van voorspoed? Gedurende de Tweede Chinese-Japanse oorlog, ik neem aan dat je daarop doelt, zijn in ieder geval geen 50 tot 70 miljoen mensen omgekomen van honger, door ziekte en door slachtpartijen. Ook de corruptie en het nepotisme, wat min of meer tot een volkscultuur werd verheven, heeft geen grootschalige ellende, moord en doodslag ten gevolge gehad. Kortom, van opzettelijk veroorzaakte hongersnoden en slachtpartijen op ‘onaangepaste’ was geen sprake. Dat zette pas in nadat Mao Zedong, die overigens al voor enorme ellende zorgde voordat hij aan de macht kwam en participeerde en profiteerde van het machtsvacuüm die door burger- en andere oorlogen ontstond, en zijn kornuiten aan de macht kwamen. Met andere woorden, de bevolking leefde in (relatieve) voorspoed ondanks dat er inderdaad nogal wat aan de hand was. Waaronder de Tweede Wereldoorlog.

   Als je het hebt over Afrika dan heb je het niet over ‘verkeerd bestuur’, want dat is maar een zeer milde term voor de zeer corrupte oorlogszuchtige regimes en heersers die liever het volk laten verhongeren, voedselhulp uitbuiten en allerhande oorlogsmisdaden, gruwelijkheden en wreedheden begaan op zo’n schaal dat een flink deel van de bevolking op de vlucht moet slaan en/ of sterven aan honger en ziekten. De sprinkhanenplagen, mede veroorzaakt door Westerse linkse idealistische organisaties die ban naar ban eisen op verdelgingsmiddelen die nauwelijks schadelijk zijn voor mens en natuur, zijn niet van dusdanige invloed dat men alleen daardoor zou verhongeren. Het draagt hoogstens bij aan de ellende die al bestaat. Maar dan nog zou het effect van deze plagen heel erg goed te beheersen, te minimaliseren en zelfs nagenoeg uit te roeien zijn als de regimes en heersers zich daarvoor zouden inzetten, in plaats van als moordzuchtige apen alles en iedereen om zich heen te bestrijden, te doden, te verkrachten en hun zakken te vullen over de ruggen van de bevolking.

   Het overgrote merendeel van de mensheid, zeg maar een slordige 99,5%, behoord niet tot de door jou genoemde categorie van ‘primitieve bosbewoners’. Die overigens ook insecten eten omdat er nogal weinig andere variaties aan voedsel voor handen is of men te primitief is om dit te exploiteren. Het lijkt me dus nogal een gezocht argument om deze categorie mensen op te voeren als ‘argument’ voor het normaliseren van het massaal eten van insecten door de resterende 99,5%. In dat geval kunnen we ook de al even zo marginale groepen kannibalen opvoeren om het eten van mensenvlees te normaliseren en als ‘niet abnormaal’ te bestempelen omdat er geen noodzaak toe is.

   Met andere woorden… je geeft een hoop gezochte ‘argumenten’ ten beste waarvan ik met minimale inspanning gehakt van maak. Misschien je eigen advies ter harte nemen?

 9. Nardus

  (relatieve) voorspoed klinkt al beter, zeker als jij het schrijft.bedankt voor deze zeer kleine correctie.(Net zo lang rommelen met definities en omschrijvingen)
  Wat die plagen betreft, had Mozes daar al 2000 jaar geleden niets iets mee van doen in Egypte? Niet nieuw dus.
  Wat mijn advies betreft,ik beweer niets, dus hoe zou ik dat moeten toepassen ?
  Ik lees graag je blog en ik ben ook gek op dieren ;-) maar een korreltje zout neem ik erbij als je het niet erg vind meneer veelkantie.

  1. Meneer Veelkantie

   Nardus,

   Is geen correctie. Zelfs geen kleine. Alles is relatief en afhankelijk van persoonlijke definities. En aangezien jij kennelijk een andere definitie hanteert van voorspoed (iedereen een flatscreen?) geef ik aan dat het altijd om relatieve voorspoed gaat.

   Mozes? Sorry, maar gaan we nu ook bijbelse sprookjesfiguren in de argumentatie betrekken?

   Geen advies? ‘Maar let op en hou je bij de feiten anders ga je op “hun” lijken’ klinkt toch wel degelijk als een advies. Een onzinnig advies, want mijn beweringen zijn feitelijk juist en correct, maar dan toch.

   Ik neem wel meer dan een korreltje zout als ik mijn liefde voor (gegrilde en gebakken) dieren uit. Ik mag ook graag andere kruiden en zaken gebruiken ;)

   PS. Waarom kom je overigens via een proxy server (die ik direct geblokt heb) binnen?

 10. nardus

  proxywatte ? geblokkeerd ? why ?
  advies en beweringen zijn even door elkaar gehaald ?
  Wat die proxy betreft, ik zit gewoon op m,n werk? nu even op de internetpc..
  waarom geblocked ?

  1. Meneer Veelkantie

   Nardus,

   Inderdaad een proxy server. Proxy servers (kunnen) dienen om het doel van een bezoek aan een site te verhullen en om de beveiliging van een site, zoals blokkering wegens ontoelaatbaar gedrag of beperkingen die bijvoorbeeld door een werkgever zijn ingesteld e.d., te omzeilen. Vandaar de blokkade. Frappant genoeg kom je nu wel via een toelaatbaar IP binnen. Dus het kan kennelijk wel.

   Hoor eens, ik ga geen eindeloze zinloze zeur discussies aan. Of je hebt wat zinnigs bij te dragen, of een echte correctie door te geven, of ik zie het nut om inhoudelijk te reageer niet.

 11. nardus

  Beste meneer veelkantie, ik heb ook geen zin in eindeloze zeurdiscussies. Veel te saai. Nogmaals wat die proxy betreft, ik zit gewoon op m`n werk bij de overheid. Doe maar een whois op geblokeerde ip. Kan je zien dat ik zeker niets illegaals van plan ben.
  Om het goed te maken heb ik een mooi pulled pork verslagje gepost. Alleen heb ik de plaatjes niet goed gekregen?

  1. Meneer Veelkantie

   Nardus,

   Mooi dan is bij deze de discussie, vooralsnog tot iemand wat interessants inbrengt, gesloten ;)

   Ik kan inderdaad zien waar een IP vandaan komt, en daarbij jouw (niet nader te noemen) werkgever. Ik zal ook niet beweren dat jij iets van plan zou zijn, maar er zijn andere die daar wel misbruik van maken, dus ik moet helaas streng zijn in deze. Ik hoop dat je daar begrip voor op kunt brengen.

   Ik heb je mooie reactie gezien en inmiddels heb ik de foto’s omgezet in HTML (je gebruikte BBcodes die je waarschijnlijk ook op het BBQforum gebruikte) zodat ze nu wel te zien zijn. En je komt in aanmerking voor de zeer exclusieve buitengewoon felbegeerde Veelkantie Hall of Fame Oorkonde. Lees mijn reactie onder desbetreffende topic, want ik heb nog wat vraagjes voor je ;)

Laat een reactie achter